Кафедра урології

Співробітники

 

Професор Нікітін Олег Дмитрович 

Завідувач кафедри з 2021 року. Доктор медичних наук, професор Нікітін Олег Дмитрович, 1964 р. народження закінчив в  1986 р. ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця з відзнакою.

З 1986 по 1988 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі урології Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця. З 1988 до 1993 рр. працював на посаді лікаря-уролога урологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні м. Києва. З 1992  по 2011 рр. працював асистентом, а з 2011 до 2018 рр. – доцентом кафедри урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2018 р. працює на посаді професора кафедри урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Внутрішньосудинне лазерне опромінення крові у лікуванні гострого пієлонефриту», в 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичне обґрунтування лікування та профілактика захворювань у чоловіків, що призводять до подружнього безпліддя».

Нікітін О.Д.  відповідає на кафедрі за наукову роботу та елективний курс навчання по сексології. Результати наукових досліджень Нікітіна О.Д. викладені у 173 наукових працях, 5 патентах на винаходи та корисні моделі.

 

 

 

Професор Пасєчніков   Сергій Петрович 

ris11

Завідувач кафедри (2011-2020 рр.), д. мед. н, професор кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології Н АМН України».

Народився 24 вересня 1950 р. у м. Вільнюс (Литва).

Закінчив Київський медичний інститут (1973р.). Працював старшим лаборантом (1973–1977рр.), асистентом (1977–1988рр.), з 1993 р. професор кафедри урології (за сумісництвом), в 1994 р. присвоєно звання професора; з 1988 р. завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології Н АМН України» (з 2011 р. за сумісництвом). З 2011 р. завідувач кафедри урології НМУ ім.О.О.Богомольця.

Член правління Асоціації урологів України (1998),член Європейської (1994р.) та Всесвітньої (1997р.) асоціацій урологів. Член атестаційної комісії МОЗ України, член експертної ради Вищої атестаційної комісії України (1998 – 2004, 2008–2010 рр.), головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «урологія» (1993 – 2005, 2007-2012 рр.). Експерт «Фармацевтичного Центру» МОЗ України. Член Вченої ради медичного факультету № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Член апробаційної ради «Спеціальні питання хірургії» НМУ ім. О.О.Богомольця. Член Вченої ради ДУ «Інститут урології НАМН України». Член спеціалізованої ради ДУ «Інститут урології НАМН України». Консультант клінічної лікарні «Феофанія» та ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Входить до складу редакційної ради журналів «Урологія», «Мистецтво лікування», «Здоровье мужчины»,  « Медицинские аспекты здоровья мужчины», «Андрологія та сексуальна медицина», «Практикуючий лікар».

Основні напрямки наукової діяльності: розробка і впровадження в клінічну практику нових методів діагностики та лікування запальних захворювань органів сечової і чоловічої статевої систем, доброякісної гіперплазії передміхурової залози, сечокам’яної хвороби.

Автор 480 наукових праць, зокрема 15 монографій, в тому числі 9 посібників і підручників.

Підготував 19 кандидатів і докторів наук, отримав 24 патенти на винаходи та корисні моделі.

 

 

 

Доцент Грицай Віктор Сергійович 

_pas0725

Грицай Віктор Сергійович, 1978 року народження, в 2001 році закінчив І Медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З 2003 по 2005 рік навчався в клінічній ординатурі у відділі запальних захворювань ДУ «Інститут урології АМН України». В 2006-2009 рр. навчався в очній аспірантурі за спеціальністю «Урологія» ДУ «Інститут урології НАМН України». Під керівництвом проф. С.П.Пасєчнікова в 2010 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2009 по 2012 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України».

З 2012 по 2016  рік працював на посаді асистента кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. З 2013 по 2014 рік займав посаду куратора з кредитно-модульної системи навчання Медичного факультету №2.

З 2010 по 2012 рік отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 1 вересня 2016 року займає посаду доцента кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Має 65 наукових праць, з них 2 патенти, є співавтором національного підручника “Урологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації на трьох мовах.

 

 

Доцент Клименко Ярослав Миколайович

 

Клименко Ярослав Миколайович, 1981 року народження, в 2004 році закінчив з відзнакою І Медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

В інтернатурі навчався на кафедрі урології НМУ імені О.О.Богомольця. З 2006 по 2008 рік навчався в клінічній ординатурі у відділі запальних захворювань ДУ «Інститут урології АМН України». З 2008 по 2011 рік працював на посаді завідуючого приймальним відділенням ДУ «Інститут урології АМН України» і навчався в заочній аспірантурі в ДУ «Інститут урології АМН України» під керівництвом проф. С.П.Пасєчнікова. З 2011 по 2014 рік працював асистентом кафедри урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2014 року по 2017 рік працював на посаді наукового співробітника відділу реконструктивної і геріатричної урології ДУ «Інститут урології НАМН України». З вересня 2017 року працював на посаді асистента, а з березня 2019 р. обіймає посаду доцента кафедри урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Відповідає на кафедрі за англомовну форму навчання, за лікувально-консультативну роботу.

