НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти

Уліщенко Віолетта Валентинівна

в.о. завідувача навчально – наукового центру неперервної освіти, доктор пед. наук, професор;

тел. (068) 617-03-81

Керівник навчально-наукового центру неперервного професійної освіти – Уліщенко Віолетта Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, автор понад 230 друкованих праць – статей у фахових журналах, монографій, підручників і посібників з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання дорослих, зокрема дистанційні та тренінгові технології, удосконалення комунікативної компетентності лікарів, мотивація навчальної діяльності.

Член редакційної ради наукового журналу «Intercultural сommunication» (Варшава, http://www.interculturalwsge.com/-,1205.html).

Цікавиться проблемами нетрадиційної медицини (остеопатії, кінезіології).

Рівень володіння англійською мовою – В 2.

Індекс Гірша – 5.

Останні публікації:

  1. V. Ulishchenko, V. H. Cherkasov, M. R. Ihnatishchev. Features of implementation of the competence approach to the study of clinical anatomy in medical school – Медична освіта. 2020. No 2. C. 142-147. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.10910

Violetta Ulishchenko. Proactivity as an important factor of  developing the professional competence of the university teacher. Pedagogy and education management in medical university. Scientific monograph. Edited by Sofiia Sokolova. Warsaw – Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2020. Р. 45-58. ISBN 978-83-954884-0-8. https://drive.google.com/file/d/1HmLKjQIQ6k9BAiiOt8oHGWJlle-_Deok/view

Violetta Ulishchenko. Особливості реалізації формувального й сумативного оцінювання навчальних досягнень Intercultural Communication: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 6/1/2019. P: 103-116. – https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=760058

Уліщенко Віолетта. Особливості організації командної (групової) навчальної діяльності – Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba – November № 18, 2017. – P. 134-139 (Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor)

Violetta Ulishchenko. Дотримання принципів інтерсуб’єктності у навчанні як запорука розвитку критичного мислення. – Intercultural Communication, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Vol. 1/1, 2016. P: 37-49/ – https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=474335

 

 

Історія та мета створення:

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти був створений відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольцявід 19 грудня 2016 р № 799 шляхом реорганізації факультету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ.

 

Метою створення й функціонування Центру є забезпечення удосконалення фахових компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників, безперервного підвищення кваліфікації лікарів, провізорів у Національному медичному університеті  імені О.О.Богомольця.

 

Порядок організації та діяльності Центру регламентується Положенням про   Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, затвердженим рішенням вченої ради Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (протокол № 1 від 9  листопада 2017 року).

 

Основним завданнями Центру є:

  • удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих медичних закладів освіти;
  • забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів, які поєднують лікарську практику з науково-педагогічною (педагогічною) діяльністю у ВНЗ медичного профілю;
  • підготовка здобувачів ступеня доктора PHD;
  • надання консультативно-методичної, практичної допомоги співробітникам Університету, його структурним підрозділам з питань організації та покращення якості навчання;
  • забезпечення інформаційно-методичного супроводу освітнього процесу;
  • здійснення комунікації з вищими медичними закладами освіти з питань безперервного професійного розвитку лікарів, удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
  • популяризація науково-практичного досвіду роботи Центру.