Кафедра описової та клінічної анатомії

Співробітники

 

ДЗЕВУЛЬСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри описової та клінічної анатомії,

доктор медичних наук (2016), професор (2018).

Вищу медичну освіту здобула у Київському медичному інституті імені акад. О.О. Богомольця (1984).

Автор понад 270 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 2 патентів України  на корисну модель, 7 авторських свідоцтв на твір (навчально-методичні посібники), співавтор 15  Примірних програм з навчальної дисципліни «Анатомія людини».

Нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпеченні розвитку сфери охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. За наукове дослідження останків з саркофага Ярослава Мудрого у Софійському Соборі у 2010 р. нагороджена Почесною грамотою (Національний заповідник «Софія Київська»), має Подяку та Почесну Грамоту МОЗ України (2013)

КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Професор кафедри описової та клінічної анатомії, доктор медичних наук (2016), професор (2018).

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (2017).

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2004).

Співавтор підручника «Анатомія людини. У трьох томах», підручника «Human Anatomy», 12 посібників, 2 атласів з Анатомії, понад 100 друкованих публікацій.

Головний редактор сайту «АНАТОМ» (www.anatom.ua).

http://kovalchuk.anatom.ua/

СИНИЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (1973), доцент (1991).

Вищу медичну освіту отримала у Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця (1969).

Автор понад 150 наукових праць, співавтор 20 навчальних посібників.

БЕЗШТАНЬКО МИКОЛА АРКАДІЙОВИЧ

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2000), доцент (2002).

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (1992).

Автор понад 50 друкованих праць.

Профорг кафедри.

Куратор англомовних студентів усіх факультетів на кафедрі.

ІГНАТІЩЕВ МИХАЙЛО РУСЛАНОВИЧ

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (1999), доцент (2007).

Вищу медичну освіту отримав в Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця (1986).

Автор понад 60 друкованих праць.

КАМІНСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ФЕЛІКСОВИЧ

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2016), доцент (2018).

Вищу медичну освіту отримав в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (1986).

Співавтор 3 навчальних посібників, понад 60 наукових праць та 1 патенту на корисну модель.

ПРИМАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2007), доцент.

Вищу медичну освіту отримала у Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця (1983).

Автор понад 30 друкованих праць.

ХАЩИНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2018), доцент (2021).

Вищу медичну освіту отримала у

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2007).

Автор понад 70 друкованих праць.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA МАЛІКОВ ОЛЕКСАНДР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2017), доцент (2018). Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2006).

Автор понад 110 друкованих праць.

Відповідальний за роботу музею кафедри, зберігання та реставрування анатомічних препаратів.

МАТКІВСЬКА РУЖЕНА МИХАЙЛІВНА

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

Кандидат медичних наук (2019), доцент (2021).

Вищу медичну освіту отримала у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького (2003).

Автор понад 30 друкованих праць.

ГАЙДАЙ ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Доцент кафедри описової та клінічної анатомії,

кандидат медичних наук (2019).

Вищу медичну освіту отримала у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова (2011).

Автор понад 30 публікацій, 1 авторське свідотство на твір, 1 патент на винахід.

Відповідальна на кафедрі за дистанційну форму викладання лекційного матеріалу.

 БОНДАРЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

к.мед.н., доцент

Освіта

Закінчив у 1980 році лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця, Аспірантура – кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії КМІ в 1980-1983 рр.

Тема кандидатської дисертації: «Морфологические изменения сердца при сердечно-легочном кондуите в эксперименте» (1984 р.)

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Хірургія травневої системи, розробка методичного забезпечення навчально-виховного процесу в медичних ВНЗ.

Публікації: 35 друкованих праць, 2 патенти на винахід, 8 патентів України на корисну модель.

Нагороджений Почесною Грамотою та Золотою медаллю Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом № 538  від 18.06.09 р. Почесними Грамотами МОЗ (2012 р.) та Київської обласної державної адміністрації (2009 р.) за багаторічну сумлінну працю та особистий вагомий внесок у розвиток медицини.

ТИМОШЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Старший викладач кафедри описової та клінічної анатомії (2019).

Вищу медичну освіту отримала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2014).

У 2016 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Нормальна анатомія» на базі кафедри описової та клінічної анатомії.

Тимошенко І.О. працює над виконанням кандидатської дисертації, є автором понад 20 друкованих робіт.

СИНЯВСЬКА НАДІЯ ЯКІВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Працює над виконанням кандидатської дисертації.

Автор понад 10 наукових друкованих праць

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримав в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (1996).

Працює над виконанням кандидатської дисертації.

Автор понад 25 наукових друкованих праць.

ДОРОЩУК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2008).

Автор 6 наукових друкованих праць.