З 2012 по 2016  рік працював на посаді асистента кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. З 2013 по 2014 рік займав посаду куратора з кредитно-модульної системи навчання Медичного факультету №2.

З 2010 по 2012 рік отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 1 вересня 2016 року займає посаду доцента кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Має 35 наукових праць, з них 6 патентів, є співавтором національного підручника “Урологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

 

 

 

 

 

Асистент Самчук Павло Олександрович
_pas0726
Кандидат медичних наук, асистент кафедри Самчук Павло Олександрович у 2011 році закінчив факультет підготовки лікарів для ЗСУ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2011 по 2013 рік навчався в інтернатурі на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. З 2013 по 2015 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2013 по 2015 рік працював на посаді старшого лаборанта на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за сумісництвом.

З 2015 року по 2018 навчався в очній аспірантурі на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Під керівництвом професора С.П. Пасєчнікова в 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку».

З 1 листопада 2017 року по теперішній працює на посаді асистента кафедри урології НМУ імені О.О.Богомольця.

Результати наукових досліджень Самчука П.О викладені в 22 друкованих працях, з них 7 зарубіжних публікацій та 1 патент на корисну модель, має індекс Хірша 1, сертифікат B2. Брав участь у перекладі підручника «Urology» для студентів вищих навчальних закладів, видання 2016 року.

Брав участь у багатьох українських, міжнародних та зарубіжних конференціях у ролі доповідача. Отримав стипендію та виступив з доповіддю на 36 конгресі міжнародної асоціації урології (SIU) у Буенос Айресі (Аргентина) в 2016 році. Також виступив з двома доповідями на 37 конгресі SIU в Лісабоні (Португалія) в жовтні 2017 року. В жовтні 2018 року виступив з доповіддю на 25 засіданні секції урологічних досліджень європейської асоціації урології (EAU) у Афінах (Греція). Дійсний член асоціації урологів України, європейської та міжнародної асоціацій урології.

 

 

Асистент Тарнавський Ярослав Любомирович 

ris16

Закінчив медичний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця в 1981р.

Навчався в інтернатурі на базі Київської обласної лікарні по хірургії.

З 1983 р. працював хірургом-урологом Вишгородської ЦРЛ.

З 1987р. до 1989р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі урології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1989р. працює лікарем-урологом в 1 урологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні (нині Олександрівська клінічна лікарня м.Києва).

З 1990р. – асистент кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Асистент Резніков Геннадій Дмитрович 

Резніков Геннадій Дмитрович, 1983 року народження, закінчив ІІ медичний факультет Донецького Державного медичного університету ім. М. Горького у 2006 році.

Після проходження інтернатури, на базі кафедри урології Донецького Державного медичного університета імені М. Горького 2006-2008 рр., працював лікарем урологом відділу ренген-ударнохвильового дистанційного дроблення каменів та ендоурології діагностичної служби Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

У березні 2009 року отримав суміжний фах — лікаря ультразвукової діагностики.

З 2017 по 2021 рік працював лікарем урологом урологічного відділення міської лікарні №1 м. Маріуполь. Пріоритетним напрямком роботи було виконання ендоскопічних та малоінвазивних втручань пов’язаних з лікуванням  сечокам’яної хвороби (дистанційна літотрипсія, перкутанна нефролітотрипсія, ретроградна інтраренальна хірургія), лікування хворих з інфравезикальною обструкцією, новоутвореннями сечової системи, а також надання невідкладної урологічної допомоги.

У лютому 2019 отримав вищу категорію по урології.

З 2018 по 2021 рік – асистент кафедри урології Донецького Національного медичного університету.

У 2020 році – спеціалізація «онкохірургія».

З серпня 2020 року навчається в аспірантурі на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 1 вересня 2021 року – асистент кафедри.

Є автором 12 наукових робіт.

 

 

 

Асистент Ясинецький Микола Олександрович

Закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2018 році.

З 2018 по 2020 р.р. – старший лаборант кафедри урології; навчався в інтернатурі за фахом «урологія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З серпня 2020 р. навчається в аспірантурі на кафедрі урології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З вересня 2020 р. працює на кафедрі асистентом.

За час роботи на кафедрі зарекомендував себе як вихована, дисциплінована, надійна, доброзичлива та ерудована людина з високим рівнем лікарського та клінічного мислення.

Ясинецьким М.О. опубліковано 5 наукових праць.

В повному обсязі виконує лікувально-консультативну роботу.

Брав участь у перекладі підручника «Urology» для студентів вищих навчальних закладів, видання 2020 року.  Дійсний член асоціації урологів України, європейської та міжнародної асоціацій урології.