Кафедра акушерства і гінекології №2

 

Кафедра акушерства і гінекології №2 була створена в 1920 р. на базі клінічної лікарні ім. Жовтневої революції, її завідуючим став професор Ф.О.Соколов. Він першим почав впроваджувати хірургічні методи лікування запальних захворювань придатків матки. Під його керівництвом розроблялися такі важливі питання акушерства і гінекології, як вплив аборту на стан жіночого організму, профілактика і лікування післяпологових гнійно-септичних захворювань, хірургічне лікування сечостатевих нориць, консервативна терапія фіброміоми матки.
В роки війни (з 1942-1945р.р.) кафедру очолював професор О.М.Ольшанецький і керував нею до 1953 року. Основні його роботи були присвячені діагностиці та лікуванню жіночого безпліддя, позаматковій вагітності, регуляції пологової діяльності. На кафедрі була створена одна з перших ендокринологічних лабораторій. О.М.Ольшанецький очолював Київське наукове товариство акушерів-гінекологів, був одним з активних організаторів акушерсько-гінекологічної служби в Україні.
З 1953 року по 1961 рік завідуючим кафедрою був учень професора О.М.Ольшанецького доцент Т.Я.Калініченко, видатний організатор охорони здоров¢я в Україні. В 1938-1941 і 1942-1945 р.р. він був першим заступником народного комісара охорони здоров¢я УРСР, а в 1945-1953 р.р. – ректором Київського медичного інституту. Під його керівництвом розроблялись питання діагностики і лікування безпліддя гормонального генезу, запальних захворювань жіночих статевих органів, лікування кістом яєчників.
В 1961 році обов¢язки завідувача кафедри виконував доцент Г.К.Школьний. Доцент Г.К.Школьний удосконалював методи діагностики вагітності, хірургічні методи лікування гінекологічних хворих.
В 1962 році кафедру очолила професор Р.І.Малихіна, учениця професорів І.І.Грищенка, В.М.Матвеєва, і М.С.Бакшеєва. Під керівництвом Р.І.Малихіної виконано 20 кандидатських та 2 докторські дисертації. На кафедрі вивчались питання регуляції родової діяльності, діагностики і лікування туберкульозу статевих органів та ізоімунної вагітності. Туберкульозу жіночих статевих органів присвячена монографія. Протягом багатьох років професор Р.І.Малихіна була головою Київського наукового товариства акушерів-гінекологів, членом правління Республіканського і Всесоюзного товариств.
З 1982 року по 2003 рік кафедру очолював професор В.С.Артамонов. Він був відомим клініцистом і вченим, автором більш як 200 наукових робіт, в тому числі 4 монографій. Під його керівництвом розроблені методи діагностики і корекції внутріутробної гіпоксії плоду та асфіксії новонародженого, переношеної вагітності, а також аномалій родової діяльності. Професор В.С.Артамонов був одним з перших ініціаторів широкого впровадження ендоскопічних методів лікування гінекологічних хворих. Під його керівництвом захищено 1 докторська і 16 кандидатських дисертацій. В.С.Артамонов був членом правління Республіканського товариства акушерів-гінекологів України.
З 2003 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор, академік АННП Гнатко О.П. Вона є автором більш як 220 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, деклараційних патентів. На сьогоднішній день на кафедрі працює 5 доцентів (Кліменко С.М., Сольський С.Я., Орчаков В.О., Марущенко Ю.Л., Чубатий А.І.), 9 асистентів. Щорічно на кафедрі проходять навчання 4-5 клінічних ординаторів і 2-3 аспіранти. Колектив кафедри продовжує працювати над проблемами неінвазивних методів діагностики та малоінвазивної хірургії в гінекології (доценти Сольський С.Я., Чубатий А.І.), ендокринної гінекології (асистент Михайлюта М.А.), профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень після оперативних втручань в акушерсті і гінекології (професор Гнатко О.П., доцент Сольський С.Я., асистент Манащук С.І.), патології перинатального періоду (професор Гнатко О.П., асистенти Кириченко Ю.А., Чорна О.О.), аномалій родової діяльності (доценти Орчаков В.О., Марущенко Ю.Л., асистент Дрозд О.О.), гестозів (доцент Марущенко Ю.Л., асистенти Жесткова І.В.), ізоімунної вагітності (професор Гнатко О.П.). В останні роки велика увага приділялається питанням діагностики і лікування ендокринних форм безпліддя, зокрема, спричиненого СПКЯ (доценти Сольський С.Я., Чубатий А.І.). Кафедрою зроблено значний внесок в питання діагностики та лікування генітального ендометріозу (доцент Сольський С.Я., доцент Чубатий А.І.). Під безпосереднім керівництвом професора Гнатко О.П. виконано і продовжують виконуватись 11 кандидатських і докторських дисертаційних робіт.
Наукові дослідження співробітників кафедри проводяться на базі клінічного Центру з ведення передчасних родів. Кафедра тісно співпрацює з колективами кафедри акушерства і гінекології №1 і №3 НМУ, НДІ АМН України. Співробітники кафедри постійно приймають участь в міжнародних і республіканських конгресах, з¢їздах і конференціях. Професор Гнатко О.П. проходила стажування в Пенсільванському Університеті (м.Філадельфія, США), доцент Сольський С.Я. – в м.Берлін (Німеччина) і м.Будапешт (Угорщина). Професор Гнатко О.П. і доцент Сольський С.Я. є членами Европейської Асоціації акушерів-гінекологів (EAGO).
Доробком кафедри за останні 25 років є понад 800 наукових праць її співробітників у вітчизняних і зарубіжних виданнях, ряд монографій, методичних рекомендацій, деклараційних патентів, нововведень, інформаційних листів. Серед найважливіших слід зазначити такі монографії, як “ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии” (Артамонов В.С., Федун З.В., Жесткова І.В., 1993), “Послеродовая инфекция” (Степанківська Г.К., Сольський С.Я., 1989). У 1994р. співробітниками кафедри (доценти Федун З.В., Сольський С.Я.) разом з колективом кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ вперше в Україні був розроблений і виданий збірник тестових питань для атестації лікарів “Акушерство и гинекология” (за ред.професора Артамонова В.С. та Венцківського Б.М.). Професор В.С.Артамонов є співавтором підручника “Акушерство” для лікарів-інтернів (1996) та разом з доцентом С.Я.Сольським “Справочника по акушерству и гинекологии” (1997) і підручника “Гінекологія” для лікарів-інтернів (2003). Доцент Сольський С.Я. є співавтором одного з розділів монографії “Эндокринная гинекология” (2003).
База кафедри є центром з проведення клінічних досліджень лікарських препаратів, затвердженим Державним фармацевтичним комітетом України. За останні роки проведено 6 міжнародних і вітчизняних клінічних досліджень.
Співробітники кафедри приймають активну участь в комісіях МОЗ України, міжнародних проектах, які впроваджуються в Україні, виконують значний обсяг роботи з надання екстренної консультативно-лікувальної допомоги за запитами МОЗ України (санавіація).
За сумлінну працю ряд співробітників кафедри були нагороджені Почесною Грамотою КМ України (Сольський С.Я., 2002), Почесною Грамотою МОЗ України (Сольський С.Я., 2002, Гнатко О.П., 2006, Жесткова І.В., 2007) і Почесною Грамотою Київського міського голови (Гнатко О.П., 2004, Тимченко Б.С., 2007).
В даний час кафедра акушерства і гінекології №2 має дві клінічні бази: Київський міський пологовий будинок №6 і пологове відділення дорожньої клінічної лікарні.
Телефони кафедри: (044) 512-81-05, (044) 512-93-18