Кафедра медичної біохімії та молекулярної біології

Співробітники

 

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

Яніцька Леся Василівна

Завідувачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент, кандидат біологічних наук.

1993 р. закінчила Київське медичне училище №2.

2000 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур головного мозку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом» за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія, науковий керівник член-кореспондент НАМН України, професор Губський Ю.І.

2016 р. присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Загальна біологічна хімія”, “Медична біохімія”, “Молекулярна біологія”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу  зі спеціальності 222 “Медицина”.

Громадська діяльність:

Голова ЦМК з природничих дисциплін

Член Вченої ради медичного факультету №2

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Нагороди:

2004 р. – Почесна грамота МОН України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та вагомий внесок у підготовку та проведення  Всеукраїнської студентської олімпіади.

2010 р. – Почесний диплом керівнику наукового проекту, визнаного переможцем у Всеукраїнському форумі учнівської та студентської молоді “Дотик природи”. Організатори: МОН України та НАПН України.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 80 наукових праць та  1 навчально-методичного посібника.

Сфера наукових інтересів: дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних процесів за ускладнень цукрового діабету, зокрема діабетичної нейропатії.  Працює над докторською дисертацією на тему: «Механізми розвитку порушень функціонування нервової системи за експериментальної діабетичної нейропатії та підходи до їх терапії».

Виступи на міжнародних конференціях:

Науково-практична конференція з Міжнародною участю “Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи”. 28.09.2022р. Тема доповіді “Основні аспекти викладання медичної біохімії здобувачам вищої освіти за напрямом  підготовки «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я».

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

 

 

ПРОФЕСОРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Кучмеровська Тамара Муратівна

Професор закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, професор, доктор біологічних наук.

1971 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).  .

1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення особливостей взаємодії  нікотинамідаденіндинуклеотиду з синаптичними мембранами кори головного мозку щурів» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія», науковий керівник доктор біологічних наук, професор Халмурадов А.Г.

1999 р. присвоєно звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія».

2000 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Біологічна дія вітаміну РР та його похідних у нервовій системі» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія», науковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Донченко Г.В.

2017 р. присвоєно звання «Професор» зі спеціальності «091 – Біологія».

Загальний науковий стаж  – 37 років

Науково-педагогічний стаж – 20 років

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія” (англомовна форма навчання).

Громадська діяльність:

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Інститут біології та медицини».

Член Спеціалізованої  вченої ради К 58.601.04 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Член Європейської Асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes, EASD).

Нагороди: Ювілейна почесна грамота за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (нагорода Президії НАН України з нагоди 100 років НАН України).

Наукова діяльність:

Співавтор 318 наукових праць, 3-х навчально-методичних посібників,   та 5 патентів на корисну модель. Автор 8 одноосібних статей.

Сфера наукових інтересів: значний науковий внесок зроблено щодо з’ясування механізмів  модуляторної дії нікотинамідаденіндинуклеотиду (NAD) у процесах нейротрансмісії ключових нейромедіаторів, процесах моно- та полі-ADP-рибозилювання за патогенезу цукрового діабету (ЦД) та його ускладнень. На даний час проводяться дослідження щодо з’ясування молекулярних механізмів дії вітаміну В3 та його біологічно активних похідних у нервовій, серцево-судинній системі та на культурах клітин з використанням різних модуляторів, у тому числі і композицій із компонентів природного походження, у нормі та за патологічних станів, переважно ускладнень ЦД 1 та 2 типу (діабетичної нейропатії, кардіоміопатії) з метою їх корекції. Важливим напрямком наукової діяльності є дослідження спрямовані на з’ясуванні зв’язків між процесами полі-ADP-рибозилювання та іншими NAD-залежними процесами, зокрема на рівні  функціонування NAD-залежних деацетилаз гістонів, а також за умов розвитку реактивного астрогліозу та порушень функціонально важливих протеїнів мозку та його відділів  за цукрового діабету 1 та 2 типу з метою запобігання їх розвитку.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

Сліпчук Валентина Леонідівна

Професор закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доктор педагогічних наук, професор.

1997 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка.

2013 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2020 р. присвоєно вчене звання «Професор».

