Кафедра ендокринології

Наукова робота

Планова науково-дослідна робота кафедри.

Тема: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету типу 2, асоційованих захворювань та хронічних ускладнень».

 

Інформація про профілі співробітників кафедри в Scopus, Orcid, Google Scholar, Web of Science

 

 

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

 

ПІБ Посада Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться
Комісаренко Ю.І. Член Вченої Ради Д26.558.01, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
Комісаренко Ю.І. Член Вченої Ради Д 26.631.01, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Юзвенко Т.Ю. Голова Вченої Ради Д 26.631.01, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Юзвенко Т.Ю. Член Вченої Ради Д26.558.01, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

 

Список співробітників та аспірантів кафедри, які мають державні нагороди (ордени і медалі, почесні звання), є лауреатами Державної премії

 

 

ПІБ

 

Державна нагорода, рік нагородження або присудження

 

Кобиляк Назарій Миколайович

 

Молодий вчений року в номінації «Науковець з наукометричною базою», 24.09.2021

 

Молодий вчений року в номінації «Докторант року в галузі хімічних та біологічних наук», 24.09.2021

 

Доповіді співробітників кафедри на наукових форумах за 2021-2022рр

  1. доц. Бобрик М.І. «Дискусійні питання діагностики тиреоїдної дисфункції». Науково-освітній проект Школа Ендокринолога Київ 06-09.09.2022 Київ.
  2. доц. Бобрик М.І. «Синдром резистентності до тиреоїдних гормонів. Як діагностувати і лікувати». Науково-практична конференція УНПЦЕХ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ Київ 29-30.09.2022.
  3. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І «Вплив стресу на поведінку людини, розвиток метаболічного синдрому: роль вітаміну Д3». Науково-практична конференція «Внутрішня медицина в умовах сучасних викликів» Київ 16-17.06.2022
  4. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Переддіабет: клінічна мозаїка». Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із метаболічними порушеннями» Київ 27-28.01.2022
  5. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Метаболічні наслідки дефіциту вітаміну D у розвитку цукрового діабету та його ускладнень». Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із метаболічними порушеннями» Київ 27-28.01.2022
  6. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «Метаболічні наслідки дефіциту вітаміну D у розвитку цукрового діабету та його ускладнень». Науково-практична конференція «Коморбідний ендокринологічний пацієнт – 2022» Київ 26.07.2022
  7. зав. каф. проф. Комісаренко Ю.І. «D-дефіцит: що відомо, як діяти, клінічні перспективи». Науково-практична конференція УНПЦЕХ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ Київ 29-30.09.2022
  8. доц. Бобрик М.І. «Діагностика інсулінорезистентності при СПКЯ». Метаболічний синдром в ендокринно-гінекологічному аспекті Київ 29-30.10.2021.

 

Дослідження аспірантів тісно пов’язані з темою кафедри та є невід’ємною складовою наукової роботи: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету 2 типу, асоційованих захворювань та хронічних ускладнень».

Єрохович Вікторія Миколаївна: «Рання діагностика та оптимізація лікування хворих на хронічну хворобу нирок при цукровому діабеті 2 типу в залежності від забезпечення вітаміном Д».

Юзвенко Віолетта Сергіївна: «Вплив порушень сну на динаміку маси тіла в осіб з інсулінорезистентністю»,

В роботі Єрохович В.М. будуть вивчатися нові підходи до ранньої діагностики та оптимізації лікування хворих на хронічну хворобу нирок при цукровому діабеті 2 типу. Детально буде розглянуто вплив недостатнього забезпечення вітаміном Д на ризики розвитку цукрового діабету та асоційованих ускладнень, виявлення поліморфізму гену рецептора вітаміну D (VDR) в пацієнтів з недостатністю та дефіцитом основного метаболіту вітаміну Д (25-гідроксикальциферол). Розробка новітніх стратегій та сучасних рекомендацій щодо ранньої діагностики й терапії дозволить покращити якість життя пацієнтів та прогнози.

Дослідження Юзвенко В.С. буде спрямоване на оптимізацію лікування порушення сну в пацієнтів з інсулінорезистентністю та на подальшу профілактику прогресування ЦД 2 типу й зменшення ускладнень. Плануємо оцінювати взаємозв’язок між гормонально – метаболічними показниками та наявністю у пацієнтів синдрому обструктивного апное сну. Будемо проводити додаткові клінічні дослідження та вивчати потенційну користь нормалізації сну в пацієнтів з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом 2 типу.