Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

Співробітники кафедри

Барна Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) – (2014р. – по теперішній час), професор, доктор медичних наук.

Народилася 15 травня 1967 року в м.Тернопіль у сім ’ї службовців. У 1990 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут (ТДМУ) за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою.

Навчально-педагогічна робота. Навчалася в аспірантурі ТДМУ за спеціальністю «кардіологія», яку закінчила достроково у 1994 р. захистом кандидатської дисертації на тему діагностики та лікування гіпертензивного серця. Працювала на посадах асистента, доцента на кафедрах кардіології, терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТДМУ.

З 2001 року вступила до докторантури в Національному медичному унверситеті імені Богомольця. У 2002 р. отримала вчене звання доцента. З 2002 по 2007 р. працювала на посадах асистента і доцента на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб НМУ. Докторську дисертацію на тему особливостей ІХС у жінок захистила у 2007 р.

З 2010 року працювала на посаді професора кафедри діабетології Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика. Вчене звання професора присвоєно у 2012 році. Була членом вченої ради Інституту сімейної медицини, заступником голови наукової комісії. За час роботи в Інституті сімейної медицини розробила цілий ряд наукових програм і лекцій для циклів тематичного удосконалення для лікарів сімейної медицини за різними міждисциплінарними тематиками, серед них – «Метаболічний синдром», « Д іабетична ступня», «Передчасне старіння» та інші. Володіє неординарними лекторськими здібностями, що підтверджено рейтингами оцінки за опитувальниками як лікарів, так і студентів.

НАУКОВА РОБОТА. Барна О.М. є автором більше ніж 300 друкованих робіт, серед них – 1 патент України, збірка лекцій з кардіології, підручник з самоконтролю цукрового діабету. Коло наукових інтересів на даний час стосується профілактичної, гендерної та антивікової медицини, стратифікації факторів ризику і серцево-судинної патології при цукровому діабеті.

Спільно з Національним науковим центром «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України (відділ епідеміологічних досліджень) започатковано і провадиться порівняльний Реєстр факторів серцево-судинного ризику різних регіонів України в рамках Всеукраїнської соціальної програми «Серцево-судинний ризик під контролем».

Протягом останніх 15 років Барна О.М. була головним дослідником більше ніж 20 міжнародних наукових проектів з різних аспектів внутрішньої медицини – кардіології, ендокринології, ревматології, пульмонології.

Професор Барна О.М. була секретарем спеціалізованої вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «терапія-кардіологія», на даний час є членом спеціалізованої вченої ради в Львівському Національному медичному університеті імені Д.Галицького за спеціальністю «терапія-кардіологія». Здійснює роботу з керівництва дисертаціями на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за тематикою контролю факторів кардіометаболічного ризику, гендерної кардіології і організації профілактичних програм..

Барна О.М. є головним редактором журналу «Медікс. Антиейджинг», а також членом редакційних колегій журналів «Ліки України», «Мистецтво лікування», «Сімейна медицина».

Лікувально-діагностична робота проводиться на лікувальних базах кафедри, э провідним консультантом клініки «Євролаб», де бере участь в роботі консиліумів у разі складних діагностичних та лікувальних випадків.

За спеціальністю «Кардіологія» Барна О.М. присвоєну вищу лікарську категорію, а також пройдена спеціалізація за спеціальностями «ендокринологія» і «ревматологія».

Міжнародна діяльність. Професор Барна активно інтегрує свої наукові здобутки в міжнародну спільноту, є членом Виконавчого комітету Європейської Асоціації профілактичної кардіології та реабілітації, співавтором Європейських рекомендацій з реабілітації в кардіології, працює в Робочій групі Єврокомісії з питань охорони здоровя ЄвроГенМед, яка розробляє Європейську стратегію профілактики та покращення лікування кардіологічної патології у жінок.

Барна О.М. є членом оргкомітету Європейського Конгресу ЄвроПревент, Головою оргкомітету Міжнародного щорічного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» і Головою оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної програми «Хронічні захворювання – профілактика і контроль» – наукова програма включає конференцію та тренінг для сімейних лікарів і лікарів інших спеціальностей, яка проходить щомісячно в різних регіонах України..

