Офіційні документи Болонського процесу

1. Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum; Болонья, 18 вересня 1988 року)

2. Лісабонська конфенція (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні; Ліссабон, 11 квітня 1997 року)

3. Сорбонська декларація (Спільна Декларація “Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти“)

4. Болонська декларація (Спільна декларація міністрів освіти Європи; Болонья, 19 червня 1999 року)

5. Празьке комюніке (“До зони європейської Вищої освіти” Комюніке зустрічі європейських міністрів освіти; Прага, 19 травня 2001 року)

6. Саламанкське звернення (Послання Саламанкського з’їзду європейських закладів вищої освіти “Формування європейського простору вищої освіти”)

7. Берлінське комюніке (“Створення зони вищої освіти Європи” Комюніке конференції міністрів освіти; Берлін, 19 вересня 2003 року)

8. Бергенське комюніке (“Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети” Комюніке Конференції європейських міністрів освіти)

9. Лондонське комюніке (“На шляху до Європейського простору вищої освіти відповіді на виклики глобалізації” Комюніке Конференції

10. Декларація Глазго (“Сильні університети для сильної Європи” Декларація Європейської асоціації університетів; Брюсель, 15 квітня 2005 року)

11. Лісабонська декларація (Університети Європи після 2010 року різноманіття за єдності мети. Брюсель, 13 квітня 2007 року)

12. Лювенське комюніке (“Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір вищої освіти у новому десятилітті” Комюніке конференції

13. Болонська робоча програма (“В напрямку до Європейського простору вищої освіти – інтегрована програма на 2007-2009 роки”)

14. Будапештсько-Віденська декларація (“Про створення Європейського простору вищої освіти”, 12 березня 2010 року)

15. Бухарестське комюніке (“Використання нашого потенціалу з найбільшою користю

Джерело файлів:
http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/high-edu_ua/bologna_ua.html