НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №4

Студентський науковий гурток

Керівник гуртка професор кафедри педіатрії №4, доктор медичних наук М.В. Хайтович. Більшість магістрів, клінічних ординаторів, викладачів кафедри педіатрії №4 перші кроки в наукових дослідженнях робили саме в науковому гуртку кафедри.

З наукового гуртка кафедри в 70-і роки XX століття починалась наукові дослідження завідувача кафедри педіатрії №4, академіка НАМН України, професора Віталія Григоровича Майданника.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться 1 раз на місяць (остання середа, 17.00, вул. Толстого 10, кафедра педіатрії №4) і присвячені певним навичкам, якими повинен оволодіти науковець. Так, окремі засідання наукового гуртка присвячені написанню аналітичного огляду літератури, роботі з медичною документацією, створенню статистичної бази даних та роботі з комп’ютерними статистичними програмами, написанню тез наукових доповідей та статей, створенню презентації наукової доповіді.