Співробітники

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

 

декан фармацевтичного факультету, професор, доктор педагогічних наук, автор понад 90 наукових робіт, у тому числі 3 навчальних посібників, 40 методичних вказівок до практичних занять, 1 монографії тощо.

Проблематика наукових досліджень полягає у питаннях педагогіки, аналітичної хімії, загальної хімії.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3367-5931, revatd@ukr.net

Рева Тетяна Дмитрівна, 1967 р.н., у 1990 році закінчила Горьківський державний університет за спеціальністю «Хімія». З 1993 працювала у НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі загальної хімії  на посаді старшого лаборанта,  з 1995 – асистента,  з 2003 – старшого викладача на кафедрі медичної та загальної  хімії. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему «Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу», у 2018 році захистила дисертацію на здобуття  вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів» (Диплом доктора наук ДД 008023). Індекс Гірша (Scopus) – 2, індекс Гірша (Google Scholar) – 3. У 2018 році проходила  наукове стажування “Особливості фінської системи освіти” у м. Гуйтіннен (Фінляндія), у 2019 році – «Академічна доброчесність»  у Польші, у 2021 році «Softskills developmentin teaching professional training» у Туреччині. Сертифікат В2 №297463.

З 2010 року працювала на посаді доцента кафедри медичної та загальної хімії, з  2021 року на  0,25 ставки  професора кафедри  аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Має вчене звання «Професор». Науково-педагогічний стаж  – 27 років.
На високому педагогічному рівні проводить заняття зі студентами фармацевтичного факультету, читає лекції та проводить практичні заняття з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Актуальні проблеми фармацевтичної освіти», «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті».

Рева Т.Д. бере участь як у розробці методичних посібників, що готуються на кафедрі, так і в роботі науково-практичних конференцій.

Рева Т.Д. з 2004 року працювала заступником декана фармацевтичного факультету,  у червні 2015 р. та у вересні 2020 р. була обрана за конкурсом Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця деканом фармацевтичного факультету.
У 2006 році Рева Т.Д. отримала Подяку Київського міського голови, у 2010 та у 2020 р.р. нагороджена Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, у 2021 році відзначена Подякою КМДА, наказом МОЗ України від 9 листопада 2015 року №733 ввійшла у робочу групу щодо формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”. Член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої та апробаційної ради фармацевтичного факультету, член КТК НМУ імені О.О. Богомольця.

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 

 

ЧХАЛО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
доцент кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидат педагогічних наук.Заступник декана фармацевтичного факультету (денна форма навчання).ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8874-4674У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Хімія – аналітична хімія, викладач хімії».З 2000 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця: асистентом кафедри медичної та загальної хімії – з 2000 по 2014 р., з 2014 р. по 2020 р. – старшим викладачем кафедри, з лютого 2020 р. – на посаді доцента кафедри. З 2015 р. –  заступник декана фармацевтичного факультету (денна форма навчання).У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика навчання аналітичної хімії студентів фармацевтичних спеціальностей з використанням інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2019 р.). У 2018 році проходила наукове стажування “Особливості фінської системи освіти” у м. Гуйтіннен (Фінляндія), у 2019 році – «Академічна доброчесність» у Польщі. В лютому 2021 року присвоєно вчене звання доцента. Рівень володіння англійською мовою – В2.НАПРЯМОК РОБОТИ:організаційно-виховна робота серед студентів денної форми навчання;контроль організації навчання за кредитно-модульною системою;контроль за своєчасним внесенням оплати за навчання студентами;аналіз успішності і відвідування занять та кафедр з метою перевірки організації навчально-виховного процесу.Загальний педагогічний стаж складає 21 рік.Чхало О.М. є автором та співавтором понад 50  наукових та науково-методичних праць. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.Громадська діяльність:член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця;делегат КТК НМУ імені О.О. Богомольця.Нагороди: Подяка Київського міського голови (2019 р.).

 

 

ГЛУШАЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат хімічних наук,

доцент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології.

Заступник декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7017-3914

У 1983 році закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за фахом «Технологія електрохімічних виробництв».

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теоретична електрохімія» на тему «Закономерности катодного растворения селена и теллура в кислых растворах».

НАПРЯМОК РОБОТИ:

організаційно-виховна робота серед студентів;

підготовка наказів по I-IV курсах студентів заочної форми навчання;

здійснення прийому студентів;

контроль за своєчасним внесенням оплати за навчання студентами.

