Змістовний модуль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ – це сукупність навчальних елементів програми, що поєднанні за змістом навколо певного навчального об’єкту.