2023 рік

Наказ № 1 від 03.01.2023 р. “Про актуалізацію даних щодо електронних курсів на платформі дистанційного навчання LIKAR_NMU (https://likar.nmu.kiev.ua/ ) на 2022/23 н.р.

Наказ № 4 від 04.01.2023 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О.Богомольця”

Наказ № 8 від 05.01.2023 р. “Про призначення голови екзаменаційної комісії атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2022/2023 н.р.

Наказ № 10 від 06.01.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 11 від 06.01.2023 р. “Про вивчення студентами НМУ імені О.О. Богомольця вибіркових компонентів ОПП
у 2023-2024 н.р.”

Наказ № 23 від 12.01.2023 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян зимового набору на 2022-2023 н.р.”

Наказ № 25 від 12.01.2023 р. “Про організацію навчального процесу для студентів 1-6 курсів денної форми навчання в
весняно-літньому семестрі 2022-2023 навчального року”

Наказ № 32 від 16.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для
здобувачів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» у 2023 році”

Наказ № 33 від 17.01.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для
спеціальності «Фармація, промислова фармація» (здобувачі заочної форми навчання): інтегрований тестовий іспит
«Крок 2» у 2023 році”

Наказ № 37 від 17.01.2023 р. “Про підготовку звіту ректора та звіту голови профспілкового комітету співробіників Університету за 2022 рік”

Наказ № 38 від 18.01.2023 р. “Про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування»”

Наказ № 43 від 19.01.2023 р. “Про внесення змін до складу проєктної групи з розроблення та забезпечення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 Охорона здоров’я”

Наказ № 46 від 19.01.2023 р. “Про внесення даних до ЄДЕБО в розділи «Кадрове забезпечення ОП/спеціальності»
та «Кадрове забезпечення освітнього процесу» зі спеціальності 222 «Медицина»”

Наказ № 59 від 19.01.2023 р. “Про проведення XV Міжнародної конференції «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору»”

Наказ № 94 від 31.01.2023 р. “Про створення комісії уповноважених осіб для призначення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”

Наказ № 121 від 10.02.2023 р. “Про затвердження графіка проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін
із використанням дистанційної платформи LIKAR_NMU для студентів 2-6 курсів денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 122 від 10.02.2023 р. “Про організацію та проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому (VI семестр), четвертому (VIІІ семестр), п’ятому (Х семестр) курсах 2022/2023 н. р.  фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

Наказ № 125 від 13.02.2023 р. “Про призначення відповідальних осіб з охорони праці та пожежної безпеки, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту та додаткові заходи щодо посилення пожежної безпеки”

Наказ № 126/л-1 від 13.02.2023 р. “Щодо бюджетної заборгованості”

Наказ № 131 від 15.02.2023 р. “Про затвердження складу групи психологічної підтримки”

Наказ № 133 від 20.02.2023 р. “Про затвердження персонального складу делегатів Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 140 від 22.02.2023 р. “Про організацію та проведення спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 187 від 07.03.2023 р. “Про проведення повторних складань етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», іспиту з англійської мови професійного спрямування для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2020, та етапу2 ЄДКІ інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2018, за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 роціНаказ № 187 від 07.03.2023 р. “

Наказ № 195 від 14.03.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 209 від 23.03.2023 р. “Про проведення ректорського зрізу знань з навчальних дисциплін із використанням платформи дистанційного навчання LIKAR_NMU для вітчизняних студентів1 курсу навчання усіх спеціальностей і 2, 5 курсу навчання спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми навчання у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 225 від 28.03.2023 р. “Про проведення службового розслідування щодо запобігання та усунення порушень мовних прав громадян України”

Наказ № 242 від 03.04.2023 р. “Про внесення змін до наказу № 597 від 30.09.22 р. «Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії на 1 курсі медичного факультету №4 підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» в НМУ імені О.О. Богомольця на 2022-2023 н.р.”

Наказ № 245 від 03.04.2023 р. “Про підготовку до проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 254 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 221 «Стоматологія»”

Наказ № 258 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Наказ № 259 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 228 «Педіатрія»”

Наказ № 260 від 06.04.2023 р. “Про підготовку до проведення компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 222 «Медицина»”

Наказ № 261 від 07.04.2023 р. “Про введення трьохзмінного розкладу навчальних занять у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 262 від 07.04.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 1 для
спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного
спрямування у 2023 році”

Наказ № 263 від 10.04.2023 р. “Про роботу автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ» в весняно-літньому
семестрі 2022-2023 н.р.”

