Кафедра акушерства і гінекології №1

Співробітники

 

Говсєєв  Дмитро Олександрович – завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва, директор КНП Київський міський пологовий будинок №5. Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

У 1985 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук з теми: «Повторна акушерська і перинатальна патологія (прееклампсія, плацентарна дисфункція і гестаційна анемія), діагностика, профілактика та прогнозування». З 1 липня 1995 року по 01 липня 2000 року працював у Медичному інституті Української асоціації народної медицини на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології. З 01 вересня 2015 року по 26 червня 2018 року працював в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді доцента кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти. З 13 вересня 2018 року по 11 травня 2021 року працював на посаді доцента кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». З 12 травня по 25 червня 2021 року та з 16 вересня 2021 року по теперішній час працює в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді професора кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти за сумісництвом. Загальний педагогічний стаж складає 11 років, має вищу лікарську кваліфікаційну категорію. З квітня 1997 року по березень 1998 року працював завідувачем відділення патології вагітних пологового будинку №5. З березня 1998 року по січень 2019 працював на посаді заступника головного лікаря з медичної частини Київського міського пологового будинку №5. З січня 2019 по лютий 2020 працював на посаді головного лікаря Київського міського пологового будинку №5. З лютого 2020 року по теперішній час працює на посаді директора КНП Київський міський пологовий будинок №5.Є членом Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва. У 2004 році присвоєно звання заслуженого лікаря України Лікарський стаж – 39 років. Говсєєв Д.О. є автором і співавтором 138 друкованих праць, 2 навчальних посібників, 11 патентів на корисну модель та має 5 авторських прав на твір, нагороджений Державною премією за 2022 рік.3 2020 року по теперішній час працює в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді завідувача кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти за сумісництвом.

3 29 травня 2023 року завідувач кафедри акушерства і гінекології №1.

 

Венцківський Борис Михайлович  доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, професор.

 

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1965 році. У 1970 році поступив до клінічної ординатури при кафедрі акушерства та гінекології №1 КМУ імені О.О. Богомольця. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію «Рівень гіпоксії плода за параметрами навколоплідних вод», а у 1984 році – докторську дисертацію ««Клінічне значення гемоциркуляторних, коагуляційних та метаболічних розладів та шляхи їх корекції при пізньому токсикозі вагітності». В 1998 році присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Під керівництвом було виконано 35 кандидатських дисертацій та 10 докторських. Наукові інтереси охоплюють патогенез та профілактику невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, прееклампсії, лікування доброякісних пухлин матки та яєчників, ендометріозу. Впровадження в клінічну практику – апробовано та впроваджено способи профілактики прееклампсії, невиношування вагітності, попередження ускладнень кесарського розтину,  удосконалені способи лапароскопічного лікування доброякісних пухлин яєчників, ендометріозу. Є автором 435 наукових публікацій,  співавтором 15 підручників, 7 наукових посібників та 5 методичних рекомендацій. Є членом Асоціації акушерів-гінекологів України, Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів. З 2003 року – член-кореспондент НАМН України. Протягом 18 років (1986-2005) – головний акушер-гінеколог МОЗ України, з 1996-2011 рр. – президент асоціації акушерів-гінекологів України. В 2002 році нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеню, нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, МОЗ України, міського голови м. Києва, має нагороди від МВС України, православної церкви України. З 1990 по 2019 рр. завідувач кафедрою акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З травня 2022 по травень 2023 рр. в.о. завідувача кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів

 

Венцківська Ірина Борисівна – доктор медичних наук, професор

 

Закінчила  Київський державний медичний університет 1987 року. З 1987 по 1989 рік навчалась в інтернатурі за фахом  «Акушерство та гінекологія» на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського державного медичного інституту. В 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук з теми «Особливості патогенезу, профілактики та лікування безплідності при генітальному ендометріозі». 2006 року захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора  медичних наук на тему «Передменструальний синдром – клініка, діагностика та лікування».   Під керівництвом було виконано 11 кандидатських дисертацій та 1 докторську. Наукові інтереси охоплюють патогенез та профілактику невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, прееклампсії, доброякісних пухлин матки та  раннього припинення менструальної функції. Впровадження в клінічну практику – на рівні Перинатального центру м. Києва апробовано та впроваджено спосіб нейропротекції екстремально недоношеного плода. Автор 146 наукових публікацій,  співавтором 5 підручників, 2 наукових посібників та 2 методичних рекомендацій. Є членом Асоціації акушерів-гінекологів України.  Нагороджена почесною грамотою МОЗ України та почесною грамотою КМДА. З 2019 по 2022 рр. завідувач кафедрою акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

