НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №2

Інформація для студентів

1.  Робочий зошит для студентів стоматологічного факультету

2. Графік консультацій та відпрацювань пропущених навчальних занять

3. Оцінка ознак відокремлення плаценти

4. Спосіб виділення посліду

5. Прийом Леопольда 1

6. Прийом Леопольда 2

7. Прийом Леопольда 3

8. Прийом Леопольда 4

9. Опис навички – Вимірювання тазу (пельвіометрія)

10. Опис навички – Оцінка ознак відокремлення плаценти

11. Опис навички – Спосіб виділення посліду

12. Опис навички – Прийоми Леопольда

Матеріали для державного іспиту (медичний факультет №3)

Матеріали для державного іспиту (медичний факультет №4)

 

Календарний план взаємних та контрольних відвідувань занять викладачами кафедр

Перелік питань та перелік практичних навичок

Графік консультацій та відпрацювань пропущених навчальних занять

Графік проведення підсумкового модульного контролю

Графік проведення передмодульних консультацій

Інформація для студентів стоматологів

Тематичний план практичних занять

Тематичний план лекцій

Розподіл груп