Досягнення в системі вищої освіти України, починаючи з Бергена

Досягнення в системі вищої освіти України, починаючи з Бергена
(короткий виклад)

Україна приєдналась до Болонського процесу у 2005 році. З того часу мали місце такі основні події: підготовлено План дій, який має бути реалізований до 2010 року; створено групу супроводу Болонського процесу при Міністерстві освіти і науки України та Національну групу промоутерів Болонського процесу; студентська рада стала кандидатом у члени Національних студентських спілок Європи ( ESIB ); має місце прогрес у запровадженні Європейської кредитно-трансферної системи ( ECTS ) та додатків до диплома європейського зразка, також сектор вищої освіти України більшою мірою залучений у ЄПВО. Розпочато роботу з розробки національної системи кваліфікацій, відбувається її обговорення усіма зацікавленими сторонами на загальнонаціональному рівні. Як очікується, вона буде завершена до 2010 року. Розроблено плани щодо покращення та координації заходів із забезпечення якості на національному рівні, з цього питання відбудеться семінар у квітні 2007 року. На рівні вищого навчального закладу має місце певне залучення міжнародних експертів до забезпечення якості, університети безпосередньо контактують з міжнародними акредитаційними агенціями. Наразі існує план щодо отримання випускниками вищих навчальних закладів додатку до диплома європейського зразка з 2008-2009 року. Завдання на майбутнє включають: розробку системи забезпечення якості відповідно до Стандартів та рекомендацій забезпечення якості у ЄПВО; запровадження третього циклу підготовки; підвищення рівня працевлаштування бакалаврів; підвищення мобільності викладачів і студентів; розширення зв’язків між вищими навчальними закладами та громадськістю.

 

Болонський оціночний лист – Україна – січень 2007

Країна Україна
Система ступенів

 

1. Стан запровадження першого та другого циклів

5

(зелений, відмінно)

2. Доступ до наступного циклу

5

(зелений, відмінно)

3. Запровадження системи національних кваліфікацій

2

(оранжевий, певний прогрес)

Забезпечення якості
4. Запровадження стандартів (норм) та рекомендацій щодо забезпечення якості у ЄПВО на національному рівні

3

(жовтий, добрий стан )

5. Стан розвитку системи зовнішнього забезпечення якості

4

(світло-зелений,

дуже добрий стан)

6. Рівень участі студентів та міжнародних організацій

6а Студентів

5

(зелений, відмінно)

6б Міжнародних організацій (експертів)

2

(оранжевий,

певний прогрес)

Визнання ступенів та періодів навчання
7. Стан запровадження додатка до диплома

1

(малий прогрес)

8. Запровадження принципів Лісабонської конвенції про визнання на національному рівні

5

(зелений, відмінно)

9. Стан запровадження ECTS (Європейська кредитно-трансферна система)

4

(світло-зелений,

дуже добрий стан)

Навчання впродовж життя
10. Визнання попереднього навчання

5

(зелений, відмінно)

Поєднані ступені
11. Запровадження і визнання поєднаних ступенів

5

(зелений, відмінно)

Підсумкова оцінка

3,83

 

Джерело:http://www.mon.gov.ua/