НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №2

 

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

Цимбалюк Руслан Степанович

В 1996 році успішно закінчив медичний факультет № 2 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1996 по 1998рр. навчався  в інтернатурі за фахом “Хірургія” на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Починаючи з  1996р. працював на посаді старшого лаборанта, з 1999 року – асистента, з 2019 року працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2009-2014рр. працював заступником декана медичного факультету № 2, 2014-2015рр. – заступником декана з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів, починаючи з 2015 року – заступник начальника відділу з лікувально-консультативної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

Кандидат медичних наук за фахом «Хірургія».

Загальний науково-педагогічний стаж складає 21 рік. Лікарський стаж – 24 роки. Загальний медичний стаж – 33 роки.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія», сертифікат спеціаліста зі спеціальностей «Організація і управління охороною здоров’я» та «Гастроентерологія».

Володіє англійською мовою (рівень В2).

Має 36 друкованих праць, з них 25 статей та тез, 11 патентів на  корисну модель.

Індекс Гірша за Scopus – 1, за GoogleScholar – 3.

В 2011 році відзначений Подякою Міністра охорони здоров’я України.

В 2016 році відзначений Подякою Київського міського Голови.

В 2016 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

В 2017 році відзначений «Орденом Святого Миколая Чудотворця» Української православної церкви.

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 З ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

Стародубська Олександра Олексіївна

-кандидат медичних наук,  доцент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ ім.О.О.Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2010 році.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію та здобула ступінь кандидата медичних наук.

З серпня 2010 р. працювала старшим викладачем, потім асистентом, а з 2019 року переведена на посаду доцента кафедри патологічної анатомії №2.

Cпівавтор   навчально – методичних рекомендацій, 7 навчальних посібників, 1 навчальної програми. Автор 20 наукових праць, статей та тез, надрукованих в українських методичних, педагогічних та медичних виданнях,  має 4 публікації в журналах, які включені в міжнародну наукометричну базу SCOPUS.

 

 
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСІВ

Мірошніченко Ольга Сергіївна

Викладач кафедри україністики, заступник декана медичного факультету №2.

2007.р закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка «Інститут філології» за спеціальністю «Українська мова та література, фольклористика».

З 2010 року – викладач кафедри україністики.

2012 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджер».

Має публікації у фахових виданнях і диплом про другу вищу освіту зі спеціальності «Адміністративний менеджмент». Профорг кафедри.

 

med2_01

Історія медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

n2_1Перший декан – талановитий педагог, видатний вчений, д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії Іванюта Орест Максимович.
Очолював деканат з 1971 по 1979 рік.

n2_2

З 1979 по 1985 рік деканом працював Биць Юрій Вікторович д.мед.н., профе-сор, лауреат Державної премії УРСР, який працює над проблемами порушень метаболізму судинної стінки та моделюванням атеросклерозу. В теперішній час працює завідувачем кафедри патологічної фізілології.

n2_3З 1985 по 1988 рік факультет очолив Хмелевський Юрій Володимирович д.мед.н., про-фесор, лауреат премії ім.Пал-ладіна, автор 4 монографій, 150 наукових праць. Його роботи присвячені питанням обміну вітамінів та коферментів, їх застосуванню у лікуванні серцево-судинної патології. В теперішній час професор Хмелевський Ю.В. працює на кафедрі біологічної хімії.

n2_4

З 1988 по 1990 рік деканом медичного факультету №2 був Балтайтіс Юлій Вікторович д.мед.н., професор, учень професора Матяшина І.М., завідувач кафедри факультетської хірургії, в минулому керівник і засновник Республіканського проктологічного центру, автор 150 наукових праць, 4 монографій присячених питанням ендоскопічної хірургії, хірургічної гастроентерології, проктології.

Сова Сергій Геннадійович. Декан медичного факультету №2 у 2019-2020 рр. Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.  Засновник та член правління ГО “Всеукраїнська організація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці». Автор та співавтор 73 наукових праць. Індекс Гірша за Google Scholar – 3,0; за Scopus – 1,0.

