Кафедра загальної хірургії №2

Навчально-методична робота

Відповідальний за навчальну та методичну роботу – к.мед.н., доц. Цюра Юрій Петрович

 

На кафедрі проходять навчання студенти:

2 курс – «Догляд за хворими (практика) в хірургічному відділенні»

3 курс –  «Загальна хірургія в тому числі сестринська практика, базові хірургічні  навички в хірургічному відділенні»,  «Основи військової хірургії. Теорія та практика хірургічних швів»

3, 5, 6 курси – «Воєнно-польова хірургія»

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри загальної хірургії №2 за 2022-2023 навчальний рік

 

Рішення кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, щодо уніфікації навчального процесу за дистанційною формою навчання

 

План методичних нарад кафедри

Розподіл академічних груп між викладачами

Методичні вказівки

Робочі програми

Силабуси 2022-2023

Графік консультацій з ОСКІ-1 для студентів 3 курсу факультетів № 1, 4, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України

 

 

Основними формами організації навчального процесу є практичні заняття, лекції, самостійна робота студентів, консультації, відповідно до вимог ECTS. Опрацьовуються практичні маніпуляції на муляжах, використовуються мультимедійні презентації та відеофільми, робота біля ліжка хворого. На лекціях демонструються мультимедійні презентації, відеоматеріали, в яких відображені сучасні методи діагностики та лікування хворих з хірургічно патологією.

Багатопрофільна клініко-хірургічна база кафедри з сучасним діагностично-лікувальним оснащенням сприяє закріпленню набутих знань і практичних навичок в роботі з хворими в відділеннях лікарні:

  • Загальної хірургії
  • Гнійної хірургії
  • Травматології
  • Хірургії кисті
  • Анестезіології та інтенсивної терапії
  • Центр лікування сепсису