НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник: Козіко Н.О., доцент, e-mail: nata.koziko@gmail.com.

Сьогодні на кафедрі аптечної та промислової технології ліків  працюють 1 доктор фармацевтичних наук (Полова Ж.М.) та 8 кандидатів фармацевтичних наук.

Досягти таких результатів дозволяє міцна матеріальна база кафедри, яка постійно розширюється та оснащується сучасним обладнанням. Практичні заняття проходять з використанням діючого технологічного обладнання, відеолекцій, які можна переглянути на власному youtube-каналі з виробництва всіх видів лікарських засобів. Частина занять та навчально-виробнича практика проводяться на кращих фармацевтичних підприємствах України (ПрАТ «ФФ Дарниця», ТОВ «ФЗ «Біофарма», ПрАТ «Індар», ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фарма Старт», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «ЕКМІ», ТОВ « Лізоформ Медікал»).

 

Основні напрямки роботи.

Важливість проведення науково-дослідної роботи пов’язана з теоретичним та експериментальним обґрунтуванням складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії; удосконаленням забезпечення хворих на захворювання шлунково-кишкового тракту та серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження (доц. Негода Т.С., ас. Саханда І.В.). Тому пошук та впровадження нових вітчизняних препаратів на основі природних біологічно-активних комплексів є актуальним для фармацевтичної галузі України.

Одним із наукових напрямів роботи кафедри є «Створення біотехнологічних лікарських засобів на основі медичних грибів» (завідувач кафедри Полова Ж.М., доц. Козіко Н.О.). Для забезпечення ефективного терапевтичного впливу на різні ланки патологічних процесів актуальним і доцільним є створення інноваційних комбінованих лікарських препаратів на основі засобів синтетичного та природного походження, які не мають вираженої побічної дії, а головне, нешкідливих для здоров’я людей субстанцій, особливо при тривалому застосуванні.

 

НДР.

На кафедрі ведеться активна робота щодо НДР на тему «Розробка складу, технології та організаційні дослідження лікарських засобів для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній медицині».

 

Грантова діяльність.

З метою допомоги аптечним працівникам у приготуванні лікарських препаратів, розширення асортименту та популяризації екстемпоральних ліків завідувач кафедри Полова Ж.М., доц. Глущенко О.М., ас. Алейник С.Л. приймали участь у гранті «Проведення фармако-технологічних досліджень з метою розробки складу та технології супозиторіїв з пробіотичними штамами бактерій» (0119 U101936).

 

Видавнича діяльність.

Результати наукової діяльності кафедри за останні 5 років представлені, цитуються та мають профілі у відповідних наукометричних базах Scopus (4), Web of Science (2), публікуються в журналах ДАК України (72) та інших виданнях (20).

Результати наукової роботи: інформаційні листи – 5, патенти – 5, монографії – 6, методичні рекомендації – 10, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 7, актів впровадження у виробництво та учбовий процес – 150.

 

Дисертації, захищені співробітниками кафедри

  • 2018 рік

Полова Ж.М., докторська дисертація на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії».

  • 2019 рік

Саханда І.В., кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження».