Кафедра сучасних технологій медичної діагностики та лікування

Співробітники

 

Завідувачка кафедри

Натрус Лариса Валентинівна – доктор медичних наук, професор

 

Натрус Лариса Валентинівна 1971 року народження, закінчила Донецький Державний медичний університет ім. Максима Горького за фахом «Лікувальна справа». З 1994 року працювала в ДонНМУ асистентом, з 2003 року доцентом. Захистила кандидатську дисертацію (1999), докторську (2007), понад 10 років очолювала Нейрофізіологічну лабораторію дослідження імпульсної активності нейронів головного мозку. У 2005 році отримала вчене звання доцента, у 2011 – професора. В 2013 році обрана завідувачкою кафедри Клінічної лабораторної діагностики. В 2003-2014 роках була керівником відділення лабораторних досліджень Університетської клініки ДонНМУ, має вищу кваліфікаційну категорію з Клінічної лабораторної діагностики.

З жовтня 2014 року працює у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. До 2020 року була директором Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини, а з вересня 2020 – завідувачка кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування Інституту післядипломної освіти. Є куратором діагностичної служби в Університетський клініці НМУ імені О.О.Богомольця.

У 2017 році обрана експертом МОЗ України з питань лабораторної діагностики. У 2017 році обрана віце-президентом ГО «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини». Є Національним тренером з питань впровадження системи якості лабораторних досліджень (2019) за повною програмою підготовки Американської спілки клінічних патологів (ASCP), Центру контролю та профілактики захворювань США (Center of Disease Control and Prevention; CDC).

Л.В. Натрус – член спеціалізованої вченої ради ДонНМУ за спеціальностями «Нормальна фізіологія», «Гігієна та професійна патологія» (2010-2014), член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при ХНМУ (2018-2021) (спеціальність клінічна лабораторна діагностика). Член міжнародного товариства Нейронаук (FENS) Українського відділення (з 2004), віце-президент Українського фізіологічного товариства імені П.Г.Костюка (2010-2014). Л.В.Натрус є гарантом спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» для підготовки здобувачів вищої освіти рівня «магістр».

У 2000-2003 роках була стипендіатом Кабінету Міністрів України, у 2008 році – нагороджена Почесною Грамотою МОЗ України, у травні 2021 року отримала Подяку Київського міського голови, у 2021 році нагороджена Почесною Грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця.

Л.В. Натрус – автор 300 наукових та навчально-методичних праць, 15 патентів та авторських свідоцтв. Співавтор Національного підручника з Клінічної біохімії, 3 монографій, та понад 150 навчально-методичних робіт та учбових посібників, в т.ч. рекомендованих до видання МОЗ України.  Під її керівництвом захищені 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій. За останні роки була керівником 5 НДР за замовленням МОЗ України. Має грант на дослідження від Федерального міністерства освіти та досліджень Німеччини та Європейського товариства Нейропсихофармакології.  Рівень володіння англійською – В2.Активно публікується у рейтингових журналах бази Scopus.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508038559

 

 

 

Танасійчук Ірина Сергіївна – к.мед.н, доцент

 

1977 року народження, у 1999 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Цитологія, гістологія та біологія індивідуального розвитку» та отримала відповідну кваліфікацію магістра. У 2000 році отримала звання спеціаліста за фахом «Клінічна лабораторна діагностика» та сьогодні має вищу кваліфікаційну категорію за цим фахом.

У 2006 році у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця захистила дисертацію за спеціальністю 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 1999 року працює в галузі лабораторної медицини. 2019-2020 роки обіймала посаду начальника Відділу управління діяльністю лабораторій ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Національний тренер з питань впровадження системи якості лабораторних досліджень (2019) за повною програмою підготовки Американської спілки клінічних патологів (ASCP), Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

З 2015 по 2020 роки працювала в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на посаді асистента кафедри клінічної лабораторної діагностики. З 2020 року працює на посаді доцента кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. у 2022 році отримала вчене звання  доцента.

Автор 25 наукових праць, в т.ч. 1 монографії, статті в журналі бази Скопус, співавтор навчального посібнику та 3 патентів на корисну модель. Індекс Гірша Google Scholar -3 , кількість цитувань 16. Рівень володіння англійською – В2.

З 2019 р. експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Є гарантом спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» для підготовки здобувачів вищої освіти рівня «бакалавар».

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57291305900

 

 

 

Черновол Петро Анатолійович – асистент кафедри

 

1966 року народження у 1991 році закінчив Донецький державний університет за фахом біохімік-викладач. Понад 20 років працював лікарем-лаборантом ургентного відділу клініко-діагностичної лабораторії та в лабораторії реанімації кардіохірургії. З вересня 2011 року працював на посаді асистента кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів, лабораторної діагностики та клінічної фізіології Донецького національного медичного університету імені М.Горького, У 2014 році був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри лабораторної діагностики ДонНМУ. Після евакуації ДонДМУ до м.Красний Лиман продовжив працювати асистентом на курсі лабораторної діагностики при кафедрі інфекційних хвороб ДонНМУ ім.М.Горького в м.Краматорськ.

З 2015 року працював науковим співробітником лабораторії Клінічної лабораторної діагностики Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ ім.О.О.Богомольца, за сумісництвом асистентом кафедри біологічної та біоорганічної хімії НМУ ім. О.О.Богомольця. У 2019-2020 роках очолював лабораторію експериментальних досліджень НДІ ЕКМ. У вересні 2019 року був переведений на посаду асистента Навчально-наукового центру безперервної професійної освіти НМУ імені О.О.Богомольця для викладання Клінічної лабораторної діагностики. З 2020 року обраний на посаду асистента кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування. Загальний педагогічний стаж 11 років. Лікарський стаж – 27 років. Рівень володіння англійською мовою – В1.

Має спеціалізацію з Клінічної біохімії. Лікувальне навантаження виконує в клініко-діагностичній лабораторії Університетської клініки НМУ імені Богомольця. Є куратором і валідатором направлення клінічної біохімії. З 2022 року є автором-розробником бази тестів для інтернів з Лабораторної діагностики в Центрі тестування МОЗ України.

Черновол П.А., бере активну участь у науковій роботі кафедри. Є постійним виконавцем НДР за бюджетним замовленням. Має 36 друкованих робіт і 3 патенти на корисну модель і 1 на винахід, 6 робіт у журналах бази Scopus/ Web of Science.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192006217

 

 

 

 

Зелінська Марина В’ячеславівна – асистент кафедри

 

1961 року народження, закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1983 році.

У 2019-2020 роках працювала старшим лаборантом кафедри патофізіології НМУ імені О.О.Богомольця. В 2020 році пройшла курс первинної спеціалізації з Клінічної лабораторної діагностики в НМУ імені О.О.Богомольця. З липня 2020 року працювала молодшим науковим співробітником у Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини. 3 вересня 2020 року була обрана асистентом кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування.

Зелінська М.В., повністю виконує педагогічне навантаження. Проводить семінарські та практичні заняття на циклі спеціалізації з «Клінічної лабораторної діагностики». Є відповідальною за викладання дисципліни «Лабораторна діагностика» на фармацевтичному факультеті 4 курс. На кафедрі є відповідальною за систему ЕДБО, комунікацію із потенційними слухачами та документообіг. Є технічним куратором 6ти курсів тематичного удосконалення. Активно залучена до складання робочих програм та навчальних планів циклів, інших методичних матеріалів.

Виконує лабораторні дослідження для держбюджетної прикладної НДР «Молекулярні механізми активації аутофагії, апоптозу та відгуку неструктурованих протеїнів в органах шлунково-кишкового тракту щурів із цукровим діабетом 2 типу на тлі фармакологічного впливу» № Держреєстрації 0122U001442, яка виконується на кафедрі. Зелінська М.В., має 5 друкованих робіт, з них 1 наукову роботу у фаховому виданні. Рівень володіння англійською мовою – А2.

 

 

Гебура Микола Петрович – асистент кафедри

 

1987 р.н., у 2010 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, медичний факультет №1, спеціальність – лікувальна справа. Пройшов інтернатуру в НМУ імені О.О.Богомольця і працював в Лебединській центральній районній лікарні на посаді лікар-терапевт.

З 2011 року працював у сфері лабораторної діагностики, в компаніях  продажи та сервісу новітнього лабораторного обладнання. Брав участь у лабораторних форумах, організовував виставки. В 2014 році розпочав власний бізнес ставши засновником медичної лабораторії «Ніколаб».

