НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Загальна інформація про співробітників

1_gruzyeva

Завідувач кафедри 

Грузєва Тетяна Степанівна доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2004 р.), професор (2008 р.), академік Національної академії вищої освіти України (2014 р.). Закінчила Київський медичний університет імені О.О. Богомольця (1983 р.).

Стажування: Національний інститут громадського здоров’я (Варшава, Республіка Польща), Санітарний інспекторат Нижньосілезького воєводства, Вроцлавський клінічний госпіталь (Вроцлав, Республіка Польща, 2016 р. ). Ягелонський університет, Інститут громадського здоров’я (м. Краків, Республіка Польща, 2017 р.).

Тема докторської дисертації «Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства» (2004 р.).

Основні напрями науково-практичної роботи. Підготувала 4 докторів та кандидатів наук. Здійснює наукове керівництво роботою 3 аспірантів та наукове консультування 1 докторанта.

Наукові інтереси. Розвиток системи громадського здоров’я, у т. ч. підготовка кадрів громадського здоров’я; аналіз та прогнозування популяційного здоров’я, впливу на нього основних детермінант, нерівності в здоров’ї та його охороні; реформування системи охорони здоров’я, профілактика НІЗ та чинників ризику, промоція здоров’я, обґрунтування стратегій протидії глобальним загрозам здоров’ю, концепцій та програм; дослідження регламентації та реалізації права на здоров’я і його охорону.

Публікації: всього 776, у т.ч. підручників і навчальних посібників – 10, монографій –38, методичних рекомендацій – 16, свідоцтв на науковий твір – 3.

Громадська діяльність. Член наукових та редакційних рад 2 зарубіжних наукових журналів, у т. ч. Journal of Health Policy, Insurance and Management (Республіка Польща), Public Health Forum (Республіка Польща), 5 фахових журналів України.

Членство в професійних асоціаціях – член правління Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2010 р.), Почесна грамота МОЗ України (1999 р., 2003 р., 2009 р.), Почесна грамота МОН України (2007 р.), Подяка Міністра охорони здоров’я України (2010 р.), Подяка Київського міського голови (2007 р.), Грамота Головного управління освіти і науки КМДА (2012 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р., 2019 р.), Почесна грамота НАНВО України (2017 р.), нагорода НАНВО України – медаль імені Івана Пулюя (2018 р.).

Професори:
04_galiienko

Галієнко Людмила Іванівна – доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2018 р.), доцент (2008 р.). Закінчила Київський медичний університет імені О.О. Богомольця (1978 р.)

Клінічна ординатура з організації та управління охороною здоров’я, Київський інститут удосконалення лікарів (1985-1987 рр.).

Тема докторської дисертації «Медико-соціальне обґрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань» (2018 р.).

Наукові інтереси. Профілактика, організація та управління охороною здоров’я, реформування галузі, розвиток сімейної медицини, громадське здоров’я.

Публікації: всього 302, у т.ч. підручників – 2, монографій – 22, методичних рекомендацій – 6,  свідоцтв на науковий твір – 2.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2013 р.), Почесна грамота МОЗ України (2009 р., 2011 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 2-palamar

 Паламар Борис Іванович доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2014 р.), старший науковий співробітник (2015 р.), Заслужений лікар України (2006 р.). Закінчив Запорізький медичний інститут (1988 р.).

Стажування: Празький інститут підвищення кваліфікації  (м. Прага, Чеська Республіка, 2019 р.).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності «Соціальна медицина» у 2014 р. в Спеціалізованій вченій раді 26.717.01 при Українській військовій медичній академії, гриф «таємно».

Наукові інтереси. Громадське здоров’я.

Впровадження в клінічну практику: методики організації надання медичної допомоги.

Публікації: всього 156, раціональних пропозицій – 5.

Громадська діяльність. Депутат Київської міської ради IV скликання.

Членство в професійних асоціаціях – Голова Асоціації головних лікарів м. Києва.

Нагороди: Подяка Президента України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Почесна грамота Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, Подяка Київської міської ради, Подяка Київського міського голови, «Знак пошани» Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (2013 р.).

Доценти:

Микитенко Дмитро Олександрович доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина», доцент.

3_grechyshkina

Гречишкіна Наталія Володимирівна кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2008 р.), доцент (2016 р.). Закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова (2000 р.).

Тема кандидатської дисертації «Обґрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини» (2008 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, соціальна медицина, біостатистика, підготовка фахівців з питань громадського здоров’я.

Публікації: всього 110, у т.ч. методичних рекомендацій – 8.

Громадська діяльність. Голова громадської організації «Товариство фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва».

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2018 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

07_zorina

Зоріна Світлана Миколаївна кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (1972 р.). Закінчила Київський медичний інститут (1952 р.).

Аспірантура у Всесоюзному НДІ організації організації охорони здоров’я імені М.О. Семашко (1967-1971 рр.).

Тема кандидатської дисертації «Пути повышения эффективности использования коечного фонда при кратковременной и длительной госпитализации больных» (1972 р.).

