НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

2021 рік

 

Наказ № 1 від 06.01.2021 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 2 від 06.01.2021 р. “Про визначення інтегрованого рейтингового показника випускників 2021 року, які навчаються за державним замовленням”

 

Наказ № 5 від 06.01.2021 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для спеціальності “Фармація” (для студентів заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит “Крок 2″ у 2021 році”

 

Наказ № 8 від 11.01.2021 р. “Про підготовку до акредитації освітніх програм”

 

Наказ № 9 від 11.01.2021 р. “Про переоформлення ліцензій у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 16 від 11.01.2021 р. “Про план заходів щодо обрання нового складу делегатів Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 17 від 11.01.2021 р. “Про здійснення моніторингу забезпечення якості підготовки студентів англомовної форми навчання у весняно-літньому семестрі 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 20 від 18.01.2021 р. “Про призначення відповідальних за змістовне наповнення модулів ліцензійної справи в системі єдиної державної бази освіти (ЄДБО)”

 

Наказ № 22 від 18.01.2021 р. “Про організацію навчального процесу в весняно-літньому семестрі 2020-2021 н.р. за змішаною (аудиторно-дистанційною) формою навчання в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 23 від 18.01.2021 р. “Про організацію курсів консультативно-семінарських занять відпрацювання практичних навичок та компетенцій студентами Університету”

 

Наказ № 60 від 02.02.2021 р. “Про організацію виконання у 2021 році в НМУ імені О.О.Богомольця науково-дослідних робіт за кошти загального фонду Державного бюджету України”

 

Наказ № 61 від 02.02.2021 р. “Про додаткове складання тестових компонентів Етапу 1 ЄДКІ та проведення перескладання іспиту “Крок 1. Фармація”

 

Наказ № 76 від 12.02.2021 р. “Про терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2021 році, посвяти першокурсників 2021 року у студенти”

 

Наказ № 82 від 16.02.2021 р. “Про організацію навчального процесу для студентів-іноземців додаткового набору 2020/2021 навчального року”

 

Наказ № 86 від 16.02.2021 р. “Про призначення відповідальної особи за підготовку договорів про надання платних медичних послуг”

 

Наказ № 87 від 16.02.2021 р. “Про документи про вищу освіту  та особливості формування замовлення документів в ЄДЕБО здобувачам освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

 

Наказ № 102 від 22.02.2021 р. “Про надання матеріалів (рукописів) і готових макетів робочих зошитів, наочних посібників та альбомів по кафедрам Університету”

 

Наказ № 118 від 22.02.2021 р. “Про затвердження персонального складу делегатів Конференції трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 119 від 22.02.2021 р. “Про введення в дію нової освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія”

 

Наказ № 123 від 25.02.2021 р. “Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт”

 

Наказ № 140 від 04.03.2021 р. “Про затвердження та введення в дію Положення про проведення практики студентів НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 142 від 09.03.2021 р. “Про сприяння працевлаштування випускників 2021 року”

 

Наказ № 143 від 09.03.2021 р. “Про призначення відповідальних за змістовне наповнення показників діяльності Університету в ЄДЕБО”

 

Наказ № 146 від 09.03.2021 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3″ 30 березня 2021 р.”

 

Наказ № 147 від 15.03.2021 р. “Про організацію і проведення колективних переговорів по підготовці змін та доповнень до Колективного договору НМУ імені О.О.Богомольця на 2019-2021 роки”

 

Наказ № 150 від 16.03.2021 р. “Про переведення на дистанційну форму навчання здобувачів вищої освіти НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 153 від 17.03.2021 р. “Про проведення V Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 158 від 17.03.2021 р. “Про кадрові питання”

 

Наказ № 195 від 01.04.2021 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності “Стоматологія” “Крок 1″ та іспит з англійської мови у 2021 році”

 

Наказ № 200 від 05.04.2021 р. “Про затвердження Порядку організації заходів інформальної освіти”

 

Наказ № 213 від 13.04.2021 р. “Про порядок обрання та критерії відбору кандидатур випускників 2021 року для внесення до Книги Пошани НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 214 від 13.04.2021 р. “Про надання електронної версії документів до Електронної бібліотеки НМУ імені О.О.Богомольця”