Кафедра акушерства і гінекології №1

Студентський науковий гурток

Керівник: доцент Леуш Сергій Станіславович (067) 111 0218

leushs9@gmail.com

Староста: Бобощенко Емілія  (050) 015 0942

Клінічна база і місце проведення засідань гуртка:
вул. Предславинська, 9. Перинатальний центр м. Києва

Початок за попереднім оголошенням. (дати засідань обирають студенти залежно від розкладу занять та діючих правил військового часу)

 Засідання гуртка кафедри акушерства та гінекології проводяться на базі Перинатального центру м. Києва (вул. Предславинська, 9), лікувально-профілактичній установі ІІІ рівня акредитації, забезпеченим сучасним обладнання для проведення і демонстрації студентам ендоскопічних операцій, сучасну діагностичну УЗ-апаратуру, системи телеметричної діагностики стану плода, сертифіковану за стандартами ISO клінічну лабораторію.

Робота гуртка спрямована на підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів, а також на виконання наукових досліджень. Гуртківці проводять клінічні розбори хворих, присутні на пологах і операціях, відвідують чергування, готують доповіді з актуальних питань акушерства та гінекології, які обговорюються на засіданнях гуртка. Засідання гуртка проводяться двічі на місяць.

Напрямок наукових досліджень.

Вивчення молекулярних механізмів репродукції людини.

 

В роботі гуртка у 2023-2024 навчальному році  беруть участь:

П.І.Б. факультет курс
Бобощенко Емілія Дмитрівна І мед IV
Швець Тетяна Іванівна І мед. V
Демидюк Ольга І мед. V
Акулова Ксенія Василівна І мед. ІV
Островець Катерина Сергіївна І мед. ІV
Дьякончук Єлизавета І мед. VI
Здоренко Марія І мед.
Власюк Анна І мед.
Ткаченко Владислав І мед.

 

Досягнення учасників 2017 – 2023 рр.:

 

– 83nd Lviv Young Scientist International Conference
Островець Катерина, Бобощенко Емілія, Диплом І ст за доповідь “Непередбачувана знахідка після кесарева розтину – ятрогенія чи давно існуючий дефект?”
Бобощенко Емілія, Диплом І ст за доповідь “Метропластика у пацієнтки з інтерстиційною вагітністю. Неочікуваний результат”.

 

 

Квітнева студентська наукова сесія 2017 року у секції “Охорона здоров’я жінок репродуктивного віку. Сучасний погляд на проблему”

  • Кулебякіна Дарина Андріївна з доповіддю “Зміни кислотно-лужної рівноваги в різні періоди внутрішньоутробного розвитку людини” посіла ІІ місце.
  • Вовк Анастасія Олегівна отримала ІІІ відзнакуз доповіддю “Дослідження антифосфоліпідних антитіл при гіпертензивних розладах у вагітних”.
  • Грамотоюза участь відзначено Чеботаренка Антона Григоровича за доповідь про перспективи використання в акушерстві синтетичних наноінженерних антимікробних поліпептидів (також підготовлена англійською мовою).

Тези доповіді Кулебякіної Д.А. “Зміни кислотно-лужної рівноваги в різні періоди внутрішньоутробного розвитку людини” оприлюднено в “Українському науково-медичному молодіжному журналі”,  2017 р. – Спеціальний випуск 1 (100). – С.123.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки в клінічній медицині» (14.02.2018):

Дипломи І ступеню отримали Процик Марія (V курс, мед.ф. №1) та Рій Богдан (V к. ФПЛ ЗСУ)  за доповідь «Клінічний випадок анатомічно нормального плода на тлі часткового міхурового заносу».

Дипломами ІІІ ступеню відзначено доповідь Головко Олександри та Кулебякіної Дарини (V курс, мед.ф.№1) «Синдром зворотної артеріальної перфузії зі сприятливим наслідком для плода-близнюка»

та повідомлення Богадельникової Катерини (V курс, мед.ф. №1) та Петросян Ганни (V курс, мед.ф.№4) «Сприятливе завершення вагітності при аномальних внутрішніх статевих органах».

 

Квітнева студентська наукова сесія. 18 квітня 2018 р.

Секція «Охорона здоровʼя жінок репродуктивного віку. Сучасний погляд на проблему» (кафедра акушерства та гінекології №3).

Дипломом ІІ ст. відзначена Процик Марія Володимирівна, студентка 29 гр., 5 курсу, мед. ф-ту №1 за доповідь «Гемоконцентрація у ранні терміни вагітності та прееклампсія».

 

XV Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини», м. Харків, 25-26 квітня 2018.

Диплом І ст. отримала  Процик Марія Володимирівна за доповідь «Ранні терміни вагітності, гемодилюція та прееклампсія». Тези доповіді видано у м.Харків Національним університетом імені В.Н.Каразіна.

(Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XV Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 25-26 квітня 2018 р.-Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018.- 322 с.

ISBN 978-966-285-477-0 )

 

Доповіді на Міжнародній конференції молодих науковців 23.11.18:

Вовк А.О., Процик М.В. Гемоконцентрація у вагітних ранніх термінів та антифосфоліпідні антитіла. Керівник: к.м.н. Леуш С.С.

Головко О.А. Оцінка якості роботи Перинатального центру м.Києва фрактальним методом. Керівник: д.м.н. Загородня О.С. (відзначена Дипломом ІІІ ст.)

Кулебякіна Д.А. Особливості спадкового, соматичного та репродуктивного анамнезу у жінок з ранньою менопаузою. Керівник: д.м.н. Загородня О.С.

 

м. Харків

Головко О.А. Оцінка якості роботи Перинатального центру м.Києва фрактальним методом. Керівник: д.м.н. Загородня О.С. Диплом ІІІ ступеню.

 

м. Чернівці

ВІМКО  Брус Ю.В доповідь по матеріалах наукових робіт по фібринолізу ендометрію  02.04.19

 

14 лютого 2018 року шестеро студентів взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки в клінічній медицині»:

Дипломи І ступеню отримали Процик Марія (V к. І м.ф.) та Рій Богдан (V к. ФПЛ ЗСУ) за доповідь «Клінічний випадок анатомічно нормального плода на тлі часткового міхурового заносу».

Дипломами ІІІ ступеню відзначено доповідь Головко Олександри та Кулебякіної Дарини (V к. І м.ф.) «Синдром зворотної артеріальної перфузії зі сприятливим наслідком для плода-близнюка» та повідомлення Богадельникової Катерини (Vк. І м.ф.) та Петросян Ганни (V к. ІV м.ф.) «Сприятливе завершення вагітності при аномальних внутрішніх статевих органах».

 

В програмі «Міжнародної конференції молодих науковців» 23.11.18 на базі Перинатального центру м.Києва доценти кафедри акушерства та гінекології №1 Слободяник О.Я. та Леуш С.С. провели майстер-клас з

питань тактики надання невідкладної допомоги у випадках масивних акушерських кровотеч.

 

Пропозиції щодо оптимізації роботи студентського наукового гуртка кафедри акушерства та гінекології № 1 в умовах дистанційного навчання.

  • Долучати студентів-гуртківців до участі у конференціях в режимі on-line спільно зі співробітниками кафедри.
  • Запрошувати до спільного виконання наукових досліджень (не нове, але на даний час особливо доречно)
  • Створювати групи у додатках соціальних мереж (Viber, Telegram, What’s Up) для поза-аудиторної роботи

 

28.02.23 Конференція студентів та молодих вчених Clinical Annual Scientific Experience (CASE) 2023

Секція «Акушерство і гінекологія, педіатрія та дитячі інфекції»

І місце: Бобощенко Емілія (4 курс, 1 мед. ф.) з доповіддю «Метропластика у пацієнтки з інтерстиційною вагітністю. Неочікуваний результат».

 

17.04.23. Квітнева студентська наукова сесія

Спільна секція «Акушерство та гінекологія, анестезіологія-реаніматологія та хірургія».

Диплом ІІІ ступеню: Бобощенко Емілія Дмитрівна за доповідь «Оцінка ефективності втамування болю після кесарева розтину з додатковою інтраопераційною провідниковою блокадою та інфільтрацією рани».

2022 – 2023 навчальний рік.

Тематичний план на 2022-2023 навчальний рік (дати засідань обирають студенти залежно від розкладу занять та діючих правил військового часу):

  • Жовтень 2022

Про спільні ембріональні закладки сечовидільної та статевої систем

Про варіанти вад розвитку жіночої репродуктивної системи

  • Листопад 2022

Вагітність  та її виношування за різних аномалій розвитку матки.

Проблеми розродження вагітних з аномаліями внутрішніх статевих органів

  • Грудень 2022

Проблеми соціальної адаптації пацієнток з агенезією/аплазією гонад.

Рівень допомоги в Україні та країнах ЕС жінкам з агенезією гонад

  • Січень – березень 2023

Підготовка до друку спільно підготовлених наукових статей

 

28.02.23 Конференція студентів та молодих вчених Clinical Annual Scientific Experience (CASE) 2023

Секція «Акушерство і гінекологія, педіатрія та дитячі інфекції»

І місце: Бобощенко Емілія (4 курс, 1 мед. ф.) з доповіддю «Метропластика у пацієнтки з інтерстиційною вагітністю. Неочікуваний результат».

 

17.04.23. Квітнева студентська наукова сесія

Спільна секція «Акушерство та гінекологія, анестезіологія-реаніматологія та хірургія».

Диплом ІІІ ступеню: Бобощенко Емілія за доповідь «Оцінка ефективності втамування болю після кесарева розтину з додатковою інтраопераційною провідниковою блокадою та інфільтрацією рани».

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Робочі моменти засідання гуртка: доповідь на тему ізоімунного конфлікту вагітних (проводить доцент Леуш С.Ст.)

 

1. Ознайомлення гуртківців з сучасними методиками кольпоскопічного дослідження. (проводить доцент Леуш С.Ст.)

2. Учасники майстер-класу з хірургічного гемостазу в акушерстві (проводить доцент Слободяник О.Я.)

 

 

Робота в симуляційно-тренінговому класі: “Невідкладні стани в акушерстві” (проводить асистент Осадчук С.В.)