НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Співробітники

ioffeІоффе Олександр Юлійович

Завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор, доктор медичних наук, хірург вищої категорії, Заслужений лікар України, член Української асоціації баріатричних хірургів, член Української асоціації метаболічної медицини, член ради від України Всесвітньої організації баріатричних хірургів (IFSO).

Закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет (Самара, Росія) в 1988 р. Проходив навчання в інтернатурі з хірургії в м. Рига, Латвія (1990р). Працював у військових госпіталях Латвії, на кафедрі хірургії Луганського державного медичного університету, хірургом Мафікен – Шпиталю (ПАР). З 1994 по 1999 обіймав посаду молодшого і наукового співробітника відділу хірургії шлунково-кишкового тракту Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. Шалімова НАМН України. З 1999 р. працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію, в 2006 р – докторську. У 2003 р. отримав звання “Доцент”, в 2007 р. – звання «Професор».

Хірургічний стаж становить 33 роки. Має спеціалізацію з лапароскопічної хірургії (Москва, Росія, 1992), онкохірургії, урології. Проходив стажування з абдомінальної хірургії – Вюрсбург, Німеччина (2002), баріатричної хірургії – Москва, Росія (2007), Лос-Анжелес, США (2011).

Основними напрямками в хірургічній діяльності є: мініінвазивна і лапароскопічна хірургія органів черевної порожнини, онкологія, однопортові операції, лапароскопічні операції при грижах різної локалізації, баріатрична хірургія (хірургія ожиріння).

У 2010 р. вперше в Україні виконав однопортову операцію (через один прокол) з видалення жовчного міхура.

З 2001 р. займається проблемою хірургічного лікування ожиріння, володіє всіма видами операцій по зниженню ваги. Всі баріатричні операції виконуються їм лапароскопічно. У 2010 р. розробив методичні рекомендації для практичних лікарів: «Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу». Проходив стажування в м. Лос-Анжелес (США) по шунтуючим баріатричним операціям у одного з родоначальників хірургії зайвої ваги проф. М. Фобі. У 2011 р. вперше в Україні виконав операцію – лапароскопічне шлункове шунтування, яка є «золотим стандартом» у лікуванні суперожиріння.

Є членом апробаційної ради НМУ “Загальні питання хірургії”, спеціалізованих Вчених Рад.

Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, виконуються роботи на здобуття наукового ступеня доктора (3) і кандидата (3) медичних наук.

 

stets

Стець Микола Мирославович

доктор медичних наук, професор

Профорг кафедри

Закінчив лікувальний факультет Ворошиловградського медичного інституту в 1985 році. З 1985 по 1986 рік навчався в інтернатурі по хірургії в Центральній міській лікарні м. Комунарська.  З 1990 по 1992 рік навчався в клінічній ординатору на кафедрі факультетської хірургії № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. З 1993 по 1996 рік проходив навчання в очній аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію “Особливості діагностики та хірургічної тактики у хворих з велетенськими гастродуоденальними виразками ускладненими кровотечами”. З 2001 року працює на кафедрі загальної хірургії № 2 з курсом ВПХ Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на посаді асистента,  з 05.11.2004 р. – доцента кафедри. В 2010 році захистив докторську дисертацію за темою: “Діагностика  і хірургічне лікування органної та поліорганної десфункції внаслідок токсико-септичного біліарного синдрому”.  З 2013р. – професор кафедри.  Автор 145 наукових праць, 2-х раціоналізаторських пропозицій, 17 патентів на корисну модель з одержаним підтвердженнями. На протязі 10 років виконавець науково-дослідної роботи кафедри. Стець М.М. є співавтором учбово-методичного посібника “Загальна хірургія з доглядом за хворими і анестезіологією”. Співавтор підручника рекомендованого МОН – “ Руководство по амбулаторной  хирургии” Видавництво  “ Стоп поліграф”   2011р.-  311 с.  Підготував  матеріали  до  навчально – методичного  підручника“ Наглядності до практичних навичок з загальної хірургії ”.

