НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

Навчально-методична робота

Робота зі слухачами ФПК викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації

Кафедра здійснює підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації в напрямі їх психолого-педагогічної підготовки. Основна форма навчання – цикл підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації для викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації проводиться диференційовано для завідувачів кафедрами (професорів), доцентів, асистентів первинного та повторного навчання. Для викладачів ВМНЗ України І-ІІ рівнів акредитації – диференційовано для директорів, заступників директорів з навчальної та з виховної роботи, методистів та викладачів первинного та повторного навчання. Кафедрою розроблений спеціалізований курс «Сучасна методологія викладання у вищій медичній школі» диференційовано для первинних і повторних циклів, який є актуальним в контексті тенденцій євроосвітньої інтеграції.

Відповідно до вимог підготовки фахівців медичного профілю в умовах інтеграції в Європейський освітній простір важливе значення для вдосконалення педагогічної майстерності слухачів ФПК є подальше впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних систем, які включають широкий спектр психолого-педагогічних інновацій:

 • впровадження новітніх методик і систем навчального процесу;
 • нові тенденції розвитку європейської медичної освіти;
 • особливості формування навчальних програм на основі компетентнісного підходу до підготовки фахівця;
 • студентцентроване навчання;
 • інтегрований підхід до викладання профільних дисциплін;
 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • нові організаційні форми післядипломного навчання лікарів;
 • електронне та дистанційне навчання студентів;
 • проблеми мотивації студентів до навчання;
 • портфоліо викладача вищої школи й ін.

Ці питання висвітлюються під час навчання на циклах підвищення кваліфікації викладачів на лекціях та семінарах.

 

Робота з інтернами

Співробітниками кафедри здійснюється навчання інтернів за всіма спеціальностями за такими суміжними дисциплінами: «Елементи практичної психології», «Психологія та педагогіка», «Тренінг комунікативної компетентності лікаря-провізора», «Протидія насильству в сім’ї».