Кафедра урології

Наукова робота

За часи існування кафедри основними напрямками наукової діяльності кафедри були діагностика та лікування гнійно-запальних захворювань нирок, хірургія сечокам’яної хвороби, урогінекологія, пластична та реконструктивна урологія, функціональна діагностика та радіологічні методи обстеження сечостатевих органів, термодіагностика та ультразвукові методи дослідження в урології.

Наукові праці мають великий вплив на розвиток функціональної та клінічної медицини. Засновано українську лабораторію термодіагностики та відділення екстракорпорального руйнування каменів нирок, вперше в Україні розроблено нову операцію та запропоновано спеціальні інструменти для видалення пухлини передміхурової залози, розроблено класифікацію передраку та раку передміхурової залози та сечового міхура.

Розроблено та впроваджено радіоізотопні методи обстеження (комп’ютерна динамічна та статична гамасцинтіграфія), емболізація ниркової артерії при пухлинах нирки.

Розроблено і впроваджено нову методику аденомектомії, що дала великий медичний та соціально-економічний ефект.

Запропоновано оригінальні методи оперативного видалення коралоподібних каменів нирок та електрорезекцію аденоми передміхурової залози на відкритому сечовому міхурі у хворих з великим ступенем операційного ризику.

Розроблені та впроваджені методи гемо- та ентеросорбції при деяких урологічних захворюваннях, нова методика черезміхурової фістулорафії сечоміхурово-піхвових нориць.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри на даному етапі є розробка нових та оптимізація існуючих методів діагностики захворювань сечостатевої системи на базі використання малоінвазивних медичних технологій; вивчення патогенетичних механізмів уражень нирок та сечовивідних шляхів; розробка нових методичних підходів до лікування захворювань органів сечостатевої системи; вивчення етіопатогенетичних факторів чоловічої неплідності, особливостей патоспермії при екскреторно-токсичному безплідді, хромосомних аберацій та стану убіквітін-протеолізної системи у інфертильних чоловіків, репродуктивної ефективності оперативного лікування хворих на варікоцелє, обструктивну азооспермію; розробка алгоритму лікування подружнього безпліддя.

 

Науково-дослідна робота кафедри урології НМУ в 2022 – 2024 роках присвячена дуже актуальній проблемі в урології:

«Розробка персоніфікованих підходів до стентування верхніх сечовивідних шляхів при малоінвазивному лікуванні уретеролітіазу»

Дисертації:

Литвиненко Роман Анатолійович „Вплив хронічного простатиту на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі”. Офіційний захист дисертації 14.02.2012 року.

Клименко Ярослав Миколайович „Обгрунтування тактики лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози”.  Офіційний захист дисертації 19.09.2012 року.

Нікітін Олег Дмитрович „Патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики захворювань у чоловіків, що призводять до подружнього безпліддя”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук заплановано у 2011 році. Термін виконання – 2015 рік.

Дячук М.Д., дис. к.мед.н тема “Обгрунтування вибору комплексного застосування фотоселективної лазерної вапоризації та трансуретральної резекції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози”. 2016 рік.

Самчук П.О. (дис. докт. філософії, тема “Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку” (2016-2019).

Абдулфатах Ахмед Моаллім, дис. докт. філософії, тема “Прогнозування та попередження розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози” (2016-2020).

 

Видавнича діяльність кафедри урології 2021-2022 р.р.

Опубліковані наукові статті 

1. В журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science 

Scopus

1. Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences, Vol. 58 No. 1, 2022 [p.119-130].

Misophonia in Urological Patients: Our Experience of Management

Oleg Banyra, Oleg Nikitin , Iryna Ventskivska, Oxana Jourkiv, Zvenyslava

Kechur and Viacheslav Didkovskiy

https://hrcak.srce.hr/en/clanak/397381

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100945755&tip=sid&clean=0

Scopus Q3

2. Recent Advances in Anti-Infective Drug Discovery Volume 16, Issue 3, 2021; Published on: 13 December, 2021, Page: [227 – 236].

Mixed Sexually Transmitted Infections in Infertile Couples: Empirical Treatment and Influence on Semen Quality

Mykola Yasynetskyi, Oleg Banyra*, Oleg Nikitin, Iryna Ventskivska, Vadym Kozlov, Mykola Kvach and Andrii Borzhievskyy

https://www.eurekaselect.com/article/119111

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101055117&tip=sid&clean=0

Scopus Q3

 

3. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 6, JUNE 2021 Wiad Lek. 2021;74(6):1405-08.

A STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND QUALITY OF LIFE IN YOUNG ADULTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Mariia A. Ovdii , Kateryna M. Solomakha , Mykola O. Yasynetskyi , Nataliia P. Ponomarenko, Yurii M. Rydzel

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202106122.pdf

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20876&tip=sid&clean=0

Scopus Q4

 

2. У фахових журналах ДАК МОН України” категорії Б 

 1. Пасєчніков С, Нікітін О, Самчук П. Лєвоксимед у лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту у різні фази оваріально-менструального циклу. Здоров`я чоловіка. 2021;4(79):98-103.

http://health-man.com.ua/article/view/252408/249979

 1. Возіанов С, Пасєчніков С, Шамраєв С, Степанов П. Нормалізація функції нирок у хворих на активний туберкульоз. Здоров`я чоловіка. 2022;1-2(80-81):54-61.

http://health-man.com.ua/article/view/263911/260553

 1. Saidakova N, Pasiechnikov S, Mitchenko M, Kononova G, Hrodzinskyy V. al. Structure and features of the dynamicsof primary disabiliny in the adult population of Ukraine as a result of non-oncological urological diseases.Kidneys. 2022;11(3):54-9.

https://kidneys.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/issue/view/47

 1. Сайдакова Н. Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань. Нирки. 2022;11(3):60-6.

https://kidneys.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/issue/view/47

 1. Кордубайло І, Нікітін О, Нішкумай О, Самчук П. Ceчoкaм’янa хвoрoбa тa ocтeoпoрoз – гocтрі питaння кoмoрбіднocті. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2021;127(4):38-43.

https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(127).2021.38-43

 1. Нікітін О, Резніков Г. Лікування захворювань, що супроводжуються інфравезикальною обструкцією у чоловіків молодого віку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022;7(4):53-61.

https://doi.org/10.26693/jmbs07.04.053

 1. Головко С. Cучасна оцінка застосування ангіоемболізації в радикальному та паліативному хірургічному лікуванні раку нирки (Огляд літератури). Здоров’я чоловіка. 2022;1-2:68-73.

https://orcid.org/0000-0001-9479-2675

 1. Головко С, Балабаник В. Частота та наслідки формування лімфоцеле після розширеної лімфодисекції при виконанні відкритої позадулонної простатектомії. Здоров’я чоловіка. 2022;1-2:27-32.

DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5090.1-2.2022.263902

 1. Головко С, Савіцький О, Нетребко О, Бідула Є, Бондарчук В. Етапне реконструктивно-відновлювальне хірургічне лікування вогнепального поранення пахової ділянки, органів калитки та статевого члена (клінічний випадок). Здоров’я чоловіка. 2021;3:85-90.

DOI: https://doi.org/10.30841/2307-5090.3.2021.246214

 1. Головко С, Кобірніченко А, Балабаник В, Кравчук В. Досвід перкутанної нефролітотріпсії каменів нирок великих розмірів. Урологія. 2022;26(1):20-6.

DOI: https://doi.org/10.26641/2307-5279.26.1.2022.260486.

 1. Нікітін О, Нішкумай О, Корицький А, Кордубайло І. Ризик розвитку та взаємозв’язок  сечокам’яної хвороби та остеопорозу (огляд літератури).  Здоров’я чоловіка.  – подано до друку.

3.Опубліковані наукові статті в інших виданнях

 1. Пасєчніков С. Сучасні можливості медикаментозного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Здоров`я України. 2021;4(25):13.

https://health-ua.com/article/68825-suchasn-mozhlivost-medikamentoznogo-lkuvannya-dobroyaksno-gperplaz-peredmhu

 1. Naber K, Alidjanov J, Dekthiar Y, Molchanov R, Sonnyk E, Pasiechnikov S. et. al. Ukrainion Version of the Acute Cystitis Symptom Score (ACSS) for Diagnostics and Patient-Reported Outcom of Acute Incomplicated Cystitis. Part I. Linguistic validation and Cognitive Assesment. Urologiya journal. 2022;1(26):5-11. http://urologiya.dmu.edu.ua/ukrainian-version-of-the-acute-cystitis-symptom-score-acss-for-diagnostics-and-patient-reported-outcome-of-acute-uncomplicated-cystitis-part-i-linguistic-validation-and-cognitive-assessment

4.Список опублікованих тез в зарубіжних виданнях

 1. Samchuk P, Pasiechnikov S. The role of menstrual cycle and pelvic inflammatory diseases in the pathogenesis of acute uncomplicated cystitis //Societe Internationale d`Urologie Journal , November 2021, Volume 2, Supplement 2, Abstract SIU 2021 Dubai, Abstract book p. 127-8 https://uroluts.uroweb.org/publication/acute-uncomplicated-cystitis-and-menstrual-cycle-what-is-new/
 2. Samchuk, P., and S. Pasiechnikov. “Acute uncomplicated cystitis and menstrual cycle: What is new?.” European Urology 81 (2022): S59.

https://www.sciencedirect.com/journal/european-urology/vol/81/suppl/S1

 1. Banyra О, Nikitin О, Ventskivska I, Yasynetskyi M, Borzhievskyy A. Ipmact of mixed sexually transmitted infections on semen parameters. A book of abstracts The 52nd Scientific Congress of The Polish Urological Association, Warsaw 19-21 September 2022.
 2. Banyra O, Nikitin O, Ventskivska I, Yourkiv O, DidkovskiyV. Quality of sexual life in individual s with misophonia and their partners. A book of abstracts  The 52nd Scientific Congress of The Polish Urological Association, Warsaw 19-21 September 2022. 