Голова апробаційної Ради з хірургії, академік Академії Вищої освіти та інноваційних технологій України. Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «хірургія» та «ендоскопія». Лікарський стаж 35 років, педагогічний – 19 років.

 

 

dibrova

Діброва Юрій Андрійович

Доктор медичних наук, професор.

Відповідальний за лікувальну роботу

В 1987 році захистив кандидатську дисертацію “Діагностика та лікування синдрому Цоллінгера-Еллісона”. В 2012 році захистив докторську дисертацію «Обґрунтування органо- та пілорозберігаючих оперативних втручань в хірургічному лікуванні виразок шлунка». В червні 2003 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.

Роботу в медичній галузі розпочав в 1971 році на посаді фельдшера міської студентської поліклініки. З 1975 по 2015 роки працював в відділенні хірургії шлунково-кишкового тракту Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України ім. акад. О. О. Шалімова спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, з 1988 року – старшого наукового співробітника, а з 2012 року – провідного наукового співробітника. З 2015 року час на посаді доцента, а з 2018 року – посаді професора кафедри загальної хірургії №2. Має 178 наукових праць, 12 патентів України на винаходи, 2 методичних рекомендацій для лікарів, співавтор 1 монографії, 1 навчального посібника. З 1990 року має вищу атестаційну категорію по хірургії. В 1993-1994 роках працював лікарем-хірургом в Лівійській народній республіці. Є членом Української Асоціації метаболічної медицини.

 

 

 

stetsenko

Стеценко Олександр Павлович

кандидат медичних наук, доцент

 Закінчив Український Державний Медичний Університет ім. О.О. Богомольця в 1995р. В 1995-1997рр. навчався в інтернатурі по хірургії при кафедрі торакоабдомінальної та судинної хірургії КМАПО ім. П.Л. Шупика.

Проходив  стажування та курси підвищення кваліфікації з трансплантології, ендоскопічної, лапароскопічної, баріатричної хірургії у вітчизняних та закордонних провідних хірургічних клініках (Німеччина, США, Росія). Є стипендіатом DAAD – Німецької Академії Обміну Освітою (річне стажування в Університетській хірургічній клініці м. Вюрцбург, Німеччина). В жовтні 2006р. приймав участь в 92-му Конгресі Американських хірургів (Чікаго, США). В листопаді 2009 р. практичний курс з мініінвазивної хірургії в Університетській клініці м. Йєна, Німеччина. В січні 2012 р – стажування в Tri-City Medical Center (Лос Анджелес, США) по новітнім принципам лапароскопічної бариатричної хірургії, в квітні 2019 р.  – в Інституті Johnson & Johnson (Гамбург, Німеччина) з сучасних засобів профілактики інфекції хірургічної рани, в жовтні 2019 р.  – клініка Ponderos (Бухарест, Румунії) з бариатрічної хірургії.

З 2005р. по 2009р. навчався в заочній аспірантурі Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. В січні 2011р. пройшов офіційний захист дисертації за темою «Хірургічне лікування морбідного ожиріння шляхом бандажування шлунка» на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. В лютому 2016 р. присвоєне вчене звання Доцента.

З 1997 р. по 2003 р. працював  лікарем-хірургом відділення хірургії стравоходу, шлунка та кишечника  Національного Інституту хірургії та трансплантології ім.О.О. ІІІалімова, з 2004 р. по  2010 р. – лікарем-хірургом відділення хірургії КЗКОР «Київська обласна лікарня №2, з 2010 р. по 2011 р. працював на посаді асистента кафедри хірургії №1 НМУ, з 2011 по 2012 р.  – на посаді асистента кафедри загальної хірургії № 2 НМУ, з 2012 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2. Загальний педагогічний стаж – 10 років.

Має 115 наукових друкованих праць, є автором 12 патентів України на винахід, 2 методичних рекомендації для лікарів, є співавтором 1 навчального посібника та 1 монографії.