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Medical Biochemistry”, “Medical chemistry”, “Медична біохімія”, “Медична хімія”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  дисципліни “Medical chemistry” зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

Громадська діяльність:

член циклової методичної комісії з природничих дисциплін;

член Вченої ради медичного факультету №2;

член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Нагороди:

Подяка Київського міського голови (2005 р.); Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша (2006 р.);

Подяка Київської міської державної адміністрації (2011 р.);

Подяка Київського міського голови (2017 р.); Почесна грамота Київського міського голови (2021 р.).

Наукова діяльність:

Автор та співавтор близько 170 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців фармацевтичної та медичної галузі, інтернаціоналізація вищої медичної освіти, академічна мобільність, цифрова трансформація вищої освіти, викладання у вищих закладах освіти, дослідження вищої освіти, оцінювання вищої освіти, навчання протягом усього життя, комунікативні навички, практичні аспекти застосування педагогічної майстерності та комунікативної компетентності викладачів вищих закладів освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

 

ДОЦЕНТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Стеченко Олена Володимирівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького.

1997 р. закінчила навчання в Аспірантурі Інституту хімії поверхні НАН України.

2003 р. захистила  кандидатську дисертацію «Синтез та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів» за спеціальністю  01.04.18 «Хімія і фізика поверхні».

2011 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія” “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Загальна біологічна хімія”, “Патологічна біохімія”, “Biological and bioorganic chemistry”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

Громадська діяльність:

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS);

Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Нагороди:

2016 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України.

Наукова діяльність:

Співавтор 36 наукових праць та  1 навчально-методичного посібника.

Сфера наукових інтересів:  Дослідження педагогічної проблеми підвищення якості навчання хімічних дисциплін додипломної підготовки майбутніх лікарів (відповідальний виконавець педагогічної науково-дослідної роботи з 2022 р.). Розробка методів синтезу кремній-органічних адсорбентів з функціональними групами, які здатні таргетно взаємодіяти з іонами важких металів, зокрема – міді (ІІ), дослідження структурно-адсорбційних характеристик отриманих адсорбентів.

 

Індекс Scopus

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

Оберніхіна Наталія Володимирівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент, кандидат хімічних наук.

2003 р. закінчила хімічний факультет Черкаського державного університету імені Б. Хмельницького.

2003-2006 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України.

2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників» зі спеціальності «Органічна хімія».

2020 р. присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Загальний науковий стаж – 13 років.

Загальний науково-педагогічний стаж – 8 років

Науково-педагогічне стажування:

«Програми підготовки спеціалістів природничих спеціальностей в Україні та країнах ЄС: орієнтація на майбутнє» (in Ca`Foscari University of Venice, 2019 р.)

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу  зі спеціальності 228 «Педіатрія».

Громадська діяльність: член циклової методичної комісії з природничих дисциплін; член Вченої ради медичного №2 факультету; член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS); Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 70 наукових  науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: проведення фундаментальних досліджень електронних та спектральних властивостей біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, зокрема, їх взаємодії з біологічно активними центрами біологічних мішеней, а також квантово-хімічне моделювання біологічних процесів на молекулярному рівні. Теорія та методика вивчення біоорганічної та біологічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти як складового компоненту Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Виступи на міжнародних конференціях: Міжнародна конференція «2022 IEEE 41th International Conference on electronics and Nanotechnology (2022 IEEE  ELNANO)», 10-14 жовтня 2022 року, тема доповіді “In silico study of complex formation of nucleic acid bases with conjugated nitrogenous heterocycles”, матеріали конференції проіндексовані в у базі Scopus.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

Скоробогатова Зоя Михайлівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, старший науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, кандидат хімічних наук.

1976 р. – закінчила з відзнакою хімічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «біохімія», дипломну роботу виконувала у відділі біохімії Інституту експериментальної медицини АМН СРСР.

1981 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Двойственная реакционная способность 1,2-(1,4)-дигидробензопиридинов» зі спеціальності «02.00.03 – органічна хімія», науковий керівник доктор хімічних наук, професор Шейнкман А.К.

1996 р. – отримала звання «Доцент» зі спеціальності «03.00.04 – біохімія».

Педагогічна та громадська діяльність:

1984-1994 рр. – асистент кафедри біохімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

1994-2014 рр. – доцент кафедри медичної хімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, помічник декана з методичної роботи.