5.Підручники

 1. Сексологія та сексопатологія: / ( Бойко М.І., Білобривка Р.І., Кришталь Є.В., Нікітін О.Д. та ін.); за заг. ред. Бойко М.І. – Вінниця: Нова Книга, 2022. – 384с.

 

Наукові видання 2014 рік

1.Урология / под ред. С.П.Пасечникова.-Винница: Нова Книга, 2014.-432с.

2.Електронний посібник «Внутрішні хвороби – емпендіум», 2014. Розділ 14. Хвороби нирок і сечовивідних шляхів ( С.П.Пасєчніков, О.В.Синяченко) http://empendium.mp.pl/ua/chapter/B27.II.14

Наукові видання 2012-2013 рр.

1. Урологія / за ред. С.П.Пасєчнікова.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 432 с.

2. Pasiechnikov S.P., Nikitin O.D., Lytvynenko R.A., Klimenko Y.M. et al. Urology. Study Guide for Practical Work for Medical Students // Vinnytsia, Nova Knyha.- 2012.-  172 p.

Публікації в пресі 2012-2013 н.р.

 

Наукові видання 2011-2012 рр.

Журнали, які видаються за участю співробітників кафедри

Патенти

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.,Нікітін О.Д., Литвиненко Р.А., Чуйко О.О., Геращенко І.І. Спосіб лікування сечового міхура // Патент на корисну модель № 11324.- Бюл. № 19, 2005 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Спосіб діагностики урогенітальних інфекцій у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35799.- Бюл. № 19, 2008 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Спосіб лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35866.- Бюл. № 19, 2008 р.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Глєбов А.С. Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 41518.- Бюл. № 10, 2009 р.

 

Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам’яну хворобу, який має нефростому» // Патент на корисну модель № 56043.- Бюл. № 24, 2010;

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. «Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою гіперплазією передміхурової залози» // Патент на корисну модель № 60225.- Бюл. № 11, 2011.

 

Базалицька С.В., Романенко А.М., Горпинченко І.І., Нікітін О.Д. // Спосіб прогностичної діагностики неплідності різної етіології у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів Патент на винахід 102912.- Бюл. № 16; 27.08.2013

 

Чорнокульський І.С.,Бойко М.І. Спосіб прогнозування результатів лікування чоловічої неплідності // Патент на корисну модель 80325.- Бюл. №10; 27.05.2013

 

Пасєчніков С.П., Кузнецов В.В., Рябушко В.І., Єрохін В.Є. Спосіб профілактики та лікування інфекційно-запальних ускладнень після епіцистостомії // Патент на корисну модель № 83022.- Бюл. № 16,

 

Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Бойко О.М., Осінський С.П., Ганусевич І.І. Спосіб визначення рівня активних і латентних форм желатиназ у тканині пацієнтів з варикоцеле // Патент на корисну модель № 87180. Бюл. № 2, 27.01.2014.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на корисну модель 95818.- Бюл. №1; 12.01.2015.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на винахід 109850.- Бюл. № 21; 12.10.2015

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Спосіб діагностики урогенітального трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Патент на корисну модель 102911.- Бюл. № 22; 25.11.2015

Пасєчніков С. П., Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І., Самчук П. О. Спосіб прогнозування перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку; ДУ “ІУ НАМНУ”; № u 201510293,  21.10.2015; Опуб. 25.04.2016, Бюл. № 8. – 4 с.

Бойко М.І. Чорнокульський І.С.Спосіб хірургічного збільшення довжини статевого члена. Патент України на корисну модель №UA 118697, 09.02.2017р., бюл. №16

Бойко М.І. Чорнокульський І.С. Спосіб хірургічного збільшення довжини статевого члена. Патент України на корисну модель №UA 119081, 10.02.2017р., бюл. №11

Бойко М.І. Чорнокульський І.С. Хірургічний інструмент для вимірювання порожнини та дилатації кавернозних тіл при ендо-фалопротезуванні.  Патент України на корисну модель №UA 119443, 06.04.2017р., бюл. №18

Пасєчніков С.П., Нашеда С.В., Грицай В.С. Спосіб профілактики ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis: пат. 137208 України: МПК G01N 33/487(2006.01),, A61B 17/00, A61K 31/00, A61P 13/08 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) , A61P 33/02 (2006.01). № u 2019 03339; заявл. 03.04.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл.№ 19.

 

Видавнича діяльність кафедри урології

 Видано підручників, учбових посібників та монографій:

 

Амосова К.М., Безродний Б.Г., Бурʼянов О.А., Венцьковський Б.М.. Невідкладна медична допомога // Навчальний посібник за ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленка.- К.: Медицина, 2006.- 632 с. (разд. XYI. Невідкладні стани в урології / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков.- с. 415-429).

 

Возианов А.Ф., Пасечников С.П. Неотложная медицинская помощь / Под ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленко.- К.: Медицина.- 2008.- 664 с.

 

Возианов А.Ф., Шалимов С.А., Гриневич Ю.А. Справочник по онкологии.- Київ: «Здоров’я».- 2008.- 576 с.

 

Возианов А.Ф., Сеймивский Д.А. Нейрогенные дисфункции моченого пузыря у детей.- Киев, 2009.- 84 с.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В.. Комплексне лікування хворих на гостий бактеріальний простатит // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 1 з проблеми «Урология».

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Купірування ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 2 з проблеми «Урология». Урологія.

 

Діючі протоколи надання медичної допомоги // Науково-методичне видання // за редакцією д.м.н., професора С.П. Пасєчнікова. – К.: ТОВ «Доктор-медіа», 2011. – 626 с.

 

Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія. // Учебное издание под ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченка.- К.: Медицина, 2012.- 632 с. (Глава 7. Травмы органов мочеполовой системы / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков, А.К.Бутенко.- с. 414-460).
Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Урологія для сімейного лікаря (довідник лікаря) // К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 248 с.

 

Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Стусь В.П. та інш. Клінічна андрологія // Довідник лікаря «Андролог».- К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013.- 222 с

 

Пасечников С.П., Возианов С.А., Лесовой В.Н. и др. Урология: учебник для студентов высших мед. учебн. заведений; под ред. С.П.Пасечникова.- Винница: Нова Книга, 2014.- 432 с.

 

С. П.Пасечников, С. А. Возианов, В. Н. Лесовой [и др.] ; Урология : учебник /  под ред. С. П.Пасечникова. – Изд. 2-е. – Винница : Нова Книга, 2015. – 455 с .

 

Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Лісовий В.М. та ін./ За ред. С.П.Пасєчнікова. Урологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IY рівня акредитації // Вид. 2-ге, випр. і доповн.- Вінниця: Нова книга, 2015.- 432 с.

 

Пасєчніков С.П., Зайцев В.І. Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря: довідник лікаря // Київ: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2015.- 126 с.

 

Стусь В.П., Пасєчніков С.П. Урологія (практичні навички для лікарів-інтернів) / Навчально-методичний посібник.- Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2015.- 282 с.

 

Стусь В.П., Пасечников С.П. Урология (практические навыки для врачей-интернов) / Учебно-методическое пособие.- Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2016.- 282 с.

 

Сучасні проблеми урології : [посібник} : довідник лікаря / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. – Київ : Б-ка “Здоров’я України”, 2017. – 218 c.

 

Urology     (practical skills for interns). Study guide /ed. by V.P. Stus and  S.P. Pasiechnskov  /  Dnipro: LLC “Accent PP”, 2017. – 282 p.)

 

Публікації за 2019-2020 рр.

