САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО