2021 рік

 

Наказ № 1 від 06.01.2021 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 2 від 06.01.2021 р. “Про визначення інтегрованого рейтингового показника випускників 2021 року, які навчаються за державним замовленням”

 

Наказ № 5 від 06.01.2021 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для спеціальності “Фармація” (для студентів заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит “Крок 2″ у 2021 році”

 

Наказ № 8 від 11.01.2021 р. “Про підготовку до акредитації освітніх програм”

 

Наказ № 9 від 11.01.2021 р. “Про переоформлення ліцензій у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 16 від 11.01.2021 р. “Про план заходів щодо обрання нового складу делегатів Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 17 від 11.01.2021 р. “Про здійснення моніторингу забезпечення якості підготовки студентів англомовної форми навчання у весняно-літньому семестрі 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 20 від 18.01.2021 р. “Про призначення відповідальних за змістовне наповнення модулів ліцензійної справи в системі єдиної державної бази освіти (ЄДБО)”

 

Наказ № 22 від 18.01.2021 р. “Про організацію навчального процесу в весняно-літньому семестрі 2020-2021 н.р. за змішаною (аудиторно-дистанційною) формою навчання в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 23 від 18.01.2021 р. “Про організацію курсів консультативно-семінарських занять відпрацювання практичних навичок та компетенцій студентами Університету”

 

Наказ № 60 від 02.02.2021 р. “Про організацію виконання у 2021 році в НМУ імені О.О.Богомольця науково-дослідних робіт за кошти загального фонду Державного бюджету України”

 

Наказ № 61 від 02.02.2021 р. “Про додаткове складання тестових компонентів Етапу 1 ЄДКІ та проведення перескладання іспиту “Крок 1. Фармація”

 

Наказ № 73 від 10.02.2021 р. “Про зміни до наказу №1 від 02.01.2020 р.”

 

Наказ № 76 від 12.02.2021 р. “Про терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2021 році, посвяти першокурсників 2021 року у студенти”

 

Наказ № 82 від 16.02.2021 р. “Про організацію навчального процесу для студентів-іноземців додаткового набору 2020/2021 навчального року”

 

Наказ № 86 від 16.02.2021 р. “Про призначення відповідальної особи за підготовку договорів про надання платних медичних послуг”

 

Наказ № 87 від 16.02.2021 р. “Про документи про вищу освіту  та особливості формування замовлення документів в ЄДЕБО здобувачам освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

 

Наказ № 102 від 22.02.2021 р. “Про надання матеріалів (рукописів) і готових макетів робочих зошитів, наочних посібників та альбомів по кафедрам Університету”

 

Наказ № 118 від 22.02.2021 р. “Про затвердження персонального складу делегатів Конференції трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 119 від 22.02.2021 р. “Про введення в дію нової освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія”

 

Наказ № 123 від 25.02.2021 р. “Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт”

 

Наказ № 140 від 04.03.2021 р. “Про затвердження та введення в дію Положення про проведення практики студентів НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 142 від 09.03.2021 р. “Про сприяння працевлаштування випускників 2021 року”

 

Наказ № 143 від 09.03.2021 р. “Про призначення відповідальних за змістовне наповнення показників діяльності Університету в ЄДЕБО”

 

Наказ № 146 від 09.03.2021 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3″ 30 березня 2021 р.”

 

Наказ № 147 від 15.03.2021 р. “Про організацію і проведення колективних переговорів по підготовці змін та доповнень до Колективного договору НМУ імені О.О.Богомольця на 2019-2021 роки”

 

Наказ № 150 від 16.03.2021 р. “Про переведення на дистанційну форму навчання здобувачів вищої освіти НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 153 від 17.03.2021 р. “Про проведення V Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 158 від 17.03.2021 р. “Про кадрові питання”

 

Наказ № 195 від 01.04.2021 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності “Стоматологія” “Крок 1″ та іспит з англійської мови у 2021 році”

 

Наказ № 199 від 05.04.2021 р. “Про створення робочої групи з удосконалення симуляційних методів навчання”

 

Наказ № 200 від 05.04.2021 р. “Про затвердження Порядку організації заходів інформальної освіти”

 