 

  1. Нікітін О.Д., Іл’їн І.Є., Гонтар Ю.В. Застосування оцінки системи зигот у прогнозуванні морфології плоїдності ранніх ембріонів людини. Цитологія і генетика. – 2019. – №3(53), с.58-64.
  2. Nikitin O.D., Banyra O., Ventskivska I.Acute epididymo-orchitis: relevance of local classification and partner’s follow-up. Central European Journal of Urology – 2019; 72: 324-329.
  3. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Клименко Я.М., Кравченко О.В. Порівняльний аналіз ступеня інфікованості генітального екскрету та інтраопераційно видаленої тканини простати збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Urologiya. 2019. Vol. 91. № 4. С. 353-362.
  4. Pasiechnikov S., Saidakova N.O., Abdulfatah Ahmed Moallim. Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostate hyperplasia.Здоровье мужчины. 2019. № 1 (68). С. 32-34.
  5. Banyra O, Nikitin O, Ventskivska I. Acute epididymo-orchitis: relevance of local classification and partner’s follow-up. Cent European J Urol. 2019; 72: 324-329.
  6. Венцківська І.Б., Нікітін О.Д. Фітотерапія хронічного бактеріального циститу у жінок репродуктивного та менопаузального віку. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» . 2020; № 12 (481), с.21-22.
  7. P. Pasiechnikov, N.O. Saidakova, Abdulfatah Ahmed Moallim .Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostatic hyperplasia. Здоровье мужчины. 2019; 1(68): 32-34.
  8. Головко СВ, Балабаник ВР. Порівняльна характеристика ефективності та ускладнень фотоселективної вапоризації (120 Вт) та біполярної резекції передміхурової залози. Здоровьемужчины. 2019;1(68):11-17.
  9. С. В. Головко, Є. А. Литвинець, В. Р. Балабаник. Гострий епідидиміт: сучасний стан проблеми. Лікарська справа. 2019; 1-2 (1150): 9-16.
  10. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Особливості формування в Україні груп осіб, що первинно визнані інвалідами внаслідок хвороб сечостатевої системи. Здоровье мужчины.-2019.-№1(68).-с.104.
  11. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів. – Здоров’я України. Медична газета.-2019.-№1(15). – с.16-18.
  12. Пасєчніков С.П. Оцінка ризику розвитку ранніх післяопераційних ускладнень транс уретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. – Здоров’я України. Медична газета.-2019.-№1(15). -с.6.
  13. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Руденко А.В. Особливості клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту у хворих за наявності збудників запального процесу різної таксономічної належності. – Урологія – 2019 – Том 23,№3’19(90)- с.288-289.
  14. Дмитрик В., Луговська Т., Яковлев П. Показники гемостатичного потенціалу на різних стадіях раку сечового міхура . Стаття ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка, №1(77), 2019, c.42-47
  15. Яковлев П.Г.Місце таргетного препарату Кабозантиніб в лікуванні метастатичного світлоклітинного раку нирки.-«Практична онкологія». – №1. – 2019. – с.15-19.
  16. Yakovlev P.G., Klyushin D.A., Vereshchako R.I. Bladder sparring surgery in high-grade bladder cancer. – Experimental – 2019. – 41(2):160-165.
  17. Головко С.В. Роль новейших биомаркеров, третичного показателя Глисона и коморбидного статуса в улучшении определения гормонально-нелеченного неметастатического рака предстательной железы. – Здоровье мужчины – 2020, с.86-91
  18. Головко С.В. Роберт-Бенджамин Гринблат: достижения создателя тестостерона. Здоровье мужчины. – 2020 – с.39-41
  19. Головко С.В., Балабаник В.Р., Кобірніченко А.А., Троіцький І.Л. Клинический случай: успешное применение повторной суперселективной артериальной эмболизации при метастатическом раке предстательной железы, осложненном кровотечением. – Здоровье мужчины – 2020 – с.92-94
  20. Головко С.В., Циц О.В., Савицький О.Ф., Кобірніченко А.А., Лисак А.В. Использование аутодермопластики при огнестрельном ранении полового члена и мошонки на специализированном уровне оказания медицинской помощи (Клинический случай). – Здоровье мужчины – 2020 – c.39-42
  21. SV Golovko Some ways of improvement of detection of hormone-naive non-metastatic high-risk prostate cancer. – Urologiya 24 (1) – 2020
  22. RV Savchuk, FI Kostуev, SV Golovko Quality of life in patients after cystectomy as the main aim while making a choice for the urine derivation procedure. – Klinicheskaia khirurgiia 86 (7) – 2019 –с.53-56
  23. SV Golovko, YA Litvinets, VR Balabanyk Acute epididymitis: current state of problem. -Likarsʹka sprava – 2019 – с.9-16
  24. RV Savchuk, FI Kostyev, NI Molchanyuk, YM Dekhtiar, SV Golovko Ультраструктурна адаптація слизової оболонки ортотопічного ілеального сечового міхура в динаміці у віддаленому періоді в експерименті. – Klinicheskaia khirurgiia 86 (2) – 2019 –с.70-73
  25. Головко С.В., Собков Я.В., Савицький О.Ф., Валерко Д.О. Досвід черезшкірної пункційної склеротерапії кіст нирок.- Сучасні аспекти військової медицини – 2019 –с.194-200
  26. Головко С.В. Анализ биологических факторов, вызывающих недержание мочи после радикальной простатэктомии (Обзор литературы). – Здоровье мужчины – 2019 – с.88-91
  27. Головко С.В., Кобірніченко А.А. Результаты континенции мочи после открытой позадилонной простатэктомии с сохранением пубопростатической связки. -Здоровье мужчины – 2019 –  с.67-69
  28. Головко С.В. Аналіз анатомічних факторів, що сприяють нетриманню сечі після радикальної простатектомії (Огляд літератури). – Здоровье мужчины – 2019 – с.92-95
  29. Головко С.В., Балабаник В.Р. Сравнительная характеристика эффективности и осложнений фотоселективной вапоризации (120 Вт) и биполярной резекции доброкачественной гиперплазии предстательной железы. – Здоровье мужчины – 2019 – с.11-16
  30. Головко С.В. Анализ анатомических факторов, способствующих недержанию мочи после радикальной простатэктомии (Обзор литературы). – Здоровье мужчины – 2019 – с.92-95
  31. Головко С.В. Роль новейших биомаркеров, третичного показателя Глисона и коморбидного статуса в улучшении определения гормонально-нелеченного неметастатического рака предстательной железы. – Здоровье мужчины – 2020, с.86-91

 

Патенти та підручники 2019-2020 рр.

 

Патенти

Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Нашеда С.В. Спосіб етіотропної медикаментозної профілактики ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis: пат. на корисну модель 137208 України: МПК (2019.01) А61В 17/00, А61К 31/00, G01N 33\487 (2006.1), А61Р 13/08, А61Р 31/04, А61Р 31/02. № u 2019 03339; заявл. 03.04.19; опубл. 10.10.19, Бюл. № 19.

 

 

 Підручники

 

 1. Пасєчніков С.П. «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/2019». Розділ – «Хвороби нирок і сечовивідних шляхів».
 1. Урологія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / [С.П. Пасєчніков, С.О. Возіанов, В.М. Лісовий та ін.]; за ред. С.П. Пасєчнікова. –  3-тє вид., випр. і доповн. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 424 с.

 

 

 

Виступи на конференціях  2018-19 рр.