 

 

 

n2_5

В цьому будинку за адресою бул. Шевченко, 13 на 4 поверсі був розташований деканат медичного факультету №2 до 1984 року.

n2_6

Лікувальні корпуси найстарішої міської клінічної лікарні, на базі якої працювали та продовжують працювати клінічні кафедри медичного факультету №2.

Медичний факультет №2 сьогодні.

Історія медичного факультету №2 розпочалася у червні 1976 року, коли на базі єдиного лікувального факультету Київського медінституту було вирішено створити два окремі факультети: медичний №1 і №2. На той час це було обґрунтовано переважно організаційними питаннями, але за 40 років стало очевидним, що медичний факультет №2 – це не просто окрема структура, а цілий світ зі своєю душею, неповторною атмосферою і надзвичайно цікавим наповненням.

Факультет має в підпорядкуванні 12 кафедр, на яких працюють 217 викладачів. Більшість кафедр – клінічні, саме на них студентів вчать не лише здобувати теоретичні знання, а й інтегрувати їх у цілісну картину сприйняття та впроваджувати у практику. Загалом наші студенти мають змогу навчатись на 31 клінічній базі.

На медичному факультеті №2 здобувають нові знання і навички близько 2,5 тисячі студентів, в тому числі – іноземні. З 1976 року факультет підготував понад 17 тисяч висококваліфікованих лікарів.

Історію творять люди. Ми такі, завдяки великій кількості непересічних особистостей.

На кафедрах факультету викладали, навчали своїй майстерності відомі вчені: академік АМН СРСР А.Ромоданов, член-кореспондент АМН СРСР О.Грицюк , член-кореспондент АМН СРСР Б.Маньковський, лауреат Державної премії СРСР В.Земсков, професор Г.Воронков, професор С.Голігорський, професор І.Курилін, професор Д.Наливайко, професор І.Потоцький, професор М.Путилін, професор С.Слинчак, професор М.Черенько, професор Т.Шлапак, професор Б.Щепотін, професор О.Ярош та інші видатні вчені.

За роки існування факультету змінилося 7 деканів.

Першим деканом факультету був видатний організатор, талановитий педагог, клініцист-фтизіатр, громадський діяч – професор Орест Максимович Іванюта (1976-1979).

З 1979 до 1985 року факультет очолював патофізіолог доктор медичних, лауреат Державної премії УРСР, професор Юрій Вікторович Биць. Як творча та непересічна особистість професор Юрій Биць користувався великою повагою і шаною серед студентів і співробітників університету.

З 1985 року деканом факультету став біохімік, доктор медичних наук, лауреат премії ім. О.В. Палладіна, професор Юрій Володимирович Хмелевський. Юрій Хмелевський займав посаду декана до 1988 року.

З 1988 до 1990 року медичного факультету №2 очолив доктор медичних наук., завідувач кафедри факультетської хірургії, професор Юлій Вікторович Балтайтіс. Декан Юлій Балтайтіс в минулому був керівником і засновником Республіканського проктологічного центру, який займався проблемами ендоскопічної хірургії, хірургічної гастроентерології та проктології.
З 1990 до 2014 року деканом медичного факультету №2 був видатний кардіолог, член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Європейського товариства кардіологів, професор Василь Захарович Нетяженко.

У 2014–2015 років посаду декана факультету займав доктор медичних наук, хірург вищої категорії, серцево-судинної та невідкладної хірургії, професор Віктор Анатолійович Черняк.

З 2015 року медичний факультет №2 очолила кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4, хірург вищої категорії Наталія Юріївна Літвінова. Сьогодні на факультеті відбуваються зміни: вдосконалюється система електронного деканату, деканат відкритий для студентів, їхніх ідей та пропозицій.

Спільними зусиллями викладачів і студентів університету розвивається навчальна та наукова діяльність. У 2015 році було створено Студентський науковий центр – об’єднання студентських наукових гуртків кафедр. За час його існування було проведено багато спільних засідань, майстер-класів та експериментів. Найцікавіші – об’єднані засідання кількох гуртків, що дає змогу застосувати мультидисциплінарний підхід до вивчення патологій, пов’язати фундаментальну медицину із клінічною практикою. До засідань у гуртках залученні також іноземні студенти. Для них засідання ведуться англійською мовою.

