Cписки рекомендованих до зарахування

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я», 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ТА 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ – ЗАОЧНА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ – ЗАОЧНА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 7 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ – ВЕЧІРНЯ ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 7 ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я – ДЕННА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ТА НРК 7)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 229 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я – ЗАОЧНА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ТА НРК 7)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ – ДЕННА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ТА НРК 7)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ – ЗАОЧНА ФОРМА (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ НРК 6 ТА НРК 7)

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ  (ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ НРК5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА НРК5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ПЗСО (ВСТУПНИКИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ НРК5 (ВСТУПНИКИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР)

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА ФПЛЗСУ

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 ПЕДІАТРІЯ

 

КІЛЬКІСТЬ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДИЛИ ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ ТА ВИКОНАЛИ УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ ЗА ВІДПОВІДНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ СТАНОМ НА 12.08.23

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ НРК 5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА НРК 5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НРК 5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ НРК 5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ) – ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ НРК 5 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ 22

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ) – ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПЗСО

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) – ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ НРК 5 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 ПЕДІАТРІЯ НРК 5

РЕКОМЕНДОВАНІ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (КОНТРАКТ) НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 ПЕДІАТРІЯ ПЗСО