Наказ № 264 від 10.04.2023 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 3 курсу спеціальності 228 «Педіатрія» медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 267 від 10.04.2023 р. “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників НМУ на 2023/2024 н. р.”

Наказ № 288 від 17.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 289 від 17.04.2023 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 296 від 19.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 228 «Педіатрія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 297 від 19.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 225 «Медична психологія» у 2022/2023 н. р.”

Наказ № 298 від 20.04.2023 р. “Про складання бюджетної пропозиції до проекту кошторису на 2024 рік”

Наказ № 299 від 20.04.2023 р. “Про підготовку та проведення «Днів відкритих дверей» НМУ імені О.О. Богомольця у 2023 році”

Наказ № 300 від 21.04.2023 р. “Про проведення Всесвітнього Дня безпеки та здоров’я у 2023 році”

Наказ № 303 від 25.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем в ищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 308 від 25.04.2023 р. “Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» у 2023 році”

Наказ № 309 від 26.04.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» у 2022/2023 навчальному році”

Наказ № 336 від 01.05.2023 р. “Про проведення атестації здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» у 2022/2023 н.р.”

Наказ № 345 від 04.05.2023 р. “Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) КРОК 2 для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», за спецiалiзацiєю – 227.1 «Фiзична терапiя» у 2023 році”

Наказ № 347 від 05.05.2023 р. “Про підготовку до забезпечення технічної частини дистанційного складання компоненту другого етапу ЄДКІ об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 навчальному році за спеціальністю 222 «Медицина»”

Наказ № 363 від 05.05.2023 р. “Про надання електронної версії наукових публікацій до репозитарію Національного медичного університету імені О.О.Богомольця”

Наказ № 368 від 08.05.2023 р. “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 370 від 09.05.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для вітчизняних здобувачів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах військового стану (для вітчизняних здобувачів вищої освіти, що знаходяться на території України)

Наказ № 399 від 12.05.2023 р. “Про внесення змін до наказу № 368 від 08.05.2023 р. «Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів 1, 2, 3 та 4 курсів НМУ імені О.О. Богомольця»”

Наказ № 400 від 12.05.2023 р. “Про підготовку і проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у 2022/2023 н.р. за спеціальністю 221 «Стоматологія»”

Наказ № 409 від 17.05.2023 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для здобувачів спеціальності «Стоматологія»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”

Наказ № 410 від 17.05.2023 р. “Про проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для іноземних здобувачів вищої освіти, що знаходяться в Україні зі спеціальності «Медицина»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”

Наказ № 413 від 17.05.2023 р. “Про рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за результатами 2022/2023 навчального року”

Наказ № 416 від 18.05.2023 р. “Про річну атестацію аспірантів та здобувачів ступеня доктора філософії НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 426 від 19.05.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 442 від 26.05.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для здобувачів спеціальності «Фармація, промислова фармація»: інтегрований тестовий іспит «Крок 2» у 2023 році в умовах воєнного стану”

Наказ № 481 від 05.06.2023 р. “Про проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти, ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Медсестринство», ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок Б. Сестринська справа» для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та «Крок М. Сестринська справа» для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у 2023 році”

Наказ № 483 від 06.06.2023 р. “Про організацію та забезпечення роботи Приймальної комісії у 2023 році”

Наказ № 493 від 09.06.2023 р. “Про проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 2 для
спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для
здобувачів, які складатимуть іспит у центрах сертифікаційного тестування за межами території України) у 2023 році”

Наказ № 495 від 09.06.2023 р. “Про підготовку до проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І-1), у 2022/2023 н.р. за спеціальністю 228 «Педіатрія»”

Наказ № 496 від 09.06.2023 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок1» та іспит з англійської мови професійного спрямування у 2023 році”

Наказ № 513 від 16.06.2023 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів денної (очної) форми навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на 2023/2024 н.р.”

