Списки зарахованих

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 221 СТОМАТОЛОГІЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 221 СТОМАТОЛОГІЯ НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 222 МЕДИЦИНА ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 222 МЕДИЦИНА НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – МЕДИЦИНА ФПЛЗСУ

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 228 ПЕДІАТРІЯ

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР) ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР) НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 227 ТЕРАПІЯ НА РЕАБІЛІАЦІЯ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР)

 

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ З НАСТУПНИМ ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 222 МЕДИЦИНА ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ З НАСТУПНИМ ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 222 МЕДИЦИНА НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ З НАСТУПНИМ ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ З НАСТУПНИМ ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ДЕННА ФОРМА ПЗСО

 

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 221 СТОМАТОЛОГІЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 221 СТОМАТОЛОГІЯ НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 222 МЕДИЦИНА ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 222 МЕДИЦИНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 222 МЕДИЦИНА НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР)  – 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР)  – 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ НРК 5

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ДЕННА ФОРМА ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ВЕЧІРНЯ ФОРМА ПЗСО ТА НРК 5 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ЗАОЧНА ФОРМА НРК 5 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 228 ПЕДІАТРІЯ ПЗСО

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  – 228 ПЕДІАТРІЯ НРК 5

 

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 222 МЕДИЦИНА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223)

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 224)

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ВЕЧІРНЯ ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 7 ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22)

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ ЗАОЧНА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 ТА НРК 7 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22)

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ДЕННА ФОРМА

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ЗАОЧНА ФОРМА

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 073 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕННА ФОРМА

ЗАРАХОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 073 МЕНЕДЖМЕНТ ЗАОЧНА ФОРМА