   1. Пасєчніков С.П. Конгрес Асоціації урологів України з участю Європейської школи урології, Київ (14-16.06.2018) головуючий, доповідь.
   2. Пасєчніков С.П. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології” Київ (17-18.05.2018 ) головуючий, 4 доповіді.
   3. Пасєчніков С.П. Науково медичний симпозіум “Урогенітальні інфекції. Міждисциплінарний підхід” Київ (2-3.11.2018) головуючий, 2 доповіді.
   4. Нікітін О.Д. Науково-практична конференція з міжнародною участю “ Новітні технології в ендоскопічній урології». Україна, Одеса, 8-9 вересня 2018. Головуючий на секції «Ендоскопічні іноваційні методи в реконструктивній урології». Доповідь із темою: «Профілактика післяопераційних ускладнень в урологічній практиці».
   5. Нікітін О.Д. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування в урології, андрології, онкоурології». Україна, Дніпро, 4-5 жовтня 2018. Головуючий на секції «Андрологія». Доповідь із темою: «Інфекції сечових шляхів. Сучасний підхід до лікування». Доповідь із темою: «Можливості комбінованої імуномодулюючої терапії хворих з екскреторно-токсичним безпліддям».
   6. Нікітін О.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної урології, уроонкології, сексопатології та андрології». Україна, Яремче, 12-13 жовтня 2018. Головуючий на ІІІ пленарному засіданні. Доповідь із темою: «Можливості сучасних методів лікування інфекцій нижніх сечових шляхів». Доповідь із темою: «Комплексний підхід до лікування хворих з екскреторно-токсичним безпліддям».
   7. Нікітін О.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світ андрології та сексуальної медицини». Україна, Київ, 19-20 жовтня 2018. Головуючий на секції «Чоловіче репродуктивне здоров’я». Доповідь із темою: «Сучасні уявлення про профілактику та лікування інфекцій нижніх сечових шляхів». Доповідь із темою: «Можливості для ефективного лікування подружнього безпліддя».
   8. Нікітін О.Д. Симпозіум «Урогенітальні інфекції. Міждисциплинарний підхід». Україна, Київ, 2-3 листопада 2018. Доповідь із темою: «Превенція післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати».
   9. Нікітін О.Д. ХІ Україно-польський симпозіум «Актуальні питання урології». Україна, Кам’янець-Подільський, 16-18 травня 2019. Доповідь із темою: «Неантибактеріальна терапія неускладнених інфекцій сечових шляхів. Можливості і перспективи».
   10. Нікітін О.Д. XLIX Scientific Congress of the Polish Urological Association. Польща, Катовіце, 12-15 червня 2019. Доповідь із темою: «Small renal carcinomas in elderly – to treat or not tо treat?». Доповідь із темою: «Clinical value of local acute epididymo-orchitis classification system».
   11. Нікітін О.Д. Міжнародний Симпозіум «Теорія і практика репродукції людини». Україна, Буковель, 31травня 2019. Доповідь із темою: «Тренди чоловічого фактору інфертильності та його значення для допоміжної репродукції».
   12. Нікітін О.Д. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Світ андрології та сексуальної медицини». Україна, Київ, 26-27 вересня 2019. Головуючий секції. Доповідь із темою: «Безплідний шлюб. Можливості для ефективного лікування».
   13. Грицай В.С. Патоморфологія запального процесу у хворих із пухлинами передміхурової залози, інфікованих збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом». – Симпозіум «Урогенітальні інфекції. Міждисциплинарний підхід.». – 2-3 листопада 2018, м. Київ – доповідь.
   14. Яковлев П.Г. Науково-практична конференція “Інноваційні технології скринінгу, діагностики, та персоніфікованої терапії раку”(3–4 жовтня 2019 р., Київ). Тези доповіді: «The change in the expression of Interferon-γ and level of apoptosis in bladder cancer cells from T24/83 cancer cell line under the combined application of Cisplatin and polyphenolic compound Melanin” «Онкологія» т.21 3 2019 р. https://www.oncology.kiev.ua/article/magazine/t-21-3-2019-r
   15. Яковлев П.Г. Науково-практична конференція “Інноваційні технології скринінгу, діагностики, та персоніфікованої терапії раку”(3–4 жовтня 2019 р., Київ). Тези доповіді: « The change in the expression of TLR4 in bladder cancer cells from T24/83 cancer cell line under the combined application of Cisplatin and polyphenolic compound Melanin” «Онкологія» т.21 3 2019 р. https://www.oncology.kiev.ua/article/magazine/t-21-3-2019-r
   16. Яковлев П.Г. VIII Конгресу Спілки онкоурологів україни (11-13 квітня 2019). Тези доповіді: «Неочікуване ускладнення резекції нирки з приводу пухлини великих розмірів: безсимптомний нефроптоз, гідронефроз та «німа» нирка, та шляхи його корекції».
   17. Клименко.Я.М. Медичний симпозіум “Урогенітальні інфекції. Міждисциплінарний підхід” 2-3 листопада 2018 р. Доповідь.
   18. Клименко.Я.М. Науково-практична конференція сексологів та андрологів України “Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології” 17-18 травня 2018 р. Доповідь.
   19. Самчук П.О.«Аналіз показників імунітету у хворих жінок репродуктивного віку на гострий неускладнений пієлонефрит у поєднанні з запальними захворюваннями геніталій в залежності від періоду менструального циклу» Науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення та перспективи сучасної сексології та андрології” Київ, 17-18 травня 2018 р.
   20. Samchuk P., Pasiechnikov S., Rudenko A.,Romashchenko O., Yakovenko L. Analysis of immunity indicators in patients with acute uncomplicated pyelonephritis in combination with pelvic inflammatory diseases depending on the period of the menstrual cycle in women of reproductive age. 25th ESUR Meeting, Athens, Greece, Athens (Greece): 4 October 2018 – 6 October 2018, P-19.

 

 

 

Публікації за 2018-2019 рр.

   1. Пасєчніков С.П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018. № 1 (28). С. 36-41.
   2. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М., Абдулфатах Ахмед Моалім. Оцінка ризику розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Урологія. 2018. Т. 22, № 2 (85). С. 6-13.
   3. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Самчук П.О. та ін. Вплив менструального циклу на стан імунітету у жінок репродуктивного віку, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, у поєднанні з   запальними  хворобами гені талій. Урологія. 2018. Т. 22, № 2 (85). С. 50-60.
   4. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Корніліна О.М. Оцінка ефективності комбінованої терапії жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, за наявності інфікованості молікутами сечових та статевих шляхів. Повідомлення 2. Результати дослідження стану місцевого імунітету. Урологія. 2018. Т. 22, № 1 (84). С. 17-23.
   5. Сайдакова Н.О., Шуляк О.В., Кононова Г.Є., Абдулфатах Ахмед Моалім. Особливості епідеміології доброякісної гіперплазії передміхурової залози в столиці в аспекті загальноукраїнських процесів. Урологія. 2018. Т. 21, № 4 (83). С. 5-12.
   6. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018. № 2 (29). С. 1-6.
   7. Rudenko A.V., Pasiechnikov S.P., Mitchenko M.V., Kornilina E.M. Immune-microbiological parallelis of urine and genital tracts in women with acute uncomplicated pyelonephritis. American Journal of Fundamental Experimental Research. 2018/2 (9). p. 61-69.
   8. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М., Моалім А.А. Прогнозування післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Урологія. 2018. Том 22, № 3 (86). С. 76-82.
   9. Пасєчніков С.П. Лікування інфекцій сечовивідних шляхів в умовах зростаючої резистентності до фторхінолонів. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018, № 3 (30). С.15-17.
   10. Романенко А.М., Пасєчніков С.П., Григоренко В.М., Грицай В.С., Кравченко О.В. Патоморфологія запального процесу у хворих з пухлинами передміхурової залози, інфікованих ЗПСШ. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018, № 3 (30). С.36-41.
   11. Пасєчніков С.П. Мультивидові та мультиштамові пробіотики: перспективи застосування в урологічній практиці. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018. № 3 (30). С.70-76.
   12. Пасечников С.П. Новые подходы к выбору вида специализированной медицинской помощи женщинам с острым неосложненным пиелонефритом. Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2018. № 3 (30). С.50-55.
   13. Пасєчніков С.П., Грицай В.С., Глєбов А.С., Нашеда С.В. Етіотропна медикаментозна профілактика ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis. Здоровье мужчины. №2.  С. 71-74.
   14. А.М. Романенко, С.П. Пасєчніков, 
В.М. Григоренко, В.С. Грицай, А.С. Глєбов, О.В. Кравченко Патоморфологические особенности воспалительного процесса тканей предстательной железы у больных раком и доброкачественной гиперплазией предстательной железы в зависимости от инфицированности возбудителями заболеваний, передающихся половым путем. Здоровье мужчины. 2018. №2 . С. 83-87.
   15. Samchuk P., Pasiechnikov S., Rudenko A., Romashchenko O., Yakovenko L. Analysis of immunity indicatorsin patients with acute uncomplicated pyelonephritis combination with pelvic inflammatory diseases deppending of the period of the menstrual cycle in women of reproductive age // 38th  Congress of the  Societe  Internationale d’Urologie, October 4-7 2018, Abstract Book.- SIU 2018  Seoul, South Korea, p. 167.
   16. Samchuk P., Pasiechnikov S., Rudenko A., Romashchenko O. Analysis of immunity indications in patients with acute uncomplicated pyelonephritis in combination with pelvic inflammatory diseases depending on the period of the menstrual cycle in women of reproductive age // 25th ESUR Meeting in collaboration with ESUP. Eur Urol Suppl 2018: 7 (10): e2517.
   17. Нікітін О.Д. Сучасний погляд на інтравезикальну терапію хронічного циститу. Урологія. 2018. №3(86). С. 150-151.
   18. Нікітін О.Д. Превенція післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати. Медичні аспекти здоров’я чоловіків. 2018. №3(30). С. 48.
   19. Нікітін О.Д. Хірургічне лікування необструктивної азооспермії, обумовленої гіпергонадотропним гіпогонадизмом. Клінічна хірургія. 2018. №4(85). С. 35-37.
   20. Нікітін О.Д. Ефективність лікування екскреторно-токсичного безпліддя. Урологія. 2018. №3(86). С. 151-152.
   21. Нікітін О.Д. Підвищення лікування екскреторно-токсичного безпліддя шляхом використання комбінованої імуномодуляції. Здоровье мужчины. 2018. №4(67). С. 57-60.
   22. .T. Ishchuk, D. Glavachek, O. Savchuk, P. Yakovlev, T. Falaleeva, T. Beregova et al. Plasma levels of MMPs and TIMP-1 in urinary bladder cancer patients. Biomedical Research and Therapy.2018. 5 (1). P. 1931-1940.
   23. Yakovlev P.G., Klyushin D.A., Vereshchako R.I. Bladder sparing surgery in high-grade bladder cancer. Exp Oncol.2018. 41 (2). P. 160-165.
   24. Yakovlev P., Klyushin D. Lymphocyte count in peripheral blood is a sensitive tool in pretreatment assessment of patients with urological cancer. Experimental oncology. Exp Oncol. 2018. 40(2). P. 119-123.
   25. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів. Здоров’я України. Медична газета. № 1 (15). С. 16-18.
   26. Pasiechnikov S., Saidakova N.O., Abdulfatah Ahmed Moallim. Risk factors of early postoperative complications in their interaction with results of transurethral resection of prostate in patients with benign prostate hyperplasia. Здоровье мужчины. 2019. № 1 (68). С. 32-34.
   27. Пасєчніков С.П., Самчук П.О. Роль фаз менструального циклу та інфекційно-запальних процесів геніталій у патогенезі гострого неускладненого циститу у жінок. Урологія. 2019. Том 23, № 3’19 (90). С. 288-289.
   28. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Руденко А.В. Особливості клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту у хворих за наявності збудників запального процесу різної таксономічної належності. Урологія. 2019. Том 23, № 3’19 (90). С. 289-290.
   29. Пасєчніков С.П., В.С. Грицай, Клименко Я.М., Кравченко О.В. Порівняльний аналіз ступеня інфікованості геніального екскрету та інтраопераційно видаленої тканини простати збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Urologiya. 2019. Vol. 91. № 4. С. 353-362.
   30. Пасєчніков С.П., Нашеда С.В., Грицай В.С. Спосіб профілактики ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих Trichomonas vaginalis: пат. 137208 України: МПК G01N 33/487(2006.01),, A61B 17/00, A61K 31/00, A61P 13/08 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) , A61P 33/02 (2006.01). № u 2019 03339; заявл. 03.04.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.
   31. Нікітін О.Д., Іл’їн І.Є., Гонтар Ю.В. Застосування оцінки системи зигот у прогнозуванні морфології плоїдності ранніх ембріонів людини. Цитологія і генетика. 2019. №3(53). С.227-232.