2007-2014 рр. – зам. керівника методичної комісії ДонНМУ з медико-теоретичних дисциплін

2012 р. – сертифікат експерта внутрішнього аудиту в підрозділах ДонНМУ.

2005-2014 рр. – фаховий експерт Центру тестування ліцензійного іспиту «Крок 1» з біологічної хімії.

2014-2019 рр. – доцент кафедри біологічної та біоорганічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З.М. Скоробогатова – автор та співавтор численних публікацій з педагогіки вищої школи, в тому числі співавтор базового підручника з біохімії для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. Автор навчального посібника «Атлас метаболічних шляхів», який в 2019 р. отримав Диплом переможця конкурсу на краще книжкове видання НАН України у номінації «Навчальні видання хіміко-біологічного напряму».

2019 р. – спільно зі студентською групою KIVI (НМУ імені О.О. Богомольця) створила цикл лекцій «Введення в обмін вуглеводів» на українському громадському проекті масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NMU+NMU102x+2018_T1/about

2020 р. – створила освітній ютуб-канал з біологічної хімії.

https://www.youtube.com/channel/UCm_alZwp2vVttuk1EIiNjAw?app=desktop

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”.

Нагороди:

Ювілейна почесна грамота за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (нагорода Президії НАН України з нагоди 100 років НАН України).

Наукова діяльність:

Скоробогатова З.М є автором понад 80 наукових робіт, більшість з яких присвячено вивченню впливу нових синтезованих сполук на окисну модифікацію білків і ліпідів. У циклі робіт із 9 статей, опублікованих у спеціалізованому журналі «Хімія гетероциклічних сполук», вивчено процеси відриву гідрогену від гетероциклічних аналогів коферменту

НАДН+Н+, що дозволило розглядати ці реакції як модельні для біохімічних процесів окислення. В результаті цих досліджень було відкрито та досліджено кінетичними методами нову реакцію ароматизації. На підставі отриманих результатів розроблено метод оцінки антиоксидантної активності синтезованих препаратів за допомогою визначення стабільного радикалу ТЕМПО, що утворюється в цих реакціях, методом електронного парамагнітного резонансу. Ці роботи захищені шістьма авторськими свідченнями.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

Філіппова Лариса Валеріївна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доктор педагогічних наук, кандидат хімічних наук, доцент.

1999 р.  закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2004 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем», за спеціальністю 02.00.04 – «Фізична хімія».

2008 р.  присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри загальної хімії

2021 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації», за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Загальний науково-педагогічний стаж – понад 20 років.

Науково-педагогічне стажування:

2021 – International Economic Institute s.r.o. Czech Republic на тему: «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech. Republic remotely» (Czech Republic),

2022 – Pomyślnie ukończył\a kurs stażu naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego на тему: «Uczciwość akademicka», (Warszawa).

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична хімія”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення дисципліни «Медична хімія» зі спеціальності 222 «Медицина» (молодші спеціалісти).

Громадська діяльність:

Член Вченої ради медичного факультету №2,

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність: автор та співавтор близько 120 наукових праць, із них співавтор 5 підручників для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів освіти.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання медичних та фармацевтичних дисциплін, поєднання різних форм організації навчальної діяльності з метою розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх медичних фахівців у галузі охорони здоров‘я, також пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів, наукові дослідження у галузі фізичної та колоїдної хімії.

 

Індекс Scopus

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Ніжерадзе Костянтин Олексійович

Доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент, кандидат біологічних наук.

1983 р. закінчив Київський Державний Університет імені Т.Г. Шевченка.

1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Культивовані клітини шкіри людини як модель для вивчення стану периферичних тканин при інсулінзалежному цукровому діабеті» зі спеціальності «Ендокринологія».

2020 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Наукова діяльність:

Співавтор 37 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: біохімічні механізми клітинної патології.

Працює над докторською дисертацією на тему:   “Роль гомо- та гетеротипових міжклітинних взаємодій у розвитку судинної патології при цукровому діабеті”.

Виступи на міжнародних конференціях:

All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation was held as an online event from 15 th to 17 th of June 2022.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

 

Терещенко Наталія Юріївна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, старший дослідник (спеціальність 102 – “Хімія”), кандидат хімічних наук.

