НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біології

Студентський науковий гурток

  1. Науковий керівник гуртка.

Погоріла Ірина Олегівна

Науковий ступінь: к.п.н.

Посада: доцент

Моб. тел.: 095-603-03-56

Електронна адреса: pogorey@akson45.kiev.ua

  1. Староста гуртка.

Козик Марко Олександрович

Курс, група, факультет: 5 курс, 24 група, медичний факультет №1

Моб. тел.: 066-852-51-56

Електронна адреса: kozyk.marko@gmail.com

  1. Історія гуртка.

У сучасному форматі студентський науковий гурток кафедри біології  функціонує з 2005 року під керівництвом І.О. Погорілої (к.п.н., доц.). Робота гуртка спрямована на аналіз актуальних проблем біології та суміжних наук. Членами гуртка є як студенти-першокурсники, так і студенти старших курсів. Гуртківці мають можливість з підготовленими доповідями виступати на конференціях, публікувати роботи у збірниках наукових праць, що сприяє професійному становленню особистості.

  1. Тематика гуртка.

Проблеми медичної біології та її складових, екології й адаптації організмів до навколишнього середовища, біоетики в медико-біологічних дослідженнях.

  1. Засідання гуртка.

Перший четвер місяця, кафедра біології о 17:30

  1. Результати діяльності гуртка.

В останнє десятиліття вийшло друком понад 200 праць студентів-гуртківців кафедри біології.