Кафедра нефрології та урології

Співробітники кафедри

Завідувачка кафедри

Красюк Ірина Василівна – завідувачка кафедри, к.мед.н., доцент, лікар-нефролог

 • У 1988 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського медичного інституту;
 • 1989-1994 роках працювала дільничним терапевтом поліклініки №1 Дніпровського РМО міста Києва;
 • З 1994 до 1996 року навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби»;
 • з 1996 до 1999 року – в аспірантурі за спеціальністю «терапія» на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №2 НМУ. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на хронічний гломерулонефрит»;
 • З 1999 року по 2020 рік працювала асистентом та доцентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ;
 • У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2;
 • З вересня 2020 року працювала на посаді доцента кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти;
 • З березня 2023 року працювала на посаді доцента кафедри нефрології та ектракорпоральної терапії післядипломної освіти;
 • З жовтня 2023 року по теперішній час працює зав. кафедри нефрології та урології післядипломної освіти;
 • Є автором та співавтором понад 70 наукових робіт, що опубліковані у фахових та зарубіжних виданнях, 2 патентів на корисну модель;
 • Рівень володіння англійською мовою – В2, проводила навчання іноземних студентів англійською мовою;
 • Співавтор навчального посібників для англомовних студентів;
 • Підготувала студентів, які зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина»;
 • Виконує діагностичну та лікувально-консультативну роботу в міському нефрологічному центрі. Лікарський стаж 33 роки.

 

 

Дудар Ірина Олексіївна, д.мед.н., професор, лікар-нефролог вищої категорії

1981р. – закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця медичний факультет за спеціальністю “лікувальна справа”.

*  1981-1990 рр. – лікар-нефролог   відділення ”Трансплантації  нирки з   групою   гемодіалізу” інституту  урології   та   нефрології АМН м. Києва.

*  1990-2002 рр. – науковий   співробітник,   старший   науковий  співробітник відділу   терапевтичної  нефрології  інституту  урології   та   нефрології АМН м. Києва.

* 1990 р. –  спеціалізація з “нефрології” в КМАПО імені П.Л.Шупика.

* 1992 рік отримала вищу категорію за спеціальністю “нефрологія”.

* 1993 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності “внутрішні  хвороби”.

*  1997 р. – присвоєно Вчене звання Старшого Наукового співробітника зі спеціальності “внутрішні  хвороби”.

* 2001 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності “внутрішні  хвороби”.  Отримано   диплом д.мед.н.

*  2002 р. – головний   науковий  співробітник   відділу   нефрології   Інституту нефрології   НАМН України.

* 2003-2023 р. –завідувач відділом   еферентних технологій Інституту нефрології   НАМН України.

*  2013 р. – присвоєно Вчене звання Професора зі спеціальності 14.01.37. Нефрологія

* 2002 р. -2018 р. Віце   президент   Української   асоціації нефрологів

* 2018 р. по   теперішній   час   Віце   президент   Української   асоціації нефрологів  та   фахівців  з  трансплантації   нирки

*  2014 – 2019 професор кафедри терапії   НМУ імені О.О.Богомольця.

*   за  серію наукових робіт багаторазово   нагороджена   грамотами   президії   НАМН.

* 2002 р.   по   теперішній   час працює на   базі Київського міського центру нефрології та діалізу

*2022-2023 Голова Комітету Надзвичайних  ситуацій,  створеного для   надання   медичної   допомоги   нефрологічним хворим під час   війни.

* Співавтор понад 600 наукових праць, 18 патентів на винахід, навчальних посібників, виступає з доповідями на профільних наукових форумах, є членом  ISN (International Society of Nephrology),  ERA-ЕDTA.

 

 

Карпенко Олена В’ячеславівна – доцент кафедри, к.мед.н., лікар-нефролог

 • 1999р. – закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця медичний факультет за спеціальністю “лікувальна справа”.
 • 1999-2000 рр. – проходження інтернатури в НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю “терапія”, працювала лікарем-інтерном в Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології м. Києва.
 • 2000-2002 рр. – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №2 НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю “терапія”.
 • 2002-2005 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №2 НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю “терапія”.
 • 2005 р. – за серію наукових робіт удостоєна Академічної премії АМН України для молодих вчених в галузі медицини.
 • 2006 р. – спеціалізація з “нефрології” в КМАПО імені П.Л.Шупика.
 • 2006 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “нефрологія”.
 • 2016 р. – отримала вищу категорію за спеціальністю “нефрологія”.
 • 2017 р. – отримала першу категорію за спеціальністю “терапія”.
 • 2005-2018 рр. – працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця.
 • 2018-2023 р. – працювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О.Богомольця.
 • 2018 р. – проходила стажування в Ягелонському університеті (Польща) щодо запровадження ситеми OSCE в НМУ.
 • 2019 р. – присвоєне вчене звання “доцент”.
 • З січня 2023 р. по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі нефрології та урології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця на клінічних базах – Київський міський центр нефрології та діалізу та консультативно-діагностична поліклініка Університетської клініки НМУ імені О.О.Богомольця.
 • Співавтор 76 наукових праць, патенту на винахід, навчальних посібників, виступає з доповідями на профільних наукових форумах, є членом ISN (International Society of Nephrology). В 2022 р. – лауреат I премії від Національної Академії наук вищої освіти України у номінації “Наукові статті”. Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі та студентський науковий гурток.