 

 

                                                                           Публікації за 2017-2018 р.

   1. 1. Nasheda S., Pasiechnikov S., Sumchuk P. Comparison of Laborato Diagnostic of Urogenital Trichomoniasis in Patients with BPH with Complication of Acute Urinary Retention // 37th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. October 19-22, 2017. Abstract Book.- SIU 2017 Lisbon, Portugal.- P. 216 // World Journal of Urology.- Vol. 35, supp. 1, Abstract SIU 2017.
   2. 2. Sumchuk P., Pasiechnikov S. Menstrual Cycle as a Risk Factor of Adverse Course of Acute Uncomplicated Pyelonephritis in Reproductive Age woman // World Journal of Urology, October 2017.- Vol. 35, supp. 1, Abstract SIU 2017, Lisbon.- P. 122.
   3. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Ромащенко О.В., Самчук П.О., Яковенко Л.Ф. Аналіз показників імунітету у жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим пієлонефритом у поєднанні із запальними захворюваннями органів малого таза залежно від періоду менструального циклу / Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Ромащенко О.В., Самчук П.О., Яковенко Л.Ф. // Здоровье женщины.- 2018.-№2 (128).- С.31-39.
   4. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. та ін. Оцінка ефективності комбінованої терапії жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, за наявності інфікованості молікутами сечових та статевих шляхів. Повідомлення 1. Клініко-мікробіологічні дослідження / А.В.Руденко, С.П.Пасєчніков, М.В. Мітченко // Урологія.- 2017.- Т. 21, № 4 (83).- С. 13-20.
   5. Пасєчніков С.П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С.П. Пасєчніков // Медичні аспекти здоров’я чоловіка.- 2018.- № 1 (28).- С. 36-41.
   6. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М., Абдулфатах Ахмед Моалім. Оцінка ризику розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / С.П.Пасєчніков, Я.М. Клименко, Абдулфатах Ахмед Моалім // Урологія.- 2018.- Т. 22, № 2 (85).- С. 6-13.
   7. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Самчук П.О. та ін. Вплив менструального циклу на стан імунітету у жінок репродуктивного віку, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, у поєднанні з запальними  хворобами геніталій / А.В. Руденко, С.П. Пасєчніков, П.О. Самчук // Там же, с. 50-60.
   8. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Корніліна О.М. Оцінка ефективності комбінованої терапії жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, за наявності інфікованості молікутами сечових та статевих шляхів. Повідомлення 2. Результати дослідження стану місцевого імунітету / А.В.Руденко, С.П.Пасєчніков, М.В. Мітченко, О.М. Корніліна // Урологія.- 2018.- Т. 22, № 1 (84).- С. 17-23.
   9. Сайдакова Н.О., Шуляк О.В., Кононова Г.Є., Абдулфатах Ахмед Моалім. Особливості епідеміології доброякісної гіперплазії передміхурової залози в столиці в аспекті загальноукраїнських процесів / Н.О. Сайдакова, О.В. Шуляк. Г.Є. Кононова, Абдулфатах Ахмед Моалім // Урологія.- 2018.- Т. 21, № 4 (83).- С. 5-12.
   10. Пасєчніков С.П., Клименко Я.М. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів / С.П. Пасєчніков, Я.М. Клименко // Медичні аспекти здоров’я чоловіка.- 2018.- № 2 (29).- С. 1-6.
   11. Головко С.В., Савицький О.Ф., Кобірніченко А.А. та ін. Роль селективної артеріальної емболізації в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих високого ризику / С.В. Головко, О.Ф. Савицький, А.А. Кобірніченко та ін. // Наука і практика. – 2017. – №1-2 (9-10). – С. 59–63.
   12. Golovko S., Kobirnichenko A., Savitsky O., Troitskiy I.Selective Arterial Embolization as Minimally Invasive Method of Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia in Patients with High Operative Risk /S.Golovko, A.Kobirnichenko, O.Savitsky, I.Troitskiy// Translational and Clinical Medicine – Georgian Medical Journal.-2017.- Vol. 2, Nо.- P.12-15.
   13. Головко С.В., Савицький О.Ф., Кобірніченко А.А. та ін. Селективна артеріальна емболізація в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози: клініко-патоморфологічні аспекти / С.В. Головко, О.Ф. Савицький, А.А. Кобірніченко та ін. // Проблеми військової охорони здоров’я – Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. – 2017. – №48. – С. 89–96.
   14. Головко С.В., Савицький О.Ф., КобірніченкоА.А. Ускладнення трансуретральної резекції передміхурової залози у хворих високого ризику / С.В. Головко, О.Ф. Савицький, А.А. Кобірніченко // “Урологія, андрологія, нефрологія – 2017” Матеріали ювілейної науково-практичної конференції. – 2017. – С. 131–135.
   15. Литвинець Є.А., Головко С.В., Балабаник В.Р., Валерко Д.О. Дослідження функціонального стану ендотелію у чоловіків, що хворіють на гострий епідидиміт / Є.А. Литвинець, С.В.Головко, В.Р. Балабаник, Д.О. Валерко // Здоровье мужчины.- 2017. – №2 (61). – С. 45-47.
   16. Литвинець Є.А., Головко С.В., Балабаник В.Р., Валерко Д.О., Колосова І.В. Шляхи удосконалення діагностики та лікування гострого епідидиміту / Є.А. Литвинець, С.В. Головко, В.Р. Балабаник, Д.О. Валерко, Колосова І.В. // Урологія.- 2017.- Т. 21, №1 (80).- С. 75-79.
   17. Литвинець Є.А., Головко С.В., Балабаник В.Р., Валерко Д.О. Динаміка рівня ендотеліну-1 і розвиток ускладнень у хворих на гострий епідидимоорхіт / Є.А.Литвинець, С.В. Головко, В.Р. Балабаник, Д.О. Валерко // Урологія.- 2017.-Т. 21, № 3 (82).- С. 16-20.
   18. Литвинець Є.А., Головко С.В., Балабаник В.Р., Валерко Д.О., Колосова І.В. Прояви та способи корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий епідидимоорхіт / Є.А.Литвинець, С.В. Головко, В.Р. Балабаник, Д.О. Валерко, І.В. Колосова // Сучасні аспекти військової медицини / Збірник наукових праць.- Випуск 24.- 2017.- С.123-130.