Лакатош Володимир Павлович  доктор медичних наук, професор

 

У 1991 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З 1991 по 1993 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом акушерство та гінекологія на кафедрі акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1993 по 1995 рр. навчався в аспірантурі цієї ж кафедри. У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Порівняльна оцінка методів лікування кондиломатоз геніталій у жінок”. В 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: “Сучасний підхід до діагностики та лікування, прогнозування захворювань шийки матки асоційованих папіломо вірусної інфекцією”. З 1995 по 2001 рр. працював на кафедрі акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця асистентом, з 2001 по 2005 рр. доцентом цієї ж кафедри. З 2005 і по теперішній час професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НМУ імені Богомольця, керівник клінічної бази кафедри в Перинатальному центрі м. Києва. За час роботи підготував 9 кандидатів медичних наук та одного докторанта. Наукові інтереси: передлежання плаценти, методи профілактики кровотеч при передлежанні плаценти. Лікувальний стаж 29 років. Вища кваліфікаційна категорія. Науково-педагогічний стаж 31 рік. Автор 175 наукових праць, співавтор 3 монографій, 4 підручників, 6 методичних посібників, 7 патентів на корисну модель. З 2013 року і по теперішній час голова правління регіонального відділення у м. Києві громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Член редакційної колегії журналу «Лікарська справа». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

Товстановська Валентина Олександрівна  доктор медичних наук, професор

 

Закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту (1976 рік). Працювала дитячим акушером-гінекологом НДІ ПАГ (1976-1979 рр.).  Клінічний ординатор (1979-1981р.), асистент (1981-1991 рр.), доцент (1991-1999 рр.), доктор медичних наук (1994 р.), з 2000 р. по теперішній час – професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тема докторської дисертації: «Клініко-лабораторна характеристика, прогнозування, лікування і профілактика синдрому затримки розвитку плода». Автор більше ніж 300 наукових праць, 8 підручників, 18 патентів,  42 методичних рекомендацій. Підготувала 5 кандидатів медичних наук, 4 магістрів медицини. Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2007р.) та Київською міськдержадміністрацією (2012 р.), член редакційної колегії 3 сучасних фахових вітчизняних медичних журналів. Проводить великий обсяг лікувально-консультативної роботи на клінічних базах кафедри. Член асоціації акушерів-гінекологів України.

 

Загородня Олександра Сергіївна – доктор медичних наук, професор

 

У 2003 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. В 2005-2008 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ імені  О.О. Богомольця, 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук «Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти», 2016 року- дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук «Передчасні пологи – патогенез, прогнозування та профілактика перинатальних втрат». 2014 року пройшла стажування у клініці сімейної медицини «ALFA» (Міннесотта, Міннеаполіс),  2019 року –  у Медичному університеті Варшави та спеціалізованій клініці Інфланцка (Варшава, Польща). Наукові інтереси охоплюють патогенез та профілактику невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, прееклампсії,  раннього припинення менструальної функції та патологію тазового дна жінки. На рівні Перинатального центру м. Києва апробовано та впроваджено спосіб нейропротекції екстремально недоношеного плода та спосіб  лікування гіпотонічної післяпологової кровотечі. Є автором 113 наукових публікацій,  співавтором 5 підручників, 2 наукових посібників та 1 методичних рекомендацій. Індекс Гірша – 6. Є членом Асоціації акушерів-гінекологів України та Середземноморської асоціації нетримання сечі та хірургії тазового дна (Mediterranean Incontinence and  Pelvic Floor Society). Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

Авраменко Сергій Олександрович – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1981 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1986 по 1989 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського медичного інституту. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Ефективність комплексного лікування гестозу з урахуванням корекції перекисного окиснення ліпідів». З 1989 р. почав працювати на посаді асистента кафедри акушерства і гінекології №1 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З червня 2002 р. по теперішній час працює доцентом кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ. Автор більше 67 наукових праць. Є співавтором 4 навчальних посібників, 3 методичних вказівок. Загальний педагогічний стаж складає 36 років. Лікарський стаж – 41 рік. Має вищу атестаційну категорію по спеціалізації «акушерство та гінекологія». Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

