Кафедра медичної біохімії та молекулярної біології

Співробітники

 

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

Яніцька Леся Василівна

Завідувачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцентка, кандидатка біологічних наук.

2000 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2005 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія.

Тема дисертації: «Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур головного мозку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом». Науковий керівник член-кореспондент НАМН України, професор Губський Ю.І.

2016 р. присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Молекулярна біологія”, “Патологічна біохімія” “Загальна біологічна хімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу  зі спеціальності 222 “Медицина”.

Громадська діяльність:

Голова ЦМК з природничих дисциплін.

Голова осередку Київського відділення Українського біохімічного товариства.

Членкиня Вченої ради медичного факультету №2.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Членкиня наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Членкиня журі Київської МАН України.

Нагороди:

2023р. – Почесна грамота Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

2022р. – Подяка Київського міського Голови.

2022р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

2022, 2023 р.р. – Подяки Київської Малої академії наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

2010р. – Почесний диплом керівнику наукового проекту, визнаного переможцем у Всеукраїнському форумі учнівської та студентської молоді “Дотик природи”. Організатори: МОН України та НАПН України.

2004р. – Почесна грамота МОН України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та вагомий внесок у підготовку та проведення  Всеукраїнської студентської олімпіади.

 

Наукова діяльність:

Співавторка понад 80 наукових праць та  2 навчально-методичних посібників.

Сфера наукових інтересів: дослідження біохімічних та молекулярно-генетичних процесів за ускладнень цукрового діабету, зокрема діабетичної нейропатії.  Працює над докторською дисертацією на тему: «Механізми розвитку порушень функціонування нервової системи за експериментальної діабетичної нейропатії та підходи до їх терапії».

Виступи на міжнародних конференціях:

Науково-практична конференція з Міжнародною участю “Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи”. 28.09.2022р. Тема доповіді “Основні аспекти викладання медичної біохімії здобувачам вищої освіти за напрямом  підготовки «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я».

Участь у роботі XVIII International Bio Summer School «Molecular Biology, Biotechnology, and Biomedicine», 03-14 липня 2023 року.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

 

ПРОФЕСОРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Кучмеровська Тамара Муратівна

Професорка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, провідна наукова співробітниця Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, професорка, докторка біологічних наук.

1971 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).  .

1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення особливостей взаємодії  нікотинамідаденіндинуклеотиду з синаптичними мембранами кори головного мозку щурів» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія», науковий керівник доктор біологічних наук, професор Халмурадов А.Г.

1999 р. присвоєно звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія».

2000 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Біологічна дія вітаміну РР та його похідних у нервовій системі» зі спеціальності «03.00.04 –  біохімія», науковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Донченко Г.В.

2017 р. присвоєно звання «Професор» зі спеціальності «091 – Біологія».

Загальний науковий стаж  – 37 років

Науково-педагогічний стаж – 20 років

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія” (англомовна форма навчання).

Громадська діяльність:

Членкиня Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Інститут біології та медицини».

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Членкиня Європейської Асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes, EASD).

Нагороди: Ювілейна почесна грамота за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (нагорода Президії НАН України з нагоди 100 років НАН України).

Наукова діяльність:

Співавторка 318 наукових праць, 3-х навчально-методичних посібників,   та 5 патентів на корисну модель. Авторка 8 одноосібних статей.

Сфера наукових інтересів: значний науковий внесок зроблено щодо з’ясування механізмів  модуляторної дії нікотинамідаденіндинуклеотиду (NAD) у процесах нейротрансмісії ключових нейромедіаторів, процесах моно- та полі-ADP-рибозилювання за патогенезу цукрового діабету (ЦД) та його ускладнень. На даний час проводяться дослідження щодо з’ясування молекулярних механізмів дії вітаміну В3 та його біологічно активних похідних у нервовій, серцево-судинній системі та на культурах клітин з використанням різних модуляторів, у тому числі і композицій із компонентів природного походження, у нормі та за патологічних станів, переважно ускладнень ЦД 1 та 2 типу (діабетичної нейропатії, кардіоміопатії) з метою їх корекції. Важливим напрямком наукової діяльності є дослідження спрямовані на з’ясуванні зв’язків між процесами полі-ADP-рибозилювання та іншими NAD-залежними процесами, зокрема на рівні  функціонування NAD-залежних деацетилаз гістонів, а також за умов розвитку реактивного астрогліозу та порушень функціонально важливих протеїнів мозку та його відділів  за цукрового діабету 1 та 2 типу з метою запобігання їх розвитку.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

Сліпчук Валентина Леонідівна

Професорка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, докторка педагогічних наук, професорка.