2004 р. – закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса.

2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей» зі спеціальності «02.00.04 –  фізична хімія», науковий керівник доктор хімічних наук, професор Ніколаєвський А.М.

2021 р. –  присвоєно звання «Старший дослідник» зі спеціальності «102 –  хімія».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науковий стаж – 16 років.

Науково-педагогічний стаж 5 років 8 місяців.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”,  “Хімія: актуальні питання в дитячій нутриціології”, “Біологічна та біоорганічна хімія”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  варіативної складової «Хімія: актуальні питання в дитячій нутриціології» зі спеціальності 228 «Педіатрія».

Громадська діяльність:

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавтор 60 наукових та науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: відзначилась запропонованими новими методологічними підходами дослідження вмісту ксенобіотиків у складі об’єктів рослинного походження, зокрема кількісного визначення ксенобіотиків-канцерогенів у ліпідовмісних об’єктах, а також вирішенням складних питань отримання з лікарських рослин біологічно-активних речовин, зокрема антиоксидантів фенольної природи.

 

Індекс Scopus

 

Web of Science

 

ORCID

 

 

Сліпець Аліна Анатоліївна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

2014 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Хімія».

2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів» зі спеціальності «Хімія».

2023 р. отримала звання доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Загальний науково-педагогічний стаж  6 років.

Науково-педагогічне стажування:

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (2021р., м. Варшава, Польща (дистанційно).
Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична хімія”, “Медична біохімія”, “Біогенні елементи та їх роль у житті людини”, “Загальна біологічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Біологічна та біоорганічна хімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу англомовної форми навчання зі спеціальності 222 “Медицина”. Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  варіативної складової “Біогенні елементи та їх роль у житті людини” зі спеціальності 222 “Медицина”.

Громадська діяльність:

Виконує обов’язки заступника декана факультету підготовки іноземних громадян спеціальність 222 «Медицина».

Член Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 30 наукових та в т.ч. науково-педагогічних публікацій.

Міжнародна конференція IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) тема доповіді “Structure, Morphology and Spectroscopy Characterization of the Lа1-X-YErx/2Eux/2CayVO4 Sol-Gel Nanoparticles” (16-18 квітня, 2019, м. Київ).

Сфера наукових інтересів: дослідження будови та властивостей наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів. А також, теорія та методика навчання біоорганічної та біологічної хімії, медичної біохімії студентів англомовної форми навчання медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of Science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Макарова Наталія Миколаївна

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат біологічних наук.

2009 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

2018 р. захистила дисертацію в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж – 4 роки 11 місяців.

Науково-педагогічне стажування:

«Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective» (6.06.22-15.07.22, м. Варшава, Польща (дистанційно).
Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу англомовної форми навчання зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

Громадська діяльність:

Член вченої ради Медичного факультету № 2.

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавтор 23 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: секвенування нуклеотидних послідовностей мітохондріального гена СОІ, теорія та методика навчання біоорганічної та біологічної хімії в т.ч. біохімії ротової порожнини студентів англомовної форми навчання медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Базалюк Людмила Володимирівна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

2002 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (хімічний факультет).

2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та властивості функціоналізованих рідких каучуків та їх композицій з вторинними полімерними наповнювачами» за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук. Науковий керівник член-кореспондент НАН України, професор Лебедєв Є.В.

Загальний науково-педагогічний стаж 9 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 225 “Медична психологія”.

Громадська діяльність:

Профорг кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Член Вченої ради медичного факультету №2

член конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Нагороди:

2018 р та 2019 р. Почесна грамота ради київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 45 наукових праць та 9 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика вивчення біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти як складового компоненту Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Горкуненко Оксана Олександрівна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

1999 р. закінчила Донецький національний університет (хімічний факультет).

2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням» за спеціальністю 02.00.04. «Фізична хімія», науковий керівник кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Капкан Л.М.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж 9,5 років.

Громадська діяльність:

Член Конференції трудового колективу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни (англомовна форма навчання): “Медична біохімія”, “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Наукова діяльність:

Співавтор 20 наукових та науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів:  дослідження просторової будови органічних сполук з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням, синтез біологічно активних сполук.

Відповідальний виконавець за науково-дослідну роботу кафедри.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 
Іщенко Алла Анатоліївна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат педагогічних наук.

