НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Наукова робота

Планова науково-дослідна робота кафедри.

Тема: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету типу 2, асоційованих захворювань та хронічних ускладнень».

 

Інформація про профілі співробітників кафедри в Scopus, Orcid, Google Scholar, Web of Science

Прізвище та ініціали співробіт-ника (укр. та англ. мовами) Індекс Гірша за Scopus

 

Посилання на профіль в Scopus

 

Посилання на профіль

Orcid.org

Індекс Гірша за Google Scholar Посилання на профіль в Google Scholar (Прізвище та ім’я в профілі) Індекс Гірша за Web of Science Посилання на профіль в Web of Science (Web of Science Researcher

ID)

Комісаренко Ю.І.

(Komisarenko Yuliia)

9 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55795227700&zone= https://orcid.org/0000-0001-9912-4879

 

 

 

19 Юлія Комісаренко

https://scholar.google.com.ua/citations?user=c9ZXIewAAAAJ&hl=uk

IH=15 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2117167

ID ABD-4260-2020

 

Кобиляк НМ

(Kobyliak Nazarii)

24 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55831452300 https://orcid.org/0000-0001-9814-689X 30 Назарій Кобиляк

https://scholar.google.com.ua/citations?user=52a-2OAAAAAJ&hl=uk

IH=25

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/608232

 

ID R-8703-2016

Бобрик МІ

(Bobryk MI)

2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508111501&eid=2-s2.0-0033202022 https://orcid.org/0000-0002-7477-213X 4 Maryna Bobryk

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=G-l3KBYAAAAJ

IH=1

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2493443

ID AAG-1290-2020

Михальчишин Г.П.

(Mykhalchyshyn, Galyna)

10 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56084498200&zone= https://orcid.org/0000-0002-4482-0938 17 Галина Михальчишин

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UFrXNV8AAAAJ&hl=uk

 

IH=12 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2117222

ID ABD-4324-2020

 

Шуляренко Л.В.

(Shuliarenko LV)

1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38362447500 https://orcid.org/0000-0003-0724-9039 3 Лариса Шуляренко

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0GhxWMwAAAAJ&hl=uk

0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2938744

ACO-0992-2022

Кондратюк КО

(Kondratiuk KO)

0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56560298100&eid=2-s2.0-84925047882 відсутній 3 Екатерина Кондратюк

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WWnMRSwAAAAJ

Приступюк ЛО

(Lev Prystupiuk)

  відсутній відсутній 3 Lev Prystupiuk

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2MXJ6ckAAAAJ&hl=uk

0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27230573

FSW-0180-2022

Дмитро Кирієнко

(Dmytro Kyriienko)

8 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201357946 https://orcid.org/0000-0002-1816-6223 11 Дмитро Кирієнко

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_d71FscAAAAJ

IH=10 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2116654

ID ABD-3699-2020

Тетяна Юзвенко

(Tetyana Yuzvenko)

1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205556487&eid=2-s2.0-85060529214 https://orcid.org/0000-0003-4229-2075 6 Тетяна Юзвенко

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=86wy7WgAAAAJ

0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3521233

AES-2063-2022

Конах Валентина

(Valentyna Konakh)

0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506123854 https://orcid.org/0000-0003-2821-2884 3 Валентина Конах

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7oDvpVwAAAAJ

0 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2574361,3071438,32779648

GPV-9419-2022

 

 

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

 

ПІБ Посада Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться
Комісаренко Ю.І. Член Вченої Ради Д26.558.01, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
Комісаренко Ю.І. Член Вченої Ради Д 26.631.01, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Юзвенко Т.Ю. Голова Вченої Ради Д 26.631.01, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Юзвенко Т.Ю. Член Вченої Ради Д26.558.01, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

 

Список співробітників та аспірантів кафедри, які мають державні нагороди (ордени і медалі, почесні звання), є лауреатами Державної премії

 

ПІБ Державна нагорода, рік нагородження або присудження
Кобиляк Назарій Миколайович Молодий вчений року в номінації «Науковець з наукометричною базою», 24.09.2021

 

Молодий вчений року в номінації «Докторант року в галузі хімічних та біологічних наук», 24.09.2021

 

Доповіді співробітників кафедри на наукових форумах за 2021-2022рр

  1. доц. Бобрик М.І. «Дискусійні питання діагностики тиреоїдної дисфункції». Науково-освітній проект Школа Ендокринолога Київ 06-09.09.2022 Київ.
  2. доц. Бобрик М.І. «Синдром резистентності до тиреоїдних гормонів. Як діагностувати і лікувати». Науково-практична конференція УНПЦЕХ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ Київ 29-30.09.2022.
  3. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І «Вплив стресу на поведінку людини, розвиток метаболічного синдрому: роль вітаміну Д3». Науково-практична конференція «Внутрішня медицина в умовах сучасних викликів» Київ 16-17.06.2022
  4. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Переддіабет: клінічна мозаїка». Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із метаболічними порушеннями» Київ 27-28.01.2022
  5. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Метаболічні наслідки дефіциту вітаміну D у розвитку цукрового діабету та його ускладнень». Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із метаболічними порушеннями» Київ 27-28.01.2022
  6. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Метаболічні наслідки дефіциту вітаміну D у розвитку цукрового діабету та його ускладнень». Науково-практична конференція «Коморбідний ендокринологічний пацієнт – 2022» Київ 26.07.2022
  7. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «D-дефіцит: що відомо, як діяти, клінічні перспективи». Науково-практична конференція УНПЦЕХ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ Київ 29-30.09.2022
  8. доц. Бобрик М.І. «Діагностика інсулінорезистентності при СПКЯ». Метаболічний синдром в ендокринно-гінекологічному аспекті Київ 29-30.10.2021.

 

Дослідження аспірантів тісно пов’язані з темою кафедри та є невід’ємною складовою наукової роботи: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету 2 типу, асоційованих захворювань та хронічних ускладнень».

Єрохович Вікторія Миколаївна: «Рання діагностика та оптимізація лікування хворих на хронічну хворобу нирок при цукровому діабеті 2 типу в залежності від забезпечення вітаміном Д».

Юзвенко Віолетта Сергіївна: «Вплив порушень сну на динаміку маси тіла в осіб з інсулінорезистентністю»,

В роботі Єрохович В.М. будуть вивчатися нові підходи до ранньої діагностики та оптимізації лікування хворих на хронічну хворобу нирок при цукровому діабеті 2 типу. Детально буде розглянуто вплив недостатнього забезпечення вітаміном Д на ризики розвитку цукрового діабету та асоційованих ускладнень, виявлення поліморфізму гену рецептора вітаміну D (VDR) в пацієнтів з недостатністю та дефіцитом основного метаболіту вітаміну Д (25-гідроксикальциферол). Розробка новітніх стратегій та сучасних рекомендацій щодо ранньої діагностики й терапії дозволить покращити якість життя пацієнтів та прогнози.

Дослідження Юзвенко В.С. буде спрямоване на оптимізацію лікування порушення сну в пацієнтів з інсулінорезистентністю та на подальшу профілактику прогресування ЦД 2 типу й зменшення ускладнень. Плануємо оцінювати взаємозв’язок між гормонально – метаболічними показниками та наявністю у пацієнтів синдрому обструктивного апное сну. Будемо проводити додаткові клінічні дослідження та вивчати потенційну користь нормалізації сну в пацієнтів з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом 2 типу.