1997 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка.

2013 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

2018 р. присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2020 р. присвоєно вчене звання «Професор».

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Medical Biochemistry”, “Медична біохімія”.

Громадська діяльність:

Членкиня циклової методичної комісії з природничих дисциплін.

Членкиня Вченої ради медичного факультету №2.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Нагороди:

2021 р. – Почесна грамота Київського міського голови.

2017 р. – Подяка Київського міського голови.

2011 р. – Подяка Київської міської державної адміністрації.

2006 р. – Персональна стипендія Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша.

2005 р. – Подяка Київського міського голови.

 

Наукова діяльність:

Авторка та співавторка близько 170 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців фармацевтичної та медичної галузі, інтернаціоналізація вищої медичної освіти, академічна мобільність, цифрова трансформація вищої освіти, викладання у вищих закладах освіти, дослідження вищої освіти, оцінювання вищої освіти, навчання протягом усього життя, комунікативні навички, практичні аспекти застосування педагогічної майстерності та комунікативної компетентності викладачів вищих закладів освіти.

 

 Індекс Scopus 

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

 

ДОЦЕНТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Стеченко Олена Володимирівна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького.

2003 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2011 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж – 24 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія” “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Патологічна біохімія”, “Medical Biochemistry”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS)та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB);

Членкиня Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2016 р. – Почесна грамота Кабінету Міністрів України.

 

Наукова діяльність:

Співавторка 36 наукових праць та  1 навчально-методичного посібника.

Сфера наукових інтересів:  Дослідження педагогічної проблеми підвищення якості навчання хімічних дисциплін додипломної підготовки майбутніх лікарів (відповідальний виконавець педагогічної науково-дослідної роботи з 2022 р.). Розробка методів синтезу кремній-органічних адсорбентів з функціональними групами, які здатні таргетно взаємодіяти з іонами важких металів, зокрема – міді (ІІ), дослідження структурно-адсорбційних характеристик отриманих адсорбентів.

 

Індекс Scopus

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Оберніхіна Наталія Володимирівна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцентка, кандидатка хімічних наук.

2003 р. закінчила хімічний факультет Черкаського державного університету імені Б. Хмельницького.

2003-2006 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України.

2007 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2020 р. присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Загальний науковий стаж – 20 років.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років.

Науково-педагогічне стажування:

«Програми підготовки спеціалістів природничих спеціальностей в Україні та країнах ЄС: орієнтація на майбутнє» (in Ca`Foscari University of Venice, 2019 р.).

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу  за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Громадська діяльність:

Членкиня циклової методичної комісії з природничих дисциплін.

Членкиня Вченої ради медичного №2 факультету.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Експертка НАЗЯВО.

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукова діяльність:

Співавторка понад 80 наукових  науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: проведення фундаментальних досліджень електронних та спектральних властивостей біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, зокрема, їх взаємодії з активними центрами біологічних мішеней, а також квантово-хімічне моделювання біологічних процесів комплексоутворення на молекулярному рівні. Теорія та методика вивчення медичної біохімії, патологічної біохімії здобувачів вищої медичної освіти як складового компоненту Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Виступи на міжнародних конференціях: Міжнародна конференція «2022 IEEE 41th International Conference on electronics and Nanotechnology (2022 IEEE  ELNANO)», 10-14 жовтня 2022 року, тема доповіді “In silico study of complex formation of nucleic acid bases with conjugated nitrogenous heterocycles”, матеріали конференції проіндексовані в у базі Scopus.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Скоробогатова Зоя Михайлівна

Старша наукова співробітниця Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, кандидатка хімічних наук.

