НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Студентський науковий гурток

Науковий студентський гурток «Нутриціологічна школа»

кафедри гігієни та екології №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Науковий керівник Білко Т.М., к.мед.н., доцент.

Науковий студентський гурток існує з моменту заснування кафедри гігієни харчування, тобто з 1935 року. Першим науковим керівником гуртка був завідувач кафедри, доцент Г.Ф.Полак. Науковий студентський гурток починає активно працювати з 50-х років минулого століття у період керівництва кафедрою проф. Барченко І.П., коли студентів почали активно залучати до науково-практичної діяльності згідно наукових напрямків кафедри. Потім найбільш талановитих гуртківців стали рекомендувати до аспірантури та роботи на кафедрі. Гуртківцями кафедри були д.мед.н. професор Григоров Ю.Г., який протягом майже 30 років очолював відділення геропротекторного харчування інституту геронтології АМН України, д.мед.н, професор Припутіна Л.С., яка тривалий час працювала в інституті гігієни харчування, к.мед.н Кравченко Є.Г., Гординя Р.І., Руль Ю.В., Гіль М.А., Ольшевська О.Д., Яковенко В.Г., Білко Т.М., Аністратенко Т.І., які в подальшому працювали, а деякі працюють і нині на кафедрі гігієни та екології №4 (в минулому кафедра гігієни харчування), а також багато інших гуртківців, які працюють у науково-дослідних інститутах, у НМУ імені О.О.Богомольця та практичними лікарями в сфері охорони здоров’я.

Основні наукові напрямки гуртка:

 • дослідження та оцінка харчової і біологічної цінності есенціальних нутрієнтів харчових продуктів;
 • вивчення особливостей метаболізму мікро- та макронутрієнтів в організмі при надлишковому, недостатньому та оптимальному харчуванні, принципи аліментарної корекції;
 • вивчення парафармакологічних, антиоксидантних, детоксикаційних, та інших властивостей харчових продуктів та фітосировини;
 • створення нових харчових продуктів з підсиленою специфічною парафармакологічною ефективністю для лікувального та лікувально-профілактичного харчування;
 • вивчення механізмів та патогенетичних ланцюгів натуропатичної (в тому числі нутриціологічної) корекції сомато-психічних та психо-соматичних розладів;
 • вивчення механізмів та патогенетичних ланцюгів натуропатичної профілактики та корекції соматичних та асоційованих з ними стоматологічних захворювань;
 • вивчення специфічної лікувально-профілактичної ефективності нових харчових продуктів та раціонів харчування;
 • гігієнічне обґрунтування використання харчових добавок в технології виробництва продуктів харчування;
 • вивчення особливостей харчового статусу та харчування окремих груп населення України
 • дослідження впливу нано-часток різних мінеральних речовин на організм та методи аліментарної корекції їх негативної дії.

Станом на 2017 рік список членів наукового студентського гуртка кафедри включає 17 студентів.

За період 2014-2017 н.р. студентами кафедри зроблено 36 доповідей на наукових конференціях студентів та молодих вчених, серед яких на науковій конференції НМУ імені О.О. Богомольця, секція гігієна та екологія, 27.04.2017р. студент медичного факультету № 4 Самчук В.М. отримав диплом І ступеня у номінації «Краще дослідження», науковий керівник доцент Білко Т.М. і студентка медичного факультету № 4 Петросян А.А. отримала диплом ІІІ ступеня у номінації «Краще дослідження», науковий керівник асистент Єльцова Л.Б.. Результати наукових досліджень опубліковані в матеріалах наукових конференцій в кількості 18 тез доповідей та 3 наукових статтях у фахових журналах.

Засідання гуртка відбуваються згідно плану, який був наданий у Раду СНТ імені О.А. Киселя.

Активним членам гуртка кафедра надає рекомендації на наукову роботу після закінчення університету.

 

 

Основні наукові напрямки роботи гуртка:

 • вивчення парафармакологічних, антиоксидантних, детоксикаційних, та інших властивостей харчових продуктів та фітосировини;
 • створення нових харчових продуктів з підсиленою специфічною парафармакологічною ефективністю для лікувального та лікувально-профілактичного харчування;
 • вивчення механізмів та патогенетичних ланцюгів натуропатичної (в тому числі нутриціологічної) корекції сомато-психічних та психо-соматичних розладів;
 • вивчення специфічної лікувально-профілактичної ефективності нових
 • харчових продуктів та раціонів харчування;
 • вивчення особливостей харчового статусу та харчування окремих груп населення України.

Станом на 2012 рік список членів наукового студентського гуртка кафедри включає 21 студента та 2 лікарів-інтернів, які працюють у СЕС м. Києва за фахом „гігієна харчування ”.

За період 2009-2014 н.р. студентами кафедри зроблено 59 доповідей на наукових конференціях студентів та молодих вчених, опубліковано 53 тези та 2 наукові статті у фахових журналах.

  
Студенти-гуртківці з викладачами кафедри.


Наукове спілкування студентів-гуртківців
з завідувачем кафедри С.Т.Омельчуком.


Участь студентів-гуртківців кафедри у міжнародній науково-практичній конференції до всесвітнього дня здоров’я, що відбулася 6-7.04.2011 року.