2022 рік

 

Наказ № 3 від 11.01.2022 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2), у 2021/2022 навчальному році за спеціальністю «Медицина»”

 

Наказ № 4 від 11.01.2022 р. “Про проведення щоквартального ректорського зрізу знань з дисциплін, які входять до переліку «ЄДКІ -1» та «ЄДКІ-2» із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU на факультеті підготовки іноземних громадян у 2021/2022 н.р.

 

Наказ № 6 від 13.01.2022 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (здобувачі заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2022 році”

 

Наказ № 7 від 13.01.2022 р. “Про організацію навчального процесу в весняно-літньому семестрі 2021-2022 навчального року”

 

Наказ № 13 від 13.01.2022 р. “Про затвердження Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 14 від 13.01.2022 р. “Про затвердження номенклатури справ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 53 від 28.01.2022 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етапу 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», ліквідація академічної заборгованості у 2022 р.”

 

Наказ № 54 від 28.01.2022 р. “Про розширене засідання ректорату та Ради КТК НМУ імені О.О. Богомольця.”

 

Наказ № 56 від 01.02.2022 р. “Про внесення змін до наказу № 3 від 11.01.2022 р.”

 

Наказ № 71 від 07.02.2022 р. “Про підготовку до проведення компоненту    другого    етапу    ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) за спеціальністю 221 .«Стоматологія» у 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 73 від 07.02.2022 р. “Про проведення XIV Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, раніофаціальної ділянки та органу зору»”

 

Наказ № 74 від 09.02.2022 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 980/л-1 від 07.03.2022 р. “Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України”

 

Наказ № 989/л-1 від 08.03.2022 р. “Про забезпечення безперебійної роботи”

 

Наказ № 990/л-1 від 09.03.2022 р. “Про відтермінування літньої навчально- залікової сесії для студентів фармацевтичного факультету, заочної форми навчання в 2021-2022 н.р.”

 

Наказ № 992/л-1 від 11.03.2022 р. “Про запровадження дистанційного режиму роботи”

 

Наказ № 117 від 25.03.2022 р. “Про коригування графіку навчального процесу в умовах воєнного стану для для студентів 2 курсу (ІV семестр) 5,5 р.н., 2 курсу (ІV семестр) 4,5 р.н. (друга вища освіта), 4 курсу (VІІІ семестр) 5,5 р.н., 2 курсу (IV семестр) 4,5 р.н. («Медицина») фармацевтичного факультету, заочної форми навчання в 2021-2022 н.р.”

 

Наказ № 118 від 25.03.2022 р. “Про коригування графіку навчального процесу для студентів денної (очної) форми навчання в весняно-літньому семестрі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану”

 

 

Наказ № 135 від 12.04.2022 р. “Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація», 227 «Фізична реабілітація, ерготерапія» у 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану

 

 

Наказ № 141 від 20.04.2022 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 155 від 27.04.2022 р. “Про змінені терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад,
заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2022 році.

 

Наказ № 186 від 09.05.2022 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2023 рік”

 

Наказ № 212 від 13.05.2022 р. “Про вивчення студентами університету вибіркових компонент з ОПП у 2022-2023 н.р.”

 

Наказ № 215 від 18.05.2022 р. “Про внесення змін до наказу №141 від 20.04.2022 р.”

 

Наказ № 231 від 24.05.2022 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року для студентів 1 та 2 курсів факультету підготовки іноземних громадян (додаткові набори) НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 254 від 31.05.2022 р. “Про підготовку та проведення «Днів відкритих дверей» НМУ імені О.О. Богомольця у 2022 році”

 

Наказ № 256 від 01.06.2022 р. “Про наповнення бази даних автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ»”

 

Наказ № 259 від 06.06.2022 р. “Про проведення Іспиту з англійської мови професійного спрямування, ліквідація академічної заборгованості у 2022 р.”

 

Наказ № 269 від 07.06.2022 р. “Про зміни до наказу № 239 від 26.05.2022 «Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»   заочної   форми   навчання  в  НМУ імені О .О. Богомольця на 2022-2023 н.р.»