Співпраця в рамках договору від 01.12.2022 р. про науково-педагогічне співробітництво з метою взаємного обміну досвідом, знаннями і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

 

1976 р. – закінчила з відзнакою хімічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «біохімія», дипломну роботу виконувала у відділі біохімії Інституту експериментальної медицини АМН СРСР.

1981 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

1996 р. – отримала звання «Доцент» зі спеціальності «03.00.04 – біохімія».

Педагогічна та громадська діяльність:

1984-1994 рр. – асистентка кафедри біохімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

1994-2014 рр. – доцентка кафедри медичної хімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, помічниця декана з методичної роботи.

2007-2014 рр. – зам. керівника методичної комісії ДонНМУ з медико-теоретичних дисциплін.

2012 р. – сертифікат експертки внутрішнього аудиту в підрозділах ДонНМУ.

2005-2014 рр. – фахова експертка Центру тестування ліцензійного іспиту «Крок 1» з біологічної хімії.

2014-2019 рр. – доцентка кафедри біологічної та біоорганічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З.М. Скоробогатова – авторка та співавторка численних публікацій з педагогіки вищої школи, в тому числі співавтор базового підручника з біохімії для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. Авторка навчального посібника «Атлас метаболічних шляхів», який в 2019 р. отримав Диплом переможця конкурсу на краще книжкове видання НАН України у номінації «Навчальні видання хіміко-біологічного напряму».

2019 р. – спільно зі студентською групою KIVI (НМУ імені О.О. Богомольця) створила цикл лекцій «Введення в обмін вуглеводів» на українському громадському проекті масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NMU+NMU102x+2018_T1/about

2020 р. – створила освітній ютуб-канал з біологічної хімії.

https://www.youtube.com/@user-th9uf8ui9s

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”.

Нагороди:

Ювілейна почесна грамота за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (нагорода Президії НАН України з нагоди 100 років НАН України).

Наукова діяльність:

Скоробогатова З.М є авторкою понад 80 наукових робіт, більшість з яких присвячено вивченню впливу нових синтезованих сполук на окисну модифікацію білків і ліпідів. У циклі робіт із 9 статей, опублікованих у спеціалізованому журналі «Хімія гетероциклічних сполук», вивчено процеси відриву гідрогену від гетероциклічних аналогів коферменту

НАДН+Н+, що дозволило розглядати ці реакції як модельні для біохімічних процесів окислення. В результаті цих досліджень було відкрито та досліджено кінетичними методами нову реакцію ароматизації. На підставі отриманих результатів розроблено метод оцінки антиоксидантної активності синтезованих препаратів за допомогою визначення стабільного радикалу ТЕМПО, що утворюється в цих реакціях, методом електронного парамагнітного резонансу. Ці роботи захищені шістьма авторськими свідченнями.

 

Індекс Scopus

Web of science

 

Філіппова Лариса Валеріївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцентка, докторка педагогічних наук, кандидатка хімічних наук.

1999 р.  закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії.

2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2008 р.  присвоєно вчене звання «Доцент» кафедри загальної хімії.

2021 р.  присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації», за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни). Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Стучинська Н.В.

Загальний науковий стаж – 26 років

Загальний науково-педагогічний стаж – 23 роки.

 

Науково-педагогічне стажування:

2021 – International Economic Institute s.r.o. Czech Republic на тему: «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech. Republic remotely» (Czech Republic).

2022 – Pomyślnie ukończył\a kurs stażu naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego на тему: «Uczciwość akademicka», (Warszawa).

2023 – Mezinárodní Ekonomický Institut International Economic Institute s.r.o. Czech Republic. Тhe international scientific and educational project на тему: «Development of online courses for teaching in higher education institutions» (Czech Republic).

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліну: “Медична біохімія”,  “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

 

Громадська діяльність:

Членкиня Вченої ради медичного факультету №2.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Членкиня Громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»

Членкиня редакційної колегії журналу категорії Б «Перспективи та інновації науки».

