ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ

 

Інформація про видану літературу упродовж за ІІІ і ІV кв. 2021 року та І і ІІ кв. 2022 року

п/п

Автори Назва видання Мова Тираж Коли і ким був наданий гриф (дата, № листа) Джерело фінансування
Підручники
1. Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska, М.М. Kordaetal. Biological and Bioorganic Chemistry: in 2 books. Book 2. Biological Chemistry: textbook /— 2nd edition К : ВСВ «Медицина», 2021.-544с.ISBN: 978-617-505-886-2 Англ 300 МОН України, лист 1/11-3466 від 18.03.2016 Видавництво
2. Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.

 

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія (підручник) Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 3-є видання, 2022.-272 с.

ISBN: 978-617-505-849-7

Укр 300 МОН України, лист 1/11-3466 від 18.03.2016 Видавництво
3. Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М. [та ін.] ; за ред. І. В. Ніженковської. Біологічна хімія: підручник /за ред. І.В. Ніженковської. — Вінниця : Нова Книга, 2021. – 648 с.ISBN 978-966-382-914-2 Укр 300 Видавництво
4. Зайченко Г.В., Хайтович М.В., Пінський Л.Л., Потаскалова В.С., Ситник І.М. Фармакологія за Ренгом і Дейлом Укр 2000 Спонсорські
5. Яворовський О.П.,

Сергета І.В., Паустовський Ю.О.,

Коновалова Л.В. та ін., всього 19 осіб

Охорона праці в медичній галузі. Підручник за загальною редакцією академіка НАМН України

О.П. Яворовського

Укр 1000 власні кошти
6. Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко, Микола Хайтович Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2-х томах. Том 1 // К.: ВСВ «Медицина», 2021 Укр
7. Джеймс М. Ріттер, Род Флавер, Ґрем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Девід Мак’юен, Гамфрі П. Ранг; наукові редактори перекладу Ганна Зайченко,

Микола Хайтович

Фармакологія за Рангом і Дейлом: 9-е видання: у 2-х томах. Том 2 // К.: ВСВ «Медицина», 2022 Укр
8. Колеснік Ю.М., Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Нагорна О.О., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А., Зайченко Г.В. Фармакологія з основами патології : підручник / Ю.М. Колеснік, І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев [та ін.]. Вінниця: Нова книга. – 2021. – 472 с. Укр
9. Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Бухтіярова Н.В.,

Самура І.Б., Бухтіярова Т.А.,

Нагорна О.О.,

Моргунцова С.А.,

Єгоров А.А., Риженко В.П.,

Тихоновський О.В.

Побічна дія ліків : підручник для студентів вищих закладів медичної освіти / І.Ф. Белєнічев, Н.О. Горчакова,  Н.В. Бухтіярова [та ін.] Запорізький державний медичний університет. – Вінниця: Нова книга. – 2021. – 360 с. Укр
Навчальні посібники
10. Ніженковська І.В., Кузнецова О.В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету: навчальний посібник / І.В. Ніженковська,  О.В. Кузнецова, — К.: ФОП Лопатіна О.О., 2022. — 320 с. Укр 350 Власні кошти
11. Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. Токсикологічна та судова хімія. К.: ФОП Лопатіна О.О., 3-є видан. перероб. та доповн. 2022. – 332 с. Укр 300 Власні кошти
12. Вельчинская Е.В., Ниженковская И.В. Токсикологическая и судебная химия. К.: СПД Лопатина О.А., 3-е изд. перераб. и дополн. 2022. – 332 с. Рус 100 Власні кошти
13. Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бутко А.Ю., Негрецький С.М., Деркач А.І. Збірник тестових завдань: навч. посіб. для додипл. та післядипл. форми навчання (серія: Медичне та фармацевтичне право) / За заг. ред. В.В. Шаповалова. – [7-е вид. зі змінами та доповненнями]. укр 50 Харків-Львів-Київ: Вид-во ХМАПО-ЛМІ, 2021. – 24 с. Власні кошти
14. Косяченко К.Л., Гала Л.О., Костюк І.А. Організація та економіка фармації: збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація»: навч. посіб. українська 300 власні кошти
Довідники
15. Зупанець І.А. Котвіцька А.А. Черних В.П. Прудкий Є.П.

Зайченко Г.В.

та ін.

