Кафедра загальної хірургії №2

Наукова робота

Відповідальний співробітник  – к.мед.н, доцент В.Р. Антонів, 098 823 0767

Основні напрямки роботи

  1. Діагностика і лікування органної та поліорганної недостатності внаслідок токсико-септичного біліарного синдрому та іншої гострої хірургічної патології.
  2. Мініінвазивні технології в  абдомінальній та  судинній  хірургії  і  лікування метаболічного синдрому.
  3. Новітні технології в хірургічному лікуванні    патології органів черевної порожнини, передньої черевної стінки, морбідного ожиріння за методикою «fast track».

 

НДР – «Впровадження малоінвазивних хірургічних технологій в лікуванні патології органів черевної порожнини, передньої черевної стінки, морбідного ожиріння за методикою «fast track».

Видавнича діяльність:

  1. Навчальний посібник – Невідкладні стани в хірургії // За редакцією В.Ф.Москаленка. – Київ: Книга-плюс, 2013. – 192 с.

У виданні розкрито етіологію, патогенез, основні методи діагностики та етапного лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини, їх ускладнень, травм грудної клітки, закритих та відкритих ушкоджень живота, травматичних пошкоджень кінцівок, опіків, хірургічної інфекції.

Окремо розкрито особливості діагностики, першої медичної та лікарської допомоги за наявності синдрому тривалого стиснення та подібних станів. Надана інформація про особливості діагностики та лікарської допомоги, що буде корисною під час здійснення першої лікарської допомоги за наявності травм.

Наведено корисні рекомендації для діагностики та першої допомоги у разі потрапляння сторонніх тіл у верхні дихальні шляхи. Лікар знайде відповідь у даному посібнику щодо правильної послідовності дій у випадку відчленування пальців та сегментів кінцівок.

 

  1. Навчальний посібник – Загальна хірургія (практичні навички) / За редакцією О.Ю.Іоффе. – Київ: Издательство «Сталь», 2014. – 308 с. (електронний ресурс).

У навчальному посібнику «Загальна хірургія (практичні навички)» висвітлюються питання  зупинки кровотечі, надання допомоги при травмах, термінальних станах, накладання пов’язок, користування системами для інфузії та різноманітними антисептиками, орієнтування  аспектами  діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції, змертвінь та інших загальнохірургічних станах.

  1. Монографія – «Однопортовая трансумбиликальная лапароскопическая хирургия и гинекология» / Под ред. проф. О.Ю. Іоффе. – Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 68 с.

У монографії широко використовується хірургія одного проколу, де перевагою  однопортової хірургії є косметичний ефект, швидка післяопераційна  реабілітація пацієнта у порівнянні з традиційними методиками, що пов’язано в першу чергу з меншою кількістю операційних ран на передній черевної стінці, а це в свою чергу зменшує больову імпульсацію в післяопераційному періоді.

 

 

 

 

Основні наукові досягнення та розробки останніх років

Іоффе Олександр Юлійович, Стеценко Олександр Павлович, Тарасюк Тетяна Василівна

Розроблені, науково обгрунтовані та успішно  впроваджені в кліничну практику нові хірургічні методики лікування ожиріння:


Встановлення внутрішньошлункового балона


Бандажування шлунка


Зменшуюча резекція шлунка


Шлункове шунтування


Біліопанкреатівное шунтування

 

Стець Миколай Мирославович


Клініко-лабораторні, інструментальні, морфологічні, імунологічні дослідження дозволили сформулювати визначення токсико-септичного біліарного синдрому на основі розробки критеріїв його проявів, ступеня тяжкості поліогранноі дисфункції з метою створення патогенетично обгрунтованого, інтегрованого, системного підходу до етапної надання медичної допомоги цій категорії хворих. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм дозволив знизити частоту ускладнень і післяопераційну летальність вдвічі.

 

Коваленко Ольга Миколаївна

Розроблено і впроваджено в клінічну практику патогенетично обґрунтовані програми хірургічного лікування дітей з поширеними опіками в залежності від глибини рани, площі рани, тяжкості опікової хвороби, нові способи зменшення крововтрати у важких хворих при висічення поширеного некротичного струпа в гострому періоді опікової хвороби, які захищені 9 патентами Україна, друковані статті в науково-практичних журналах, доповіді на суспільствах і конференціях з міжнародною участю.


а) Опіки 15%. Пластика тимчасовим покриттям Аквагель
б) Опіки 70% поверхні тіла. Фасциальне посічення 30% одночасно пластика.

 

Черенок Євген Павлович


Розроблено нові та удосконалено існуючі методи реплантації верхніх кінцівок.
Розроблено та впроваджено в практику метод балонної дермотензії в комбінації з пахових клаптем при важких руйнуваннях кисті.

 

Буренко Георгій Володимирович, Галига Тарас Миколаєвич

Створений з нашою участю в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України поліуретановий біологічно активний антимікробний пластир “Біодерма” (патент України 68404 від 16.08.04). Розроблений спосіб лікування трофічних виразок (патент № 15369). Удосконалено методику ультразвукового дослідження венозної системи в зоні трофічної виразки через пластир “Біодерма” (патент № 27851)

Вдосконалений “Венекстрактор” (патент України № 15367)

 

Сук Леонід Леонидович, Антонив Василь Романович


Вперше впроваджена технологія електрозварювання біологічних тканей при хірургичному лікуванні захворювань щитовидної залози

Розроблені інструменти для електрзварювання при операціях на щитовидній залозі (патенти України)