НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Співробітники

 

Михальчишин Галина Петрівна
Кандидат медичних наук (1996),
доцент кафедри ендокринології (2000)
лікар-ендокринолог вищої категорії
Відповідальна за навчально-методичну роботу та ФПК на кафедрі.Закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1989). Далі пройшла курс аспірантури при  кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології (1991-1994). Під час навчання в аспірантурі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив лазерної терапії на імунний статус хворих на цукровий діабет» (1996).
З 2000 р. Михальчишин Г.П. доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Вона опублікувала понад 100 наукових праць, серед яких 4 підручники українською, російською та англійською мовами, 12 навчальних посібників.
Доцент Михальчишин Г.П. на протязі 10 років очолювала діабетологічне відділення ендокринологічного центру. Вона є лікарем-ендокринологм вищої категорії, регулярно виступає перед лікарями з актуальних проблем ендокринології. Окрім того, Михальчишин Г.П. є членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів м. Києва. Сферою її наукових інтересів – цукровий діабет, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, фармакотерапія ендокринних захворювань.
Лауреат премії з клінічної медицини Президії АМН України за російськомовний підручник «Эндокринология» (2007).  

 

http://www.nmu.edu.ua/img/kaferd/k79/bobruk.jpg БОБРИК Марина Іванівна
кандидат медичних наук  (2000),
доцент кафедри ендокринології (2006),
лікар-ендокринолог вищої категорії.Закінчила І лікувальний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця з відзнакою (1994). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Діагностика та контроль за ефективністю лікування хворих на дифузний токсичний зоб за допомогою еходоплерографії”. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Лауреат Премії АМН України для молодих вчених (2002).

 

Кобиляк Назарій Миколайович
Кандидат медичних наук (2014)Асистент кафедри ендокринології (з 2013)Лікар ендокринологВідповідальний за рейтинговий звіт кафедри та сайт кафедриЗакінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою (2009). Успішно захистив магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу та лікування хворих на цукровий діабет типу 1 в поєднанні з автоімунним тиреоїдитом» (2011). Далі пройшов курс аспірантури при кафедрі ендокринології (2012-2013). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна оцінка інструментальних методів діагностики неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 (клініко-експериментальне дослідження)» (2013).З 2013 р. Кобиляк Н.М. асистент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Він є автором понад 80 наукових праць. З 2012 року член Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL). З 2013 член редакційної колегії «World Journal of Hepatology». Сфера наукових інтересів – цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія.

 

Конах Валентина Миколаївна
Кандидат медичних наук (2001р.)
Асистент кафедри ендокринології
Лікар-ендокринолог вищої категорії
Відповідальна на кафедрі за лікувальну роботуЗакінчила Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1995). Захистила кандидатську дисертацію у 2001 році на тему: «Клінічна оцінка ефективності Ербісолу у хворих на автоімунний тиреоїдит». Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Член асоціації ендокринологів м. Києва.
 
Кондратюк Катерина Олексіївна

Кандидат медичних наук (2017).

Асистент кафедри ендокринології (2017).

Відповідальна за англомовну форму навчання та міжнародну діяльність

кафедри.

Лікар-ендокринолог, лікар-дієтолог.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України з відзнакою (2012).  З 2012 по 2014 навчалась в магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця, з відзнакою захистила магістерську роботу  на тему «Клініко-лабораторні особливості і якість життя хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки» (2014). Навчалась в аспірантурі на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця (2014-2017). Здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02  на тему «Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні» (2017). Автор 50 наукових праць в спеціалізованих закордонних та вітчизняних наукових виданнях.

Сфера інтересів: цукровий діабет та його ускладнення, ожиріння, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, репродуктивна ендокринологія, імунологія ендокринних захворювань, дієтологія.

Бере активну участь в роботі конгресів Європейської асоціації ендокринологів, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету та ожиріння,  Європейського товариства клінічної нутріціології та метаболізму, численних наукових конференціях ендокринологів України.