З 2016 року має і підтримує спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров’я»  в НМУ імені О.О.Богомольця. В 2018 році пройшов спеціалізацію «Клінічна лабораторна діагностика» в НМУ імені О.О.Богомольця.

У 2022 році компанія «Ніколаб» визначена як клінічна база кафедри через договір про співпрацю з НМУ імені О.О.Богомольця з метою поширення передового досвіду організації лабораторної служби в Україні, прагнучі забезпечити ефективну спільну діяльність.

За 6 місяців роботи на кафедрі проявив себе як грамотний, креативний викладач. Активно залучився до складання Робочих програм та навчальних планів з різних тематик лабораторної діагностики. Пройшов довгострокові педагогічні курси в ННЦ НПО НМУ імені О.О.Богомольця. На цей час має 4 друковані роботи, 3 з них методичного спрямування.

 

 

 

Клись Юлія Григорівна – асистент кафедри, к.біол.н.

 

1980 року народження, у 2004 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біохімія». У 2009-2016 – навчалася в аспірантурі ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (без відриву від виробництва), у 2019 – захистила дисертацію за спеціальністю «Біохімія» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук. З 2007 працює науковим співробітником лабораторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України», активно проводить дослідження з удосконалення методів діагностики та прогнозування перебігу передракових захворювань верхніх дихальних шляхів, вивчення компонентів системи гемостазу та функціонально пов’язаних з нею ферментативних систем при запальних та онкологічних захворюваннях ЛОР-органів.

З 2019 року працює в Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини, на посаді завідувачки лабораторії експериментальних досліджень, з 2020 року в.о. директора.

В НДІ ЕКМ опанувала методики молекулярно-генетичних досліджень для ідентифікації однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) за допомогою ПЛР-реал тайм та кількісного визначення мРНК для оцінки експресії внутрішньоклітинних протеїнів. Виконує фрагмент дослідження для україно-німецького проекту «Роль тристоронньої перехресної взаємодії імунної системи, кишечника і гліальних клітин в розвитку запалення гіпоталамуса, порушення обміну речовин, ожиріння та цукрового діабету (TriDiMeD)» для вивчення клітин крові та селезінки і визначення їх імунологічного профілю у щурів із моделлю ЦД2 типу. Проводить занятті із аспірантами з Лабораторних методів дослідження (методи гемостазу, ELISA, молекулярно-генетичні). Э автором 44 наукових праць, серед яких 19 статей, 20 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів, 1 методичні рекомендації, 2 патенти на корисну модель, співавторство 2 розділів в монографії, в тому числі в зарубіжному виданні.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224363276

 

 

 

Яковенко Владислав Олександрович – доцент кафедри

 

21 січня 1974 року народження, в 1999 р закінчив Одеський державний медичний університет, в 2002 р факультет підготовки військових лікарів за фахом «хірургія» Української військово-медичної академії. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація ендоскопічної діагностики та лікування метаплазії та дисплазії слизової оболонки шлунку».

З 2002 по 2007 роки лікар хірург Головного військово клінічного госпіталю МО України.

З 2007 по 2008 роки лікар-хірург Українсько-німецької клініки.

З 2008 по теперішній час – завідувач відділення ендоскопії та малоінвазивної хірургії медичного центру «Універсальна клініка «Оберіг».

З 2013 науковий співробітник, а з 2016 року по 2022 рік –  старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

З 2016 по 2019 роки доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця. 2019 року доцент ННЦ НПО ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

З 2020 по 2023 роки асистент кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

У червні 2023 року отримав вчене звання доцент по кафедрі сучасних технологій медичної діагностики та лікування, з вересня 2023 року обіймає посаду доцента кафедри за основним місцем роботи.

Медичний стаж 33 роки, науково-педагогічний – 8 років.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями: Ендоскопія, Хірургія, Ультразвукова діагностика.

Яковенко В.О., є автором 210 наукових праць, в тому числі 45 патентів України на корисну модель, співавтор монографії, 6 методичних рекомендації МОЗ України. Здійснює керівництво кандидатською дисертацією двох аспірантів. Індекс Гірша (Google Scholar) – 6.

Виступає з доповідями на українських та міжнародних конгресах та конференціях. Постійно підвищує кваліфікацію, проходив стажування за кордоном ( у 2010 р. у Японії, у  2022 р.  у Південній Кореї).

Вільно володіє англійською (рівень В2).

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36010903600