НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник – Тарасенко Максим Васильович, асистент кафедри, maksim19t@gmail.com

 

Двома головними напрямками роботи кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є навчання студентів та лікування хворих. Ці два види діяльності неможливо уявити один без одного, бо не може вчитель навчити учня мистецтву лікування, якщо він не підвищує власну майстерність щоденною практикою, водночас з іншого боку, як каже давнє прислів’я “Навчаючи інших, навчаюсь самий”.

Щорічно на кафедрі проходять навчання більше тисячі студентів медичних та стоматологічного факультетів. Також на кафедрі проходять післядипломну підготовку всі випускники НМУ імені О.О. Богомольця, які вирішили присвятити своє професійне життя оториноларингології. Кафедра оториноларингології розташована на трьох клінічних базах, причому одна з них є дитячим ЛОР відділенням клінічної лікарні №2, що значно розширює можливості кафедри в підготовці лікарів-інтернів. Щорічно співробітники кафедри приймають участь в лікувальному процесі понад десяти тисяч пацієнтів.

Кафедра оториноларингології має широкі наукові зв’язки з провідними установами охорони здоров’я як на Україні так і за кордоном. Співробітники кафедри щорічно приймають активну участь в науково-практичних конференціях, проходять курси підвищення кваліфікації та вдосконалюють свою майстерність в провідних клініках Європи.

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ПМК

 

Теcтові завдання для ПМК

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ВІДЕОМАТЕРІАЛ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕДИЦИНА)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЕДІАТРІЯ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЯ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ОТОРИНОЛАРИНОГОЛОГІЇ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)

 

 

 

img_3684

img_3685

img_3686