НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Співробітники

 

komisarenko-1

Комісаренко Юлія Ігорівна

Завідувач кафедри

 

Ю.І. Комісаренко народилась 15 травня 1961 року у місті Київ. По закінченні середньої школи у 1978 році вступила на лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У червні 1984 закінчила його з відзнакою.

Подальший більш ніж тридцятирічний науковий шлях Ю.І. Комісаренко пов’язаний із Київським медичним інститутом імені О.О.Богомольця (нині – Національний медичний університет). Свою трудову діяльність почала клінічним ординатором кафедри внутрішніх хвороб №3 з циклом ендокринології (1984 – 1988), а згодом працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі та заочно навчалась в аспірантурі (1988 – 1991). Наукові дослідження цього періоду були присвячені патогенезу та лікуванню порушень вуглеводного обміну на тлі різних форм гіперкортицизму – синдрому Іценка – Кушинга і у 1994р. захистила кандидатську дисертацію. Свою педагогічну діяльність Ю.І. Комісаренко почала з 1991р., працюючи асистентом кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1991-1996). У 1996 році була обрана доцентом кафедри ендокринології, а у 1998 р. отримала вчене звання «Доцент».

Після успішного захисту у 2014 році докторської дисертації «Цукровий діабет у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом: особливості перебігу та роль вітаміну D3 (клініко – експериментальне)» Ю.І. Комісаренко була обрана на посаду професора кафедри (2015).

Комісаренко Юлія Ігорівна є автором понад 250 наукових праць в тому числі 2 монографій. За її участю видано 25 підручників і навчальних посібників українською, російською та англійською мовами. Разом з співавторами у 2007 році удостоєна Премії НАМН України за кращий підручник в галузі «Клінічна медицина», а підручник з ендокринології 2013 року видання отримав статус національного. Крім цього, вона є лауреатом премії імені В.П. Комісаренка Президії НАН України, за серію наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні».

Більше 10 років Комісаренко Юлія Ігорівна відповідала за навчальну роботу на кафедрі та виховну роботу з китайським Земляцтвом. Успішно виконувала обов’язки відповідального за англомовне викладання та роботу з українськими та іноземними студентами післядипломної освіти, кілька років працювала в міжнародному відділі НМУ.

За час роботи на кафедрі Комісаренко Ю.І. сформувалась як зрілий і авторитетний клініцист – ендокринолог. У 2006, 2015рр. виконувала обов’язки головного позаштатного спеціаліста з ендокринології Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради. Має звання Заслуженого лікаря України з 2008р та Подяку Міністерства охорони здоров′я за вагомі досягнення у професійній діяльності (2016). Є членом Європейського Товариства Ендокринологів та Європейської Асоціації по вивченню цукрового діабету.

У різні роки Юлія Ігорівна успішно поєднувала наукову, педагогічну та громадську діяльність. З 1993 року і по цей час вона є членом, а в 1995-1997рр. була другим президентом міжнародної жіночої організації «Soroptimist International», що опікується проблемами жінок, дітей та людей похилого віку.

Юлія Ігорівна Комісаренко – наполегливий, відповідальний, працьовитий фахівець. Користується високим авторитетом серед студентів, колег та хворих.

 

Михальчишин Галина Петрівна
Кандидат медичних наук (1996),
доцент кафедри ендокринології (2000)
лікар-ендокринолог вищої категорії
Відповідальна за навчально-методичну роботу та ФПК на кафедрі.Закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1989). Далі пройшла курс аспірантури при  кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології (1991-1994). Під час навчання в аспірантурі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив лазерної терапії на імунний статус хворих на цукровий діабет» (1996).
З 2000 р. Михальчишин Г.П. доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Вона опублікувала понад 100 наукових праць, серед яких 4 підручники українською, російською та англійською мовами, 12 навчальних посібників.
Доцент Михальчишин Г.П. на протязі 10 років очолювала діабетологічне відділення ендокринологічного центру. Вона є лікарем-ендокринологм вищої категорії, регулярно виступає перед лікарями з актуальних проблем ендокринології. Окрім того, Михальчишин Г.П. є членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів м. Києва. Сферою її наукових інтересів – цукровий діабет, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, фармакотерапія ендокринних захворювань.
Лауреат премії з клінічної медицини Президії АМН України за російськомовний підручник «Эндокринология» (2007).  

 

http://www.nmu.edu.ua/img/kaferd/k79/bobruk.jpg БОБРИК Марина Іванівна
кандидат медичних наук  (2000),
доцент кафедри ендокринології (2006),
лікар-ендокринолог вищої категорії.Закінчила І лікувальний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця з відзнакою (1994). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Діагностика та контроль за ефективністю лікування хворих на дифузний токсичний зоб за допомогою еходоплерографії”. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Лауреат Премії АМН України для молодих вчених (2002).

 

Кобиляк Назарій Миколайович
Кандидат медичних наук (2014)Асистент кафедри ендокринології (з 2013)Лікар ендокринологВідповідальний за рейтинговий звіт кафедри та сайт кафедриЗакінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою (2009). Успішно захистив магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу та лікування хворих на цукровий діабет типу 1 в поєднанні з автоімунним тиреоїдитом» (2011). Далі пройшов курс аспірантури при кафедрі ендокринології (2012-2013). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна оцінка інструментальних методів діагностики неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 (клініко-експериментальне дослідження)» (2013).З 2013 р. Кобиляк Н.М. асистент кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Він є автором понад 80 наукових праць. З 2012 року член Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL). З 2013 член редакційної колегії «World Journal of Hepatology». Сфера наукових інтересів – цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія.