Наказ № 213 від 13.04.2021 р. “Про порядок обрання та критерії відбору кандидатур випускників 2021 року для внесення до Книги Пошани НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 214 від 13.04.2021 р. “Про надання електронної версії документів до Електронної бібліотеки НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 229 від 15.04.2021 р. “Про організацію та проведення спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради НМУ”

 

Наказ № 230 від 19.04.2021 р. “Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти у 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 231 від 20.04.2021 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2022 рік”

 

Наказ № 232 від 20.04.2021 р. “Про затвердження форми погодження керівника закладу на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр”

 

Наказ № 234-іпо від 17.05.2021 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3. Загальна фармація” 14 червня 2021 р.

 

Наказ № 241 від 26.04.2021 р. “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 263 від 29.04.2021 р. “Про проведення проміжної атестації студентів та моніторингу якості навчання в НМУ імені О.О.Богомольця у весняно-літньому семестрі 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 264 від 29.04.2021 р. “Про підготовку та проведення дистанційно атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем  вищої освіти зі спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація у 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 266 від 30.04.2021 р. “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 267 від 30.04.2021 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця за дистанційною формою навчання”

 

Наказ № 269 від 30.04.2021 р. “Про продовження весняно-літнього семестру 2020-2021 навчального року в умовах адаптивного карантину”

 

Наказ № 270 від 05.05.2021 р. “Про переоформлення ліцензій в медичному фаховому коледжі НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 275 від 07.05.2021 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 1 для спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування у 2021 році”

 

Наказ № 278 від 11.05.2021 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 .«Стоматологія» у 2020/2021н.р.”

 

Наказ № 279 від 12.05.2021 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання на 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 281 від 14.05.2021 р. “Про проведення ліцензійних іспитів «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (для вітчизняних студентів) та «Крок 2. Медична психологія» у 2021 році”

 

Наказ № 287 від 17.05.2021 р. “Про призначення відповідальних за напрямами клінічної роботи в Університетській клініці НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 291 від 20.05.2021 р. “Про організацію кінцевого контролю знань студентів в НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 292 від 20.05.2021 р. “Про внесення змін до Наказу від 11.05.2021 р. № 278 «Про атестацію здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» у 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 306 від 21.05.2021 р. “Про організацію та проведення виборів до Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 308 від 24.05.2021 р. “Про проведення інтегрованого тестового іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (для іноземних студентів) у 2021 році”

 

Наказ № 320 від 28.05.2021 р. “Про проведення інтегрованого тестового іспиту “Крок 2. Стоматологія” у 2021 році”

 

Наказ № 321 від 31.05.2021 р. “Про проведення інтегрованого тестового іспиту “Крок 2. Фармація” у 2021 році”

 

Наказ № 323 від 01.06.2021 р. “Про організацію та забезпечення роботи Приймальної комісії”

 

Наказ № 326 від 01.06.2021 р. “Про встановлення вартості навчання на 2021/2022 навчальний рік”

 

Наказ № 327 від 02.06.2021 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 336 від 08.06.2021 р. “Про кадрові питання”

 

Наказ № 340 від 10.06.2021 р. “Про перехід на електронні трудові книжки”

 

Наказ № 341 від 10.06.2021 р. “Про зміни до наказу НМУ № 336 від 08.06.2021 р.”

 

Наказ № 345 від 14.06.2021 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності Фармація» у 2021 році”

 

Наказ № 352 від 17.06.2021 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» у 2021 році

 

Наказ № 372 від 24.06.2021 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», іноземні студенти у 2021 році”

 

Наказ № 429 від 12.07.2021 р. “Про створення кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій”

 

Наказ № 463 від 15.07.2021 р. “Про проведення повторного та додаткового складання тестового компоненту етапу 2, ЄДКІ, інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціальностей «Стоматологія» і «Фармація» у 2021 році”

 

Наказ № 496 від 21.07.2021 р. “Про проведення повторного та додаткового складання ліцензійних іспитів «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (вітчизняні та іноземні здобувачі) та «Крок 2. Медична психологія» у 2021 році”

 

Наказ № 506 від 23.07.2021 р. “Про внесення змін до наказу № 496 від 21.07.2021”

 

