НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Інформація для студентів

 

2022-2023 н.р.

 

 

АНАТОМІЯ

 

Робочі програми

Методичні рекомендації

 

 

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ

 

Робочі програми

Силабуси

Методичні рекомендації

 

 

 

ВІДЕО КОНТЕНТ

 

Лекція №1 Вступ до анатомії Історія анатомії Київська анатомічна школа Загальна остеологія 

https://youtu.be/7tGnKXcr1Wo

 

Лекція №2 Загальні основи артрології З’єднання кісток скелету 

https://youtu.be/T55Kj6kgpHM

 

Лекція №3 Загальні основи міології м’язи голови,шиї,тулуба,кінцівок 

https://youtu.be/X5cyFGSN3yY

 

Лекція №4 Вступ до спланхнології Загальна анатомія травної системи

https://youtu.be/WB22W8oMC2c

 

Лекція №5 Загальна анатомія дихальної системи анатомія плеври Середостіння

https://youtu.be/9rO4MbVjWdk

 

Лекція №6 Загальна анатомія сечової системи Загальна анатомія нирки Анатомія сечовивідних шляхів 

https://youtu.be/ZQhA8WAeeKY

 

Лекція №7 Загальна анатомія чоловічих статевих органів Загальна анатомія жіночих статевих органів

https://youtu.be/z1L027dnWz8

*********************

Фармацевтичний факультет 

 

Лекція №1 Вступ до анатомії Історія анатомії Київська анатомічна школа Загальна остеологія 

https://youtu.be/ytHWpHO-2D8

 

Лекція №2 Загальні основи артрології З’єднання кісток скелету 

https://youtu.be/05OKi5M9oCk

 

Лекція №3 Загальні основи міології м’язи голови,шиї,тулуба,кінцівок 1 

https://youtu.be/82YDMAKnlQE

 

Лекція №4 Вступ до спланхнології Загальна анатомія травної системи

https://youtu.be/ePXmuZQftGs

 

Лекція №5 Загальна анатомія дихальної системи анатомія плеври Середостіння

https://youtu.be/E1mIQQPCLws

 

Лекція №6 Загальна анатомія сечової системи Загальна анатомія нирки Анатомія сечовивідних шляхів 1

https://youtu.be/8QDryjo6iGk

 

Лекція №7 Загальна анатомія чоловічих статевих органів Загальна анатомія жіночих статевих органів

https://youtu.be/szHSeMJLofA

*****************************************************************

Медико-психологічний факультет

 

Лекція №1 Вступ до анатомії Історія анатомії Київська анатомічна школа Загальна остеологія 

https://youtu.be/BRR8Y_UH92M

 

Лекція №2 частина 1 Загальні основи артрології

https://youtu.be/ek4nU_qVlIU

 

Лекція №2 частина 2 Загальні основи міології

https://youtu.be/KAaSsAZhT2E

 

Лекція №3 частина 1 Вступ до спланхнології Загальна анатомія травної системи 

https://youtu.be/Q1EqhgTyS4k

 

Лекція №3 частина 2 Загальна анатомія дихальної системи

https://youtu.be/sLvOSfGI8R0

 

 

 

 

Навчальні та робочі програми 2019

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів “Фізична терапія. Ерготерапія.”

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів медико-психологічного факультету.

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів медичних факультетів.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

Пакет для підготовки до ПМК-2

ІСПИТ 2020

Оцінювання

Передекзаменаційні консультації

Поточні консультації

Тематичні плани-лекції стоматологічний ф-т

Тематичні плани-практичних занять стоматологічний ф-т

ТЕСТИ ІСПИТ

Умови допуску

Тематичний план практичних та лекційних занять для студентів медичних факультетів

Графік відпрацювань пропущених практичних занять та перескладання оцінки «2» у весняно-літньому семестрі 2019/2020 навчального року

Календарно-тематичний план лекцій 2019-20 н.р

Календарно-тематичний план практичних занять 2019-2020 н.р.

ІСПИТ 2019

Методика проведення контрольних засобів та умови допуску

Перелік питаннь до іспиту стоматологічного факультету

Перелік практичних навичок

Регламент відпрацювання та СРС

Регламент ПМК

Регламент проведення іспиту

РОЗПОДІЛ ГРУП 2019-20

Розподіл балів-магістри

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

The questions for exam for students of medical faculty