Навчально-методична робота

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

 

Ключовим напрямком діяльності фармацевтичного факультету є навчально-методична робота. Організація і планування навчально-виховного процесу студентів фармацевтичного факультету за 2021/2022 навчальний рік здійснюється відповідно до наступних нормативних документів:

 

 • Закону України «Про освіту».
 • Закону України «Про вищу освіту»
 • Наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р. № 1074 «Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти».
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти».
 • Постанови Кабінету Міністрів від 20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) ».
 • Про забезпечення безперебійної роботи.
 • Про запровадження дистанційного режиму роботи.
 • Про коригування графіку навчального процесу для студентів денної (очної) форми навчання в весняно-літньому семестрі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану.
 • Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти у 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану.
 • Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця.
 • Вказівок ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця щодо організації навчально-виховного процесу в університеті.

 

У процесі навчально-методичної роботи на фармацевтичному факультеті систематично здійснюється моніторинг якості:

– навчальних досягнень студентів та ліквідації академічної заборгованості;

– рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;

– навчально-методичного забезпечення дисциплін;

– роботи циклових комісій кафедр.

 

Професорсько-викладацький склад налічує 129 осіб, з них 20 докторів та 89 кандидатів наук. Серед викладачів факультету працює 14 професорів, 47 доцентів, 5 старших викладачів та 49 асистенти. У процесі викладання науково-педагогічний колектив факультету  використовує сучасні методи та форми викладання навчального матеріалу (інтерактивні лекції, практичні заняття з елементами гейміфікації, круглі столи тощо), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування ситуаційних задач, написання рефератів, диференційні заліки, контрольні, курсові та магістерські роботи).

Особлива увага приділяється підготовці здобувачів вищої освіти до успішного складання ліцензійних тестових іспитів КРОК-1 та КРОК-2, яка здійснюється на усіх профільних кафедрах з опрацюванням тестових завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого програмного забезпечення для студентів-медиків, комп’ютерних класів та мультимедійного обладнання.

Практична підготовка майбутніх фармацевтів здійснюється у процесі викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики у аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, з якими укладено відповідні угоди. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до навчальної дисципліни, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів курсових, планують  власні дослідження у рамках захисту магістерських робіт.