З 2008 р. має вищу кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга. Впроваджує в практичну роботу хірургічного відділення мініінвазивні методики для лікування гострих та хронічних захворювань органів черевної порожнини, гриж різноманітної локалізації, при морбідному ожирінні та метаболічному синдромі.

Є дійсним членом IFSO (Міжнародної федерації бариатричних хірургів), Української Асоціації бариатричної хірургії, Української Асоціації метаболічної медицини.

Рівень володіння англійською мовою – С (British Council), німецькою – В2 (Göthe Institut).

 

 

 

tsura

Цюра Юрій Петрович

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальний за навчальну роботу

Закінчив медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 2001 році. Навчався в клінічній ординатурі в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» з 2007 по 2009 роки. Навчався у заочній аспірантурі в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»  2010 – 2012 роках.  В 2012 році захистив кандидатську дисертацію “Прецизійна панкретикоєюностомія при панкреатодуоденальній резекції в профілактиці панкреатичної нориці “. Працює над докторською дисертацією ” Мініінвазивні технології в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння та метаболічного синдрому”.

У 2011 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця. З 2015 року доцент кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Загальний педагогічний стаж 9 років.

Має 8 Деклараційних патентів України на винаходи та 87 наукових праць. Є співавтором 2 підручників та 12 методичних розробок з курсу «загальної хірургії». Має вищю кваліфікаційну категорію зі спеціальностей «хірургія» та спеціалізацію з «ультразвукової діагностики». Лікарський стаж 19 рік.

Член Української асоціації метаболічної медицини.

Член Вченої ради факультету ФПЛЗСУ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

tarasuk

Тарасюк Тетяна Василівна

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальна за англомовне викладання на кафедрі, міжнародне співробітництво

У 2007 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця та отримала диплом спеціаліста за фахом «Лікувальна справа» з відзнакою. Після закінчення університету проходила навчання в інтернатурі НМУ на базі кафедри хірургії №1; отримала сертифікат лікаря за спеціальністю «хірургія». В 2010-2011 рр. працювала лікарем-хірургом хірургічного відділення Міської клінічної лікарні №18 м. Києва. З листопада 2007р. по серпень 2011р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії №1 НМУ. З вересня 2011 року по січень 2017 року працювала асистентом кафедри загальної хірургії №2 НМУ. З січня 2017 року працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2 НМУ. В жовтні 2012 року захистила дисертаційну роботу за темою: “Обгрунтування показань та вибору методу хірургічного лікування хворих на аліментарно-конституціональне ожиріння» та отримала вчений ступінь кандидата медичних наук.

Виконує дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук за темою: «Оптимізація методів хірургічного лікування вентральних гриж».

Є членом Ради Товариства молодих вчених НМУ, відповідальним та організатором проекту «Школа молодого вченого». Є членом Міжнародної Федерації хірургії ожиріння (IFSO), Української Ассоціації баріатричної хірургії, Української Асоціації Метаболічної хірургії, Української Асоціації хірургів-герніологів, відвідує засідання Товариства хірургів м. Києва та Київської області. Має 95 друкованих праць у вітчизняних (78) та закордонних (17) наукових медичних виданнях. Є співавтором 2 методичних рекомендацій, 4 навчально-практичних посібників та 10 патентів України. Індекс Гірша – 4. Має 2 закордонних стажування (2012 р. – Москва, РФ; 2016 р. – Прага, Чехія), регулярно відвідує міжнародні з´їзди, конференції з презентацією результатів власних досліджень (Швеція, ОАЕ, Франція, Німеччина). Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія», а також другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «ультразвукова діагностика». Хірургічний стаж – 13 років. Вільно володіє англійською (рівень В2, тестування Aptis, British Council), чеською, російською мовами.