 

Шуляренко Лариса Володимирівна

Кандидат медичних наук (2011р.)
Асистент кафедри ендокринології( з 2011р.)
Доцент кафедри ендокринології( з 2017 р.)
Відповідальна за навчальну роботу кафедри.
Лікар-ендокринолог вищої категорії.
Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця в 2003 році . З 2007 по 2010 навчалась в аспірантурі за спеціальністю «ендокринологія» у відділенні клінічної діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України». Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році на тему: « Коагуляційні порушення при цукровому діабеті типу 2 та методи їх корекції».
Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Автор 36 наукових праць в спеціалізованих виданнях. Член асоціації ендокринологів м. Києва.

 

Шебалдова Катерина Олександрівна

Кандидат медичних наук (2014)

Асистент кафедри ендокринології (з 2010)

Лікар ендокринолог першої категорії

Відповідальна за виховну роботу кафедри.

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2004). Захистила кандидатську дисертацію за темою «Експериментальне обгрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію» Автор 22 наукових праць в спеціалізованих наукових виданнях. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, вплив гіпоксичних станів на виникнення і розвиток ендокринних захворювань.

 

 

 

Кононенко Людмила Олегівна
Асистент кафедри ендокринології
Лікар-ендокринолог вищої категоріїВідповідальна за цивільну оборонуЗакінчила І лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця (1986). На кафедрі працює з 1995 року. Опублікувала 30 наукових праць. Брала участь в підготовці методичних посібників з ендокринології. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Член асоціації ендокринологів м. Києва.

 

bodnar1 Боднар Петро Миколайович

доктор медичних наук (1974)

професор (1982)

академік АН вищої освіти України (1994)

Заслужений діяч науки і техніки України (2000)

лауреат премії В.П. Комісаренка НАН України (2007)

лауреат премії АМН України (2008)

Зав. курсу ендокринології кафедри госпітальної терапії № 2 (1973), зав. кафедрою факультетської терапії № 2 з курсом ендокринології (1992), зав. кафедрою ендокринології (1994 – 2016) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Після закінчення школи в 1954 році вступив на перший курс лікувального факультету Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова, а в 1957 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР був направлений в Китай для продовження навчання. В червні 1961 року він успішно закінчив Пекінський медичний інститут і повернувся на Батьківщину зі спеціальністю «лікувальна справа» та глибоким і досконалим знанням китайської мови та основ китайської народної медицини. Післядипломну освіту П.М. Боднар отримав в клінічній ординатурі і аспірантурі кафедри терапії № 1 Київського інституту удосконалення лікарів (1961-1965).

У 1974 році на Вченій раді Харківського медичного інституту він успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю ендокринологія на тему «Роль порушень білкового обміну в патогенезі діабетичних ангіопатій» (науковий консультант – проф. А.С. Єфімов).

П.М. Боднар нагороджений чотирма державними медалями, нагородою Ярослава Мудрого АН вищої школи, знаком «Відмінник охорони здоров’я», почесними грамотами Міністра МОЗ України, мера міста Києва, медаллю Асоціації недержавних вузів.

За участю професора П.М. Боднара видано сім підручників, а чотири з них за його ініціативою і редакцією.

Основними напрямками його наукової діяльності є вивчення патогенезу цукрового діабету та його хронічних ускладнень, ролі гіперінсулінемії в розвитку атеросклерозу при діабеті. Він спільно з співробітниками кафедри запропонував методи діагностики, обґрунтував застосування ентеросорбції та лазеротерапії в комплексному лікуванні цукрового діабету. Пріоритетними є дослідження метаболічного синдрому, аутоімунної поліендокрінопатіі, токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоїдиту, фармакотерапії ендокринних захворювань. Він опублікував понад 400 наукових праць в т.ч. 7 підручників, 6 монографій, 7 винаходів, 25 навчальних посібників, 5 програм по ендокринології.

Під керівництвом П.М. Боднар підготовлено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Проф. П.М. Боднар бере активну участь в роботі конгресів Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, з’їздах ендокринологів України та численних наукових конференціях.