   19. Литвинець Є.А., Головко С.В., Балабаник В.Р., Валерко Д.О. Динаміка рівня ендотеліну-1 і розвиток ускладнень у хворих на гострий епідидимоорхіт / Є.А. Литвинець, С.В. Головко, В.Р. Балабаник, Д.О. Валерко // Здоровье мужчины.- 2017.- №3 (62).- С. 18-20.
   20. Головко С.В., Савицький О.Ф., Кравчук В.М. Еластографія зсувної хвилі-сучасна діагностика новоутворень передміхурової залози(огляд сучасного стану проблеми) / С.В. Головко, О.Ф. Савицький, В.М. Кравчук // Сучасні аспекти військової медицини/ Збірник наукових праць.- Випуск 24.- 2017.- С. 381-390.
   21. Головко С.В., Савицький О.Ф. Фотоселективна вапоризація простати із застосуванням лазера greenlight потужністю 120 Вт. / С.В. Головко, О.Ф. Савицький // Хірургія України. – 2017.- №1.- С. 87—89.
   22. Головко С.В., Савицький О.Ф. Салважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів / С.В. Головко, О.Ф. Савицький // Здоровье мужчины.- 2017.- № 2 (61).- С. 132-136.
   23. Головко С.В., Савицький О.Ф. Сальважна екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія після неефективної дистальної контактної лазерної літотрипсії / С.В. Головко, О.Ф. Савицький // Здоровье мужчины.- 2017.- № 3 (62).- С. 102-106.
   24. Головко С.В., Савицький О.Ф. Мінімально інвазивне лікування малих пухлин нирки: огляд лапароскопічної парціальної нефректомії / С.В. Головко, О.Ф. Савицький // Хірургія України. – 2017.- №3.- С. 102—109.
   25. Головко С.В., Циц О.В., Савицький О.Ф. та ін. Хірургічне лікування з аутодермопластикою вогнепального поранення статевого члена на IV рівні надання медичної допомоги / С.В. Головко, О.В. Циц, О.Ф. Савицький та ін. // Наука і практика. – 2017. – №1-2.- С. 82-85.
   26.  Гайсенюк Ф. З., Головко С.В., Савицький О. Ф., Кравчук В. М. Застосування еластографії зсувної хвилі в комплексі з трансректальною біопсією в діагностиці захворювань передміхурової залози /Ф. З. Гайсенюк, С.В. Головко, О. Ф. Савицький, В. М. Кравчук // Клінічна хірургія. – 2018.- Том 85, № 4.- С. 28–31.
   27. Яковлев П. Г., Клюшин Д. А.Рівень лімфоцитів периферійної крові як диференційний індикатор фази патологічного процесу у онкоурологічних хворих / П. Г. Яковлев, Д. А. Клюшин // Лікарська справа.- 2017.- № 8.- С. 83-89.
   1. Yakovlev P., Klyushin D., Sakalo A. Lymphocyte count in surgically treated urological cancer patients is sensitive marker of the status of the disease / P.Yakovlev, D.Klyushin, A.Sakalo // European Journal of Cancer. – 2017.- Vol.72, Sup. 1.- P. 195-196.
   2. Yakovlev P.,Falalyeyeva T., Savchuk O., Beregova T.,Ostapchenko L. Effect of novel polyphenol compound from yeast-like fungies Nadsoniella nigra sp. X1 (Antarctica) Melanin on serum cytokine profile in patients with advanced urological cancer in the adjuvant setting / P.Yakovlev, T.Falalyeyeva, O.Savchuk, T.Beregova, L.Ostapchenko// European Journal of Clinical Investigation.- 2017.- 47.- Р. 141.
   3. Пономарева О.В., Терновой Н.К., Туз Е.В., Колотилов Н.Н., Пивнюк В.М., СакалоВ.С., Яковлев П.Г., Огородникова Н.П., Дехтярь Т.В. Современный алгоритм лечения больных раком предстательной железы с метастазами в кости / О.В. Пономарева, Н.К. Терновой, Е.В. Туз, Н.Н. Колотилов, В.М. Пивнюк, В.С. Сакало, П.Г. Яковлев, Н.П. Огородникова, Т.В. Дехтярь // Онкология.- 2017.- №3.- С. 206-211.
   4. Пасечников С.П.,Яковлев П.Г. Органозберігаючий підхід в хірургічному лікуванні пухлин нирки / С.П. Пасечников, Яковлев П.Г. //Медицинские аспекты мужского здоров’я.- 2017.- №2.- С.5-12.
   5. Яковлев П.Г., Кропельницкий В.А. Урология и онкохирургия: естьли грань междупатологиями? / П.Г. Яковлев, В.А. Кропельницкий // Матеріали конференції «Урологія, андрологія, нефрологія» присвяченої 50-річчю обласного клінічного центру урології та нефрології ім.В.І. Шаповала, Харків 5-6 жовтня 2017.- С. 177-180.
   6. Черниченко О.А., Яковлев П.Г. Пути хирургической коррекции пониженной мужской фертильности в практике врача-уролога. / О.А. Черниченко, П.Г. Яковлев // Матеріали конференції «Урологія, андрологія, нефрологія» присвяченої 50-річчю обласного клінічного центру урології та нефрології ім.В.І.Шаповала, Харків 5-6 жовтня 2017.- С.165.
   7. Пасечников С.П., Яковлев П.Г. Можливості органозберігаючої хірургії в лікуванні пухлин нирки. Клінічні спостереження // С.П. Пасечников, П.Г. Яковлев// Матеріали конференції «Урологія, андрологія, нефрологія» присвяченої 50-річчю обласного клінічного центру урології та нефрології ім.В.І.Шаповала, Харків 5-6 жовтня 2017.- С.154-157.
   8. IshchukT.V., GlavachekD.O., SavchukO.M., YakovlevP.G., FalaleevaT.M., BeregovaT.V., OstapchenkoL.I. Plasma levels of MMP sand TIMP-1 in urinary bladder cancer patients / T.V. Ishchuk, D.O. Glavachek, O.M. Savchuk, P.G. Yakovlev, T.M. Falaleeva, T.V. Beregova, L.I. Ostapchenko // Biomed Res Ther .- 2018,- Vol.5(1).- P. 1931-1940.
   9. Yakovlev P. G., Garmanchuk L. V., Falalyeyeva T. M., Shelest D. V., Bilyuk A. A., Nikulina V. V., Skachkova O. V. Influence of the melanin from yeast-like fungies Nadsoniellanigraspр. X1 (i. Galindez, Antarctica) on proliferation, adhertion and apoptoses of tumor cells with epithelial origin/ P. G. Yakovlev, L. V. Garmanchuk, T. M. Falalyeyeva, D. V. Shelest, A. A. Bilyuk, V. V. Nikulina, O. V. Skachkova// Лiкарськасправа.- 2017.-№5-6.-Р. 68-76.
   10. Бойко М.І.,Чорнокульський І.С. Цілісність ДНК сперматозоїдів – новий маркер чоловічої фертильності / М.І.Бойко,І.С. Чорнокульський // Слово о здоровье, – 2017. – №2.- С. 66-71.
   11. Нікітін О.Д. Хірургічне лікування необструктивної азооспермії, обумовленої гіпергонадотропним гіпогонадизмом / О.Д. Нікітін //Клінічна хірургія.– 2018.- №4(85).- С. 35-37.

 

 