 

 

 

antoniv

Антонів Василь Романович

кандидат медичних наук, доцент

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри

 Закінчив з  відзнакою Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа» у 1983 році. З 1983 по 1983 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» у Васильківській ЦРЛ. Після 5 років роботи   за фахом  хірургія  у Баришівській  ЦРЛ , Київської області, з 1988 по 1990 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету  УДМУ ім. акад. О.О. Богомольця. З 1990 по 1998 рік працював на посаді  асистента вище вказаної кафедри , 1998-2001 роки – асистент кафедри загальної хірургії № 2 НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Клініка, диференціальна діагностика і хірургічне лікування вузлових гіперпластичних процесів щитовидної залози та шиї». У 2003 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ ім. О.О.Богомольця.

Загальний педагогічний стаж 30 років. Є співавтор 3 Деклараційних патентів України на винаходи, автором 3 –х раціоналізаторських пропозицій та  співавтор 120 наукових праць, присвячених гострій хірургічній патології органів черевної порожнини і зовнішніх покровів, захворюванням щитоподібної залози та учбово-методичним проблемам викладання курсу «загальної хірургії» та ВПХ  у медичних вузах, в тому числі 2 навчальних посібників, та 1 підручника. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія» та  першу категорію зі спеціальності «ендокринологія». Лікарський стаж 37 років. Протягом 22 років виконує обов’язки відповідального виконавця науково-дослідних робіт кафедри.

 

 

 

syprun

Супрун Юрій Олексійович

кандидат медичних наук, доцент

Секретар кафедри. Відповідальний за матеріально-технічну базу кафедри.

 Закінчив лікувальний факультет  Київського медичного інституту в 1973 році з відзнакою. З 1973 по 1974 рік навчався в інтернатурі. Після інтернатури 3 роки працював ординатором хірургічного відділення Прилуцької ЦРЛ Чернігівської області. З 1977 по 1980 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії КМІ. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію «Применение амикина в комплексном хирургическом лечении больных острым холециститом». В 1980 – 1985 рр. працював хірургом, завідуючим відділенням Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. В 1985 році за конкурсом вибраний на посаду асистента кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету КМІ.

З 1.09.1998 року за наказом переведений на посаду доцента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ. 25.11.1998 року конкурсною комісією медичного №4 факультету обраний на посаду доцента цієї кафедри, де працює по сьогоднішній день.

Автор 114 наукових праць. Наукові інтереси стосуються хірургічних проблем флебології та ургентної хірургії. Є висококваліфікованим хірургом вищої категорії, досвідченим педагогом та науковцем. Загальний педагогічний стаж 34 роки.

 

 

galyga

Галига Тарас Миколайович

доцент кафедри, кандидат медичних наук

 Закінчив з «відзнакою» медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 2000 році. З 2000 по 2002 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі загальної хірургії №2 з курсом ВПХ Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на базі хірургічної клініки КМКЛ №3. Навчаючись в інтернатурі виконав та успішно захистив магістерську роботу. З 2002 р. по 2004 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ імені О.О. Богомольця. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Комплексне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок ускладненої трофічними виразками». Вчене звання «доцент» з 2017 р.

У 2004 році обраний за конкурсом на посаду асистента, а з 2015 року доцента кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2015 р. по  2017 р. працював на посаді заступника декана з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, провідного фахівця, завідувача центру підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.  Загальний педагогічний стаж 16 років. Є співавтор 57 друкованих праць, 4 патентів України, присвячених хірургічній патології органів черевної порожнини, хірургії вен нижніх кінцівок, лікуванню ран та проблемам викладання «загальної хірургії» у медичних вузах, в тому числі 2 навчальних посібники.

Лікарський стаж 20 років. Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «хірургія», спеціалізацію «судинна хірургія» та «ультразвукова діагностика». Володіє сучасними методами діагностики та лікування. В клінічну практику впроваджені та широко застосовуються сучасні методики ультразвукової діагностики патології вен нижніх кінцівок та їх лікування із застосуванням ендовазальної лазерної коагуляції та склеротерапії.