Куратор медичного факультету №4, куратор ЄКТС факультету підготовки іноземних громадян на кафедрі.

ТУРБАЛ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2014).

Автор 9 наукових друкованих праць.

Виконує обов’язки куратора ECTS медичного факультету №3.

ДУДА ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2006).

ГРИЦЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2014).

Заступника декана з наукової та виховної роботи медичного факультету №1.

Куратор ECTS на медичному факультеті №1 на кафедрі.

ІБРАГІМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту здобула в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №4.

Куратор стоматологічного факультету на кафедрі описової та клінічної анатомії.

Куратор ЄКТС медичного факультету №2.

Автор 13 наукових праць.

МАЛІНОВСЬКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Асистент  кафедри  описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (2015).

ДРУЖИНІНА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2006).

Має 2 друковані роботи.

КОСТЮКОВА ІННА МИКОЛАЇВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (1997).

Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Оториноларингологія».

МЕРВІНСЬКИЙ ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2018).

Куратор медичного факультету №2, куратор ЄКТС  факультету підготовки лікарів для Збройних сил України на кафедрі.

ПОДЗІГУН ЛАРИСА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2018).

Співавтор 2 друкованих статей.

НІЯЗМЕТОВ ТИМУР САПАРБАЙОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2012).

Автор та співавтор 12 наукових публікацій.

ЯНЧИШИН АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2020).

Відповідальний за студентський науковий гурток.

Співавтор 2 друкованих публікацій.

МЕРВІНСЬКА  ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії.

Вищу медичну освіту отримала у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2019).

КАРМАЗІН ЯРОСЛАВ ОМЕЛЯНОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Вищу медичну освіту отримав у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2017).

ДЕМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Вищу медичну освіту отримав у Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (2012).

 

 

 

 

КОБЗАР ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

к.мед.н., доцент

Освіта

Закінчив в 1975 році лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця, аспірантура – кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії КМІ в 1978 р.

Тема кандидатської дисертації: «Морфо-функціональна характеристика тонкої кишки та аутовенозного трансплантату при аорто-мезентеріальному шунтуванні» (1980 р.)

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Хірургія серцево-судинної системи, розробка методичного забезпечення навчально-виховний процесу в медичних ВНЗ.

 

Публікації:

Загальна кількість – 161 наукових та методичних друкованих праць

Монографії – 3 ( 1 монографія видана за кордоном)

Підручники – 11 (2 підручника видані за кордоном)

Посібники – 13

Навчально-методичні рекомендації з курсу дисципліни – 7

Раціональні пропозиції – 2

 

Громадська діяльність

Член Вченої ради факультету з підготовки іноземних громадян

 

Членство в професійних асоціаціях

Член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії ЮНЕСКО.

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.

 

 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

д.мед.н., професор, відповідальна за навчальну роботу кафедри.

Освіта

Київський медичний інститут імені академіка О.О.Богомольця у 1979 р. Аспірантура – кафедра анатомії людини Київського медичного інституту 1979-1982 рр.

Тема кандидатської дисертації «Гемомикроциркуляторное русло яичников человека в пренатальном периоде онтогенеза» – 1982 р.

Тема докторської дисертації «Пренатальный онтогенез гемомикроциркуляторного русла органов человека с различным типом эндотелия обменных сосудов» – 1990 р.

 

Основні напрями науково-практичної роботи

Підготувала 2 кандидата медичних наук.

Наукові інтереси – клінічна анатомія серцево-судинної системи, методичне забезпечення навчального процесу.

 

Публікації

Загальна кількість – 377 робіт

Підручники – 11

Навчально-методичні посібники –38

Авторські свідоцтва – 2

Патенти – 3

 

Громадська діяльність

Член Вченої ради факультету з підготовки іноземних громадян.

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.003 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

 

Членство в професійних асоціаціях

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.

 

 

МУЗИЧЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ

д.мед.н., професор

Освіта 

У 1972 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1980-1982 рр. проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі травматології-ортопедії № 1 Київського інституту удосконалення лікарів.

Тема кандидатської роботи – «Стабільно-функціональний остеосинтез діафізарних переломів довгих кісток фіксаторами із набора «МЕТОСТ» (1988). Тема докторської дисертації – «Розробка та застосування системи «МЕТОСТ» для лікування пошкоджень довгих кісток всіх сегментів кінцівок людини» (1994).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи: 

Хірургія та клінічна анатомія опорно-рухової системи.

 

Публікації

Загальна кількість – 122 друкованих робіт

Монографії – 3

Навчальних посібників – 2

Методичні рекомендації –1

Авторські свідоцтва – 2

Патенти – 47

Рацпропозиції – 128

Міжнародної методичної розробки–1

 

Громадська діяльність

Голови комісії з проблем етики (2005-2014).