Бондаренко Наталія Петрівна – доктор медичних наук, доцент

 

У  1991 році закінчила Чернівецький медичний інститут.  З 1994 – 1999р.  працювала лікарем, акушером гінекологом у пологовому будинку № 7 м. Києва. У 1999 – 2004 рр. займала посаду завідувача акушерського відділення пологового будинку № 5. З 2004 року –  співробітник кафедри акушерства і гінекології № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2005 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Комплексне лікування вагітних з ранніми гестозами, що обтяжені залізодефіцитною анемією з застосуванням мінеральної води «Миргородська» та нормобаричної гіпоксітерапії». 14.01.33. – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.  У 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук Діагностика, лікування, профілактика та прогнозування перинатальних ускладнень В19- парвовірусної інфекції у вагітних жінок. 14.01.01.- акушерство та гінекологія. Наукові інтереси охоплюють вивчення впливу інфекційних факторів на внутрішньоутробний стан плода. Є автором 57 наукових  робіт, з них 6 статей у наукових виданнях,  які цитуються у SCOPUS та WebOfScience. Співавтор 4 підручників, та 2 навчальних посібників. Індекс Гшрша – 2. Проходила  стажування  «Healthcare management», 2019 рік, Варшава, Польша, Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Цапенко Тетяна Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

 

Цапенко Тетяна Володимирівна закінчила з відзнакою Національний медичний університет, ІІ-й лікувальний факультет у 1996 році, була рекомендована на наукову роботу. З 1996 р. по 1999 р. проходила магістратуру та інтернатуру за фахом акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ. Отримала з відзнакою диплом магістра медицини. В 2003 році успішно захистила кандидатську дисертацію “Профілактика ускладнень перебігу вагітності та пологів у жінок з аліментарно-конституційним ожирінням” зі спеціальності “Акушерство і гінекологія”, яку виконала на кафедрі під керівництвом професора Венцківського Б.М. За роки навчання в аспірантурі виконувала великий обсяг клінічної роботи з високою оперативною активністю. З 2000 по 2006 рр. працювала лікарем-ординатором клінічного пологового будинку №5 м. Києва. З 2006 по теперішній час працює на кафедрі акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця.. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Акушерство і гінекологія». Є автором 55 наукових робіт, з них є статті в наукових виданнях, які цитуються у SCOPUS та Web Of Science. Індекс Гірша – 3. Співавтор 4 підручників, та 2 навчальних посібників. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

Бурка Ольга Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент

 

Бурка Ольга Анатоліївна у 1995 році закінчила з відзнакою Український Державний Медичний Університет ім. акад. О.О. Богомольця, ІІ лікувальний факультет. З  1.11.1995 р. по 31.10.1998 р. навчалася в інтернатурі та магістратурі за фахом акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології №1 Київської медичної академії післядипломної освіти. З 1.12.1998 р. по 30.11.2001 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця. В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Особливості репродуктивного здоров’я  та можливі шляхи його корекції  після односторонньої оваріектомії чи аднексектомії». З 2001 до 2018 року працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 1 грудня 2018 року до цього часу працює на посаді доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєно у жовтні 2019 року. Сфера наукових інтересів: гінекологічна ендокринологія, запальні захворювання органів малого тазу, патологія ендометрію, шийки матки. Загальний педагогічний стаж складає – 22 років. Лікарський стаж – 27 років.

Є співавтором  15 навчальних посібників, 77 наукових праць та 4 патентів. Індекс Гірша (Google Scholar) – 3; 21 робота в журналах, які входять до Scopus. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 
Вітовський Ярослав Мирославович – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1985 році Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця З 1985 по 1997 роки працював лікарем акушером-гінекологом клінічної лікарні №22 м. Києва. З 1992 р. протягом шести років працював за сумісництвом  асистентом кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ з погодинною оплатою. З 1997 по 1998 роки займав посаду заступника головного лікаря Київського обласного центру охорони здоров׳я матері і дитини. З 1998 року прийнятий на посаду доцента кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2000 р. присуджено вчене звання доцента. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-параклінічне обґрунтування використання низькочастотного ультразвуку в комплексному лікуванні післяпологового ендометриту” за спеціальністю 14.01.01- акушерство і гінекологія. Лікувальний стаж 35 роки. Вища кваліфікаційна категорія. Науково-педагогічний стаж 28 років. Автор 70 друкованих праць. Співавтор 5 підручників та 2 посібників. Вчений секретар спеціалізованої хірургічної Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Ліквідатор аварії на ЧАЕС 2А категорії. Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 
Гужевська Ірина Віталіївна – кандидат медичних наук, доцент