 

Наукова діяльність: авторка та співавторка 140 наукових праць, із них співавторка 5 підручників для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів освіти.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання медичних та фармацевтичних дисциплін, поєднання різних форм організації навчальної діяльності з метою розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх медичних фахівців у галузі охорони здоров‘я, також пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів, наукові дослідження у галузі фізичної та колоїдної хімії, біохімії.

 

Індекс Scopus

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

Ніжерадзе Костянтин Олексійович

Доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент, кандидат біологічних наук.

1983 р. закінчив Київський Державний Університет імені Т.Г. Шевченка.

1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Культивовані клітини шкіри людини як модель для вивчення стану периферичних тканин при інсулінзалежному цукровому діабеті» зі спеціальності «Ендокринологія».

2020 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Громадська діяльність:

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Наукова діяльність:

Співавтор 37 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: біохімічні механізми клітинної патології.

Працює над докторською дисертацією на тему:   “Роль гомо- та гетеротипових міжклітинних взаємодій у розвитку судинної патології при цукровому діабеті”.

Виступи на міжнародних конференціях:

All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation was held as an online event from 15 th to 17 th of June 2022.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

 

Терещенко Наталія Юріївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, старша дослідниця, кандидатка хімічних наук.

2004 р. – закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса.

2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2021 р. –  присвоєно звання «Старший дослідник» зі спеціальності «102 –  хімія».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науковий стаж – 17 років.

Науково-педагогічний стаж 6 років 8 місяців.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”,  “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Хімічні основи дитячої нутриціології”.

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  варіативної складової «Хімічні основи дитячої нутриціології» спеціальності 228 «Педіатрія».

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавторка понад 70 наукових та науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: біохімія харчування людини та хімічний склад продуктів харчування; нутритивна підтримка дитячого здоров’я;  інтерактивні методи навчання студентів-медиків у закладі вищої освіти; методологія дослідження вмісту ксенобіотиків у продуктах харчування, зокрема ксенобіотиків-канцерогенів у ліпідовмісних об’єктах; отримання з лікарських рослин біологічно-активних речовин, зокрема антиоксидантів фенольної природи.

 

Індекс Scopus

Web of Science

ORCID

 

Сліпець Аліна Анатоліївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

2014 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Хімія».

2019 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

2023 р. отримала звання доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Рівень володіння англійською мовою – С1.

Загальний науково-педагогічний стаж  6 років.

Науково-педагогічне стажування:

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (2021р., м. Варшава, Польща (дистанційно).
Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Біогенні елементи та їх роль у житті людини”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу англомовної форми навчання зі спеціальності 222 “Медицина”. Відповідальна за навчально-методичне забезпечення  варіативної складової “Біогенні елементи та їх роль у житті людини” зі спеціальності 222 “Медицина”.

Громадська діяльність:

Виконує обов’язки заступника декана факультету підготовки іноземних громадян спеціальність 222 «Медицина».

Членкиня Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB);

Членкиня товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця;

Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян” (ГО “МФНО”, INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF);

Членкиня громадської організації Прогресильні.

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Наукова діяльність:

Співавторка понад 32 наукових та в т.ч. науково-педагогічних публікацій.

Міжнародна конференція IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) тема доповіді “Structure, Morphology and Spectroscopy Characterization of the Lа1-X-YErx/2Eux/2CayVO4 Sol-Gel Nanoparticles” (16-18 квітня, 2019, м. Київ).

Сфера наукових інтересів: дослідження будови та властивостей наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів. А також, теорія та методика навчання медичної біохімії здобувачів освіти англомовної форми навчання медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

Web of Science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

Макарова Наталія Миколаївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка біологічних наук.

2009 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

2018 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж – 5 років 11 місяців.

Науково-педагогічне стажування:

«Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective» (6.06.22-15.07.22, м. Варшава, Польща (дистанційно).
Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Патологічна біохімія”.