Публікації за 2015-2016 р

   1. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Самчук П.О. Вплив менструального циклу та інфекційно-запальних процесів геніталій на частоту виникнення гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Урологія.- 2015.- Том 19, № 3 (74).- Матер. наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», Дніпропетровськ, 8-9 жовтня 2015 р.- С. 55-59.
   2. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Оптимізація лікування жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит // Там же,
   3. с. 359.
   4. Пасечников С.П., Нашеда С.В. Оценка эффективности препарата Орципол в лечении хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии // Там же, с. 360.
   5. Pasiechnikov S., Buchok O., Sheremeta R.., Banyra O. Empirical Treatment in Patients with Acute Obstructive Pyelonephritis // Infect. Disorg. Drug. Targets.- 2015.- N 15 (3).- P. 163-170.
   6. Пасечников С.П. Уринарная микробиота, или является ли моча стерильной? // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2015.- № 3 (18).- С. 5-8.
   7. Пасечников С.П., Щукин Д.В., Стусь В.П., Зайцев В.И. Комбинированная терапия ДГПЖ: ответы на сложные вопросы в исследовании CONDUCT // Там же, с. 12-18.
   8. Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Спосіб діагностики урогенітального трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Патент на корисну модель 102911.- Бюл. № 22, 25.11.2015.
   9. Серняк Ю.П., Пасечников С.П., Криштопа М.В. Лечение инфекций мочевыводящих путей – от рекомендаций к клинической практике // Здоровье мужчины.- 2015.- № 3 (54).- С. 25-26.
   10. Пасєчніков С.П., Дячук М.Д. Порівняльний аналіз тяжкості ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції передміхурової залози та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, 41-44.
   11. Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Спосіб лікування жінок, хворих на гострий неускладнений та загострення хронічного пієлонефриту // Патент на винахід 109850.- Бюл. № 21, 12.10.2015.
   12. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Значення чинників ризику в організації надання спеціалізованої допомоги жінкам репродуктивного віку, хворим на гострий необструктивний пієлонефрит // Клінічна та експериментальна патологія.- 2015.- Том XIY,           № 4 (54).- С. 112-116.
   13. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Концептуальна модель профілактики розвитку та несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Сучасні медичні технології.- 2015.- № 4 (27).- С. 16-23.
   14. Пасечников С.П., Нашеда С.В. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии препаратом Грандазол     // Почки.- 2015.- № 3.- С. 27-32.
   15. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Особливості госпіталізації жінок, хворих на гострий необструктивний пієлонефрит, у повіковому аспекті // Урологія.- 2015.- Том 19, № 4 (75).- С. 5-13.
   16. Пасєчніков С.П., Дячук М.Д. Аналіз ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції простати та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, 68-74.
   17. Пасечников С.П. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2015.- № 4 (19).- С. 5-10.
   18. Пасечников С.П. Обмен знаниями – повышение уровня урологической помощи. 30-й конгресс Европейской ассоциации урологов // Там же, с. 11-17.
   19. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І. Соціальний вектор жінок репродуктивного віку, госпіталізованих із приводу гострого необструктивного пієлонефриту // Україна. Здоров’я нації.- 2015.- № 4 (36).- С. 33-39.
   20. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І., Самчук П.О. Фактори ризику розвитку несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку // Урологія.- 2016.- № 1 (76).- С. 17-22.
   21. Пасєчніков С.П., Нашеда С.В. Профілактика ранніх післяопераційних ускладнень черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з гострою затримкою сечі, інфікованих Trichomonas vaginalis // Урологія.- 2016.- Том 20, № 2 (77).-        С. 93-94.
   22. Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Гродзинський В.І., Самчук П.О. Менструальний цикл, як фактор оцінки важкості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жунок репродуктивного віку // Там же, с. 94-95.
   23. Пасечников С.П. 31-й конгресс Европейской ассоциации урологов, основные достижения современной науки // Медицинские аспекты здоровья мужчины.- 2016.- № 1 (20).- С. 5-7.
   24. Пасечников С.П., Шило В.Н. Применение гиалуроновой кислоты – эффективная опция лечения лучевого геморрагического цистита // Там же, с. 42-46.
   25. Пасєчніков С.П., Нікітін О.Д. Генерал Чайка – переможний шлях. До 135-річчя з дня народження професора А.А.Чайки // Здоровье мужчины.- 2016.- № 1 (56).- С. 21-23.
   26. Возианов С.А., Пасечников С.П., Шамраев С.Н., Степанов П.И. Применение прямой электрической стимуляции в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы и семенных пузырьков // Там же, с. 45-50.
   27. Бойко М.І. Корекція показників репродукції у пацієнтів з ідіопатичним безпліддям // Матеріали наук.-практ. конференції «Урологія, андрологія, нефрологія».- С. 114-115.
   28. Бойко М.І. Лікування сексуальної дисфункції іФДЕ-5 у чоловіків, хворих на розсіяний склероз // Урологія.- 2015.- № 2.- С. 170-178.
   29. Нікітін О.Д. Лікування необструктивної азооспермії, зумовленої гіпогонадотропним гіпогонадизмом, з позицій репродуктивної медицини // Здоровье мужчины.- 2015.- № 1 (52).- С. 126-130.
   30. Нікітін О.Д. Сучасний підхід до інтравезикальної терапії хронічного циститу // Здоровье мужчины.- 2015.- № 4 (55).- С. 17-22.
   31. Нікітін О.Д. Фитотерапия хронического рецидивирующего бактериального цистита // Сімейна медицина.- 2015.- № 3.- С. 65-70.
   32. Никитин О.Д. Эффективная антибактериальная терапия осложненных инфекций мочевых путей // Почки.- 2015.- № 4 (14).- С. 16-22.
   33. Нікітін О.Д. Ефективність та безпека застосування препарату Суфер® в корекції анемії у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю // Український медичний часопис 1 (105) – I/II – С. 49-51.
   34. Нікітін О.Д. Критерії прогнозування потенціалу чоловічої фертильності // Здоров’я жінки.- 2016.- № 5.- С. 34-37.
   35. Нікітін О.Д. До 135-річчя з дня народження А.А.Чайки // Матеріали наук.-практ.  конф. «Урологія, андрологія, нефрологія-2016».-          С. 324-327.
   36. Нікітін О.Д. Фрагментация ДНК при экскреторно-токсическом бесплодии // Там же, с. 151-152.

 

 

Публікації співробітників кафедри урології у 2006-2008 рр:

 

а) в українських журналах:

 

1.Возіанов О.Ф., Сердюк А.М., Гуліч М.П. Закон України про дитяче харчування: реалії та актуальність змін // Журнал АМНУ.- 2009.- № 2.- С. 324-330.

 

2.Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 165-річчя Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця // Урологія.- 2006.- № 2.- С. 75-78.

 

3.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Динаміка госпітальної захворюваності на гострий пієлонефрит у хворих цукровим діабетом // Ліки України.- 2007.- № 111.- С. 86-88.

 

4.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування бігафлону при гострому пієлонефриті // Мистецтво лікування.- 2007.- № 7.- С. 46-48.

 

5.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування препарату Спарфло при лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 116-118.

 

6.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Діагностичне та прогностичне значення критеріїв диференціювання стадій гострого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 16-18.

 

7.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Досвід застосування препарату Диклобер (диклофенак натрію) у формі свічок у комплексному лікуванні хворих на гострий бактеріальний простатит // Там же.- С. 70-73.

 

8.Пасечников С.П., Митченко Н.В. Современные аспекты цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Там же.- С. 109-113.

 

9.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.. Сайдакова Н.О. Проблеми раку передміхурової залози в Україні // Здоровье мужчины.- 2007.- № 4.- С. 161-164.

 

10.Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Клименко Я.Н., Грицай В.С. Открытая простатэктомия в хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Здоровье мужчины.- 2008.- № 1.- С. 196-199.

 

11.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника на симптоми нижніх сечовивідних шляхів у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины.- 2008.- № 2.- С. 176-179.

 

12.Пасєчніков С.П. Європейська школа урології-2008 // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 10-12.

 

13.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів застосування тамсулозину для відновлення сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 118-123.

 

14.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування препарату Дексалгін ін’єкт у комбінації з дротаверином для купірування ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Здоровье мужчины.- 2008.- № 4.- С. 136-140.

 

15.Паcечников С.П. Фитотерапевтические препараты в лечении пациентов с ДГПЖ // Здоров’я України.- 2008.- № 19.- С . 29.

 

б ) в зарубіжних журналах :

 

Pasechnikov S.P., Nikinin O.D., Litvinenko R.A. Our experience in treatment of chronic cystitis in acute stage using adiupressin // Forum Urodynamicum: 17th annual meeting, 9-11 March 2006, Mannheim/Heidelberg. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-06.pdf. Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Silics application in treatment of chronic cystitis // IDMS “Modern pharmacotherapy” with 16 th Annual Assembly of IMAB, 4-7 May 2006, Varna, Bulgaria. Vozianov A., Stasyk O., Krasovska O. Glucose-Induced Production of Recombinant Proteins in Hansenula polymorpha Mutants Deficient in Catabolite Repression // Biotechnology and bioengineering.- 2007.- Vol. 9, N 9.- P. 32.

 

Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Application of silics in treatment of chronic cystitis // Forum Urodynamicum: 19th annual meeting, 7-8 March 2008, Amsterdam. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-08.pdf. Vozianov A., Kvasha S., Gordiyuk V., Kondratov A. et al. Hypermethylation of the 5’CpG island of the FHIT gene in clear cell renal carcinomas // Cancer Letters.- 2008. Vozianov A.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Identification of the urogenital infection pathogens in genital excreta and prostatic tissue in patients with benign prostatic hyperplasia // Europen Urology Supplements.- 2008.- Vol. 7, N 3.- P. 94.

 

Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Treatment of chronic cystitis using intravesical silics // 4th international consultation for urinary incontinence, 5-8 July 2008, Paris. – http://www.urotodayinternationaljournal.com. Зроблено доповідей на з ’ їздах , конференціях , симпозіумах : а ) українських : Возіанов О . Ф ., Пасєчніков С . П ., Грицай В . С . Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали ювілейної науково – практичної конференції .- Харків, 20-21 вересня 2007.- С. 24-25.

 

Пасєчніков С.П., Геращенко І.І., Литвиненко Р.А. Застосування силіксу у комплексному лікуванні хворих на хронічний цистит у стадії загострення // Там же, с. 86-87.

 

Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Консервативне лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози Омніком // Там же, с. 88. Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали Всеук. наук.-практ конф. «Актуальні питання урології».- 23-24 жовтня 2008 р., м. Чернівці.- С. 3-7.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника з симптомами нижніх сечовивідних шляхів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 70-71.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2009 році

а) в українських журналах:

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. «Зв’язок інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози» // Журнал Академії медичних наук України.- 2009.- Т. 15, № 3.- С. 568-573.