Наукові інтереси. Статистика здоров’я населення, організація стаціонарної допомоги міському і сільському населенню, організація охорони здоров’я в зарубіжних країнах, діяльність ВООЗ .

Впровадження в клінічну практику. У звіт стаціонару міської об’єднаної лікарні включено групу хворих з короткостроковим терміном перебування до 5 діб.

Публікації: всього 80, у т.ч. підручників – 6, методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2009 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р., 2019 р.).

 

 

06_zamkevich

Замкевич Вікторія Богданівна кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2002 р.), доцент (2010 р.). Закінчила Український державний медичний університет імені О. О. Богомольця (1994 р.).

Стажування. Ягелонський університет Колегіум Медікум. Проект Європейського Союзу  «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» (літня школа) (м. Краків, Республіка Польща, 2005 р.).

Тема кандидатської дисертації «Медико-соціальна характеристика стану здоров’я вагітних жінок та шляхи оптимізації організації медичної допомоги» (2002 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, соціальна медицина, біостатистика, підготовка фахівців з питань громадського здоров’я, профілактика чинників ризику розвитку НІЗ.

Публікації: всього 116, у т.ч. підручників – 1, методичних рекомендацій – 2, патентів – 1.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота Ради Київської міської профспілки (2019 р.), Подяка Вченої ради НМУ (2019 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

5_lytvynova

Литвинова Любов Олександрівна кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (1992 р.), доцент (2004 р.). Закінчила Київський медичний університет імені О. О. Богомольця (1985 р.).

Тема кандидатської дисертації «Научное обоснование роли социально-гигиенических факторов в формировании состояния здоровья и пути оздоровления работающих на лазерных и ультразвуковых установках в медицинских учреждениях» (1992 р.).

Впровадження в клінічну практику. Методичні рекомендації з проведення профілактики неінфекційних захворювань, корекції чинників ризику їх розвитку та формування здорового способу життя.

Наукові інтереси. Методика викладання дисциплін «біостатистика», «громадське здоров’я», «соціальної медицина, організація та економіка охорони здоров’я» студентам ВМЗО України, зокрема, англійською мовою;  аналіз стану здоров’я населення країн світу, діяльність ВООЗ.

Публікації: всього 164, у т.ч. підручників – 3, методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2005 р.), Почесна грамота МОН України (2007 р.), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2017 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

15_donik

Донік Олена Миколаївна кандидат педагогічних наук за спеціальністю «теорія та методика навчання» (2008 р.), доцент (2019 р.). Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (1997 р.).

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук захищено в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2008 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, біостатистика, профілактика, формування здорового способу життя населення, організація та управління охороною здоров’я.

Публікації: всього 59, у т.ч. підручників – 3, методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

6_inshakova

Іншакова Ганна Вадимівна – кандидат педагогічних наук за спеціальністю «теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни» (2018 р.), доцент (2020 р.). Закінчила Білоруський державний університет (1987 р.)

Тема кандидатської дисертації «Методика навчання біостатистики майбутніх лікарів в умовах безперервного навчання» (2018 р.).

Наукові інтереси. Підготовка майбутніх лікарів з біостатистики та громадського здоров’я, методика навчання біостатистики, статистичний аналіз інтегральних показників здоров’я населення та діяльності системи охорони здоров’я, профілактика НІЗ та чинників їх розвитку.

Публікації: всього 207, у т.ч. навчальних посібників – 1, монографій – 16, методичних рекомендацій – 3, свідоцтв на науковий твір – 1.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України (1999 р., 2001 р., 2009 р., 2012 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р., 2019 р.).

Старші викладачі:

19_vlasenko

Власенко Світлана Вікторівна. Закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця (1995р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Публікації: всього 34, у т.ч. методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Асистенти:

Бібик Інесса Геннадіївна – кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина».

24_antonyuk Антонюк Олена Ярославівна
Артемчук Людмила Іванівна. Закінчила Український державний медичний університет імені О. О. Богомольця (1989 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Волошина Діана Сергіївна. Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (2017 р.), Міжрегіональну академію управління персоналом (2019 р.).

Інтернатура у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2019 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я, у т.ч. профілактика чинників ризику розвитку НІЗ.

Публікації: всього 4.

Жолобко Олександр Васильович. Закінчив Харківський національний медичний університет (2010 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Іонов Максим Миколайович
Сахно Надія Ананівна. Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України (2016 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Слуту Наталя Юріївна. Закінчила Запорізький державний медичний університет (2008 р.).

Інтернатура у Запорізькому державному медичному університеті (2008 -2009 рр.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Приходько Алла Олександрівна
8_stojka

кандидат медичних наук за спеціальністю “соціальна медицина”

Стойка Отто Олександрович

Шкала Олег Васильович. Закінчив Ворошиловградський медичний інститут (1978 р.).

Інтернатура у Ворошиловградському медичному інституті  (1981 -1983 рр.).

Наукові інтереси. Проведення аналізу стану надання медичної допомоги хворим.

Публікації:  всього – 17, у т.ч. монографій – 1, патентів на корисну модель – 2.

Нагороди. Знак МВС України «За сприяння органам внутрішніх Справ України», Почесна грамота ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.