2024 рік

Наказ № 20 від 05.01.2024 р. “Про організацію навчального процесу для вітчизняних студентів 1-6 курсів денної (очної) форми навчання в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року за аудиторною формою навчання”

Наказ № 21 від 05.01.2024 р. “Про організацію навчального процесу для студентів із числа іноземних громадян 1-6 курсів денної (очної) форми навчання в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року за аудиторною формою навчання”

Наказ № 30 від 08.01.2024 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 35 від 10.01.2024 р. “Про проведення повторних складань ЄДКІ, Етап 2: Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»,
для іноземних здобувачів за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року) та ЄДКІ, Етап 2 інтегрований тестовий іспит «Крок 2» для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання).

Наказ № 42 від 15.01.2024 р. “Про внесення змін до наказу №1243 від 27.12.2023 р. «Про підготовку і проведення
атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2023/2024 н.р. за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»”

Наказ № 46 від 16.01.2024 р. “Про підготовку звіту ректора та звіту голови профспілкового комітету співробітників Університету за 2023 рік”

Наказ № 47 від 16.01.2024 р. “Про проведення XVI Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органа зору»”

Наказ № 86 від 22.01.2024 р. “Про затвердження складу екзаменаційної комісії для проведення екзаменаційної зимової сесії на 1 курсі підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» та за спеціальністю 229 «Громадське здоров`я» Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 131 від 22.01.2024 р. “Про проведення повторних складань ЄДКІ, Етапу 1 для спеціальностей «Медицина»,
«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2021 р. та ЄДКІ, Етапу 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова
фармація» для здобувачів, для яких складання Етапу 1 ЄДКІ у 2021/22 н.р. перенесено на четвертий рік навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022р. №316 у 2024 р.”

Наказ № 134 від 06.02.2024 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3” 13 лютого 2024 р.”

Наказ № 164 від 13.02.2024 р. “Про затвердження плану удосконалення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти”

Наказ № 164 від 14.02.2024 р. “Про платні послуги”           Додатки до наказу № 165

Наказ № 182 від 15.02.2024 р. “Про проведення моніторингу заліково-екзаменаційної документації в інститутах і на факультетах НМУ імені О.О. Богомольця у 2023/2024 навчальному році”

Наказ № 19/л-1 від 20.02.2024 р. “Про проведення повторного складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа», ЄДКІ для здобувачів ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні та фахової передвищої освіти за спеціальностями «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація» 27 лютого 2024 року”

Наказ № 203 від 21.02.2024 р. “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2023/2024 навчальному році”

Наказ № 207 від 22.02.2024 р. “Про організацію та проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому (VI семестр), четвертому (VIІІ семестр), п’ятому (Х семестр) курсах 2023/2024 н. р. фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

Наказ № 212 від 23.02.2024 р. “Про зміни у персональному складі делегатів Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 213 від 23.02.2024 р. “Про вивчення студентами НМУ імені О.О. Богомольця вибіркових компонентів ОПП у 2024-2025 н.р.”

Наказ № 214 від 23.02.2024 р. “Про підготовку до проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1),
для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 229 від 26.02.2024 р. “Про військовий облік співробітників НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 245 від 28.02.2024 р. “Про проведення повторного складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для здобувачів зі спеціальностей «Технології медичної діагностики та лікування», «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»
12 березня 2024 року”

Наказ № 250 від 29.02.2024 р. “Про перевірку кафедр інститутів та факультетів щодо проходження практики студентами НМУ імені О.О. Богомольця у 2023/2024 навчальному році”

Наказ № 259 від 04.03.2024 р. “Про формування відомостей для ліцензування за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація спеціалізація 227.03 “Терапія мови та мовлення”

Наказ № 269 від 04.03.2024 р. “Про підготовку до проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 221 «Стоматологія» у весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 277 від 07.03.2024 р. “Про підготовку до проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 287 від 12.03.2024 р. “Про організацію роботи зі створення «Стандарту практичної компоненти освіти» зі спеціальності 221 «Стоматологія»”

Наказ № 299 від 18.03.2024 р. “Про внесення змін до наказу №214 від 23.02.2024 р. «Про підготовку до проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року»”

Наказ № 305 від 20.03.2024 р. “Про проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3” 26 березня 2024 р.”

Наказ № 331 від 28.03.2024 р. “Про проведення повторного складання тестових компонентів Етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів спеціальностей «Фармація, промислова фармація» (денна та заочна форми навчання),  Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія» 02 квітня 2024 року”

Наказ № 346 від 29.03.2024 р. “Про проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 359 від 02.04.2024 р. “Про формування відомостей ліцензійної справи в ЄДЕБО за спеціальністю 229 Громадське здоров’я, освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я. Польова епідеміологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Наказ № 361 від 02.04.2024 р. “Про затвердження складу екзаменаційної комісії для проведення екзаменаційної літньої сесії на 1 курсі підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» та за спеціальністю 229 «Громадське здоров`я» Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини”

Наказ № 371 від 03.04.2024 р. “Про формування відомостей ліцензійної справи в ЄДЕБО за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти”

Наказ № 372 від 03.04.2024 р. “Про формування відомостей ліцензійної справи в ЄДЕБО за спеціальністю 223 «Медсестринство» освітньо-професійна програма «Медсестринство» другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Наказ № 377 від 05.04.2024 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023/2024 навчальному році в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 381 від 05.04.2024 р. “Про проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів ІІІ курсу за спеціальністю 228 «Педіатрія» в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 383 від 05.04.2024 р. “Про проведення складання компонентів Етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту
«Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування для здобувачів спеціальності «Стоматологія» 09 квітня 2024 року”

Наказ № 391 від 09.04.2024 р. “Про підготовку та проведення «Днів відкритих дверей» НМУ імені О.О. Богомольця у 2024 році”

Наказ № 401 від 10.04.2024 р. “Про затвердження графіка проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 403 від 11.04.2024 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2025 рік”

Наказ № 405 від 11.04.2024 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І-2), для студентів VI курсу за спеціальністю 228 «Педіатрія» в весняно-літньому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 418 від 18.04.2024 р. “Про проведення складання Етапу 1 єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ): інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для здобувачів спеціальності «Громадське здоров’я» 07 травня 2024 року”