2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

2020 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної хімії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Загальний науково-педагогічний стаж 11 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Загальна біологічна хімія”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”.

Громадська діяльність:

З 2015 р. по сьогоднішній день куратор ECTS 5 та 6 курсів медичного факультету №2.

Упродовж 2021-2022 років член журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського територіального відділення Малої академії наук України, вихованців КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», секція “Біологія та хімія”.

Наукова діяльність:

Співавтор та автор понад 50 науково-педагогічних публікацій.

Виступи на міжнародних конференціях:
Міжнародна конференція «Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2021)», 15-16 жовтня 2021 року, тема доповіді “Chemical safety in the context of environmental goals of sustainable development”, матеріали конференції проіндексовані в у базі Scopus (Elsevier).
Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії у медичних закладах вищої освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Кравченко Оксана Валеріївна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

1996 р. закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2000-2003 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Вуглецеві сорбенти для ліквідації нафтових забруднень».

Загальний науковий стаж складає 20 років, науково-педагогічний стаж – 10 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична хімія”.

Громадська діяльність:

Член конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця.

Член Українського біохімічного товариства.

Секретар кафедри.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 50 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: підвищення якості професійної підготовка фахівців медичної галузі, викладання у вищих закладах освіти, практичні аспекти застосування педагогічної майстерності та комунікативної компетентності викладачів вищих закладів освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

Малишевська Ганна Ігорівна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат хімічних наук.

2002 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Високотемпературне та електрохімічне окиснення срібла та сплавів золота з міддю».

Загальний стаж роботи 20 років.

Науково-педагогічне стажування:

«Розробка науково-популяризаційних матеріалів медичних дисциплін» (Київ, 2022 р.)

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична хімія”, “Медична біохімія”, “Біологічна та біоорганічна хімія”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Медична хімія» зі спеціальності 221 Стоматологія.

Громадська діяльність: Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавтор понад 20 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: методика навчання вибіркової складової “Хімія: актуальні питання дитячої нутриціології” студентів спеціальності 228 «Педіатрія». Вивчення особливостей електрохімічного окиснення срібла та електроконтактних матеріалів на його основі у 3% розчині натрій хлориду. Вивчення механізмів корозії стоматологічного та ювелірного золота у середовище ротової порожнини.

 

Індекс Scopus

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

Сайковська Вікторія Василівна

Старший викладач закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат педагогічних наук.

1998 р. закінчила Черкаський університет імені Б. Хмельницького.

2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Теоретичні засади навчання хімії студентів вищих навчальних закладів у педагогічній спадщині С.М.Реформатського» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Загальний науковий стаж складає 26 років, науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична хімія”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  дисципліни «Медична хімія» зі спеціальності 222 “Медицина”.

Громадська діяльність:

Член Українського біохімічного товариства.

Наукова діяльність:

Співавтор понад 20 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання студентів медичних закладів вищої освіти біоорганічної хімії та медичної біохімії, підвищення якості професійної підготовка фахівців медичної галузі.

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Осінська Лариса Феліксівна

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат біологічних наук.

1965 р. закінчила Білоруський державний університет за фахом біолог-біохімік.

1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мітохондріальне і мікросомальне окислення при гіпоксії та корекції антиоксидантами».

Загальний стаж  – 40 років; 

науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія” (спеціальність 225 “Медична психологія”), “Загальна біологічна хімія” (спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія”) .

Наукова діяльність:

Співавтор понад 170 наукових публікацій. Співавтор методичних рекомендацій до практичних занять (англомовна форма навчання). Учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Михайлова Алла Георгіївна

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1977 р. закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко,  біологічний факультет, за фахом – біохімік, викладач біології та хімії. Після закінчення працювала старшим інженером на кафедрі біохімії Київського національного університету імені Т.Г. Шевченко, молодшим науковим співробітником в НІС КНУ ім. Т.Г. Шевченко.

Загальний педагогічний стаж –  45 років.

Науково-педагогічний стаж –  понад 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни (англомовна та україномовна форми навчання): “Медична біохімія”, “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Наукова діяльність:

Співавтор 8 науково-педагогічних публікацій. Автор методичних рекомендацій для практичних занять, учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання природничих дисциплін, інноваційні напрямки,  методи позитивного педагогічного досвіду,  цифрові інструменти вищої освіти,  організація механізму вдосконалення фахової компетентності в медичній галузі.