Наказ № 515 від 16.06.2023 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія»,
«Педіатрія» (вітчизняні студенти) 20.06.2023 р. Інтегрований тестовий іспит «Крок1» та іспит з англійської мови професійного спрямування у 2023 році”

Наказ № 540 від 26.06.2023 р. “Про проведення ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі) 29.06.2023 р. Інтегрований тестовий іспит «Крок1» та іспит з англійської мови професійного спрямування”

Наказ № 546 від 26.06.2023 р. “Про затвердження графіку навчального процесу денної (очної) форми навчання на 2023/2024 н.р.”

Наказ № 556 від 27.06.2023 р. “Про організацію та проведення засідання Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”

Наказ № 557 від 27.06.2023 р. “Про внутрішній аудит діяльності підрозділів Університету в 2022/2023 н.р.”

Наказ № 581 від 05.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану та план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров`я» медичного факультету №4 в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

Наказ № 582 від 05.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (вечірня форма навчання) фармацевтичного факультету в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

Наказ № 584 від 06.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» фармацевтичного факультету в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

Наказ № 585 від 06.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану та план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» медичного факультету №4 в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

Наказ № 593 від 07.07.2023 р. “Про проведення повторних складань Етапу 2 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 2», іспит за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 році”Наказ № 593 від 07.07.2023 р. “

Наказ № 598 від 12.07.2023 р. “Про внесення змін до наказу по НМУ від 13.06.2023р. № 503”

Наказ № 602 від 13.07.2023 р. “Про додатковий розподіл на програму підготовку в інтернатурі випускників, які навчалися за державним замовленням у 2023 році”

Наказ № 604 від 19.07.2023 р. “Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік”

Наказ № 613 від 26.07.2023 р. “Про проведення повторних складань Етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування, іспит за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 році”

Наказ № 655 від 07.08.2023 р. “Про перезакріплення контингенту здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина»

Наказ № 661 від 14.08.2023 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми «Менеджмент в сфері охорони здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у 2023/2024 н.р.

Наказ № 667 від 16.08.2023 р. “Про підготовку та проведення соціологічних досліджень в Університеті в 2023-2024 н.р.”

Наказ № 670 від 17.08.2023 р. “Про організацію навчального процесу для вітчизняних студентів 1-6 курсів денної (очної) форми навчання в осінньо-зимовому семестрі 2023-2024 навчального року за аудиторною формою навчання”

Наказ № 671 від 17.08.2023 р. “Про організацію навчального процесу для студентів із числа іноземних громадян 1-6 курсів денної (очної) форми навчання в осінньо-зимовому семестрі 2023-2024 навчального року за аудиторною формою навчання”

Наказ № 673 від 18.08.2023 р. “Про встановлення вартості навчання докторантів на 2023/2024 н.р.”

Наказ № 674 від 18.08.2023 р. “Про встановлення вартості навчання аспірантів на 2023/2024 н.р.”

Наказ № 691 від 28.08.2023 р. “Про організацію та проведення першої лекції для студентів-першокурсників НМУ імені О.О. Богомольця у 2023 році та студентського фестивалю «Medvoyage»

Наказ № 702 від 30.08.2023 р. “Про організацію та проведення заходів щодо вручення випускникам факультету підготовки іноземних громадян дипломів про закінчення Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2023 р.”

Наказ № 717 від 31.08.2023 р. “Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2023/2024 н.р.

Наказ № 722 від 01.09.2023 р. “Про затвердження персонального складу Комісії та порядок її роботи, щодо перезарахування дисциплін студентам, які вступили на навчання за скороченим терміном навчання на основі НРК 5”

Наказ № 732 від 01.09.2023 р. “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2023/2024 н.р.”

Наказ № 743 від 04.09.2023 р. “Про організацію прийняття звітів про наукову діяльність та звітів за науково-дослідними роботами, що виконувались у 2023 році, та планування наукової тематики на 2024 і подальші роки”

Наказ № 769 від 08.09.2023 р. “Про проведення додаткового складання Етапу 2 «Крок2» для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів, які не складали іспит з поважних причин)

Наказ № 783 від 15.09.2023 р. “Про введення в дію типового Положення про кафедру факультету/інституту НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 784 від 15.09.2023 р. “Про проведення засідання Комісії з перезарахування дисциплін студентам, які вступили на навчання за скороченим терміном навчання на основі НРК 5”

Наказ № 793 від 19.09.2023 р. “Про проведення додаткового складання Етапу 1 ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування, іспит за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» у 2023 році”