Рівень володіння англійською мовою – В2

 

 

 

 

perepada

Перепадя Владислав Миколайович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Керівник студентського наукового гуртка

 Закінчив з «відзнакою» медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1998 році. З 1998 по 2000 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії та опікової хвороби КМАПО ім. П.Л.Шупика на базі хірургічної клініки КМКЛ №8. Навчаючись в інтернатурі виконав та успішно захистив наукову магістерську роботу «Особливості лікувальної тактики при атиповому способі закриття кукси ДПК». У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему «Назоінтестинальна інтубація в комплексному лікуванні непрохідності кишечника та розповсюдженого перитоніту». У 2005 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ ім. О.О.Богомольця. З 2019 року доцент кафедри загальної хірургії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Загальний педагогічний стаж 15 років.

Є співавтор 17 Деклараційних патентів України на винаходи та 30 наукових праць, присвячених гострій хірургічній патології органів черевної порожнини і зовнішніх покровів та учбово-методичним проблемам викладання курсу «загальної хірургії» у медичних вузах, в тому числі 2 навчальних посібників. Має вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «хірургія» та «ендоскопія». Лікарський стаж 21 рік. Рівень володіння англійською мовою – В2 (PTE Exam Center).

 

 

 

Васильєв Артем Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1999 році.

З 2000 по 2001 р.р. навчався в інтернатурі за фахом “хірургія” на кафедрі хірургії №1, НМУ.

З 2007 по 2009 р.р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №1, НМУ.

В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Обґрунтування використання лапароскопічної протезуючої інтраабдомінальної пластики пахвинних гриж”.

З 2009 року працює на кафедрі хірургії №1 лаборантом, а з 2011 року – на посаді асистента, з 2012 року — обраний на цю посаду за конкурсом. З 2019 року працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії №2.

Загальний педагогічний стаж складає 8 років.

Має 7 наукових праць, в тому числі 3 – у вигляді статей, опублікованих у фахових наукових журналах, 4 – у вигляді тез доповідей на з’їздах , конференціях. Отримав 1 патент України на корисну модель.

З 2001 року працював лікарем-хірургом у КМКЛ №18. Має вищу кваліфікаційну категорію. В повному обсязі виконує лікувально-консультативну роботу. Користується заслуженим авторитетом і повагою як у пацієнтів, так і у колег. Володіє сучасними методами діагностики та лікування.

Має вищу кваліфікаційну категорії зі спеціальностей «хірургія». Лікарський стаж – 18 років.

 

 

 

Петро Іванович Білінський

доктор медичних наук, професор

У 1981році він закінчив Тернопільський  державний  медичний інститут.  У 1983 році пройшов первинну спеціалізацію на кафедрі ортопедії і травматології №1 Українського інституту підвищення кваліфікації лікарів м. Харків на базі ХНДІОТ ім. проф. М.І.Сітенка.      У  1986 – 1988 роках навчався у клінічній ординатурі на тій же кафедрі ортопедії і травматології №1 Українського інституту підвищення кваліфікації лікарів (м. Харків). У 1990 р. – захистив кандидатську дисертацію „Функціональне лікування пошкоджень гомілково-ступневого суглоба” в спец. раді ХНДІОТ ім. проф. М.І.Сітенка (м. Харків). З 1996 р. працює в центрі хірургії шийки стегна Київської міської клінічної лікарні  №3, а з 1998  по 2005 рр.  доцент Української військово-медичної академії, на кафедрі військової хірургії.  Паралельно із 1998  по  2003  р.  – керівник НДР  „Фіксатор”  на базі Головного клінічного військового госпіталю МО України.

