Кафедра загальної хірургії №2

Студентський науковий гурток

perepadya

Науковий керівник гуртка – доцент кафедри, кандидат медичних наук Перепадя Владислав Миколайович (тел. 067-336-50-56,    e-mail:  perepadja75@ukr.net).

 

Староста гуртка – Яцук Сергій Васильович, студент 6 курсу, 12 групи, медичного факультету №1 ( тел. 068-272-49-05, e-mail: greytays@gmail.com).

 

 

Студентський науковий гурток у соціальних мережах:

Telegram  https://t.me/generalsurgerytwo

Instagram https://instagram.com/generalsurgery_2

 

Офіційно гурток був створений у 1968 році. Першим керівником гуртка був доцент, кандидат медичних наук Федоров Євген Анатолійович.

 

Метою роботи гуртка є:

 

 • заохочення студентів до поглибленого вивчення дисципліни;
 • формування у гуртківців наукового мислення, здатності виконувати науково-дослідну роботу;
 • навчання оформлювати та презентувати отримані результати досліджень;
 • формування у студентів прагнення до постійного удосконалення власної теоретичної підготовки та професійної майстерності;
 • навчання вмінню самостійно працювати з джерелами науково-медичної літератури.

 

Завданнями та основними напрямками роботи гуртка є:

 

 • поглиблене вивчення історії хірургічних шкіл в тому числі і кафедри загальної хірургії №2, принципів медичної етики та деонтології;
 • вивчення студентами принципів роботи з пошуковими системами світових медичних бібліотек та базами даних;
 • участь гуртківців в клінічній діяльності кафедри у вигляді ургентних чергувань, участі в хірургічних операціях, перев’язках, клінічних обходах тощо, що дає можливість студентам оволодіти практичними навичками, які будуть необхідні у подальшій практичній діяльності.
 • Ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку хірургії та здобутками кафедри загальної хірургії №2 в даній сфері практичної діяльності.
 • Поглиблене вивчення, науковий пошук та участь в науково-дослідницькій роботі в окремих галузях хірургії з урахуванням інтересів гуртківців та науковими напрямками роботи кафедри, а саме:
 • сучасні хірургічні методи лікування ожиріння;
 • ехо-контрольовані малоінвазивні втручання;
 • сучасні діагностичні та лікувальні ендоскопічні технології;
 • сучасні методи лікування опікової хвороби;
 • нові технології в лапароскопічній хірургії;
 • сучасні можливості ендокринної хірургії;
 • сучасні погляди на лікування варикозної хвороби, хронічної венозної недостатності та трофічних виразок нижній кінцівок;
 • особливості лікування гнійно-запальних процесів.
 • Узагальнення гуртківцями отриманих результатів науково-дослідної роботи та створення студентами повідомлень і мультимедійних презентацій своїх досліджень.
 • Постійна участь в конференціях для студентів та молодих вчених.

 

Кількість постійних членів гуртка станом на вересень 2022 року – 14 студентів (набір триває). Кількість засідань гуртка протягом навчального року – 14 (тематика засідань на осінній семестр 2022/23 навчального року відображена в тематичному плані). Крім обговорення з викладачем науково-практичних аспектів запланованої теми, засідання включає демонстрацію хворих з аналізом історій хвороб, доповіді студентів за результатами проведених робіт, обговорення подальшого наукового пошуку, участь в практичній діяльності клініки тощо).

 

Робота гуртка упродовж навчального року є чітко спланованою з урахуванням побажань студентів. Методами стимулювання науково-практичної діяльності гуртківців є зарахування роботи в гуртку, як самостійної та індивідуальної роботи під час вивчення дисципліни з нарахуванням відповідної кількості балів, презентація результатів проведеної роботи на наукових конференціях, з’їздах, в періодичних виданнях тощо, отримання рекомендацій на подальшу науково-практичну роботу зі спеціальності.

 

Клінічними базами, на яких функціонує гурток є відділення КНП «КМКЛ №3», а саме: хірургічне, гнійної хірургії, кістково-гнійної хірургії, травматології, хірургії кисті, ендокринної хірургії.

 

Студентський науковий гурток кафедри загальної хірургії №2 проводить плідну співпрацю з студентськими науковими гуртками кафедр ортопедії та травматології, акушерства і гінекології №2 та пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Члени гуртка беруть участь у роботі СНТ імені О.А. Киселя.

 

Засідання гуртка проходять в аудиторії хірургічного відділення  КНП «КМКЛ №3» (4 поверх хірургічного корпусу) та режимі онлайн-відеоконференцій.