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавторка 23 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: секвенування нуклеотидних послідовностей мітохондріального гена СОІ, теорія та методика навчання медичної біохімії в т.ч. біохімії ротової порожнини студентів англомовної форми навчання медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

 

 

СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Базалюк Людмила Володимирівна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

2002 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (хімічний факультет).

2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

Загальний науково-педагогічний стаж 9 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 225 “Медична психологія”.

Громадська діяльність:

Профорг кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Членкиня Вченої ради медичного факультету №2.

член конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2018 р та 2019 р. – Почесна грамота ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

 

Наукова діяльність:

Співавторка понад 45 наукових праць та 9 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика вивчення біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти як складового компоненту Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

Білявський Сергій Миколайович

Старший викладач кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидат біологічних наук

2009 р. закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю 8.070401 «Біологія – хімія», диплом магістра біології з відзнакою, кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

2013 р. закінчив аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2021 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2019 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж 3 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Молекулярна біологія”, “Загальна біологічна хімія”, “Патологічна біохімія”.

Громадська діяльність:

Член Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Член журі Київської МАН України.

Нагороди:

2021, 2023 р.р. – Подяки Київської Малої академії наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Наукова діяльність:

Автор понад 40 науково-педагогічних публікацій.

Участь у роботі XVIII International Bio Summer School «Molecular Biology, Biotechnology, and Biomedicine», 03-14 липня 2023 року.

Сфера наукових інтересів: медична ботаніка, фармацевтична ботаніка, фітотерапія, теорія та методика навчання біоорганічної та біологічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти.

 

Web of science

Індекс Google Scholar

ORCID

 

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

1999 р. закінчила Донецький національний університет (хімічний факультет).

2008 р. присуджено науковий ступінь кандидат хімічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Загальний науково-педагогічний стаж 10,5 років.

Громадська діяльність:

Членкиня Конференції трудового колективу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни (україномовна та англомовна форми навчання): “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу англомовної форми навчання зі спеціальності 221 “Стоматологія”.

Наукова діяльність:

Співавторка 20 наукових та науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів:  дослідження просторової будови органічних сполук з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням, синтез біологічно активних сполук.

Відповідальна виконавиця науково-дослідної роботи кафедри (НДР-1).

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 
Іщенко Алла Анатоліївна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка педагогічних наук.

2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

2020 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної хімії» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Загальний науково-педагогічний стаж 12 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Молекулярна біологія”, “Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності”, “Патологічна біохімія”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 227 “Терапія та реабілітація”.

Громадська діяльність:

З 2015 р. по сьогоднішній день кураторка ECTS 5 та 6 курсів медичного факультету №2.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та є асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB).

Членкиня журі Київської МАН України.

Нагороди:

2023 р. – Подяка Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2021, 2022, 2023 р.р. – Подяки Київської Малої академії наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України..

 

Наукова діяльність:

Співавторка та авторка понад 50 науково-педагогічних публікацій.

Виступи на міжнародних конференціях:
Міжнародна конференція «Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2021)», 15-16 жовтня 2021 року, тема доповіді “Chemical safety in the context of environmental goals of sustainable development”, матеріали конференції проіндексовані в у базі Scopus (Elsevier).
Участь у роботі XVIII International Bio Summer School «Molecular Biology, Biotechnology, and Biomedicine», 03-14 липня 2023 року.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання медичної біохімії,   молекулярної біології, біохімії рухової активності у медичних закладах вищої освіти.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Кравченко Оксана Валеріївна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

1996 р. закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2000-2003 р.р. навчалася в аспірантурі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

2006 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

Загальний науковий стаж складає 20 років, науково-педагогічний стаж – 10 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”.

Громадська діяльність:

Членкиня конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця.

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Секретарка кафедри.

Наукова діяльність:

Співавторка понад 50 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: підвищення якості професійної підготовка фахівців медичної галузі, викладання у вищих закладах освіти, практичні аспекти застосування педагогічної майстерності та комунікативної компетентності викладачів вищих закладів освіти.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Малишевська Ганна Ігорівна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка хімічних наук.

