НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №4

Наукова робота

Наукова робота кафедри направлена на вирішення найбільш актуальних проблемах клінічної педіатрії і проводиться у тісній співпраці науковими установами Національної академії наук, проблемними лабораторіями установ і закладів.
Так спільно із співробітниками Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України вивчається роль генетичних поліморфізмів різних генних ансамблів в ґенезі цукрового діабету 1 типу, його ускладнень, артеріальної гіпертензії. Спільно із співробітниками Інституту гідромеханіки НАН України розроблено комп’ютерний комплекс для фоноспірографічної діагностики захворювань органів дихання у дітей, проводиться оцінка діагностичної ефективності методу, моніторингу ефективності лікування.
На даний час на кафедрі виконується ініціативно-пошукова науково-дослідна робота «Вивчити вегетативно-ендокринний та окисний гомеостаз у дітей з хронічною соматичною патологією та розробити методи корекції» (2008-2011 рр.) та НДР на замовлення Київської міської державної адміністрації «Розробити та впровадити в практику охорони здоров’я міста Києва методи профілактики та корекції ускладнень гіпертонічної хвороби у підлітків» (2007-2011 рр.); декілька господарсько-договірних НДР, направлених на вивчення ефективності та безпечності лікарських засобів та штучних сумішей для харчування дітей раннього віку.
Розроблено і впроваджено в діяльність закладів охорони здоров’я «Спосіб діагностики пневмонії у дітей», «Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у підлітків», «Спосіб діагностики вегетативних дисфункцій у дітей».