НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

2022 рік

 

Наказ № 3 від 11.01.2022 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2), у 2021/2022 навчальному році за спеціальністю «Медицина»”

 

Наказ № 4 від 11.01.2022 р. “Про проведення щоквартального ректорського зрізу знань з дисциплін, які входять до переліку «ЄДКІ -1» та «ЄДКІ-2» із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU на факультеті підготовки іноземних громадян у 2021/2022 н.р.

 

Наказ № 6 від 13.01.2022 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (здобувачі заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2022 році”

 

Наказ № 7 від 13.01.2022 р. “Про організацію навчального процесу в весняно-літньому семестрі 2021-2022 навчального року”

 

Наказ № 13 від 13.01.2022 р. “Про затвердження Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 14 від 13.01.2022 р. “Про затвердження номенклатури справ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 53 від 28.01.2022 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етапу 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», ліквідація академічної заборгованості у 2022 р.”

 

Наказ № 54 від 28.01.2022 р. “Про розширене засідання ректорату та Ради КТК НМУ імені О.О. Богомольця.”

 

Наказ № 56 від 01.02.2022 р. “Про внесення змін до наказу № 3 від 11.01.2022 р.”

 

Наказ № 71 від 07.02.2022 р. “Про підготовку до проведення компоненту    другого    етапу    ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) за спеціальністю 221 .«Стоматологія» у 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 73 від 07.02.2022 р. “Про проведення XIV Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, раніофаціальної ділянки та органу зору»”

 

Наказ № 74 від 09.02.2022 р. “Про реалізацію кадрових питань”

 

Наказ № 980/л-1 від 07.03.2022 р. “Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України”

 

Наказ № 989/л-1 від 08.03.2022 р. “Про забезпечення безперебійної роботи”

 

Наказ № 990/л-1 від 09.03.2022 р. “Про відтермінування літньої навчально- залікової сесії для студентів фармацевтичного факультету, заочної форми навчання в 2021-2022 н.р.”

 

Наказ № 992/л-1 від 11.03.2022 р. “Про запровадження дистанційного режиму роботи”

 

Наказ № 117 від 25.03.2022 р. “Про коригування графіку навчального процесу в умовах воєнного стану для для студентів 2 курсу (ІV семестр) 5,5 р.н., 2 курсу (ІV семестр) 4,5 р.н. (друга вища освіта), 4 курсу (VІІІ семестр) 5,5 р.н., 2 курсу (IV семестр) 4,5 р.н. («Медицина») фармацевтичного факультету, заочної форми навчання в 2021-2022 н.р.”

 

Наказ № 118 від 25.03.2022 р. “Про коригування графіку навчального процесу для студентів денної (очної) форми навчання в весняно-літньому семестрі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану”

 

 

Наказ № 135 від 12.02.2022 р. “Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація», 227 «Фізична реабілітація, ерготерапія» у 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану

 

 

Наказ № 141 від 20.04.2022 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 155 від 27.04.2022 р. “Про змінені терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад,
заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2022 році.

 

Наказ № 186 від 09.05.2022 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2023 рік”

 

Наказ № 212 від 13.05.2022 р. “Про вивчення студентами університету вибіркових компонент з ОПП у 2022-2023 н.р.”

 

Наказ № 215 від 18.05.2022 р. “Про внесення змін до наказу №141 від 20.04.2022 р.”

 

Наказ № 231 від 24.05.2022 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року для студентів 1 та 2 курсів факультету підготовки іноземних громадян (додаткові набори) НМУ імені О.О. Богомольця”

 

Наказ № 254 від 31.05.2022 р. “Про підготовку та проведення «Днів відкритих дверей» НМУ імені О.О. Богомольця у 2022 році”

 

Наказ № 256 від 01.06.2022 р. “Про наповнення бази даних автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ»”

 

Наказ № 259 від 06.06.2022 р. “Про проведення Іспиту з англійської мови професійного спрямування, ліквідація академічної заборгованості у 2022 р.”

 

Наказ № 269 від 07.06.2022 р. “Про зміни до наказу № 239 від 26.05.2022 «Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»   заочної   форми   навчання  в  НМУ імені О .О. Богомольця на 2022-2023 н.р.»

 

Наказ № 297 від 21.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 304 від 22.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 308 від 22.06.2022 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми спеціальності 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р.”