2002 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.

Загальний стаж роботи 21 років.

Науково-педагогічне стажування:

«Розробка науково-популяризаційних матеріалів медичних дисциплін» (Київ, 2022 р.).

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Медична та біоорганічна хімія ” для спеціальності 224 “Технології медичної технології”

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавторка понад 20 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: планування як складова тайм-менеджменту науково-педагогічних працівників. Особливості розподілу робочого часу у період  військового стану.

 

Індекс Scopus

ORCID

Індекс Google Scholar

 

 

Михайлова Алла Георгіївна

Старша викладачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1977 р. закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко,  біологічний факультет, за фахом – біохімік, викладач біології та хімії. Після закінчення працювала старшим інженером на кафедрі біохімії Київського національного університету імені Т.Г. Шевченко, молодшим науковим співробітником в НІС КНУ ім. Т.Г. Шевченко.

Загальний педагогічний стаж –  45 років.

Науково-педагогічний стаж –  понад 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни (англомовна та україномовна форми навчання): “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Молекулярна біологія”.

Нагороди:

2023 р. – Почесна грамота  Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Наукова діяльність:

Співавторка 8 науково-педагогічних публікацій. Автор методичних рекомендацій для практичних занять, учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій.

Участь у роботі XVIII International Bio Summer School «Molecular Biology, Biotechnology, and Biomedicine», 03-14 липня 2023 року.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання природничих дисциплін, інноваційні напрямки,  методи позитивного педагогічного досвіду,  цифрові інструменти вищої освіти,  організація механізму вдосконалення фахової компетентності в медичній галузі.

 

Web of science

Індекс Google Scholar

ORCID

 

Сайковська Вікторія Василівна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка педагогічних наук.

1998 р. закінчила Черкаський університет імені Б. Хмельницького.

2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Загальний науковий стаж складає 26 років, науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”.

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Співавторка понад 20 науково-педагогічних публікацій.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання студентів медичних закладів вищої освіти біоорганічної хімії та медичної біохімії, підвищення якості професійної підготовка фахівців медичної галузі.

 

Індекс Google Scholar

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Осінська Лариса Феліксівна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка біологічних наук.

1965 р. закінчила Білоруський державний університет за фахом біолог-біохімік.

1983 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Загальний стаж  – 40 років; 

науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”.

Нагороди:

2023 р. – Почесна грамота  Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Наукова діяльність:

Співавторка понад 170 наукових публікацій. Співавторка методичних рекомендацій до практичних занять (англомовна форма навчання). Учасниця вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Прадій Тетяна Петрівна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1975 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біолог, біохімік, викладач хімії та біології».

З 1975 р. працює на кафедрі.

Загальний науково-педагогічний стаж 28 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Нагороди:

2023 р. – Почесна грамота  Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

2005 р. – Подяка Київського міського Голови.

Наукова діяльність:

Співавторка 18 науково-педагогічних публікацій. Авторка методичних рекомендацій для практичних занять.

Сфера наукових інтересів: теорія та методика навчання біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії у медичних закладах вищої освіти.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Печак Олексій Васильович

Асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2018 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2018 по 2020 рр. навчався в інституті післядипломної освіти імені О.О. Богомольця та здобув кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

З 2019 р. асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж 2 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”.

Наукова діяльність:

Співавтор 3 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: дослідження біохімічних механізмів розвитку діабетичної стопи.

 

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Постернак Наталія Олександрівна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

1998 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю 8.070401 «Біологія – хімія», кваліфікація: вчитель біології та хімії.

2003 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2006 р. присвоєно звання «Доцент».

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини”, “Молекулярна біологія”, “Патологічна біохімія”.

Громадська діяльність:

Членкиня Українського біохімічного товариства, що входить до Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS).

Наукова діяльність:

Авторка понад 50 науково-педагогічних публікацій.

Участь у роботі XVIII International Bio Summer School «Molecular Biology, Biotechnology, and Biomedicine», 03-14 липня 2023 року.

