Кафедра ендокринології

Співробітники

 

komisarenko-1

 

Комісаренко Юлія Ігорівна

Завідувач кафедри

професор, доктор медичних наук

 

Ю.І. Комісаренко народилась 15 травня 1961 року у місті Київ. По закінченні середньої школи у 1978 році вступила на лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У червні 1984 закінчила його з відзнакою.

Подальший більш ніж тридцятирічний науковий шлях Ю.І. Комісаренко пов’язаний із Київським медичним інститутом імені О.О.Богомольця (нині – Національний медичний університет). Свою трудову діяльність почала клінічним ординатором кафедри внутрішніх хвороб №3 з циклом ендокринології (1984 – 1988), а згодом працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі та заочно навчалась в аспірантурі (1988 – 1991). Наукові дослідження цього періоду були присвячені патогенезу та лікуванню порушень вуглеводного обміну на тлі різних форм гіперкортицизму – синдрому Іценка – Кушинга і у 1994р. захистила кандидатську дисертацію. Свою педагогічну діяльність Ю.І. Комісаренко почала з 1991р., працюючи асистентом кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1991-1996). У 1996 році була обрана доцентом кафедри ендокринології, а у 1998 р. отримала вчене звання «Доцент».

Після успішного захисту у 2014 році докторської дисертації «Цукровий діабет у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом: особливості перебігу та роль вітаміну D3 (клініко – експериментальне)» Ю.І. Комісаренко була обрана на посаду професора кафедри (2015).

Комісаренко Юлія Ігорівна є автором понад 250 наукових праць в тому числі 2 монографій. За її участю видано 25 підручників і навчальних посібників українською, російською та англійською мовами. Разом з співавторами у 2007 році удостоєна Премії НАМН України за кращий підручник в галузі «Клінічна медицина», а підручник з ендокринології 2013 року видання отримав статус національного. Крім цього, вона є лауреатом премії імені В.П. Комісаренка Президії НАН України, за серію наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні».

Більше 10 років Комісаренко Юлія Ігорівна відповідала за навчальну роботу на кафедрі та виховну роботу з китайським Земляцтвом. Успішно виконувала обов’язки відповідального за англомовне викладання та роботу з українськими та іноземними студентами післядипломної освіти, кілька років працювала в міжнародному відділі НМУ.

За час роботи на кафедрі Комісаренко Ю.І. сформувалась як зрілий і авторитетний клініцист – ендокринолог. У 2006, 2015рр. виконувала обов’язки головного позаштатного спеціаліста з ендокринології Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради. Має звання Заслуженого лікаря України з 2008р та Подяку Міністерства охорони здоров′я за вагомі досягнення у професійній діяльності (2016). Є членом Європейського Товариства Ендокринологів та Європейської Асоціації по вивченню цукрового діабету.

У різні роки Юлія Ігорівна успішно поєднувала наукову, педагогічну та громадську діяльність. З 1993 року і по цей час вона є членом, а в 1995-1997рр. була другим президентом міжнародної жіночої організації «Soroptimist International», що опікується проблемами жінок, дітей та людей похилого віку.

Юлія Ігорівна Комісаренко – наполегливий, відповідальний, працьовитий фахівець. Користується високим авторитетом серед студентів, колег та хворих.

 

 

 

  Михальчишин Галина Петрівна

Доктор медичних наук,
доцент кафедри ендокринології,лікар-ендокринолог вищої категорії.
Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі. Закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою. Навчалася в клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі факультетської терапії №2 з курсом ендокринології та ВПТ. Була стипендіатом Кабінету Міністрів України. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив лазерної терапії на імунний статус хворих на цукровий діабет» (1996). Доцент кафедри ендокринології з 2000 року. Захистила докторську дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми варіабельності клінічного перебігу та система надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки» (2021).  Опублікувала понад 250 наукових праць, серед яких 11 підручників українською, російською та англійською мовами, 16 навчальних посібників. Протягом 10 років очолювала діабетологічне відділення Київського міського клінічного ендокринологічного  центру.  Член Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів м. Києва. Член експертної ради Національної служби здоров’я України. Сферою її наукових інтересів є цукровий діабет, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, фармакотерапія ендокринних захворювань. Лауреат премії з клінічної медицини Президії АМН України за підручник з ендокринології (2007).  

 

http://www.nmu.edu.ua/img/kaferd/k79/bobruk.jpg   БОБРИК Марина Іванівна

кандидат медичних наук  (2000),
доцент кафедри ендокринології (2006),
лікар-ендокринолог вищої категорії.Закінчила І лікувальний факультет Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця з відзнакою (1994). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Діагностика та контроль за ефективністю лікування хворих на дифузний токсичний зоб за допомогою еходоплерографії”. Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Лауреат Премії АМН України для молодих вчених (2002).