 

Пасечников С.П., Митченко Н.В. Эффективность цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Здоровье мужчины.- 2009.- № 2.- С. 125-129.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Ципрофлоксацин в терапії інфекцій сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 128-134.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Динаміка ефективності та рівня організації спеціалізованої допомоги пацієнтам із сечокам’яною хворобою в Україні // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 164-171.

 

Возіанов О.Ф., Сеймівський Д.А. Аналіз урологічної допомоги дітям в Україні за 2008 рік / Праці 9-ої наук.-практ. конф. дит. урологів.- Львів, 2009.- С. 3-10.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Сечокам’яна хвороба в аспекті госпіталізованої захворюваності» // Урологія.- 2009.- Т.13, № 3.- С.5-17.

 

Пасечніков С.П. «К пониманию механизма действия препарата Уралит-У» // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 63-65.

 

Пасечников С.П. «Современное состояние урологии в Украине» // Здоровье Украины.- 2009.- № 8.- С. 4.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Динаміка захворюваності та поширеності сечокам’яної хвороби серед дорослого населення України» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 17-24.

 

Пасечников С.П. «Место ингибиторов 5α-редуктазы в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы» // Урологія.- 2010.- Т. 10, № 2.- С. 31-37. Никитин О.Д. Бесплодный брак в Украине: перспективы и тенденции // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 211-215.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Нові аспекти лікування та профілактики безпліддя // Здоровье женщины.- 2009.- № 9.- С. 175-176.

 

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Стан мукозального імунітету урогенітального тракту у хворих на гострий пієлонефрит за наявності молі кутів // Урологія.- 2009.- № 1.- С . 16-22.

 

 

б ) в зарубіжних журналах :

 

Vozianov O.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Influence of chronic inflammatory process of prostate and urethra on clinical course of benign prostatic hyperplasia // European Urology Supplements. 24th Annual EAU Congress // Abstracts // Stockholm, 17-21 March 2009.- N 349.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2010-2011 році

 

а ) у вітчизняних :

 

Пасєчніков С . П ., Сайдакова Н . О ., Грицай В . С . Динаміка і концепція розвитку урологічної служби в Україні / Матеріали з ’ їзду Асоціації урологів України .- Одеса, 16-18 вересня 2010.- С. 7-9.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Глєбов А.С. Сучасний стан проблеми інфекції нирок та сечовивідних шляхів в Україні // Там же, с. 72-74.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Вплив інфікованості збудниками різного таксономічного походження на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 75-79.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С., Литвиненко Р.А. Особливості іфікованості хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же, с. 80-84.

 

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Селективные фитомолекулы в лечении и профилактике инфекций мочевыделительной системы // Там же, с. 91-94.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., А.В.Руденко, Мітченко М.В. Гострий пієлонефрит у жінок репродуктивного віку, чинники запального процесу нирок й фактори, що сприяють його розвитку // Там же, с. 97-102.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого бактеріального простатиту // Там же, с. 103-108.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Ухаль М.І. Використання санаторно-курортного лікування в профілактиці рецидивів у хворих на сечокам’яну хворобу // Там же, с. 235-236.

 

 

б) зарубіжних:

 

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

 

Надруковано статей та тез: а) в українських журналах: Пасечников С.П. Съезд урологов Украины. Секционное заседание «Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 18-20.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С, Мітченко М.В., Литвиненко Р.А., Романенко А.М. Патоморфологічні особливості хронічного простатиту у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 147-150.

 

Пасечников С.П. Каковы отличия современных лекарственных форм α-адреноблокаторов для лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП) при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)? В чем разница между оригинальными и генерическими препаратами? // Здоровье мужчины.- 2010.- № 4.- С. 27-29.

 

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Там же.- С. 119.

 

Возіанов С.О., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Визначення факторів та ймовірності розвитку гострого пієлонефриту в процесі стаціонарного лікування пацєнтів із сечокам’яною хворобою // Там же.- С. 142-147.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Оцінка адекватності раціонального планування стаціонарної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу // Урологія.- 2010.- Т. 14, № 4.- С. 9-13.

 

Никитин О.Д. Возможности антигомотоксической терапии экскреторно-токсического бесплодия у больных хроническим простатитом // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 229-232.

 

Нікітін О.Д. Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: стан проблеми, епідеміологія, класифікація (огляд літератури) // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 218-223.

 

Горпинченко И.И., Никитин О.Д. Бесплодный брак. Новые реальности // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 214-217.

 

Нікітін О.Д. Сучасні методи гормональної корекції чоловічого безпліддя // Здоровье женщины.- 2010.- № 4.- С. 151-152.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С, Литвиненко Р.А., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Chlamidia trachomatis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 4. – С. 103-104.

 

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Medical Nature Природная медицина.- № 5, Январь, 2011.

 

Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Історія кафедри урології // Здоровье мужчины.- 2011.- № 1.- С. 17-20.

 

Горпинченко И.И., Пасечников С.П., Романюк М.Г., Грицай В.С., Гурженко А.Ю. Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита // Там же.- С. 117-125.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Попов В.О. Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Там же.- С. 126-130.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 130 років з дня народження професора А.А.Чайки // Урологія.- 2011.- Т. 15, № 2.- С. 5-8.

 

Пасечников С.П., Сайдакова Н.А., Грицай В.С., Кузнецов В.В. Мониторинг видового спектра возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чуствительности к антибактериальным препаратам в урологическом отделении // Там же.- С. 9-16.

 

Пасєчніков С.П., Литвиненко Р.А. Вплив інфікованості умовно-патогенними мікроорганізмами на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же.- С. 17-23.

 

Пасечников С.П., Зайцев В.И., Антонян И.М., Крючкова О.Н. Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 21-28.

 

Нікітін О.Д. Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності // Здоровье мужчины.- 2011.- С. 134-136.

 

Никитин О.Д., Гонтарь Ю.В., Ильин И.Е. Хромосомные аберрации в кареотипе и половых клетках мужчин с нарушением репродуктивной функции // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 161-164.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Етіопатогенетичні аспекти безплідного шлюбу // Здоровье женщины.- 2011.- № 1.- С. 58-60.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Діагностика безпліддя в сучасних умовах // Здоровье женщины.- 2011.- № 2.- С. 84-87.

 

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Спайкова хвороба: вплив на репродуктивну функцію. Шляхи подолання // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 93-95.

 

Никитин О.Д., Токтарь Ю.В., Ильин И.Е., Жабицкая Л.А. Роль цитогенетического исследования пациенток с нарушениями репродуктивной функции // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 162-165.

 

б) в збірниках наукових робіт:

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Бухалов Ю.В. Перший досвід викладання урології за кредитно-модульною системою організації навчального процесу // В збірнику «Матеріали Всеукр. навч.-наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль).- 2010.- С. 122-123.

 

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д. Фахова підготовка студентів на кафедрі урології в умовах кредитно-модудьної організації навчального процесу // В збірнику «Матеріали Всеукр. навч.-наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль).- 2011.- С. 197.

 

Литвиненко Р. А. Визначення патоморфологічних особливостей у видаленій тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих: Мат-ли наук.-практ. конф., 24-25 березня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [б. в.], 2011. – С. 73-74.

 

Литвиненко Р. А. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника та збудників різного таксономічного походження на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини: Мат-ли наук.-практ. конф., 17-18 травня, 2011 р., м. Вінниця. – Вінниця : [в.], 2011. – С. 92-93.

 

Литвиненко Р. А. Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання андрології та урології: Мат-ли наук.-практ. конф., 26-27 травня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [в.], 2011. – С. 76-77.

 

 

д) зарубіжних виданнях:

 

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

 

Публікації співробітників кафедри урології в 2012 році

 

 

а) статті в українських журналах:

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Звʼязок інфікованості Chlamidia trachomatis з особливостями клінічного перебігу захворювання та виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 27-28.

 

Пасєчніков С.П., Руденко А.В., Мітченко М.В., Корніліна О.М., Кругліков В.Т. Перебіг гострого пієлонефриту на тлі запальних захворювань статевих органів у жінок репродуктивного віку // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 29-30.

 

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Trichomonas vaginalis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 30-32.

 

Пасєчніков С.П. Современные подходы к терапии СНМП // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 43-46.

 

Пасечников С.П. Сила растений подтвержденная временем и опытом // Medical Nature Природная медицина.- № 2, – 2012. – С. 9-10.

 

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Туберкульоз статевих органів у чоловіків // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 9-12.

 

Пасєчніков С.П., Попов В.О. Фітопрепарати в лікуванні урологічних і нефрологічних захворювань // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 76-81.

 

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Попов В.О., Клименко Я.О. Прогнозування ефективності консервативного лікування пацієнтів із гострою затримкою сечі, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2012. – № 1. – С. 17-22.