Кафедра нефрології та урології

Інформація для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Можлива спеціалізація з «нефрології» та «дитячої нефрології» за кошти державного бюджету, фізичних або юридичних осіб, за навчальним планом та індивідуальним графіком.

Щорічно проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю із отриманням балів БПР:

Щотижнево проводяться консультативні понеділки з експертами із Німеччини з аналізом найбільш складних клінічних випадків, членами ERA-EDTA.

 

Навчальна література для слухачів курсів підвищення кваліфікації