Сфера наукових інтересів: медична ботаніка, теорія та методика навчання  біологічної та біоорганічної хімії, медичної біохімії студентів медичних закладів вищої освіти.

 

Індекс Scopus

Web of science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Козючко Альона Григорівна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доктор філософії в галузі знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія.

2018 р. закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, за спеціальністю викладач біології, вчитель біології, хімії та екології, біолог.

2022 р. закінчила аспірантуру кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, спеціальність 091 Біологія.

2023 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії.

З 2023 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж 1,4 роки.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: «Медична біохімія», «Медична біохімія, в т.ч. біохімія ротової порожнини».

Наукова діяльність:

Авторка 12 наукових публікацій.

 

Web of Science

ORCID

Індекс Google Scholar

Єжель Ірина Миколаївна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, кандидатка біологічних наук.

2010 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2005 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років.

Науково-педагогічне стажування:

Післядипломне міжнародне стажування на тему “Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами” організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м.Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Acdemy Studies and Certifications (CEASC), 180 годин, 6 кредитів ECTS.  грудень 2020 – лютий 2021 р. Сертифікат №2021/02/0031.21.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”, “Молекулярна біологія”.

Громадська діяльність:

Членкиня журі Київської МАН України.

Членкиня громадської організації науковців та освітян «Прогресильні».

Нагороди:

2020 р. отримала подяку за плідну працю у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю знань 09 Біологія за спеціальністю Біологія.

З 2021 р. неодноразово була відзначена подяками за самовіддану роботу із творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з Київською Малою академією наук на ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Наукова діяльність:

Співавторка понад 40 наукових праць, серед яких є фахові статті та матеріали Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. За результатами експериментальних досліджень опубліковано понад 100 студентських публікацій під керівництвом викладача.
Сфера наукових інтересів: біологія та медицина.

Виступи на міжнародних конференціях:

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки” 11-12.05.2023 р. Тема доповіді “Оптимізація освітнього процесу в умовах змішаного навчання під час викладання біології».

 

Web of Science

ORCID

Індекс Google Scholar

 

Таршина Катерина Ігорівна

Асистентка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2015 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2015 по 2017 рр. навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю «Педіатрія».
У 2019 р. навчалась у Військово-медичній Академії і здобула спеціалізацію “Сімейна медицина, загальна практика”.
У 2021 р. (березень) навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула спеціалізацію “Дієтологія”.
У 2021 р. (листопад) навчалася в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та здобула спеціалізації “Ендокринологія” та “Імунологія”.
З 2021 р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця.

Науково-педагогічний стаж 1 рік.

Загальний медичний стаж 13 років.

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: “Медична біохімія”.

Громадська діяльність:
Членкиня Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
Членкиня Асоціації Функціональної медицини України.
Засновниця онлайн навчання “Школа здоров’я лікаря Толстікової”.
Наукова діяльність:

Авторка книги “Тіло, на яке ти заслуговуєш. Змінюю життя їжею”  (2021 р.).

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ  ТА ЛАБОРАНТИ КАФЕДРИ медичної біохімії та молекулярної біології

 

Григораш Наталя Станіславівна

Старша лаборантка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2011 р. закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій.

2020 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціалізація хімія.

 

Дичка Ніна Олексіївна

Лаборантка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1981 р. закінчила Київський політехнічний інститут (спеціальність інженер-системотехнік).

Абдукарімова Ольга Ігорівна

Лаборантка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

2014 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за напрямом підготовки “Видавничо-поліграфічна справа” та здобула кваліфікацію фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва.

2016 р. закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Технології друкованих видань” та отримала звання – спеціаліст з технологій друкованих видань.

З 2022 р. працює в НМУ імені О. О. Богомольця.

 

Хрипунова Юлія Василівна

Лаборантка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології.

1996 р. закінчила професійно-технічне училище №53 у м. Сєвєродонецька.

З 1996 р. по 2016 р. працювала лаборантом хімічного аналізу промислово-хімічної лабораторії ПрАТ «Азот».

З 2022 р. працює в НМУ імені О. О. Богомольця.