Громадська діяльність. Проводить активну діяльність у співпраці з МОЗ України – є членом Громадської ради при МОЗ, приймала участь в розробці стандартів лікування МОЗ України для сімейних лікарів з цукрового діабету, а також є членом ряду комісій МОЗ з серцево-судинної патології.

Професор Барна О.М. є засновником в Україні напрямку профілактичної та антиейджингової медицини, Головою правління Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг медицини. Асоціація проводить значну роботу з освіти пацієнтів, тренінгів для лікарів, соціальних проектів з популяризації здорового способу життя і медичної освіченості широких верств населення.

Професор Барна О.М. проводить активну санітарно-просвітну роботу серед населення, в тому числі – виступи по радіо і телебаченню, участь у прес-конференціях медичного спрямування, є головним редактором журналу « Health » для широкого загалу населення і засновником порталу про здоровий спосіб життя «Живи активно».

 

 

 

Горобець Наталія Михайлівна

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), завуч кафедри, кандидат медичних наук.

В 2001 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». З 2001 до 2002 р. проходила інтернатуру за спеціальностю «терапія» на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2. З 2002 року працювала на кафедрі факультетської терапії  Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. В 2005 році на спеціалізованій вченій раді при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу та з нефрогенно обумовленою артеріальною гіпертензією ».

З 2007 року – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 року – доцент цієї ж кафедри.

Горобець Н.М. є автором більше ніж 50 друкованих робіт, методичних рекомендацій для студентів та викладачів, навчальної та робочих програм, є співавтором навчально-методичного посібника та підручника. Коло наукових інтересів стосується серцево-судинної патології при цукровому діабеті, гіперліпідемії.

Здійснює лікувально-консультативну роботу з питань загальної практики (сімейної медицини),  бере участь у виконанні планової науково-дослідницької роботи кафедри.

 

 

 

 

Новицька Алла Володимирівна

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

 У 1986 р. закiнчила Київський медичний iнститут імені О.О.Богомольця (тепер Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) за спеціальністю «лікувальна справа».

1986-1987 рр. – проходила iнтернатуру за спеціальністю “терапія”. 1987-1990 рр. – працювала дiльничним лiкарем-терапевтом. 1990-1992 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі факультетської терапiї N2 з курсом ендокринології Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. 1992-1995 рр. – аспірантура за спеціальністю «внутрішні хвороби» на тій же кафедрі. 1996-2008 рр. – асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця. З 2009 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця. Кваліфікаційні категорії – лікар вищої категорії зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», лікар вищої категорії зі спеціальності «терапія».

Один з напрямків наукової та лікувальної діяльності – розробка методів лікування клітинними суспензіями фетального походження, що містять стовбурові клітини. У 1994 році стала одним з організаторів першої в Україні Клініки клітинної терапії університетського рівня “EmCell”. У 2001-2003 рр. – провідний науковий співробітник відділу трансплантації ембріональних стовбурових клітин Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України. 2004–2018 рр. – співробітник Блоку клітинної терапії КМКЛ швидкої медичної допомоги.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «ендокринологія» на тему: “Лікування хворих на цукровий діабет з імунними та гематологічними порушеннями гемопоетичними клітинами ембріональної печінки людини”.

У 2012 р. А.В. Новицькій присвоєно вчене звання «доцент».

Наукові інтереси на даний час пов’язані з питаннями профілактичної, антивікової терапії, ендокринології, кардіології.

Автор більше 94 наукових робіт, в тому числі 8 вітчизняних та міжнародних патентів, трьох методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України та АМН України, навчального посібника, методичних рекомендацій для студентів та викладачів, навчальної та робочих програм.

Є дійсним членом ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та «Українська Асоціація сімейної медицини».

 

 

 

Снігир Наталія Валентинівна

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

Снігир Наталія Валентинівна закінчила в 1988 р. Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця. Після закінчення інтернатури з 1989 р. до 1992 р. працювала дільничним лікарем-терапевтом у м. Києві. В 1992-1994 рр. навчалась в клінічній ординатурі по спеціальності «терапія» на кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології та ВПТ Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 1994-1997 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1998 р. працювала асистентом, а з 2009 року і по теперішній час – доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальна за роботу з лікарями-інтернами зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина».

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних робіт «Застосування гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини в лікуванні цитостатичної мієлодепресії у онкологічних хворих»

Автор та співавтор 49 наукових публікацій, у тому числі підручника, навчального посібника, 2 методичних рекомендацій, патента на винахід.

Член Асоціації превентивної та антиейджінг медицини.

 

 

 

 

Рудіченко Віталій Михайлович

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

У 1979 р. вступив до Київського медичного інституту (тепер Національний медичний університет імені О.О.Богомольця), до ІІ медичного факультету, навчання на якому закінчив у 1985р. з дипломом з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа».

Рудіченко Віталій Михайлович у 1985р. розпочав навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Київського медичного інституту (зав.кафедрою – д.м.н., проф. Б.М.Щепотін), яку закінчив у 1987р.

Того ж року розпочав працювати в лабораторії радіорентгенології Київського науково-дослідного інституту ендокринології та обміну речовин (зав.лабораторією – д.м.н., проф.В.М.Славнов). На базі лабораторії виконав дослідження, які стали основою дисертації на здобуття ступеню кандидата медичних наук за темою «Стан ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та секреції вазопресину у хворих нейроендокринно-обмінною формою гіпоталамічного синдрому» у 1991 р.

Рудіченко Віталій Михайлович з 1998 р.працює асистентом, з 2014р. – доцентом кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина». Тривалий час відповідав за наукову роботу кафедри. Окрім постійної викладацької та лікувальної роботи є відповідальний за англомовну форму навчання.

Автор та співавтор більше 200 наукових робіт, в тому числі підручника, підручника англійською мовою, навчального посібника, монографії, навчальної програми дисципліни, робочої програми навчальної дисципліни англійською мовою, трьох винаходів.

Член Асоціації превентивної та антиейджінг медицини

 

 

 

САБАДАШ ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)
кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою Ворошиловградський медичний інститут у 1978 р. і в 1979 – інтернатуру по терапії. В 1980- 1981 р.р. – лікар-ординатор протиінфарктного відділення 1-ЦМЛ м. Луганська. В 1981 – 1983 р.р. – лікар – ревматолог, а потім завідувач ревмокардіологічного відділення ЦМЛ м. Антрацита Ворошиловградської області. В 1983-1988 р.р. пройшов клінічну ординатуру, а потім аспірантуру з кардіології при Харківському НДІ терапії МОЗ України. З грудня 1988 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Луганського державного медуніверситета. В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Состояние гемодинамики, тромбоцитарного гемостаза, простациклин-тромбоксановой системы у больных ИБС с недостаточностью кровообращения в динамике лечения». З  2002 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Неодноразово проходив курси підвищення кваліфікації. У 1981 р. курс інформації з кардіології у відділенні гострої коронарної недостатності Українського НДІ кардіології ім. Н.Д.Стражеско. У грудні 1989 – січні 1990 р.р. він підвищував кваліфікацію на ФПО при 1 Московському медичному інституті ім. І.М.Сеченова, у 1995, 2001, 2006, 2011 роках пройшов цикли підвищення кваліфікації при Національному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця. У 2000 р. пройшов предатестаційний цикл з кардіології, а в 2009 р. спеціалізацію з кардіології при Луганському державному медичному університеті, на базі кафедри терапії ФПО. Доценту Сабадашу В.Є. в грудні 1995 р. присвоєна кваліфікація лікаря – терапевта першої категорії, а з 2001 р. – вища категорія з кардіології. Сабадаш В.Є. має 89 наукових праць, дві рацпропозиції й один винахід.

З лютого 2015 р. доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця. Сабадаш В.Є. викладає державною та англійською мовою основні предмети на кафедрі.

