2023 рік

Наказ № 1 від 03.01.2023 р. “Про актуалізацію даних щодо електронних курсів на платформі дистанційного навчання LIKAR_NMU (https://likar.nmu.kiev.ua/ ) на 2022/23 н.р.

Наказ № 4 від 04.01.2023 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О.Богомольця”

Наказ № 8 від 05.01.2023 р. “Про призначення голови екзаменаційної комісії атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2022/2023 н.р.

Наказ № 10 від 06.01.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 11 від 06.01.2023 р. “Про вивчення студентами НМУ імені О.О. Богомольця вибіркових компонентів ОПП
у 2023-2024 н.р.”

Наказ № 23 від 12.01.2023 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян зимового набору на 2022-2023 н.р.”

Наказ № 25 від 12.01.2023 р. “Про організацію навчального процесу для студентів 1-6 курсів денної форми навчання в
весняно-літньому семестрі 2022-2023 навчального року”

Наказ № 32 від 16.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для
здобувачів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» у 2023 році”

Наказ № 33 від 17.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для
спеціальності «Фармація, промислова фармація» (здобувачі заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит
«Крок 2» у 2023 році”

Наказ № 37 від 17.01.2023 р. “Про підготовку звіту ректора та звіту голови профспілкового комітету співробіників Університету за 2022 рік”

Наказ № 38 від 18.01.2023 р. “Про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»”

Наказ № 43 від 19.01.2023 р. “Про внесення змін до складу проєктної групи з розроблення та забезпечення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 Охорона здоров’я”

Наказ № 46 від 19.01.2023 р. “Про внесення даних до ЄДЕБО в розділи «Кадрове забезпечення ОП/спеціальності»
та «Кадрове забезпечення освітнього процесу» зі спеціальності 222 «Медицина»”

Наказ № 59 від 19.01.2023 р. “Про проведення XV Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»”

Наказ № 94 від 31.01.2023 р. “Про створення комісії уповноважених осіб для призначення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Наказ № 121 від 10.02.2023 р. “Про затвердження графіка проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін
із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 122 від 10.02.2023 р. “Про організацію та проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому (VI семестр), четвертому (VIІІ семестр), п’ятому (Х семестр) курсах 2022/2023 н. р.  фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

Наказ № 125 від 13.02.2023 р. “Про призначення відповідальних осіб з охорони праці та пожежної безпеки, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту та додаткові заходи щодо посилення пожежної безпеки”

Наказ № 126/л-1 від 13.02.2023 р. “Щодо бюджетної заборгованості”

Наказ № 131 від 15.02.2023 р. “Про затвердження складу групи психологічної підтримки”

Наказ № 133 від 20.02.2023 р. “Про затвердження персонального складу делегатів Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 140 від 22.02.2023 р. “Про організацію та проведення спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 187 від 07.03.2023 р. “Про проведення повторних складань етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», іспиту з англійської мови професійного спрямування для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020, та етапу2 ЄДКІ інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018, за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 роціНаказ № 187 від 07.03.2023 р. “

Наказ № 195 від 14.03.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 209 від 23.03.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для вітчизняних студентів1 курсу навчання усіх спеціальностей і 2, 5 курсу навчання спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”