 

Рік закінчення ВУЗу – 1978, Київський медичний інститут. Клінічна ординатура на кафедрі акушерства і гінекології №1 Київського медичного інституту – 1978-1981 р., очна аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №1 Київського медичного інституту -1981-1984 р. Тема дисертації – «Пізні токсикози вагітних та особливості гемокоагулюючих властивостей з їх корекцією». Підготовлений 1 магістр Публікації (кількість) – 120. Підручники – 3. Методичні рекомендації – 3. Індекс Гірша – 2.  Член асоціації акушерів-гінекологів України.

 

Жегулович Володимир Генріхович – кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у1982 р. Загальний стаж роботи – 47 років. Стаж роботи за фахом 40 років,   науково-педагогічний стаж – 35 років.  Асистент кафедри з 1987р., доцент з 1993р. Кандидат медичних наук з 1987 р. Вчене звання доцента присвоєно у грудні 1994 року. Автор 165 наукових праць, 11 винаходів. Індекс Гірша – 3.  З 1994 р. має вищу кваліфікаційну категорію лікаря акушера-гінеколога. З 2013 року куратор клінічної бази кафедри (гінекологічне відділення КМКЛ №18 м.Києва). Член Всесвітньої Асоціації акушерів-гінекологів. Підготував трьох кандидатів медичних наук (офіційно науковий керівник дисертаційних робіт). За  досягнення у професійній діяльності відзначений Почесною Грамотою Київського міського голови (2004), та Почесними Грамотами МОЗ України (2006, 2009, 2014). 2018р. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 2019р. нагороджений нагрудним знаком «Знак Пошани» Київського міського Голови. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

Казак Аурелій Васильович – кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчив  КМІ, 1999, клінічний орд. 1999-2001, аспірант. 2006 – 2010, к.м.н. 2012, тема дисертації – «Синдром  хронічного  тазового  болю  в гінекологічній  практиці, діагностика,  методи корекції». Член асоціації акушерів-гінекологів України. Індекс Гшрша – 2. Лікар вищої категорії. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Костенко Ольга Юріївна – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1980 році закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1982 по 1984 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського медичного інституту. Після закінчення клінічної ординатури працювала лікарем  акушером – гінекологом в лікарні № 22 м.Києва. З 15.02.1986 р. по 01.10.1989 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Київського медичного інституту. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Ризик виникнення та можливі способи запобігання запальним післяпологовим ускладненням при первинній слабкості пологової діяльності». З 1989 р. почала працювати на посаді асистента кафедри акушерства і гінекології №1 Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З червня 2003р. по теперішній час  працює доцентом кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ. Протягом останніх років  була відповідальною за роботу з інтернами на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Є співавтором 4 навчальних посібників, 3 методичних вказівок, глави до довідника по акушерству та гінекології, 53 наукових праць, 6 раціоналізаторських пропозицій, 1 патент на корисну модель. Індекс Гірша – 2. Загальний педагогічний стаж складає 33 роки. Лікарський стаж – 39 років. Має вищу атестаційну категорію по спеціалізації «акушерство та гінекологія». Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 
Кущ  Володимир   Миколайович  – кандидат медичних наук, доцент

 

Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1979 р. Навчався в клінічній ординатурі в Київському інституті удосконалювання лікарів (1979 – 1981 рр.) Кандидат медичних наук (1986р.) Тема дисертації «Клініко – параклінічне обґрунтування терапії пролонгування вагітності при не виношуванні в малих термінах». асистент (1986 – 2007рр.), доцент (2007 р. по теперішній час) кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Відповідальний за викладання дисципліни * Акушерство і гінекологія* для англомовних студентів. Лікар вищої категорії. Автор 65 публікацій (в т.ч. співавтор 1 монографії, 4 підручників (2 – англомовних), 3 метод. рекомендацій). Індекс Гірша – 2. Наукові інтереси – невиношування вагітності, генітальний ендометріоз, замісна гормональна терапія в гінекології. Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Леуш Сергій Станіславович – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1982 році закінчив Київський медичний інститут. Працював лікарем акушером-гінекологом в Київській клінічній лікарні №2, з 1989 по 1995 завідував акушерським обсерваційним відділенням цієї лікарні. Без відриву від основної роботи у 1995 році захистив дисертацію на тему «Комбіновані методи запобігання та лікування гнійно-запальних ускладнень кесарева розтину» на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. На посаді асистента кафедри акушерства та гінекології №1 працював з 1995 р. З 2014 року – доцент кафедри. Лікувальний стаж 38 років, лікар вищої категорії. Науково-педагогічний стаж 25 років. Автор понад 50 друкованих робіт, співавтор 2 монографій, 5 підручників та 2 посібників. Індекс Гірша – 3. Керівник студентського наукового гуртка кафедри. Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Наритник Тетяна Теодорівна – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1994 році закінчила Український державний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця. З 1997 року працювала лікарем акушером –гінекологом  у пологовому будинку № 7 м. Києва. У 2002 році  вступила до аспірантури на кафедру акушерства та гінекології № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2008 року –  співробітник кафедри акушерства і гінекології № 1 НМУ імені О.О. Богомольця.  У 2008 році  захистила  дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук  «Профілактика передчасних пологів в аспекті зниження перинатальної смертності.» Наукові інтереси охоплюють вивчення проблеми багатоплідної вагітності. Є автором  наукових 55 робіт, співавтор 4 підручників, та 2 навчальних посібників. Проходила  стажування  «Healthcare management», 2019 рік, Варшава, Польща, Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України».  Лікар вищої категорії. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Прилуцька Алла Броніславівна – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1990 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. З 1990 по 1991 роки навчалась в інтернатурі за фахом акушерство-гінекологія на базі Могилів-Подільської ЦРЛ Вінницької області, де працювала лікарем акушер-гінекологом по 1997 рік З 1997 по 1999 роки навчалась у клінічній ординатури НМУ імені О.О. Богомольця за фахом акушерство та гінекологія,, після якої продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна оцінка методів лікування гнійних ран в акушерській практиці» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство і гінекологія. З 2002 року по серпень 2022 року на посаді асистента кафедри. З червня 2022 року доцент кафедри.  Автор 74 наукових праць, має 8 патентів на винаходи, є співавтором 7 посібників з акушерства та гінекології та 2 підручників. Індекс Гірша – 2. Проходила стажування в Польщі (Collegium Civitas,Warsaw).  Лікар вищої категорії, володіє необхідними сучасними методами діагностики, оперативної техніки та консервативного лікування акушерського-гінекологічної патології. Веде активну громадську діяльність.. Робота відзначена нагородою – медаль «За жертовність і любов до України». Член асоціації акушер-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Прощенко Ольга Миколаївна – кандидат  медичних наук, доцент

 

В 2009 закінчила із відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 2012-2015 аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2018, 2019 стажування в Університетській клініці Гісен-Марбург, Німеччина по ендоскопічним методам діагностики і лікування гінекологічних захворювань. Дисертація на тему: “Прогнозування невиношування вагітності на основі оцінки генетичних і гемостазіологічних предикторів”. Сфера наукових інтересів: невиношування вагітності, міома матки, оперативне лікування, ендоскопічні методи в гінекології. 17 публікацій у фахових провідних наукових журналах і в матеріалах та тезах конференцій. Співавтор 4 підручників, 2 методичних рекомендацій. Індекс Гірша – 3. Технічний секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.03 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Слободяник Олег Янович – кандидат медичних наук доцент

 

У 1984 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З 19988 по 1990 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом акушерство та гінекологія на кафедрі акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1990 по 1992 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Результат пологів і стан новонародженого з урахуванням кінетики нітратів у фето-плацентарному комплексі та материнському молоці”. Проходив стажування за польсько-українською програмою для лікарів, медичних сестер та студентів в 2016 році.  Наукові інтереси: передчасні пологи. Впровадження в клінічну практику – методи профілактики кровотечі, ехографія в акушерстві та гінекології, пренатальні скринінги. Лікувальний стаж 38 років. Вища кваліфікаційна категорія. Науково-педагогічний стаж  30 років. Автор 48 наукових праць, співавтор 5 підручників, 4 методичних посібників, 3 патентів на корисну модель. Індекс Гірша – 1. Займається громадською діяльністю. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Поладич Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент

 