 

Наказ № 295 від 20.06.2022 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 297 від 21.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 304 від 22.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 308 від 22.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 329 від 27.06.2022 р. “Про призначення гарантів освітніх програм 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів”

 

Наказ № 355 від 30.06.2022 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання на 2022/2023

 

Наказ № 362 від 05.07.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 440 від 09.08.2022 р. “Про організацію навчального процесу на факультеті підготовки іноземних громадян в осінньо-зимовому семестрі 2022-2023 навчального року за аудиторною формою навчання”

 

Наказ № 449 від 16.08.2022 р. “Про відміну наказу НМУ від 11.03.2022 № 992/л-1”

 

Наказ № 450 від 17.08.2022 р. “Про оновлення інформації на офіційному сайті НМУ”

 

Наказ № 451 від 18.08.2022 р. “Про організацію навчального процесу для студентів 2-6 курсів денної форми навчання в осінньозимовому семестрі 2022-2023 навчального року”

 

Наказ № 467 від 26.08.2022 р. “Про підготовку та проведення соціологічних досліджень на факультетах Університету в 2022-2023 н.р.”

 

Наказ № 502 від 02.09.2022 р. “Про затвердження інструкцій з охорони праці”

 

Наказ № 525 від 09.09.2022 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 1 для спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування у 2022 році”

 

Наказ № 542 від 16.09.2022 р. “Про підготовку відомостей про самооцінювання освітньо-професійних програм”

 

Наказ № 544 від 16.09.2022 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок1» та іспит з англійської мови професійного спрямування у 2022 році”

 

Наказ № 556 від 21.09.2022 р. “Про організацію навчального процесу для вітчизняних студентів 1-го курсу та 1-го року денної форми навчання в осінньо-зимовому семестрі 2022-2023 навчального року”

 

Наказ № 557 від 23.09.2022 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні студенти) в  2022 році

 

Наказ № 562 від 26.09.2022 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», іноземні студенти у 2022 році”

 

Наказ № 578 від 26.09.2022 р. “Про підготовку проведення акредитації ОПП «Стоматологія ортопедична»

 

Наказ № 590 від 29.09.2022 р. “Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу”

 

Наказ № 595 від 30.09.2022 р. “Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії для студентів 1-го року навчання медичного факультету №4 підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров`я» в НМУ імені О.О. Богомольця на 2022-2023 н.р.”

 

Наказ № 596 від 30.09.2022 р. “Про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії”

 

Наказ № 597 від 30.09.2022 р. “Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії для студентів 1-го року навчання медичного факультету №4 підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» в НМУ імені О.О. Богомольця на 2022-2023 н.р.”

 

 

Наказ № 599 від 30.09.2022 р. “Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому (V семестр), четвертому (VIІ семестр), п’ятому (ІХ семестр), шостому (ХІ семестр) курсах 2022/2023 н.р. фармацевтичного
факультету заочної форми навчання”

 

Наказ № 615 від 10.10.2022 р. “Про переведення на дистанційну форму навчання з 11.10.2022 р.”

 

Наказ № 616 від 12.10.2022 р. “Про затвердження матеріально-відповідальних осіб за облік і зберігання матеріальних цінностей по  кафедрам та підрозділам”

 

 

Наказ № 623 від 13.10.2022 р. “Про проведення фахового семінару на тему “Особливості роботи в автоматизованій системі управління (АСУ ВНЗ)”

 

Наказ № 624 від 14.10.2022 р. “Про анонімне анкетування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

 

Наказ № 630 від 14.10.2022 р. “Про організацію та проведення засідання Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 633 від 14.10.2022 р. “Про організацію навчального процесу з 18 по 21 жовтня 2022 р.”

 

Наказ № 726 від 30.11.2022 р. “Про формування Відомостей для ліцензування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

 

Наказ № 738 від 29.11.2022 р. “Про проведення проміжної атестації студентів в осінньо-зимовому семестрі в НМУ імені О.О. Богомольця 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 793 від 20.12.2022 р. “Про підготовку концепції освітньої діяльності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та  лікування»

 

Наказ № 794 від 20.12.2022 р. “Зміни до наказу від 07.12.2022 №758 (Про проведення семестрових іспитів під час зимової екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року)

 

Наказ № 804 від 22.12.2022 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2022/2023 н.р. за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»