 

Нагороди 

Заслужений раціоналізатор України (№887 від 14 липня 1992р.).

 

 

ХВОРОСТЯНА ТЕТЯНА ТРОХИМІВНА

к.мед.н., доцент

Освіта 

Закінчила Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця в 1971 році. Аспірантура з 1971-1973 рік на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії КМІ

Тема кандидатської роботи – «Нервові апарати вустьових відділів порожнистих вен в філогенезі хребтових» (1975).

Стажування з науково-педагогічних аспектів викладання у Люблінському медичному університеті (Польща, 2019).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Біологічне моделювання патологічних станів та їх хірургічна корекція

 

Публікації 

Загальна кількість – має 81 наукову працю

Підручники – 5 (2 підручника видані за кордоном)

Навчально-методичні рекомендації з курсу дисципліни – 7

Патенти – 7

 

Громадська діяльність

Член Вченої ради факультету з підготовки іноземних громадян.

 

 

ПАРХОМЕНКО МАРИНА ВСЕВОЛОДІВНА

к.мед.н., доцент

Освіта. 

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця, 1985 р. Клінічна ординатура – кафедра дитячої хірургії КМІ, 1985-1987 рр. Аспірантура – кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії КМІ, 1987-1991 рр.

Тема кандидатської роботи – «Морфо-функціональні зміни тонкої кишки в умовах експериментальної портальної гіпертензії та після її хірургічної корекції» (1991).

Стажування з науково-педагогічних аспектів викладання в Люблінському медичному університеті (Польща, 2019).

 

Наукові інтереси

Патологія шлунково-кишкового тракту

 

Публікації

Загальна кількість – 51

Підручники – 2

Навчально-методичні рекомендації з курсу дисципліни – 5

Патенти – 7

 

Громадська діяльність – секретар кафедри.

 

 

ПЕРВАК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

к.мед.н., доцент

Освіта.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О.Богомольця в 1973 р.

Тема кандидатської роботи: «Морфологічні зміни позапечінкових жовчних проток в умовах експериментальної портальної гіпертензії та її хірургічної корекції», 1992 р.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Вивчення морфологічних змін при моделюванні та хірургічній корекції різних типів хірургічного втручання при патології органів черевної порожнини.

 

Публікації 

Загальна кількість – 57.

Підручники – 2.

Методичні рекомендації – 9

Винаходи – 1

Раціональні пропозиції – 10.

 

Членство в професійних асоціаціях

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.

 

Нагороди 

“Відмінник освіти України“, грамоти Кабінету міністрів, МОН та МОЗ України.

 

 

 

ДОРОШЕНКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМРОВИЧ 

к.мед.н., доцент

Освіта.

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця, 1986 р. Аспірантура – кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії КМІ імені академіка О.О. Богомольця, 1986-1989 рр.

Тема кандидатської дисертації: «Судинно-нервові співвідношення ілео-цекального відділу кишки в умовах експериментальної портальної гіпертензії та її хірургічної корекції».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Експериментальна хірургія та морфологія серцево-судинної і травної систем, проктологія, ендоскопія.

 

Публікації.

Автор 39 наукових праць,

підручників – 7

методичних розробок – 3

патентів на винаходи – 7

раціоналізаторських пропозицій – 5.

 

Громадська діяльність

Член Вченої ради факультету з підготовки іноземних громадян.

 

Членство в професійних асоціаціях

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.

 

 

ЛЕВОН МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

к.мед.н., доцент

Освіта. 

Буковинська державна медична академія, 2004 р. Аспірантура при Буковинському державному медичному університеті 2005-2008 рр.

Тема кандидатської роботи – «Особливості порушень функціонально-морфологічного стану гепатобіліарної системи та кишечнику у хворих на остеоартроз та шляхи їх корекції».

 

Основні напрями науково-практичної роботи

Наукові інтереси – клінічна анатомія серцево-судинної системи та опорно-рухової системи, методичне забезпечення навчального процесу.

 

Публікації – 

Загальна кількість –110

навчальні посібники – 2

підручники – 1

монографії –1

 

Членство в професійних асоціаціях

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України.

 

 

 

 

ЖЕБЕЛЕНКО ЯРОСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ

к.мед.н., доцент

Освіта.

Донецький національний медичний університет імені М.Горького, 2006 р. Аспірантура – Дон НМУ ім. М. Горького, 2007-2010 рр.

Тема кандидатської роботи: «Метаболічні зміни в клітинах крові при виразковій хворобі та раку шлунку”, 2011 р.

 

Наукові інтереси:

Клінічна анатомія судин, система гемостазу та метаболізм клітин крові, хірургія травної системи.