В 2010 року закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2010 по 2013 рр. інтернатура та магістратура за фахом акушерства та гінекології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, кафедра акушерства і гінекології №1. 2013 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Акушерство і гінекологія” та освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр медицини». З 2013 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Профілактика перинатальних ускладнень при багатоплідній вагітності внаслідок допоміжних репродуктивних технологій». Наукові інтереси: передчасні пологи та їх профілактика; багатоплідна вагітність, профілактика перинатальних втрат; сучасні лапароскопічні технології, естетична гінекологія, ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, володіє необхідними сучасними методами діагностики, оперативної техніки та консервативного лікування акушерського-гінекологічної патології. Лікар ультразвукової діагностики. Лікувальний стаж 13 років.Науково-педагогічний стаж 10 років. Автор 52 наукових праць, співавтор 1 монографії, 3 методичних посібників. Індекс Гірша – 3. Вільно володіє англійською мовою. Займається науковою та громадською діяльністю. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України», Член Української асоціації репродуктологів (УАРМ). Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5 курсів медичних факультетів.

 

Ткаліч Василь Олексійович – кандидат медичних наук, доцент

 

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З 1992 по 1994р.р. навчався в клінічній ординатурі за фахом акушерство та гінекологія на кафедрі акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1994 по 1997р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Клініко-діагностичне значення кристалографії при невиношуванні вагітності”. Проходив стажування в Німеччині. За час роботи підготував одного магістра. Наукові інтереси: передчасні пологи. Впровадження в клінічну практику – методу скринінгової діагностики. Лікувальний стаж 32 років. Вища кваліфікаційна категорія. Науково-педагогічний стаж  26 рік. Автор 53 наукових праць, співавтор 4 підручників, 2 методичних посібників, 2 патентів на корисну модель. Індекс Гірша – 1. Займається громадською діяльністю. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Осадчук Сергій Валентинович – кандидат медичних наук, асистент

 

Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця – 1992 рік закінчення. З 1992 по 1994 рік – клінічна ординатура за спеціальністю «акушерство та гінекологія» на базі кафедри акушерства і гінекології №1. Вересень – грудень 1994 року лікар-ординатор у Київському міському клінічному пологовому будинку №5. З 1994 року навчався у аспірантурі на базі кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 1997 року працює на посаді асистента кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. 2011 рік – захистив кандидатську дисертацію «Вплив важких і токсичних металів на розвиток гіпотрофії  плода та методи її корекції» за спеціальністю акушерство і гінекологія. З 2000 по 2012 рік консультант кафедри, лікар УЗД в Поліклініці №1 Солом’янського району м. Києва. Лікувальний стаж – 30 років. Вища кваліфікаційна лікарська категорія. Науково-педагогічний стаж – 26 років. Наукові праці – 43. Співавтор 5 підручників та 2 навчальних посібників. Індекс Гірша – 2. Наукові інтереси – дослідження розладів в системі мати-плацента-плід, ультразвукова діагностика в акушерстві і гінекології. Проходив  стажування  «Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective» 2022 рік, Варшава, Польща. На кафедрі відповідальний за електронну сторінку сайту НМУ, дистанційну навчальну платформу «Лікар». Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Жабіцька Леся Анатоліївна – кандидат  медичних наук, асистент

 

У 2000р. закінчила Національній медичний університет імені О.О. Богомольця (диплом з відзнакою). 2000-2002рр. – магістратура на кафедрі акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Магістр медицини (диплом з відзнакою). 2003-2006рр. – очна аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2006р. – асистент кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ. В 2007р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Нові аспекти патоґенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика». 3 2003р. лікувальна робота на базі Перинатального центру м. Києва. Вища категорія зі спеціальності акушерство і гінекологія з 2014р. Лікувальний стаж 22 років. Науково-педагогічний стаж 18 років. Рівень володіння англійською мовою B2. Основні напрямки науково-практичної роботи: невиношування вагітності, профілактика та лікування ускладнень під час вагітності та пологів, ведення вагітності та пологів при двійні, ведення вагітності та пологів з рубцем на матці, ведення вагітності та пологів при тазовому передлежанні. Ендоскопічні операції в гінекології. Ендокринні синдроми в гінекології. Профілактика та лікування патології шийки матки. В 2017р. закінчила практичний курс «Лапароскопія в гінекології» на базі Центру мініінвазивних хірургічних технологій сумісно з СІСЕ, France. 2017р. – практичний курс «Техніки накладання швів та вузлів в лапароскопії» на базі Центру мініінвазивних хірургічних технологій. 2018р. – курс офісної гістероскопії під керівництвом професора S. Bettocchi; курс «Сучасні методи лікування ендометріозу», курс «Фокус на лапароскопічній анатомії малого тазу». Автор 60 друкованих робіт. Співавтор 5 підручників з акушерства і гінекології, 2 підручників з ендокринології та хірургії; 2 посібників. 4 патенти на корисну модель. Індекс Гірша – 3. Член асоціації акушерів-гінекологів України. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

