2023 рік

Наказ № 1 від 03.01.2023 р. “Про актуалізацію даних щодо електронних курсів на платформі дистанційного навчання LIKAR_NMU (https://likar.nmu.kiev.ua/ ) на 2022/23 н.р.

Наказ № 4 від 04.01.2023 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О.Богомольця”

Наказ № 8 від 05.01.2023 р. “Про призначення голови екзаменаційної комісії атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2022/2023 н.р.

Наказ № 10 від 06.01.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 11 від 06.01.2023 р. “Про вивчення студентами НМУ імені О.О. Богомольця вибіркових компонентів ОПП
у 2023-2024 н.р.”

Наказ № 23 від 12.01.2023 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян зимового набору на 2022-2023 н.р.”

Наказ № 25 від 12.01.2023 р. “Про організацію навчального процесу для студентів 1-6 курсів денної форми навчання в
весняно-літньому семестрі 2022-2023 навчального року”

Наказ № 32 від 16.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для
здобувачів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» у 2023 році”

Наказ № 33 від 17.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для
спеціальності «Фармація, промислова фармація» (здобувачі заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит
«Крок 2» у 2023 році”

Наказ № 37 від 17.01.2023 р. “Про підготовку звіту ректора та звіту голови профспілкового комітету співробіників Університету за 2022 рік”

Наказ № 38 від 18.01.2023 р. “Про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»”

Наказ № 43 від 19.01.2023 р. “Про внесення змін до складу проєктної групи з розроблення та забезпечення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 Охорона здоров’я”

Наказ № 46 від 19.01.2023 р. “Про внесення даних до ЄДЕБО в розділи «Кадрове забезпечення ОП/спеціальності»
та «Кадрове забезпечення освітнього процесу» зі спеціальності 222 «Медицина»”

Наказ № 59 від 19.01.2023 р. “Про проведення XV Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»”

Наказ № 94 від 31.01.2023 р. “Про створення комісії уповноважених осіб для призначення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Наказ № 121 від 10.02.2023 р. “Про затвердження графіка проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін
із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 122 від 10.02.2023 р. “Про організацію та проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому (VI семестр), четвертому (VIІІ семестр), п’ятому (Х семестр) курсах 2022/2023 н. р.  фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

Наказ № 125 від 13.02.2023 р. “Про призначення відповідальних осіб з охорони праці та пожежної безпеки, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту та додаткові заходи щодо посилення пожежної безпеки”

Наказ № 126/л-1 від 13.02.2023 р. “Щодо бюджетної заборгованості”

Наказ № 131 від 15.02.2023 р. “Про затвердження складу групи психологічної підтримки”

Наказ № 133 від 20.02.2023 р. “Про затвердження персонального складу делегатів Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 140 від 22.02.2023 р. “Про організацію та проведення спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 187 від 07.03.2023 р. “Про проведення повторних складань етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», іспиту з англійської мови професійного спрямування для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020, та етапу2 ЄДКІ інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018, за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 роціНаказ № 187 від 07.03.2023 р. “

Наказ № 195 від 14.03.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 209 від 23.03.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для вітчизняних студентів1 курсу навчання усіх спеціальностей і 2, 5 курсу навчання спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 225 від 28.03.2023 р. “Про проведення службового розслідування щодо запобігання та усунення порушень мовних прав громадян України”

Наказ № 242 від 03.04.2023 р. “Про внесення змін до наказу № 597 від 30.09.22 р. «Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії на 1 курсі медичного факультету №4 підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» в НМУ імені О.О. Богомольця на 2022-2023 н.р.”

Наказ № 245 від 03.04.2023 р. “Про підготовку до проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 254 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 221 «Стоматологія»”

Наказ № 258 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Наказ № 259 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 228 «Педіатрія»”

Наказ № 260 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 222 «Медицина»”

Наказ № 261 від 07.04.2023 р. “Про введення трьохзмінного розкладу навчальних занять у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 262 від 07.04.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 1 для
спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного
спрямування у 2023 році”

Наказ № 263 від 10.04.2023 р. “Про роботу автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ» в весняно-літньому
семестрі 2022-2023 н.р.”

Наказ № 264 від 10.04.2023 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 3 курсу спеціальності 228 «Педіатрія» медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 267 від 10.04.2023 р. “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НМУ на 2023/2024 н. р.”

Наказ № 288 від 17.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 289 від 17.04.2023 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 296 від 19.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 228 «Педіатрія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 297 від 19.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 225 «Медична психологія» у 2022/2023 н. р.”

Наказ № 298 від 20.04.2023 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2024 рік”

Наказ № 299 від 20.04.2023 р. “Про підготовку та проведення «Днів відкритих дверей» НМУ імені О.О. Богомольця у 2023 році”

Наказ № 300 від 21.04.2023 р. “Про проведення Всесвітнього Дня безпеки та здоров’я у 2023 році”

Наказ № 303 від 25.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем в ищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 308 від 25.04.2023 р. “Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» у 2023 році”

Наказ № 309 від 26.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 336 від 01.05.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 345 від 04.05.2023 р. “Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) КРОК 2 для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», за спецiалiзацiєю – 227.1 «Фiзична терапiя» у 2023 році”

Наказ № 347 від 05.05.2023 р. “Про підготовку до забезпечення технічної частини дистанційного складання компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 222 «Медицина»”

Наказ № 363 від 05.05.2023 р. “Про надання електронної версії наукових публікацій до репозитарію Національного медичного університету імені О.О.Богомольця”

Наказ № 368 від 08.05.2023 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 370 від 09.05.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для вітчизняних здобувачів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах військового стану (для вітчизняних здобувачів вищої освіти, що знаходяться на території України)

Наказ № 399 від 12.05.2023 р. “Про внесення змін до наказу № 368 від 08.05.2023 р. «Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця»”

Наказ № 400 від 12.05.2023 р. “Про підготовку і проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 н.р. за спеціальністю 221 «Стоматологія»”

Наказ № 409 від 17.05.2023 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для здобувачів спеціальності «Стоматологія»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”

Наказ № 410 від 17.05.2023 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для іноземних здобувачів вищої освіти, що знаходяться в Україні зі спеціальності «Медицина»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”

Наказ № 413 від 17.05.2023 р. “Про рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за результатами 2022/2023 навчального року”

Наказ № 416 від 18.05.2023 р. “Про річну атестацію аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 426 від 19.05.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 442 від 26.05.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для здобувачів спеціальності «Фармація, промислова фармація»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”