Кафедра нефрології та урології

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота проводиться на післядипломному рівні за напрямами:

 1. Спеціалізація за спеціальностями:
 •     «нефрологія»
 •     «дитяча нефрологія»
 1. Стажування за спеціальніостями:
 •     «нефрологія»
 •     «дитяча нефрологія»
 1. Тематичне удосконалення:
 •     «Інфекції сечової системи у дорослих і дітей»,
 •     «Артеріальна гіпертензія при хворобах нирок: як лікувати?»,
 •     «Полікістоз нирок і кісти нирок: діагностика та лікування»,
 •     «Сучасна корекція прогресування хронічної хвороби нирок»,
 •     «Гломерулонефрити у дорослих та дітей»,
 •     «Питання ранньої діагностики захворювань нирок в практиці сімейного лікаря, терапевта та педіатра»,
 •     «Актуальні питання нефрології в практиці лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини»
 •     «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування»
 •     «Методи скринінгу та діагностики основних захворювань нирок»
 •     «Допомога нефрологічним хворим в умовах військового стану»,
 •     «Діабетична хвороба нирок: діагностика та лікування»

Навчальні плани та програми кафедри адаптовані до фахових європейських програм. Викладання ведеться українською та англійською мовами.

 

Інформація про цикли

 •     Відповідальна за організацію та проведення циклів тематичного удосконалення (ТУ)

асистент Лагодич Єлізавєта Костянтинівна
Тел. +380-97-464-76-65 (Viber, Telegram), e-mail  liza.petrenko25@gmail.com

доцент Карпенко Олена Вячеславна
Тел. +380-67-967-74-87, e-mail  karpenko05.12@ukr.net

 •     Відповідальна за організацію та проведення циклів спеціалізації «дитяча нефрологія»

асистент Лагодич Єлізавєта Костянтинівна
Тел. +380-97-464-76-65 (Viber, Telegram), e-mail  liza.petrenko25@gmail.com

 •     Відповідальна за організацію та проведення всіх циклів навчання з нефрології

асистент Завальна Ірина Миколаївна
Тел. +380-96-569-53-86 (Viber, Telegram), e-mail  irazavalna1978@gmail.com

доцент Красюк Ірина Василівна
Тел. +380-67-720-38-73, e-mail  krasiukiv@gmail.com

 •     Нормативні документи, за якими відбувається навчання
 •     Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 напряму підготовки “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;
 •     Навчальний плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа” затверджений наказом МОЗ України від 08.07.2010 р №539 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749”;
 •     Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;
 •     Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014;
 •     Наказ МОЗ України № 1088 від 10.12.2010р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» ;
 •     Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII (2014) ;
 •     Наказ МОН України від 28.02.2014р «Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти»;
 •     Наказ МОЗ України №621 від  11.2005 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81»;
 •     Стратегія розвитку медичної освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 лютого 2019 року;
 •     Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»;
 •     Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 (зі змінами) «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»;
 •     Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1997 року № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування працівників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням»;
 •     Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”;
 •     Наказ МОЗ України від 09.96 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»;
 •     Наказ МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”;
 •     Наказ МОЗ України від 24.04.2008 року № 230 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.98 N 346»;
 •     Наказ МОЗ України від 23.02.2005 № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»;
 • Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами) та наказу МОЗ України від 25 липня 2023р № 1347 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями»

 

Навчально-методичний план на 2024

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

на 2024 рік (за рахунок Державного бюджету)

Кафедра нефрології та урології

Завідувач кафедри – Красюк Ірина Василівна +380-67-720-38-73

E-mail: krasiukiv@gmail.com

Контактні особи –Завальна Ірина Миколаївна +380-96-569-53-86

irazavalna1978@gmail.com

Лагодич Єлізавета Костянтинівна +380-97-464-76-65

liza.petrenko25@gmail.com

 

Кафедра нефрології та урології ІПО
1. Спеціалізація «Нефрологія» 02.01.24-02.07.24
01.10.24-01.04.25
Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі
2. Спеціалізація «Дитяча нефрологія» 01.10.24-01.04.25 Лікарі-педіатри
3. ТУ «Питання ранньої діагностики захворювань нирок в практиці сімейного лікаря, терапевта та педіатра» 15.01.24-26.01.24
14.10.24-25.10.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
4. ТУ «Інфекції сечової системи у дорослих і дітей» 18.03.24-29.03.24
02.12.24-13.12.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
5. ТУ «Полікістоз нирок і кісти нирок: діагностика та лікування» 08.04.24-19.04.24
03.06.24-14.06.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
6. ТУ «Артеріальна гіпертензія при хворобах нирок: як лікувати?» 13.05.24-24.05.24
23.09.24-04.10.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
7. ТУ «Сучасна ренопротекція при коморбідних станах» 19.02.24-01.03.24
09.09.24-20.09.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
8. ТУ «Гломерулонефрити у дорослих та дітей» 04.11.24-15.11.24
22.04.24-03.05.24
Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