 

Конах Валентина Миколаївна
Кандидат медичних наук (2001р.)
Асистент кафедри ендокринології
Лікар-ендокринолог вищої категорії
Відповідальна на кафедрі за лікувальну роботуЗакінчила Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1995). Захистила кандидатську дисертацію у 2001 році на тему: «Клінічна оцінка ефективності Ербісолу у хворих на автоімунний тиреоїдит». Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Член асоціації ендокринологів м. Києва.
 
Кондратюк Катерина Олексіївна

Кандидат медичних наук (2017).

Асистент кафедри ендокринології (2017).

Відповідальна за англомовну форму навчання та міжнародну діяльність

кафедри.

Лікар-ендокринолог, лікар-дієтолог.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України з відзнакою (2012).  З 2012 по 2014 навчалась в магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця, з відзнакою захистила магістерську роботу  на тему «Клініко-лабораторні особливості і якість життя хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки» (2014). Навчалась в аспірантурі на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця (2014-2017). Здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02  на тему «Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні» (2017). Автор 50 наукових праць в спеціалізованих закордонних та вітчизняних наукових виданнях.

Сфера інтересів: цукровий діабет та його ускладнення, ожиріння, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, репродуктивна ендокринологія, імунологія ендокринних захворювань, дієтологія.

Бере активну участь в роботі конгресів Європейської асоціації ендокринологів, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету та ожиріння,  Європейського товариства клінічної нутріціології та метаболізму, численних наукових конференціях ендокринологів України.

 

Шуляренко Лариса Володимирівна

Кандидат медичних наук (2011р.)
Асистент кафедри ендокринології( з 2011р.)
Доцент кафедри ендокринології( з 2017 р.)
Відповідальна за навчальну роботу кафедри.
Лікар-ендокринолог вищої категорії.
Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця в 2003 році . З 2007 по 2010 навчалась в аспірантурі за спеціальністю «ендокринологія» у відділенні клінічної діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України». Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році на тему: « Коагуляційні порушення при цукровому діабеті типу 2 та методи їх корекції».
Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Автор 36 наукових праць в спеціалізованих виданнях. Член асоціації ендокринологів м. Києва.

 

Шебалдова Катерина Олександрівна

Кандидат медичних наук (2014)

Асистент кафедри ендокринології (з 2010)

Лікар ендокринолог першої категорії

Відповідальна за виховну роботу кафедри.

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2004). Захистила кандидатську дисертацію за темою «Експериментальне обгрунтування розробки засобів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в ряду координаційних сполук германію» Автор 22 наукових праць в спеціалізованих наукових виданнях. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, вплив гіпоксичних станів на виникнення і розвиток ендокринних захворювань.

 

 

 

Кононенко Людмила Олегівна
Асистент кафедри ендокринології
Лікар-ендокринолог вищої категоріїВідповідальна за цивільну оборонуЗакінчила І лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця (1986). На кафедрі працює з 1995 року. Опублікувала 30 наукових праць. Брала участь в підготовці методичних посібників з ендокринології. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Член асоціації ендокринологів м. Києва.

 

bodnar1 Боднар Петро Миколайович

доктор медичних наук (1974)

професор (1982)

академік АН вищої освіти України (1994)

Заслужений діяч науки і техніки України (2000)

лауреат премії В.П. Комісаренка НАН України (2007)

лауреат премії АМН України (2008)

Зав. курсу ендокринології кафедри госпітальної терапії № 2 (1973), зав. кафедрою факультетської терапії № 2 з курсом ендокринології (1992), зав. кафедрою ендокринології (1994 – 2016) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Після закінчення школи в 1954 році вступив на перший курс лікувального факультету Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова, а в 1957 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР був направлений в Китай для продовження навчання. В червні 1961 року він успішно закінчив Пекінський медичний інститут і повернувся на Батьківщину зі спеціальністю «лікувальна справа» та глибоким і досконалим знанням китайської мови та основ китайської народної медицини. Післядипломну освіту П.М. Боднар отримав в клінічній ординатурі і аспірантурі кафедри терапії № 1 Київського інституту удосконалення лікарів (1961-1965).

У 1974 році на Вченій раді Харківського медичного інституту він успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю ендокринологія на тему «Роль порушень білкового обміну в патогенезі діабетичних ангіопатій» (науковий консультант – проф. А.С. Єфімов).

П.М. Боднар нагороджений чотирма державними медалями, нагородою Ярослава Мудрого АН вищої школи, знаком «Відмінник охорони здоров’я», почесними грамотами Міністра МОЗ України, мера міста Києва, медаллю Асоціації недержавних вузів.

За участю професора П.М. Боднара видано сім підручників, а чотири з них за його ініціативою і редакцією.

Основними напрямками його наукової діяльності є вивчення патогенезу цукрового діабету та його хронічних ускладнень, ролі гіперінсулінемії в розвитку атеросклерозу при діабеті. Він спільно з співробітниками кафедри запропонував методи діагностики, обґрунтував застосування ентеросорбції та лазеротерапії в комплексному лікуванні цукрового діабету. Пріоритетними є дослідження метаболічного синдрому, аутоімунної поліендокрінопатіі, токсичного зобу, гіпотиреозу, аутоімунного тиреоїдиту, фармакотерапії ендокринних захворювань. Він опублікував понад 400 наукових праць в т.ч. 7 підручників, 6 монографій, 7 винаходів, 25 навчальних посібників, 5 програм по ендокринології.

Під керівництвом П.М. Боднар підготовлено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Проф. П.М. Боднар бере активну участь в роботі конгресів Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, з’їздах ендокринологів України та численних наукових конференціях.