Наказ № 794 від 19.09.2023 р. “Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому (V семестр), четвертому (VIІ семестр), п’ятому (ІХ семестр), шостому (ХІ семестр) курсах 2023/2024 н.р. фармацевтичного факультету заочної форми навчання”

Наказ № 837 від 20.09.2023 р. “Про введення в дію положень та стратегічного Плану розвитку Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини”

Наказ № 840 від 02.10.2023 р. “Про затвердження складу екзаменаційної комісії для проведення екзаменаційної зимової сесії на 2 курсі підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини”

Наказ № 845 від 04.10.2023 р. “Про затвердження матеріально-відповідальних осіб за облік і зберігання матеріальних цінностей по кафедрам та підрозділам”

Наказ № 846 від 04.10.2023 р. “Про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії”

Наказ № 860 від 09.10.2023 р. “Про підготовку до проведення пілотного об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів IV курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 918 від 19.10.2023 р. “Про підготовку ліцензійної справи щодо розширення ліцензійного обсягу за спеціальністю 225 «Медична психологія»”

Наказ № 922 від 19.10.2023 р. “Про внесення змін до наказу №860 від 09.10.2023 р. «Про підготовку до проведення
пілотного об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів IV курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 навчального року»”

Наказ № 924 від 23.10.2023 р. “Про проведення пілотного об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1), для студентів IV курсу за спеціальністю 222 «Медицина» в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 983 від 30.10.2023 р. “Про введення в дію Положень про кафедри НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 996 від 01.11.2023 р. “Про реорганізацію медико-психологічного факультету в Навчально-науковий інститут
психічного здоров’я”

Наказ № 1035 від 13.11.2023 р. “Про введення в дію Положення про Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 1042 від 16.11.2023 р. “Про введення в дію Положення «Про порядок підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця”

Наказ № 1043 від 16.11.2023 р. “Про організацію роботи ЦМК в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 1066 від 16.11.2023 р. “Про підготовку до проведення пілотного складання теоретичної частини підсумкових контролів оцінки знань студентів та семестрових іспитів на 1-му та 2-му курсах в форматі тестових комп’ютерних іспитів в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 1085 від 27.11.2023 р. “Про військовий облік співробітників НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ № 1115 від 30.11.2023 р. “Про проведення підсумкових контролів та семестрових іспитів під час зимової екзаменаційної сесії 2023/2024 навчального року”

Наказ № 1120 від 30.11.2023 р. “Про створення робочої групи і затвердження Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Університету”

Наказ № 1121 від 30.11.2023 р. “Про затвердження Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я. (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1036 від 29.09.2023)

Наказ № 1124 від 04.12.2023 р. “Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за 2023 рік.”

Наказ № 1130 від 05.12.2023 р. “Про проведення пілотного складання теоретичної частини підсумкового контролю знань студентів в форматі комп’ютерного тестування в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 навчального року”

Наказ № 1141 від 05.12.2023 р. “Про наповнення баз даних ЄДЕБО та автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ» в осінньо-зимовому семестрі 2023-2024 н.р.”

Наказ № 1154 від 07.12.2023 р. “Про реалізацію кадрового конкурсу на заміщення вакантних посад в Університеті”

Наказ № 1157 від 07.12.2023 р. “Про організацію і проведення навчально – залікової та екзаменаційної зимової сесії (для поновлених груп) на третьому (V семестр) курсі 2023/2024 н.р. фармацевтичного факультету
заочної форми навчання”

Наказ № 1163 від 12.12.2023 р. “Про проведення пілотного складання теоретичної частини семестрового іспиту з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для вітчизняних здобувачів вищої освіти, 2 курсу, спеціальності 222 «Медицина» в форматі комп’ютерного тестування в осінньо-зимовому семестрі 2023/2024 н.р.”

Наказ № 1182 від 15.12.2023 р. “Про організацію та проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку», присвяченої 25-річчю фармацевтичного факультету”

Наказ № 1228 від 25.12.2023 р. “Про затвердження голів АЕК у 2023/2024 н.р.”

Наказ № 1243 від 27.12.2023 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2023/2024 н.р. за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»”

Наказ № 1244 від 27.12.2023 р. “Про підготовку і проведення атестації здобувачів вищої Навчально-наукового
інституту громадського здоров՚я та профілактичної медицини зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент у сфері охорони здоров’я» у 2023/2024 н.р.”