НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Змістовний модуль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ – це сукупність навчальних елементів програми, що поєднанні за змістом навколо певного навчального об’єкту.