RX-index® – довідник // Київ: Фармацевт Практик, 2021. – 832 с. Українська
Методичні вказівки
16. Полова Ж.М.,

Алейник С.Л.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ до самостійної роботи з дисципліни «Фармацевтична біотехнологія» для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету українська 50 екз. Спонсорські кошти
17. Полова Ж.М.,

Негода Т.С.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ до самостійної роботи з дисципліни «Вступ у фармацію» для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету українська 50 екз. Спонсорські кошти
18. Полова Ж.М.,

Негода Т.С.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ до самостійної роботи з дисципліни «Технологія лікарських косметичних засобів» для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету українська 50 екз. Спонсорські кошти
19. Полова Ж.М.,

Буткевич Т.А.

Методичні вказівки до виконання РОБОЧОГО ЗОШИТА з дисципліни «Біофармація» для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету(Спеціальність «Фармація, промислова фармація» українська 50 екз. Спонсорські кошти
20. Полова Ж.М.,

Негода Т.С.,

Буткевич Т.А.

Методичні  вказівки до виконання щоденника з виробничої практики «Промислове виробництво лікарських засобів» для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету (Спеціальність «Фармація, промислова фармація» українська 50 екз. Спонсорські кошти
21. Полова Ж.М.,

Глущенко О.М.

Негода Т.С.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ до самостійної роботи з дисципліни «Технологія ліків» для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету українська 50 екз. Спонсорські кошти
22. Полова Ж.М.,

Шумейко М.В.

Методичні вказівки до виконання РОБОЧОГО ЗОШИТА з дисципліни «Біофармація» для студентів заочн. форми навчання 4 курсу фармацевтичного факультету (Спеціальність «Фармація, промислова фармація» українська 50 екз. Спонсорські кошти
Монографії
23. Bolotnikova A.,

Zaitseva G.,

Pushkarova Y.

Theoretical foundations of pedagogy and education (collective monograph). Section 8. Theory, practice and teaching methods англійська ISBN 978-1-63972-068-2, Boston (USA) власні кошти
24. Мінарченко В.М., Тимченко І.А.,

Двірна Т.С.,

Футорна О.А.,

Махиня Л.М.,

Глущенко Л.А.

Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України Укр. 500 Видавництво: ФОП ПАЛИВОДА, Київ, 2022 Спонсорські внески
25. Вельчинська О.В.

 

Персоналізована освіта студентів на хімічних дисциплінах в умовах пандемії COVID-19.Scientific research of the XXI century. Vol.2: collective monograph / Compiled by V.Shpak; Chairman of the Edit.Board S.Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS publ.serv 2021, P.191-194. DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-002 Укр 100 Власні кошти
Видання на електронних носіях
26. A. Bolotnikova,

G. Zaitseva.

Навчально-методичний електронний посібник. Methodological instructions for studying the course «FUNDAMENTALS OF PATENT LAW» – 68 с 2021
27. A. Bolotnikova. Навчально-методичнийелектроннийпосібник. Fundamentals of patent law. Student notebook. – 14 с 2021
28. Ya. Pushkareva,

G. Zaitseva.

Навчально-методичний електронний посібник. Basics of chemical metrology. Student notebook. – 14 с 2021
29. Ya. Pushkareva ,

T. Reva,

O. Ckhalo.

Навчально-методичний електронний посібник. Actual problems of pharmacy education. Student notebook. – 10 с 2021
30. Ia. Kraievska,

T. Reva.

Навчально-методичний електронний посібник. Competency-based approach in pharmacy education Student notebook. – 21 с 2021
31. Костирко О.О.

Краєвська Я.А.,

Калібабчук В.О.

Навчально-методичний електронний посібник. Methodical instructions to individual work on studing the course “General and inorganic chemistry”. – 64 с 2021
32. Костирко О.О.

Краєвська Я.А.

Навчально-методичний електронний посібник. Methodical instructions to individual work on studing the course “Physical and colloid chemistry”. – 89 с 2021
33. G. Zaitseva Навчально-методичний електронний посібник. Analytical  Chemistry Part 1 “QUALITATIVE ANALYSIS” Student’s notebook. -66 с 2022
34. G. Zaitseva Навчально-методичний електронний посібник. Analytical  Chemistry Part 2 ” QUANTITATIVE ANALYSIS” Student’s notebook. – 63с 2022
 35. G. Zaitseva Навчально-методичний електронний посібник. Analytical  Chemistry Part 3 “Instrumental analysis ” Student’s notebook -56 с 2022