В 2004 році П.І. Білінський захистив докторську   дисертацію на тему: «Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів кісток та їх наслідків» в спец. раді Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. Є розробником концепції яка стала основою  нового  напрямку лікування  переломів і  псевдоартрозів довгих кісток: малоконтактний    багатоплощинний    остеосинтез (МБО). Метод  МБО захищений 16 патентами України. В Держстандарті України зареєстровані ТУ на 65 виробів. З 2001 року П.І. Білінський – директор НВП „Консолідація”. З 1997 року П.І. Білінський – консультант  клініки відновлювальної нейрохірургії НДІ нейрохірургії м. Київ.

Автор 155 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальних посібників з травматології, 3 з військово-польової хірургії,  20 патентів на винаходи України і Російської Федерації, 2 авторських свідоцтв  СРСР.  З вересня 2012 він професор кафедри травматології і ортопедії №1 НМАПО ім. П.Л.Шупика. Під його керівництвом захищено кандидатську дисертацію. 15.12.15р. П.І. Білінському присвоєно звання – професор кафедри  ортопедії і травматології  НМАПО ім. П.Л.Шупика.

З січня 2019 року працює на посаді асистента кафедри загальної хірургії №2.

 

 

 

Кіндзер Степан Леонович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

 Закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту імені Дружби народів медичного за спеціальністю «лікувальна справа» у 1993 році. З 1993р. по 1996 р. проходив інтернатуру за фахом «хірургія» на базі кафедри загальної хірургії Львівського медичного інституту. З 2000 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі на кафедрі хірургічних хвороб Медичного інституту Української асоціації народної медицини. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Хірургічне лікування деструктивно-некротичних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет».

У 2019 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри загальної хірургії №2 з курсом ВПХ НМУ ім. О.О. Богомольця. Є автором 17 наукових праць та методичних рекомендацій для лікарів. Має вищу  кваліфікаційну категорію зі спеціальності «хірургія». Лікарський стаж 26 років.

 

 

 

????????????????????????????????????

Кривопустов Микола Сергійович

асистент кафедри

Відповідальний за АСУ кафедри

Закінчив з відзнакою медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2013 році. У 2016 році закінчив інтернатуру зі спеціальності «Хірургія», отримав диплом магістра з відзнакою. Працював старшим лаборантом кафедри загальної хірургії №2.

Протягом 2016-2019 рр. навчався в аспірантурі (очна денна форма навчання) на кафедрі загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За сумісництвом працював на 0,5 ставки асистента кафедри.

16.12.2019 року захистив дисертацію «Двоетапне хірургічне лікування хворих на морбідне ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Вільно володіє англійською мовою та комп’ютерними технологіями. Пройшов курс навчання з хірургії ожиріння та метаболічних розладів у Лондоні (2017).

Має 67 наукових друкованих праць, 3 патенти на корисну модель.

Приймав участь в роботі наукових форумів в Україні та за кордоном, в тому числі конгресів у Великій Британії (2017), Греції (2018), Іспанія (2019), отримав гранти IFSO та IFSO-EC для молодих вчених.

Член Міжнародної федерації хірургії ожиріння і метаболічних розладів (IFSO), Української асоціації баріатричних хірургів, Української асоціації метаболічної медицини.

Член Вченої ради факультету ФПЛЗСУ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 24 грудня 2019 року – асистент кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лікарський стаж 7 років.

 

 

 

Ганжа Вадим Миколайович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1999 році. З 1999 по 2001 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі факультетської хірургії №2, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на базі хірургічної клініки КМКЛ №12. В 2002 році – проходження спеціалізації з ортопедії і травматології в НМАПО ім.П.Л.Шупика, на базі кафедри ортопедії і травматології №1. В 2004 році – спеціалізація з судинної хірургії, кафедра хірургії та трансплантології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України».