 

 

 

 

 

Кіржнер Геннадій Давидович

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), доктор філософії (кандидат медичних наук), практикуючий лікар-кардіолог.

Протягом 27 років очолював спеціалізовану кардіореанімаційну бригаду Київської станції швидкої медичної допомоги. На Станції виконав дисертаційну роботу, яка присвячена догоспітальній тромболітичній терапії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Після захисту дисертації перейшов на викладацьку роботу. Наукові інтереси присвячені проблемам артеріальних гіпертензій, спортивній кардіології, проблемі профілактики раптової серцевої смерті. Автор більш ніж 40 наукових праць, 3-х патентів на винахід.

 

 

КОРОСТ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1999 р. Працювала за місцем розподілу дільничним лікарем-терапевтом ТМО Мінського району м. Києва. Закінчила магістратуру.

З грудня 1999 р. по 2003 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Зміни коагулянтної та антикоагулянтної систем крові у хворих з різними формами гострого коронарного синдрому під впливом антитромботичного лікування» у 2005р.

Працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця з 2000р. по 2012р.

З 2012р. – випускаючий редактор журналів «Ліки України», «Ліки України плюс», «Мистецтво лікування».

З 2015 р. по 2018 р. асистент, з лютого 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини). Відповідає за роботу кафедри як опорної з дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина».

Автор та співавтор 76 наукових праць. Співавтор навчальних посібників «Захворювання дихальної системи. Вибрані питання діагностики та лікування для сімейного лікаря» (В.Є. Сабадаш, О.М. Барна, І.І. Вишнивецький, О.О. Погребняк, А.В. Новицька, Я.В. Корост, Н.М. Горобець, Є.М. Швець; К. – 2017), «Дерматологічні захворювання в практиці сімейного лікаря» (автори О.М. Барна, С.О. Галникіна, Я.В. Корост, О.О. Погребняк; К. – 2018).

Виступала з доповідями на вітчизняних та міжнародних наукових форумах.

Наукові інтереси пов’язані з питаннями кардіології, сімейної медицини. Володіє методиками холтерівського моніторування ЕКГ, добового моніторування артеріального тиску.

Виконавчий директор ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», член ВГО «Українська Асоціація сімейної медицини».

 

 

Пехенько Валентина Сергіївна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

У 2005 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З серпня 2005 р. до липня 2007 р. згідно направлення ГУОЗ та МОЗ України за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» проходила інтернатуру на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (очний цикл) та в Київській міській клінічній лікарні №12 (заочний цикл). Паралельно у 2007 році закінчила магістратуру на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету  імені О.О. Богомольця.

З серпня 2007 р.  до липня 2009 р. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

З грудня 2009 по грудень 2012 – навчання в аспірантурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З грудня 2012 року – працює асистентом кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.                                                                                                                                               В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація патогенетичної терапії ревматоїдного артриту у поєднанні  з артеріальною гіпертензією» ,  кількість друкованих робіт всього – 21, робіт в журналах, кількість статей/тез без співавторів – 5.

 

 

Аліфер Ольга Олександрівна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

 

1987 року народження, громадянка України, освіта вища: у 2010 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З 2010 по 2012 рр. проходила інтернатуру на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини).

З 2012 по 2014 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини).

У 2014-2017 рр. навчалася в очній аспірантурі в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Працює асистентом на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з грудня 2017 року і по теперішній час. Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Дисертація виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Тема дисертації «Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією в практиці сімейного лікаря». Захист відбувся у грудні 2018 року у Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя. У 2019 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

О.О. Аліфер має 11 наукових праць, з яких 5 статей у фахових періодичних наукових виданнях України, 4 статті в журналах, які входять до наукометричних баз, 2 публікації у вигляді тез.