 

Впровадження в клінічну практику:

«Використання ферментів еритроцитів та плазми для прогнозування ускладнень виразкової хвороби».

 

Публікації:

  • Кількість – 64
  • Підручники, посібники – 1
  • Методичні рекомендації – 5
  • Винаходи, раціональні пропозиції – 3

 

Громадська діяльність

керівник Студентського наукового гуртка кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця

куратор ECTS медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Членство в професійних асоціаціях

Українське біохімічне товариство.

 

 

ЗІНЕВИЧ ЯНА ВІКТОРІВНА

к.мед.н., доцент

Освіта.

Буковинська державна медична академія, спеціальність – лікувальна справа, 1999 р. Аспірантура НМУ ім. О.О. Богомольця, 2010 р.

Тема кандидатської роботи: «Особливості показників ендогенної інтоксикації, гуморальних та структурних показників артерій у хворих з гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним холециститом».

 

Основні напрями науково-практичної роботи

Наукові інтереси – клінічна анатомія серцево-судинної системи

 

Публікації.

Загальна кількість публікацій – 50.

Патенти – 6

 

 

БОНДАР ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

к.мед.н., доцент

Освіта.

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця, лікувальний факультет, 1985 р. Клінічна ординатура з нейрохірургії, Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова, 1991-93 рр. Аспірантура на кафедрі нейрохірургії Українського державного медичного інститута імені О.О. Богомольця (у 1995 р. реорганізовано в Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), 1995-1998 рр.

Тема кандидатської роботи «Трансплантація ембріональної нервової тканини в лікуванні гострої ішемії мозку в експерименті» (1998).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи 

Нейрохірургія, ангіонейрохірургія, ангіоневрологія.

Публікації 

Всього – 58.

Винаходи – 3

 

 

ГОРБЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

к.мед.н., доцент

Освіта.

Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1988 році. Інтернатура за фахом дитяча хірургія та травматологія, 1989-1990 рр. Аспірантура на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Полтавської медичної стоматологічної академії.

Тема кандидатської роботи «Ярослав Осмомисл – реконструкція антропологічна та історична».

Стажування: Лабораторія пластичної антропологічної реконструкції Інституту Етнології і Антропології РАН (м. Москва, РФ), 1992 р.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

Антропологічна реконструкція обличчя людини, ідентифікація особи людини, спадкові захворювання опорно-рухового апарату

 

Публікації: 

Загальна кількість 38

Монографія –1

патенти – 2. (Патент на корисну модель № 127635 від 30.03.2018, № 124595 від 10.04.2018).

 

Громадська діяльність: 

Участь у роботі зі збереження пам’яті загиблих і зниклих без вісті воїнів, захисників України в ході російсько-українського збройного конфлікту.

 

Нагороди: 

Подяка від губернатора департаменту Шампань-Арден (Франція) і іменна медаль від мерії м. Сен-Жюльен-лє-Віллья – 2000 р. Грамоти МОЗ України (2014 р) та Київського міського голови (2015).

Медаль «За жертовність та любов до України» 2016 р. та нагрудний знак від МО України «За сприяння ЗСУ». 2018 р.

 

 

 

ЗОРЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

старший викладач

Освіта:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «медико-профілактична справа» у 1997 р. Інтернатура 1997-1998 рр. зі спеціальності «інфекційні хвороби», НМУ імені О.О. Богомольця. 1998 р. – курси з первинної спеціалізації, Харківська медична академія післядипломної освіти. 2005-2007 рр. – магістратура з відзнакою за спеціальністю «психологія», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти при АПН України, кваліфікація «магістр психології, викладач».

Наукова діяльність:

Кровопостачання спинного мозку. Відповідальний виконавець НДР «Топографо-анатомічні особливості артеріального кровопостачання шийного відділу спинного мозку» (2016 – 2019).

Публікації

загальна кількість –5

патент на корисну модель – 1

авторське свідоцтво –1

 

 

ГУМЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

 старший викладач

Освіта: 

Вінницький НМУ імені М.І. Пирогова, 2004 р. Спеціалізація – загальна хірургія.

Основні напрями науково-практичної роботи

Наукові інтереси – клінічна анатомія серцево-судинної системи та опорно-рухової системи.

Публікації 

Загальна кількість – 17

патентів на винаходи – 5

 

 

ЖЕБЕЛЕНКО МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА

асистент

Освіта:

Донецький національний медичний університет імені М. Горького, 2008 р. Магістратура: Дон НМУ ім. М. Горького, 2008-2009 рр.

Наукові інтереси – клінічна анатомія серцево-судинної системи.

Публікації

Кількість – 12

Методичні рекомендації – 2