 

Web of science

 

Індекс Google Scholar

 

ORCID

 

 

Прадій Тетяна Петрівна

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1975 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біолог, біохімік, викладач хімії та біології».

З 1975 р. працює на кафедрі.

Загальний науково-педагогічний стаж 28 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: «Біологічна та біоорганічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини»,  «Біологічна та біоорганічна хімія».

Наукова діяльність:

Співавтор 18 науково-педагогічних публікацій. Автор методичних рекомендацій для практичних занять.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії у медичних закладах вищої освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Печак Олексій Васильович

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2018 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2018 по 2020 рр. навчався в інституті післядипломної освіти імені О.О. Богомольця та здобув кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

З 2019 року асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж 2 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”

Наукова діяльність:

Співавтор 3 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: дослідження біохімічних механізмів розвитку діабетичної стопи.

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

Постернак Наталія Олександрівна

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат педагогічних наук, доцент.

1998 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю 8.070401 «Біологія – хімія», кваліфікація: вчитель біології та хімії.

2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стимулювання пізнавального інтересу до біології» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія).

2006 р. присвоєно звання доцента кафедри ботаніки

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Наукова діяльність:

Автор понад 50 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медична ботаніка, теорія та методика навчання  біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

 

Web of science

 

ORCID

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

Білявський Сергій Миколайович

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат біологічних наук

2009 р. закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю 8.070401 «Біологія – хімія», диплом магістра біології з відзнакою, кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

2013 р. закінчив аспірантуру кафедри ботаніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 03.00.05 «Ботаніка».

2021 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Урбанофлора Білої Церкви та її околиць» за спеціальністю 03.00.05 «Ботаніка».

З 2019 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж 3 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”, “Біоорганічна та біологічна хімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Загальна біологічна хімія”, “Патологічна біохімія”.

Громадська діяльність:

У 2020-2021 р. член журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського територіального відділення Малої академії наук України, вихованців КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», секція “Біологія людини”.

Наукова діяльність:

Автор понад 40 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медична ботаніка, фармацевтична ботаніка, фітотерапія, теорія та методика навчання біоорганічної та біологічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти.

 

Web of science

 

Індекс Google Scholar

 

ORCID

Таршина Катерина Ігорівна

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2015 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2015 по 2017 рр. навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Педіатрія».
У 2019 р. навчалась у Військово-медичній Академії і здобула спеціалізацію “Сімейна медицина, загальна практика”.
У 2021 р. (березень) навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула спеціалізацію “Дієтологія”.
У 2021 р. (листопад) навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула спеціалізації “Ендокринологія” та “Імунологія”.
З 2021 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця.

Науково-педагогічний стаж 1 рік.

Загальний медичний стаж 13 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Біологічна та біоорганічна хімія”.

Громадська діяльність:
Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, член Асоціації Функціональної медицини України, засновник онлайн навчання “Школа здоров’я лікаря Толстікової”.
Наукова діяльність:

Автор книги “Тіло, на яке ти заслуговуєш. Змінюю життя їжею”  (2021 р.).

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ  ТА ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Григораш Наталя Станіславівна

Старший лаборант кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2011 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій.

2020 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціалізація хімія.

 

Дичка Ніна Олексіївна

Лаборант кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1981 р. закінчила Київський політехнічний інститут (спеціальність інженер-системотехнік).

Абдукарімова Ольга Ігорівна

Лаборант кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2014 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за напрямом підготовки “Видавничо-поліграфічна справа” та здобула кваліфікацію фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва.

2016 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Технології друкованих видань” та отримала звання – спеціаліст з технологій друкованих видань.

З 2022 р. працює в НМУ імені О. О. Богомольця.

 

Хрипунова Юлія Василівна

Лаборант кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1996 р. закінчила професійно-технічне училище №53 у м. Сєвєродонецька.

З 1996 р. по 2016 р. працювала лаборантом хімічного аналізу промислово-хімічної лабораторії ПрАТ «Азот».

З 2022 р. працює в НМУ імені О. О. Богомольця.