Основні напрямки науково-практичної роботи: організація навчального-виховного процесу з використанням дистанційних форм навчання.

Загальна кількість публікації 61, з них 4 навчальні посібники.

Громадська діяльність:

член Вченої ради фармацевтичного факультету.

Членство в професійних асоціаціях:

член Українського біохімічного товариства.

Нагороди:

Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця;

Подяки Київського міського голови.

 

КУРАТОРИ З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 

 

 

КОСТЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації

Куратор з упровадження кредитно-модульного навчання для студентів денної форми навчання

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3689-3379

У 2014 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та занесена до Книги пошани Університету.

У 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» на тему «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення дітей, хворих на бронхіальну астму».

Загальний педагогічний стад складає 6 років.

Автор 47 наукових та науково-методичних робіт.
У 2018 році відзначена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, у 2020 році – Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця. У 2020 році стала лауреатом Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

 

САХНАЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Асистент кафедри організації та економіки фармаціїкуратор з упровадження кредитно-модульного навчання для студентів денної форми навчанняORCID: https://orcid.org/0000-0003-4693-4717У 2018 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «провізор».З 2018 року працювала старшим лаборантом кафедри організації та економіки фармації. У 2019 р. обрана на посаду асистента кафедри організації та економіки фармації НМУ імені О.О. Богомольця.З 2021 року навчається поза аспірантурою та виконує дисертаційну  роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на тему «Науково-методичні підходи до впровадження концепції холістичного маркетингу в аптечних закладах в умовах діджиталізації».Загальний педагогічний стаж складає 3 роки.

 

ГАЛА ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармаціїкуратор з упровадження кредитно-модульного навчання для студентів заочної форми навчанняORCID: https://orcid.org/0000-0002-0086-2706У 1994 р. закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». З 1994 р. по 2002 р. працювала в Центральній районній аптеці №27 м. Кролевець Сумської області (провізор загального профілю, завідувач рецептурно-виробничого відділу). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в Україні», у 2020 р. – докторську дисертацію на тему «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики у систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування» за спеціальністю 15.00.01– технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.З 2003р. працює в НМУ імені О.О. Богомольця: на посаді асистента кафедри організації та економіки фармації – з 2003 р. по 2011р., доцента кафедри – з 2011р., професора закладу вищої освіти кафедри – з 2021 р. і донині. Має вчене звання «Доцент». Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація і управління фармацією».З 2014 р. – куратор ECTS фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).З 2005 р. – голова профспілкової організації фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.У 2022 р. пройшла  науково-педагогічне стажування «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education» (Рига, Латвія).Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років. Загальний трудовий стаж – 27 років.Гала Л.О. має 142 друковані праці, у т.ч. є співавтором 4 навчальних посібників та 1 Національного підручника.Індекс Гірша за Scopus – 1, за Google Scholar – 5. Сертифікат В2 з англійської мови.

 

ТИМОЩУК ОЛЬГА БОРИСІВНА
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хіміїкуратор з упровадження кредитно-модульного навчання для студентів заочної форми навчанняORCID: https://orcid.org/0000-0002-3674-8462У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.З 2004 по 2007 навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2008 році захистила дисертацію на тему «Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісно земельними металами в різних ступенях окиснення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук (зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія).З 2007 року зарахована на посаду асистента, а з 2009 на посаду доцента кафедри медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2016 році присвоєне звання доцента кафедри медичної та загальної хімії.Загальний педагогічний стаж складає 17 років.Автор та співавтор понад 60 наукових та науково – методичних робіт, у тому числі 4 навчально-методичних посібників.Членство в професійних асоціаціях:член Хіміко-фармацевтичного товариства.

 

 
МЕТОДИСТИ

 

 

 

ГУР’ЯНОВА-ДОСКОЧ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Методист фармацевтичного факультету денної форми навчання

 

ПРИВАР ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Методист фармацевтичного факультету заочної форми навчання

 

 

ТЕЛІЧКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Методист фармацевтичного факультету заочної форми навчання

 

ДИСПЕТЧЕРИ

 

 

ГОРОХОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

Диспетчер фармацевтичного факультету денної форми навчання

 

 

ПОЛІЩУК АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Диспетчер фармацевтичного факультету денної форми навчання