 

 

Суховатенко Вадим Ігорович

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини)

 

В 1990 році після закінчення Київського медичного училища № 2 розпочав трудову діяльність на Київській міській станції швидкої медичної допомоги (фельдшер спеціалізованої кардіореанімаційної бригади(СКРБ). В 2001 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». Пройшов інтернатуру за спеціальністю «терапія» та спеціалізацію з кардіології. Час навчання поєднував з роботою лікаря виїзної бригади. З 2002 по 2004 рік продовжував працювати в складі СКРБ як лікар-кардіолог. З 2004 року завідувач відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги. Роботу завідувача поєднує з роботою лікаря кардіолога Консультативного телеметричного центру, в створенні якого приймав безпосередню участь. Лікар кардіолог вищої категорії, лікар з медицини невідкладних станів вищої категорії, лікар спеціаліст з організації і управління охороною здоров’я.

В 2008 році запрошений викладати курс медицини невідкладних станів на кафедру загальної практики (сімейної медицини) за сумісництвом.

В полі наукових інтересів – питання невідкладної кардіології та медицини невідкладних станів, телемедицини.

Член Київського кардіологічного та терапевтичного товариств.

 

 


Погребняк Олена Олександрівна
,

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

В 2003 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію (м. Полтава).

2003-2004 – клінічна ординатура зі спеціальності «терапії» на кафедрі госпітальної терапії Української медичної стоматологічної академії.

2004-2008 – аспірантура з «терапії» на кафедрі госпітальної терапії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

В 2013 році – захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих цукровим діабетом 2 типу».

З 2014 року − керівник дослідницьких проектів ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини».

З 2015 р. – асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Наукові інтереси: науково-дослідницька робота з вивчення методів профілактики та лікування захворювань внутрішніх органів.

 

Впровадження в клінічну практику: співавтор патенту України на корисну модель, інформаційного листа та нововведення в систему охорони здоров’я України.

 

Публікації: співавтор двох учбових посібників, автор більше 55 друкованих праць.

 

 


Матяш Людмила Олександрівна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

Матяш Людмила Олександрівна, асистент кафедри, кандидат медичних наук, в 2010 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця, 1 медичний факультет.

Клінічна ординатура зі спеціальності Внутрішні хвороби,  кафедра сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (2010-2014 рр.), стажування на базі Київської обласної клінічної лікарні (2010-2012 рр.), аспірантура на кафедрі Внутрішньої медицини НМУ імені О.О. Богомольця (2014-2017 рр.).

Спеціалізація: «Загальна практика-сімейна медицина» 2019 р., «Терапія», 2018 р., «Гастроентерологія», 2015 р.

Тема дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому», спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович.

Наукові інтереси – гастроентерологічна патологія: захворювання печінки, шлунку, підшлункової залози; мікробом кишечника; сучасні методи діагностики шлунково-кишкових захворювань.

Публікації (кількість) – 8 статей у фазових виданнях.

 

 

 

 

 

Сірик Вікторія Олегівна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини), кандидат медичних наук

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2000 р. за спеціальністю «лікувальна справа». З 2000 до 2001 р. проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О.Богомольця. Потім працювала дільничним лікарем-терапевтом, завідувачем терапевтичного відділення поліклініки. На теперішній час є завідувачем амбулаторії сімейної медицини ЦПМСД №1 Дніпровського району м.Києва. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», «внутрішні хвороби».

З 2004 р. по 2008 р. проходила навчання в заочній аспірантурі на кафедрі загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця. В 2009 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція».

З 2009 року працює на посаді асистента кафедри загальної практики (сімейної медицини).

Сірик В.О. є автором більше ніж 34 наукових праць, 4 методичних рекомендацій, має 2 патенти,  є співавтором підручника з сімейної медицини.

 

 

 

Лисенко Катерина Едуардівна

Асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини)

У 2016 році закінчила з відзнакою медичний факультет Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна.

У 2018 році закінчила інтернатуру по спеціальності внутрішні хвороби на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З 2018 року і по теперішній працює в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Подільського району м. Києва, паралельно здобула спеціалізацію «Загальна практика-сімейна медицина» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

З 2019 року асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) за сумісництвом.

Є дійсним членом ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та Украінської асоціації сімейної медицини.

Активний учасник вітчизняних та міжнародних конференцій, конгресів, тренінгових майстер-класів.