НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Наукова робота

Наукова робота кафедри направлена у таких напрямках:

  • Малоінвазивна та лапароскопічна абдоминальна хірургія
  • Вивчення метаболічного синдрому
  • Хірургія кисті
  • Хірургія опікової травми
  • Хірургія та малоінвазивне лікування захворювань щитовидної залози
  • Хірургія вен нижніх кінцівок
  • Профілактика та лікування хронічних остеомієлітів

Основні наукові досягнення та розробки останніх років

Іоффе Олександр Юлійович, Стеценко Олександр Павлович, Тарасюк Тетяна Василівна

Розроблені, науково обгрунтовані та успішно  впроваджені в кліничну практику нові хірургічні методики лікування ожиріння:


Встановлення внутрішньошлункового балона


Бандажування шлунка


Зменшуюча резекція шлунка


Шлункове шунтування


Біліопанкреатівное шунтування

 

Стець Миколай Мирославович


Клініко-лабораторні, інструментальні, морфологічні, імунологічні дослідження дозволили сформулювати визначення токсико-септичного біліарного синдрому на основі розробки критеріїв його проявів, ступеня тяжкості поліогранноі дисфункції з метою створення патогенетично обгрунтованого, інтегрованого, системного підходу до етапної надання медичної допомоги цій категорії хворих. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм дозволив знизити частоту ускладнень і післяопераційну летальність вдвічі.

 

Коваленко Ольга Миколаївна

Розроблено і впроваджено в клінічну практику патогенетично обґрунтовані програми хірургічного лікування дітей з поширеними опіками в залежності від глибини рани, площі рани, тяжкості опікової хвороби, нові способи зменшення крововтрати у важких хворих при висічення поширеного некротичного струпа в гострому періоді опікової хвороби, які захищені 9 патентами Україна, друковані статті в науково-практичних журналах, доповіді на суспільствах і конференціях з міжнародною участю.


а) Опіки 15%. Пластика тимчасовим покриттям Аквагель
б) Опіки 70% поверхні тіла. Фасциальне посічення 30% одночасно пластика.

 

Черенок Євген Павлович


Розроблено нові та удосконалено існуючі методи реплантації верхніх кінцівок.
Розроблено та впроваджено в практику метод балонної дермотензії в комбінації з пахових клаптем при важких руйнуваннях кисті.

 

Буренко Георгій Володимирович, Галига Тарас Миколаєвич

Створений з нашою участю в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України поліуретановий біологічно активний антимікробний пластир “Біодерма” (патент України 68404 від 16.08.04). Розроблений спосіб лікування трофічних виразок (патент № 15369). Удосконалено методику ультразвукового дослідження венозної системи в зоні трофічної виразки через пластир “Біодерма” (патент № 27851)

Вдосконалений “Венекстрактор” (патент України № 15367)

 

Сук Леонід Леонидович, Антонив Василь Романович


Вперше впроваджена технологія електрозварювання біологічних тканей при хірургичному лікуванні захворювань щитовидної залози

Розроблені інструменти для електрзварювання при операціях на щитовидній залозі (патенти України)