ВИХОВНА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ

 

Виховна робота на фармацевтичному факультеті ґрунтується на чинниках, що є актуальними в сучасному світі. Робота професорсько-викладацького складу зі студентами спрямована на формування навичок soft skills – комплексу неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов’язані з конкретною сферою.  Ключова мета виховання майбутніх фармацевтів – це досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Середі основних напрямів:

  • національно-патріотичне виховання;
  • громадянське та правове виховання;
  • культурно-масова робота;
  • спортивно-масова робота;
  • волонтерська робота;

На факультеті проводяться різноманітні заходи, зокрема тематичні екскурсії на вітчизняні фармацевтичні компанії та інші заклади охорони здоров’я, які дають можливість студентам креативно інтегруватись у навчальний процес та проявити свої здібності.

Виконання основних напрямків роботи досягається шляхом спільної діяльності деканату, професорсько-викладацького складу факультету та органів студентського самоврядування.