 

  Кобиляк Назарій Миколайович

Доктор медичних наук (2021) Професор кафедри ендокринології (2023)

Лікар ендокринолог першої категорії.Відповідальний за наукову роботу кафедри.Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою (2009). Успішно захистив магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу та лікування хворих на цукровий діабет типу 1 в поєднанні з автоімунним тиреоїдитом» (2011). Далі пройшов курс аспірантури при кафедрі ендокринології (2012-2013) та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук на тему: «Порівняльна оцінка інструментальних методів діагностики неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 (клініко-експериментальне дослідження)» (2013). В 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування цукрового діабету 2-го типу та асоційованих захворювань».З 2013 по 2019 роки Кобиляк Н.М. працював на посаді асистента кафедри ендокринології. З 2019 року працює на посаді доцента кафедри. Він є автором понад 250 наукових праць з них 125 статей (75 в базі даних Scopus), 90 тез конференцій, 9 патентів на корисну модель та 1 авторське свідоцтво, 1 методичні рекомендації, 1 підручник та 4 монографії. Індекс Гірша в базі даних Scopus складає 24 та у Google Scholar – 30.  З 2012 є членом Європейської ендокринологічної асоціації (ESE) та Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки (EASL). У 2017 році був нагороджений премією Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення», а також за доповіді на міжнародних конгресах отримав «Young investigator Award – 2017» від Європейської асоціації ендокринологів та «National Scholar Award Ukraine 2017» від Європейської гастроентерологічної асоціації. Сфера наукових інтересів – цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, кишкова мікробіота, нутрицевтики, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія.

  Конах Валентина Миколаївна

Кандидат медичних наук (2001р.)
Асистент кафедри ендокринології
Лікар-ендокринолог вищої категорії
Відповідальна на кафедрі за лікувальну роботуЗакінчила Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1995). Захистила кандидатську дисертацію у 2001 році на тему: «Клінічна оцінка ефективності Ербісолу у хворих на автоімунний тиреоїдит». Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Член асоціації ендокринологів м. Києва.

   
  Кондратюк Катерина Олексіївна

 

Кандидат медичних наук (2017).

Доцент кафедри ендокринології (2017).

Відповідальна за англомовну форму навчання та міжнародну діяльність

кафедри.

Лікар-ендокринолог, лікар-дієтолог.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України з відзнакою (2012).  З 2012 по 2014 навчалась в магістратурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця, з відзнакою захистила магістерську роботу  на тему «Клініко-лабораторні особливості і якість життя хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки» (2014). Навчалась в аспірантурі на кафедрі ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця (2014-2017). Здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02  на тему «Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні» (2017). Автор 50 наукових праць в спеціалізованих закордонних та вітчизняних наукових виданнях.

Сфера інтересів: цукровий діабет та його ускладнення, ожиріння, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози, репродуктивна ендокринологія, імунологія ендокринних захворювань, дієтологія.

Бере активну участь в роботі конгресів Європейської асоціації ендокринологів, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету та ожиріння,  Європейського товариства клінічної нутріціології та метаболізму, численних наукових конференціях ендокринологів України.

 

  Приступюк Лев Олександрович

 

Асистент кафедри ендокринології.

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою (2011). Закінчив інтернатуру по спеціалізації «Внутрішня медицина» (2013). Захистив магістерську роботу на тему: «Клінічна характеристика та поширеність артропатії у хворих на цукровий діабет в залежності від проявів нейропатії та ангіопатії» (2013). Пройшов спеціалізацію за спеціальністю «ендокринологія» (2014). Сферою наукових інтересів є цукровий діабет та захворювання щитоподібної залози.

 

  Шуляренко Лариса Володимирівна

 

Кандидат медичних наук (2011р.)
Асистент кафедри ендокринології( з 2011р.)
Доцент кафедри ендокринології( з 2017 р.)
Відповідальна за навчальну роботу кафедри.
Лікар-ендокринолог вищої категорії.
Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця в 2003 році . З 2007 по 2010 навчалась в аспірантурі за спеціальністю «ендокринологія» у відділенні клінічної діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України». Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році на тему: « Коагуляційні порушення при цукровому діабеті типу 2 та методи їх корекції».
Сферою наукових інтересів є цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.
Автор 36 наукових праць в спеціалізованих виданнях. Член асоціації ендокринологів м. Києва.