Антонюк Мар’яна Іванівна – кандидат медичних наук, асистент

 

У 2004 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2004 по 2006 рр. інтернатура за фахом акушерства та гінекології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, кафедра акушерства і гінекології №1. 2006 р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Акушерство і гінекологія”. З 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: «Особливості клініки та діагностики церві кальних інтраепітеліальних неоплазій шийки матки, ускладнених цервіцитами». Наукові інтереси: передчасні пологи та їх профілактика; сучасні лапароскопічні технології. Лікувальний стаж 16 років. Вища  кваліфікаційна категорія. Науково-педагогічний стаж 12 років. Автор 23 наукових праць, співавтор 2 патентів на винахід, 3 методичних посібників. Індекс Гірша – 2 Займається громадською діяльністю. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5 курсів медичних факультетів.

 

 

Дубчак Валерій Єфремович – кандидат медичних наук, асистент

 

Закінчив КМІ  1982 р.  Клінічна ординатура 1986 – 1988,  1994,  Тема кандидатської дисертації – «Перебіг  вагітності  та  пологів  у  вагітних  з  тазовим  передлежанням». З 1994 року по теперішній час працює на кафедрі акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря за фахом «Акушерство і гінекологія». Член асоціації акушер-гінекологів України. Індекс Гірша – 1. Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5,6 курсів медичних факультетів.

 

 

 

Аксьонова Анастасія Валеріївна – кандидат медичних наук, асистент

 

Закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця у 2011р. з відзнакою («лікувальна справа»). 2011-2014 рр. – інтернатура, магістратура (з відзнакою). В 2014 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «акушерство та гінекологія» і освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр медицини». 2014 – 2017 рр. – очна аспірантура на кафедрі акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, тема дисертаційної роботи: «Прогнозування розвитку прееклампсії на основі вивчення маркерів атерогенної дисфункції».  05.07.2018 р. – кандидат медичних наук за спеціальністю «акушерство та гінекологія». З 2017 р. – асистент кафедри акушерства і гінекології №1, з вересня 2020 року за сумісництвом і по теперішній час.  Основні науково – практичні інтереси: материнсько – плодова медицина, планування сім’ї,ведення вагітності, в т. ч. високого ризику та пологів,  мамологія, консервативна та мінімально –  інвазивна хірургія в гінекології, в тому числі профілактика та лікування патології шийки матки, ендокринна, естетична гінекологія, ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології. Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Лікар другої кваліфікаційної категорії з ультразвукової діагностики. З 2021 року – лікар – спеціаліст за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я». З вересня 2020 р. працює завідуючою жіночої консультації КНП «КДЦ» Печерського району м. Києва і по теперішній час. З  2021 року за сумісництвом – лікар акушер – гінеколог акушерського відділення КНП «КМПБ №1» і  по теперішній час. Член громадської організації «Асоціація акушерів-гінекологів України». Науково-педагогічний та лікувальний стаж роботи  – 11 років.  Має 47 друкованих праць та 2 патенти. Індекс Гірша – 3. Вільно володіє англійською мовою, італійською мовою (середній рівень). Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів, в т. ч. англомовних  4,5 курсів медичних факультетів.

 

 

Купчік Владислава Ігорівна – PhD, асистент

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2015 році. Отримала диплом магістра із відзнакою у 2018 році, тема роботи: «Мікробний пейзаж при не виношуванні вагітності в різні гестаційні терміни». У 2023 році захистила дисертацію на здобуття ступеню доктора філософії, тема: «Нові аспекти патогенезу передчасної пологової діяльності при плацентарних порушеннях». Співавтор 9 друкованих робіт та 2 патентів України на винахід.  Напрямок науково-практичної роботи стосується проблеми невиношування вагітності, зокрема передчасних пологів, плацентарної дисфункції. Член громадської організації «Асоціація акушерів гінекологів України». Викладає дисципліну «акушерство і гінекологія» для студентів 4,5 курсів медичних факультетів українською та англійською мовами.