Кафедра акушерства і гінекології №1

Навчально-методична робота

Відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі доцент Цапенко Тетяна Володимирівна.

obstetrics.gyn1@nmu.ua

 

Паспорт кафедри

Положення про кафедру

Навчальні дисципліни

 

2023-2024 н.р.

 

План роботи кафедри

Робочі програми

Силабуси

Навчально-методична робота

 

Кафедра акушерства і гінекології «№ 1 забезпечує викладання навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія» та пов’язаних з нею курсів за вибором («Ендоскопічні методи лікування в гінекології») для вітчизняних студентів 4-6 курсів медичного факультету №1, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, медично-психологічного факультету (спеціальності «лікувальна справа», «медична психологія»), а також для іноземних студентів в т. ч. англомовної форми навчання (спеціальність «лікувальна справа»).

Відповідно до навчальних програм за спеціальностями «лікувальна справа» та «медична психологія» розроблені відповідні робочі програми для студентів всіх курсів, що навчаються на кафедрі.

З часу впровадження ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» співробітники кафедри постійно залучаються до роботи Центру тестування МОЗ України для створення і поповнення банку тестових завдань з навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія».

На кафедрі ведеться післядипломна  підготовка фахівців: спеціалізація лікарів-інтернів з фаху «Акушерство і гінекологія» та з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», науково-практична підготовка магістрів медицини, клінічних ординаторів, очних і заочних аспірантів. За останні десять років  підготовлено     аспірантів,  які під керівництвом члена-кореспондента НАМН України, професора Венцківського Б.М. та професорів кафедри виконали і успішно захистили кандидатські дисертації.

Кафедра проводить підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих  медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації з навчальної дисципліни «Акушерство і гінекологія».

Навчальний процес повністю забезпечений навчальною літературою. Під редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора Венцківського Б.М. видані підручники «Акушерство» та «Гінекологія» українською та англійською мовами, а також достатня кількість методичних посібників та довідників.