2005 – пошукувач кафедри загальної хірургії №2 з курсом військово-польової хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У 2012 році пройшов офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему: «Мікрохірургічні методи реіннервації комплексів тканин при реконструктивному заміщенні дефектів кисті та пальців» та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

З 2019 року – асистент кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Основними напрямками в хірургічній діяльності є спеціалізована хірургічна допомога при тяжких травмах кисті, передпліччя та значних дефектах тканин різної локалізації в об’ємі: ремплантація відчленованих сегментів на рівні сегменту кисть-передпліччя, реваскуляризація, пластика дефектів пальців та кисті клаптями на судинній ніжці, розщепленими та повношаровими клаптями з віддалених ділянок, кісткова аутопластика, аутонейропластика, мікрохірургічні шви, пластика сухожилків, усунення звихів, тентоліз, невроліз, МОС переломів гвинтами, шпицями; тотальна або субтотальна апоневректомія при  контрактурі Дюпюітрена, видаленя новоутворень.

Має 7 друкованих робіт в періодичних наукових медичних виданнях, 1 методичні рекомендації. Галузеві нововведення в практику з використанням в роботі спеціалізованих відділень, центрів – 2. Є співавтором 15 Деклараційних патентів України на винахід та корисну модель. Вільно володіє англійською мовою.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «хірургія», а також спеціалізацію «ортопедія та травматологія», «судинна хірургія». Лікарський стаж 20 років.

 

 

 

Владичук Ярослав Володимирович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Закінчив  медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» у 1998 році. З 1998 по 2000 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на базі хірургічної клініки КМКЛ №3.

У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності «хірургія» на тему: «Хірургічне лікування непухлинних захворювань анального каналу та тканин промежини у відділенні хірургії одного дня поліклініки»  та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

З 2019 року –  асистент кафедри загальної хірургії №2.

Є членом Асоціацій хірургів, проктологів та флебологів України. Регулярно приймає участь в роботі профільних наукових з’їздів, конференцій, семінарів вищезазначених наукових товариств з презентацією результатів власних наукових досліджень.

Має 4 друковані роботи в періодичних наукових медичних виданнях присвячених лікуванню проктологічних захворювань в амбулаторних умовах. Є співавтором 4 Деклараційних патентів України на винахід та корисну модель.

Має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальністю «хірургія» та «проктологія», а також спеціалізацію «ультразвукова діагностика», «судинна хірургія».

Рівень володіння англійською мовою – В2 (Академічний центр «Омега»).

 

 

Омельченко Анастасія Віталіївна

Аспірант кафедри

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2013 році.

У період студентства була членом Ради СНТ імені О.А. Киселя на посаді голови відділення хірургічних дисциплін. Брала участь в організації наукових форумів, була членом редакційної колегії «Українського науково-медичного молодіжного журналу».

В 2016 році навчалась в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «хірургія». З 2016 працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та за сумісництвом на посаді лікаря-хірурга Київського міського науково-практичного центру нефрології та діалізу. З 2017 року по теперішній час навчається в очній денній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії №2 та працює над дисертацією на тему: «Особливості хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів».

Автор 25 друкованих наукових праць. Тематика наукової роботи: хірургічне лікування спортивної грижі у футболістів, сучасні технології в судинній хірургії,  лікуванні ран та опіків. Має патент на корисну модель «Спосіб лапароскопічної герніоалопластики у футболістів при спортивній грижі».

Лауреат премії Національної академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих учбових закладів України, Член Асоціації герніологів України, член Європейської асоціації герніологів (EHS).

 

 

 

 

Соколенко Олександр Тарасович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 проходить навчання в інтернатурі за спеціальностю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодуров Іван Іванович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 проходить навчання в інтернатурі за спеціальностю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобзар Павло Андрійович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» в 2019 році. З 2019 проходить навчання в інтернатурі за спеціальностю «хірургія».

 

 

 

 

 

 

 

Пінчук Сергій Васильович

Старший лаборант

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа в 2019 році. З 2019 проходить навчання в інтернатурі за спеціальностю «хірургія».

Рівень володіння англійською мовою – C1.

 

 

 

 

 

 

 

mostovenkoМостовенко Майя Миколаївна

Старший лаборант.
Помічник відповідального за матеріально-технічну базу.