 

 

Завальна Ірина Миколаївнаасистент кафедри, лікар-нефролог

 • У 2004 році закінчила Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця;
 • Із 2004 по 2005 р.р. навчалась в інтернатурі за фахом терапія на кафедрі госпітальної терапії №2,НМУ ім.О.О.Богомольця;
 • У 2007р пройшла спеціалізацію з нефрології у НУОЗ України імені П.Л.Шупика;
 • 2019 р. – спеціалізація з дитячої нефрології, Національна медична академія післядипломної освіти;
 • З 2021 по 2022 роки працювала асистентом кафедри нефрології та нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л.Шупика;
 • Січень 2023-жовтень 2023– асистент кафедри нефрології та екстракорпоральних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • З жовтня 2023 року по теперішній час – асистент кафедри нефрології та урології Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • Виконує лікувально-консультативну роботу в клініці нефрології професора Дмитра Іванова. Лікарський стаж 18 років;
 • Має 2 статті опубліковані публікації  у вітчизняних журналах;
 • З лютого 2023 року здобувач вищої освіти доктора філософії, спеціальність медицина 222, спеціалізація нефрологія, тема «Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії інгібіторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та COVID-19».

 

 

Лагодич Єлізавета Костянтинівна – асистент кафедри, лікар-дитячий нефролог

 • У 2014 році закінчила Харківський національний медичний університет (ХНМУ), педіатричний факультет;
 • 2014-2016 рр. – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія», ХНМУ, кафедра педіатрії №1 та неонатології, КНП ХОР «ОДКЛ»;
 • 2016-2018 рр – клінічна ординатура за спеціальністю «Педіатрія», ХНМУ, кафедра педіатрії №1 та неонатології, КНП ХОР «ОДКЛ»;
 • 2019 р. – спеціалізація з дитячої нефрології, Національна медична академія післядипломної освіти;
 • 2018-2019 рр – лікар-стажист з дитячої нефрології, лікар-дитячий нефролог, КНП ХОР «ОДКЛ»;
 • 2020 р по теперішній час – лікар-дитячий нефролог приватна клініка «KinderKlinik», приватна клініка «привітна клініка», приватна клініка «SovaKlinik» м. Київ;
 • 2022-2023 рр – асистент кафедри нефрології та НЗТ, Національний університет охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика;
 • Січень 2023-жовтень 2023– асистент кафедри нефрології та екстракорпоральних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • З жовтня 2023 року по теперішній час – асистент кафедри нефрології та урології Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • Має більше 20 друкованих праць;
 • Має додаткову освіту – Київський торгівельно-економічний університет, магістр, публічне управління та адміністрування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, магістр, дієтологія та безпека харчових продуктів, консультант з грудного вигодовування;
 • З лютого 2023 року здобувач вищої освіти доктора філософії, спеціальність медицина 222, спеціалізація нефрологія, тема «Ефективність біологічної терапії при гломерулонефритах у дітей».

 

 

 

Петрова Анна Сергіївна PhD асистент кафедри урології та нефрології інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

лікар-нефролог

тел. 0931971748

E-mail: anna2311doc@ukr.net

Освіта:

 • 2003-2006 р.р. Київський медичний коледж № 3.

Спеціальність сестринська справа, здобула кваліфікацію медична сестра.

 • 2006- 2012 р.р. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Спеціальність -лікувальна справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар
 • 2012-2014 р.р. навчався в інтернатурі за фахом лікар загальної практики – сімейний лікар.
 • 2014-2016 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • 2016-2020 р.р. навчалась в клінічній аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктор філософії) з теми: “Ефективність мелатоніну в складі комплексної терапії хворих на хронічну хворобу нирок V стадії “.

Наукова діяльність:

–    2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктор філософії) з теми: “Ефективність мелатоніну в складі комплексної терапії хворих на хронічну хворобу нирок V стадії “.

– Член комітету молодих нефрологів Міжнародної спільноти нефрологів

– Член Комітету послів освіти Міжнародної спільноти нефрологів

– Науковий співробітник Всесвітнього атласу здоров’я нирок ISN (ISN-GKHA)

– Стипендіат Міжнародної спільноти нефрологів за внесення вкладу в розвиток нефрології у 2023 році.

– Член Європеської ниркової асоціації (ERA)

 • Автор та співавтор більше 50 нпукових праць.
 • Індекс Гірша (Google Scholar) – 5.

Досвід роботи:

 • Серпень 2014- вересень 2014 – КНП «ЦПМСД № 1» Дніпровського р-ну м. Києва. Посада: лікар загальної практики-сімейної медицини
 • Вересень 2014 – жовтень 2016 Київська медична клінічна лікарня № 3

Посада: лікар-терапевт приймального відділення

 • Вересень 2014 – березень 2019 Київська медична клінічна лікарня № 3 (Київський міський науково-практичний центр нефрології та діалізу)

Посада: лікар-нефролог діалізних залів

 • Березень 2019 – жовтень 2020 КНП «КМЦ нефрології та діаліз»

Посада: лікар-нефролог діалізних залів

 • 2020-2024 р.р. року працювала на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Загальний педагогічний стаж складає  4 роки.

 • З 01 квітня 2024 р. асистент кафедри урології та нефрології інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця

Інше:

Позаштатний експерт НСЗУ з питань лікування пацієнтів з нирковою недостатністю

 

 

                       

 

Турчак Наталія Ігорівна – лаборант кафедри

 • У 2009 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит»;
 • 2007 – 2008 рр. – спеціаліст управління продажу та розвитку бізнесу в ТОВ «ВіЕйБі Експрес», м. Дніпропетровськ;
 • березень 2010 – вересень 2010 р. – старший лаборант кафедри філології Дніпропетровського державного аграрного університету;
 • 2013 – 2014 рр. – голова правління кооперативу у СВК «Мол – ресурс», м. Дніпропетровськ;
 • 2023 р. по теперішній час – лаборант кафедри нефрології та урології Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О. О. Богомольця.