Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

Історія кафедри

Кафедра загально ї практики – сімейної медицини одна з перших в Україні була організована в 1997 році в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на базі кафедри госпітальної терапії №3 з курсом військово-польової терапії. На посаду завіду вача кафедр и була обрана доктор медичних наук, професор Гиріна Ольга Миколаївна, яка керувала кафедрою до 2014 року.

 

Гиріна Ольга Миколаївна закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця в 1974 році.

З 1974 до 1975 р. р. проходила інтернатуру зі спеціальності «терапія».

З 1975 до 1979 р. р. працювала лікарем в кардіологічному відділенні лікарні №1 IV ГУ МОЗ УРСР.

З 1979 до 1991 р. р. працювала дільничним терапевтом в спец . поліклініці IV ГУ МОЗ УРСР.

В 1987 році захистила кандидатську дисертацію.

В 1991 р. зарахована на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №1, на якій працювала до 1996 р.

З 1996 до 1997 р. р. працювала на посаді доцента кафедри госпітальної терапії №1.

В 1996 році захистила докторську дисертацію.

В1997 р. переведена на посаду завідувача кафедри госпітальної терапії №3 за конкурсом, на якій працювала до 2003 р.

В 2001 році присвоєно вчене звання професора.

В 2003 році затверджена на посаду завідувача кафедри поліклінічної підготовки та сімейної медицини за конкурсом, на якій працювала до 2008 року.

В 2008 році затверджена на посаду завідувача кафедри загальної практики (сімейної медицини), на якій працює до 2014 року.

О.М. Гиріна є автором понад 470 наукових праць, в тому числі 8 підручників і монографій, 15 винаходів і патентів, 1 навчальної програми підготовки лікарів загальної практики (сімейної медицини) в Україні. За останні 5 років під її керівництвом надруковано 107 робіт, з них 8 підручників, 14 патентів тощо.

О.М. Гиріна є членом асоціації сімейних лікарів України та Європейської асоціації лікарів загальної практики і членом редакційної колегії журналу «Сімейна медицина».

З грудня 2014 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор Барна Ольга Миколаївна – автор більше ніж 300 друкованих робіт, серед них – 1 патент України, збірка лекцій з кардіології, підручник з самоконтролю цукрового діабету. Коло наукових інтересів на даний час стосується профілактичної, гендерної та антивікової медицини, стратифікації факторів ризику і серцево-судинної патології при цукровому діабеті.

Наказом МОЗ України від 12 грудня 2005 року №762 кафедру визнано опорною серед аналогічних кафедр вищих медичних навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації. Разом з кафедрами інших ВУЗів розроблена програма додипломного навчання для студентів 5-го та 6-го курсів, а також елективний курс з сімейної медицини.

На кафедрі виконується 20 дисертаційних робіт, захищено 14 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри активно проводиться лікувально­-профілактична робота, а також спільна робота з органами практичної охорони здоров’я, розроблені “Положення про відділення загальної (сімейної) практики” клінічного центра поліклініки №2 Шевченківського району, декількох приватних амбулаторій сімейного лікаря, “Посадові інструкції для завідуючого відділенням сімейної медицини, лікарів загальної практики, старшої медсестри та медичної сестри загальної практики”.

foto-2-1

колектив кафедри 2014 року