Кафедра сучасних технологій медичної діагностики та лікування

Навчально-методична робота

На кафедрі розроблені та затверджені робочі програми для усіх видів післядипломної підготовки за Навчально виробничим планом, затвердженими  МОЗ України.

  • Клінічна лабораторна діагностика
  • Клінічна біохімія
  • Функціональна діагностика
  • Ультразвукова діагностика
  • Ендоскопічна діагностика та лікування

 

Освіта СТУДЕНТІВ

Вперше, в освітній програмі для студентів спеціальності 222 «Медицина», введена нова дисципліна – Лабораторна діагностика. До цього часу, на додипломному рівні майбутні медики взагалі не мали можливості ознайомитися із діяльністю медичної лабораторії.

За ініціативою завідувачки кафедри, навчання організовано таким чином, що кожне заняття проводиться на потужній клінічній базі за різними локаціями, на яких створені умови для опанування теми. Для цього, кафедра заручилася підтримкою потужних лабораторій країни, і сьогодні лабораторії «СІНЕВО», «ДІЛА», «Ніколаб» – є клінічними базами Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Під керівництвом викладачів та співробітників лабораторій, студенти-медики не лише знайомляться із надсучасними діагностичними підходами й організацією цих потужних закладів, але й активно залучаються до ряду маніпуляцій, збирають власний біоматеріал, його досліджують, обговорюють усі особливості преаналітичного етапу.

Для проведення занять кафедральний колектив розробив методичні матеріали, презентації лекцій та навчально-наочний посібник «Основи лабораторної діагностики (для лікарів клінічних спеціальностей)» які яскраво, стисло і змістовно доносять основні позиції, що варто зрозуміти майбутнім медикам.

Натрус Л.В. Основи лабораторної діагностики. Посібник для студентів спеціальності 222 «Медицина».- НМУ імені О.О.Богомольця. Київ, 2022, 70 с. http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4760

Студенти дуже високо оцінили прагнення кафедри та партнерів до креативного викладання матеріалу, формування у лікарів поваги до лабораторної служби, як запоруки якісної діагностики, про що пишуть в своїх відгуках при анонімному опитуванні.

З 2023 навчального року на кафедрі організовано викладання ВИБІРКОВИХ дисциплін для студентів із освітнім рівнем «Магістр», спеціальністю 222 «Медицина» на 4 та 5 курсі.

  1. «Основи лабораторної діагностики» – для студентів 4 курсу
  1. «Лабораторна діагностика в практиці клініциста» для студентів 5 курсу

Навчальні плани та програми кафедри адаптовані до фахових європейських програм.

Робоча програма дисципліни «Основи лабораторної діагностики» лінк 

Силабус дисципліни «Основи лабораторної діагностики» лінк  

Робоча програма дисципліни «Лабораторна діагностика в практиці клініциста» лінк

 Силабус дисципліни «Лабораторна діагностика в практиці клініциста» лінк

 Робоча програма проходження  інтернатури  за спеціальністю  «Лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія» НМУ імені О.О. Богомольця, 2022 лінк