Наказ № 528 від 02.08.2021 р. “Про проведення повторного та додаткового складання  ліцензійних  інтегрованих  іспитів «Крок М. Акушерська справа», «Крок М. медико-профілактична справа», «Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. лабораторна діагностика», «Крок Б. Сестринська справа», «Крок Б. Лабораторна діагностика» 03 серпня 2021 року

 

Наказ № 535 від 05.08.2021 р. “Про проведення повторного та додаткового складання ЄДКІ,«Фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування для вітчизняних та іноземних здобувачів денної та заочної форм навчання у 2021 році”

 

Наказ № 548 від 11.08.2021 р. “Про проведення повторного складання ЄДКІ, Етап1 для спеціальностей           «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» та «Стоматологія» у 2021 році”

 

Наказ № 568 від 25.08.2021 р. “Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2021-2022
навчального року”

 

Наказ № 577 від 27.08.2021 р. “Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2021-2022 навчального року за змішаною (аудиторно-дистанційною)      формою навчання на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини”

 

Наказ № 578 від 27.08.2021 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 225 «Медична психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 602 від 03.09.2021 р. “Про переведення на дистанційну форму навчання  факультету підготовки іноземних громадян в осінньо-зимовому семестрі 2021-2022 навчального року”

 

Наказ № 610 від 08.09.2021 р. “Про проведення повторного складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина» та «Стоматологія» (іноземні студенти) у 2021 році”

 

Наказ № 626 від 13.09.2021 р. “Про проведення тренінгів з вакцинації серед здобувачів освіти університету у вересні 2021 року”

 

Наказ № 671 від 23.09.2021 р. “Про обмежувальні протиепідемічні заходи при проведенні навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2021-2022 навчального року з 23.09. 2021 р.”

 

Наказ № 678 від 27.09.2021 р. “Про протипожежну безпеку та протипожежний режим в університеті”

 

Наказ № 697 від 04.10.2021 р. “Про складання номенклатури справ на 2022 рік”

 

Наказ № 705 від 05.10.2021 р. “Про встановлення протипожежного режиму та додаткові заходи щодо посилення пожежної безпеки”

 

Наказ № 706 від 07.10.2021 р. “Про введення в дію «Положення про організацію лікувально-діагностичної роботи»”

 

Наказ № 707 від 07.10.2021 р. “Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2021/2022 н. р. для здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

 

Наказ № 710 від 07.10.2021 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 751 від 22.10.2021 р. “Про підтримку в актуальному стані Єдиної державної електронної бази з питань освіти”

 

Наказ № 753 від 23.10.2021 р. “Про проведення додаткового складання ЄДКІ та тестових екзаменів ліцензійних іспитів 26.10.2021 року”

 

Наказ № 812 від 08.11.2021 р. “Про проведення навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2021-2022 навчального року в «червоному» рівні епіднебезпеки з 08.11. 2021 р.”

 

Наказ № 833 від 17.11.2021 р. “Про проведення тренінгів з вакцинації серед здобувачів освіти університету в грудні 2021 року”

 

Наказ № 837 від 18.11.2021 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році в НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 838 від 18.11.2021 р. “Про організацію і проведення колективних переговорів по підготовці та укладенню Колективного договору між роботодавцем та первинною профспілковою організацією співробітників на 2022-2026 роки”

 

 

Наказ № 839/л-1 від 19.11.2021 р. “Про проведення щоквартального ректорського зрізу знань з дисциплін, які входять до переліку «ЄДКІ-1» та «ЄДКІ-2» із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU у 2021- 2022 навчальному році”

 

Наказ № 844 від 23.11.2021 р. “Про виконання Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року”

 

Наказ № 893 від 06.12.2021 р. “Про проведення підсумкового контролю та семестрових іспитів в осінньо-зимовому семестрі 2021/2022 навчального року”

 

 

Наказ № 913 від 14.12.2021 р. “Про організацію підготовки Звіту ректора про результати виконання умов контракту в 2021 році”

 

Наказ № 946 від 22.12.2021 р. “Про перенесення робочих днів”

 

Наказ № 952 від 23.12.2021 р. “Про організацію та проведення новорічного свята для дітей співробітників та студентів”