Кафедра акушерства і гінекології №2

Лікувальна робота

Лікувальна робота кафедри є однією з суттєвих складових її щоденної роботи. З моменту заснування кафедри і до сьогоднішнього дня, її співробітники зробили і продовжують робити значний внесок в розвиток практичної діяльності в галузі акушерства та гінекології.
 Кафедра була заснована на базі клінічної лікарні ім. Жовтневої революції, яка залишалась основною базою кафедри до 1987 року. Саме на базі цієї лікарні працювали такі видатні професори, як Ф.О.Соколов, О.М.Ольшанецький, Р.І.Малихіна, В.С Артамонов внесок яких в лікувальні традиції кафедри важко переоцінити. Ф.О.Соколов першим почав впроваджувати хірургічні методи лікування запальних захворювань придатків матки. Під його керівництвом розроблялися такі важливі питання акушерства і гінекології, як вплив аборту на стан жіночого організму, профілактика і лікування післяпологових гнійно-септичних захворювань, хірургічне лікування сечостатевих нориць, консервативна терапія фіброміоми матки. Професор О.М.Ольшанецький присвятив багато уваги  діагностиці та лікуванню жіночого безпліддя та позаматкової вагітності. На кафедрі була створена одна з перших в Україні ендокринологічних лабораторій. Під час керівництва кафедрою доцентом Т.Я.Калініченко розроблялись питання діагностики і лікування безпліддя гормонального генезу, запальних захворювань жіночих статевих органів, лікування кістом яєчників. Під час завідування кафедрою професором Р.І.Малихіною основними напрямками практичної роботи кафедри були питання лікування туберкульозу жіночих статевих органів та ізоімунної вагітності.  Під керівництвом проф. В.С.Артамонова розроблялись методи діагностики і корекції внутріутробної гіпоксії плоду та асфіксії новонародженого, переношеної вагітності, а також аномалій родової діяльності. Професор В.С.Артамонов був одним з перших ініціаторів широкого впровадження ендоскопічних методів лікування гінекологічних хворих.
 На сьогоднішній день (з 1987 року) основною базою кафедри є пологовий будинок №6 м.Києва, другою базою кафедри є акушерське відділення дорожньої клінічної лікарні №2. Основна база кафедри є міським Центром ведення передчасних пологів. База кафедри є також центром з проведення клінічних досліджень лікарських препаратів, затвердженим Державним фармацевтичним комітетом України. За останні роки на базах кафедри проведено велику кількість  клінічних досліджень.
Кафедра проводить післядипломну підготовку лікарів-інтернів за фахом “Акушерство і гінекологія”, “Сімейна медицина”, “Медицина невідкладних станів” і цикли для інтернів хірургічного профілю.
Колектив кафедри продовжує працювати над проблемами неінвазивних методів діагностики та малоінвазивної хірургії в гінекології (доценти Сольський С.Я., Чубатий А.І.), ендокринної гінекології (асистент Михайлюта М.А.), профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень після оперативних втручань в акушерсті і гінекології (професор Гнатко О.П., доцент Сольський С.Я., асистент Манащук С.І.), патології перинатального періоду (професор Гнатко О.П., асистенти Кириченко Ю.А., Чорна О.О.), аномалій родової діяльності (доценти Орчаков В.О., Марущенко Ю.Л., асистент Дрозд О.О.), гестозів (доцент Марущенко Ю.Л., асистент Жесткова І.В.), ізоімунної вагітності (професор Гнатко О.П.). В останні роки велика увага приділялається питанням діагностики і лікування ендокринних форм безпліддя, зокрема, спричиненого СПКЯ (доценти Сольський С.Я., Чубатий А.І.). Кафедрою зроблено значний внесок в питання діагностики та лікування генітального ендометріозу (пров. Гнатко О.П., доценти Сольський С.Я., Чубатий А.І.).
Співробітники кафедри приймають активну участь в комісіях МОЗ України, міжнародних проектах, які впроваджуються в Україні, виконують значний обсяг роботи з надання екстренної консультативно-лікувальної допомоги за запитами МОЗ України (санавіація). Кафедрою проводиться великий обсяг консультативної допомоги і в місті Києві (щорічно проводиться  консультативна робота в жіночих консультаціях і лікувально-консультативна на клінічних базах кафедри).
На клінічних базах кафедри впроваджуються найсучасніші методи діагностики і лікування акушерської і гінекологічної допомоги. Велика увага в лікувальній роботі надається таким питанням як профілактика і лікування акушерських кровотеч, гіпертензивних розладів та прееклампсії, раціонального ведення багатоплідної вагітності, профілактики та лікування передчасних пологів.
На базах кафедри щорічно відбувається понад 4000 пологів, виконується понад 2000 оперативних втручань, проводиться лікування понад 10000 жінок. Співробітники кафедри, в тісній співпраці з лікарями клінічних баз, приймають найактивнішу участь в веденні найбільш важких випадків акушерської та гінекологічної патології, завдяки чому основні показники діяльності клінічних баз кафедри залишаються одними з найкращих в місті. Найближчим часом на основній базі кафедри буде створено Центр дитячої гінекології

Сольський Сергій Якович
Доцент, кандидат мед. наук, відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі(на кафедрі з 1983 року). Автор 154 наукових робіт, співавтор 4 монографій та 6 винаходів. Основні напрямки діяльності – профілактика та лікування гнійно-септичних захворювань та акушерських кровотеч в акушерстві і гінекології, ендоскопічні методи лікування в гінекології,  діагностика та лікування ендометріозу, ендокринна гінекологія