НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра урології

Бібліотека

 

Рекомендована література для вивчення урології

  1. Урологія / за ред. С.П.Пасєчнікова.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 432 с.
  2. Pasiechnikov S.P., Nikitin O.D., Lytvynenko R.A., Klimenko Y.M. et al. Urology. Study Guide for Practical Work for Medical Students // Vinnytsia, Nova Knyha.- 2012.-  172 p.
  3. Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Урологія для сімейного лікаря (довідник лікаря) // К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 248 с.
  4. Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Стусь В.П. та інш. Клінічна андрологія // Довідник лікаря «Андролог».- К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 222 с
  5. Пасечников С.П., Возианов С.А., Лесовой В.Н. и др. Урология: учебник для студентов высших мед. учебн. заведений; под ред. С.П.Пасечникова.- Винница: Нова Книга, 2014.- 432 с.
  6. С. П.Пасечников, С. А. Возианов, В. Н. Лесовой [и др.] ; Урология : учебник /  под ред. С. П.Пасечникова. – Изд. 2-е. – Винница : Нова Книга, 2015. – 455 с .
  7. Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Лісовий В.М. та ін./ За ред. С.П.Пасєчнікова. Урологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації // Вид. 2-ге, випр. і доповн.- Вінниця: Нова книга, 2015.- 432 с.
  8. Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря: довідник лікаря // Київ: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2015.- 126 с.
  9. Стусь В.П., Пасєчніков С.П. Урологія (практичні навички для лікарів-інтернів) / Навчально-методичний посібник.- Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2015.- 282 с.
  10. Стусь В.П., Пасечников С.П. Урология (практические навыки для врачей-интернов) / Учебно-методическое пособие.- Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2016.- 282 с.