Студенти медичного факультету №2 беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях в Україні і за кордоном, проходять стажування в рамках міжнародних обмінів IFMSA. Цього року студенти побували в 20-ти країнах світу. Вже кілька років поспіль вихованці НМУ стають лауреатами Стипендіальної програми “Завтра.UA”, а також виграють гранти на власні дослідження.

Як писав Антон Чехов, усе в людині повинно бути прекрасним. Студенти факультет всебічно розвивається, крім навчання і науки на факультеті вирує енергійне громадське і культурне життя. Медичний факультет №2 – перший факультет, на якому студентське самоврядування користується правами, наданими новим Законом України «Про вищу освіту», генерує та втілює багато творчих ідей щодо урізноманітнення та поліпшення всіх сфер життя на факультеті. Перші серед факультетів почали проводити загальні вибори старост, в тому числі гуртожитків.

Для своєчасного інформування студентів про університетські заходи Медичний факультет №2 створив сторінки факультету у соціальних мережах:

/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/
https://www.facebook.com/nmumed2/?fref=ts

Ми віримо, що лише те суспільство має майбутнє, яке вміє себе організувати, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, може перетворити потенціал сукупності окремих особистостей на потенціал колективної співпраці. Цього року було започатковано нову практику підготовки третьокурсників до тестування “КРОК-1”, у рамках якої старшокурсники ділились своїми знаннями та досвідом.

Наразі Студентська рада факультету налічує 5 відділів: інформаційний, культурно-розважальний, спортивний, навчальний, науковий і соціально-виховний.
Народна мудрість каже: “Хто не вміє гарно відпочивати, той не може й добре працювати!” Студенти медичного факультету №2 не забувають і про дозвілля.
У березні 2016 року в університеті було проведено перший конкурс талантів. Найбільша кількість учасників, які пройшли відбір, склали саме студенти медичного №2. Також у червні 2016 року спільно з Медичним факультетом №1 та за сприяння Профкому студентів НМУ було започатковано День лікувальної справи.

Студенти Медичного факультету №2 – багаторазові учасники та переможці інтелектуальних ігор НМУ, таких як “Що? Де? Коли?”, “Медичний турнір”. А також беруть участь і займають призові місця в спортивних змаганнях з футболу та футзалу, гирьового спорту, армреслінгу, волейболу та багатьох інших.

Ми любимо свій факультет, пишаємось тим, чого досягли і працюємо над тим, щоб бути ще кращими.

53t0g9xsprs
ceox9jmvizy
di0nj-eprs0
j1nnzaijsvs
jqoxhkulebe
jtygrrhcl3k
mn5ha4vsvi4
po7t9vmshro

vfgwqgzdzee
x0oqqd7fbaw
xtxqw1u04pu
xzhkp7akihu
zwllegfcmke
zyyzze3jefy

Кваліфікаційна комісія Медичного факультету №2

slide_1

slide_2
slide_3
slide_4
slide_5
slide_6
slide_7
slide_8
slide_9
slide_10
slide_11
slide_12
slide_13
slide_14

Деканат Медичного факультету №2 (/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/)

Представники кафедр:

Анатомії людини (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-anatomyy-cheloveka/)

Україністики (/zagalni-vidomosti/kafedri/chair-ukrainian-studies/)

Фармакології (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-farmakologyy-y-klynycheskoj-farmakologyy/)

Внутрішньої медицини №2 (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-internal-medicine-2/)

Акушерства та гінекології №3 (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-obstetrics-gynecology-3/)

Нормальної фізіології (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-fyzyologyy/)

Патологічної фізіології (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-of-pathophysiology/)

Педіатрії №2 (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-pediatrics-2/)

Біологічної та біоорганічної хімії (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-bioorganic-biological-chemistry/)

Оперативної хірургії та топографічної анатомії (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-gross-anatomy/)

Гістології та ембріології (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gystologyy-y-embryologyy/)

Гігієни та екології (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gygyeny-y-ekologyy/)

Хірургії №4 (/zagalni-vidomosti/kafedri/department-surgery-4/)

Патологічної анатомії №1 (/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-patologycheskoj-anatomyy-1/)

Студентська рада Медичного факультету №2 (https://vk.com/nmu_med_ll)