на 2023 рік (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

Кафедра нефрології та урології

Завідувач кафедри – Красюк Ірина Василівна +380-67-720-38-73

E-mail: krasiukiv@gmail.com

Контактні особи –Завальна Ірина Миколаївна +380-96-569-53-86

irazavalna1978@gmail.com

Лагодич Єлізавета Костянтинівна +380-97-464-76-65

liza.petrenko25@gmail.com

Кафедра нефрології та урології ІПО
1 Спеціалізація «Нефрологія» 1.10.24-1.04.25 Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики – сімейні лікарі
2 Спеціалізація «Дитяча нефрологія» 25.09.24-25.03.25 Лікарі-педіатри
3 Спеціалізація «Урологія» 16.09.24-16.01.25 Лікарі-хірурги; лікарі-урологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю
4 ТУ «Артеріальна гіпертензія при хворобах нирок: як лікувати?» 15.01.24-19.01.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
5 ТУ «Методи скринінга та діагностики основних захворювань нирок» 26.02.24- 01.03.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
6 ТУ «Питання ранньої діагностики захворювань нирок в практиці сімейного лікаря, терапевта та педіатра» 11.03.24 – 15.03.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
7 ТУ «Допомога нефрологічним хворим в умовах військового стану» 01.04.24- 05.04.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
8 ТУ «Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування» 17.06.24 – 21.06.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
9. ТУ «Актуальні питання нефрології в практиці лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини» 02.09.24 – 06.09.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
10. ТУ «Діабетична хвороба нирок: діагностика та лікування» 04.11.24 -08.11.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
11. ТУ «Візуалізаційні методи скринінга та діагностики основних захворювань нирок» 16.12.24- 20.12.24 Лікарі-нефрологи, лікарі-нефрологи дитячі, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-урологи, лікарі-педіатри
12. Стажування «Нефрологія» Індивідуальний графік Лікарі-нефрологи
13. Стажування «Дитяча нефрологія» Індивідуальний графік Лікарі-нефрологи дитячі
14. Стажування «Урологія» Індивідуальний графік Лікарі-урологи

*Актуальну інформацію про навчальні цикли та вартість навчання на них необхідно уточнити у куратора циклу

 

Підстава для проведення стажування визначена наказом МОЗ України №1753 від 18.08.2021:

 1. Лікар, який своєчасно не пройшов атестацію на кваліфікаційну категорію, або якому відмовлено в атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, не може займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування.
 2. Стажування лікарів здійснюється у закладах післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти закладів вищої освіти.
 3. Направлення лікарів на стажування здійснюється закладом охорони здоров’я, в якому працює лікар, після узгодження із закладом післядипломної освіти або інститутом (факультетом) післядипломної освіти закладу вищої освіти терміну стажування, який визначається в кожному випадку окремо і може становити від одного до шести місяців.
 4. З метою визначення строку стажування не пізніше як за 14 календарних днів до проходження стажування заклад післядипломної освіти або інститут (факультет) післядипломної освіти закладу вищої освіти проводить тестування лікарів, яких направлено на стажування.

Рішення щодо терміну стажування лікаря приймається комісією, яка створюється у закладах післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти закладів вищої освіти (склад комісії має бути не менше 3 осіб), за результатами тестування.

 1. На період проходження стажування лікар зараховується закладом охорони здоров’я на посаду лікаря-стажиста.

Час стажування зараховується до стажу роботи з спеціальності.

 1. Лікарям за час стажування виплачується заробітна плата у розмірі посадового окладу лікаря-інтерна. Лікарі з інших населених пунктів забезпечуються гуртожитком, виплачується вартість проїзду до місця стажування і назад, добові за час перебування у дорозі – за рахунок закладу охорони здоров’я, що зарахувала його на посаду лікаря-стажиста.
 2. Лікарі, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю і бажають відновити медичну практику, проходять у закладах післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти закладів вищої освіти курси спеціалізації в порядку, визначеному Положенням про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року N 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за N 113.
 3. Після закінчення стажування або курсів спеціалізації закладом вищої медичної або післядипломної освіти видається сертифікат або посвідчення про проходження стажування або курсів спеціалізації, що є підставою для відновлення медичної практики за конкретною лікарською спеціальністю.
 4. Зарахування на цикл стажування після проходження тестування та визначення комісією тривалості стажування (місяців).